Версія для друку

ФЕК (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф6-1 Віртуалізація світогосподарських процесів ЕМФ
1-ф6-2 Фінансова математика та інвестиційний аналіз ЕКІ
1-ф6-3 Регіоналізм та міжнародна економічна інтеграція у сучасному світі ЕМФ
1-ф6-4 Управлінські інформаційні системи ЕСО
1-ф6-5 Порівняльний менеджмент ЕММ
1-ф6-6 Фінанси домогосподарств ЕФБ
1-ф6-7 Міжнародна система страхування ЕМФ
1-ф6-8 Соціально-економічна політика в умовах ринку ЕМФ
1-ф6-9 Інформаційне забезпечення досліджень світогосподарських процесів ЕСО
1-ф6-10 Управління маркетинговою діяльністю ЕММ
1-ф6-11 Оптимізація логістичних мереж та транспортних систем ЕКІ
1-ф6-12 Організація готельного бізнесу ЕТГ
1-ф6-13 Центральний банк та грошово-кредитна політика ЕФБ
1-ф6-14 Інтернет-маркетинг ЕММ
1-ф6-15 Безпека в туризмі ЕТГ
1-ф6-16 Управління експортно-імпортними операціями ЕЕУ
1-ф6-17 Безпека в туризмі: правове забезпечення ЕТГ
1-ф6-18 Бізнес-статистика ЕСО
1-ф6-19 Теорія ігор: мистецтво стратегічного мислення у бізнесі і житті ЕКІ
1-ф6-20 HR-менеджмент ЕММ
1-ф6-21 Зв’язки з громадськістю на міжнародному ринку ЕММ
1-ф6-22 Митні процедури у міжнародній торгівлі ЕЕУ
1-ф6-23 Теорія фінансового контролю ЕСО
1-ф6-24 Організація ресторанного бізнесу ЕТГ
1-ф6-25 Бізнес-планування ЕУП
1-ф6-26 Технологія здійснення біржових торгів ЕУП
1-ф6-27 Офшоризація світової економіки ЕЕУ
1-ф6-28 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень ЕСО
1-ф6-29 Project-менеджмент ЕММ
1-ф6-30 Страхові послуги ЕФБ
1-ф6-31 Сучасні економічні теорії ЕМФ
1-ф6-32 Оптимізація оподаткування на підприємствах ЕСО
1-ф6-33 Антикризове управління підприємством ЕУП
1-ф6-34 Туристичні кластери ЕТГ
1-ф6-35 Управління туристичними дестинаціями ЕТГ
1-ф6-36 Технології гостинності ЕТГ
1-ф6-37 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами ЕУП
051 Економіка/ОП Бізнес-аналітика
1-051-1-1 Автоматизація документообігу ЕСО
1-051-1-2 Економічна статистика ЕСО
1-051-1-3 Соціальна статистика ЕСО
1-051-1-4 Аналіз в галузях економіки ЕСО
1-051-1-5 Статистика фінансів ЕСО
1-051-1-6 Статистичний аналіз нелінійних економічних систем ЕСО
1-051-1-7 Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття соціальних і екологічних рішень ЕСО
1-051-1-8 Системи управління якістю ЕСО
1-051-1-9 Статистика зовнішньоекономічної діяльності ЕСО
051 Економіка/ОП Економічна кібернетика
1-051-2-1 Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів ЕКІ
1-051-2-2 Оптимізація управлінських рішень: моделі та методи ЕКІ
1-051-2-3 Теорія масового обслуговування: моделі, які змінюють повсякденне життя ЕКІ
1-051-2-4 Імітаційне моделювання економічних систем ЕКІ
1-051-2-5 Економічний ризик: методи оцінки та управління ЕКІ
1-051-2-6 Інструменти сучасного економічного аналізу та Data mining ЕКІ
1-051-2-7 Мікроекономічне моделювання: оптимізація поведінки виробників, споживачів і моделі їхньої взаємодії ЕКІ
1-051-2-8 Нейрокомп’ютерні технології та еволюційні розрахунки в економіці ЕКІ
1-051-2-9 Кількісні методи моделювання та прогнозування економічних процесів ЕКІ
071 Облік і оподаткування/ОП Облік і оподаткування
1-071-1 Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях ЕСО
1-071-2 Податкові ризики на підприємствах ЕСО
1-071-3 Облік і звітність на підприємствах малого бізнесу ЕСО
1-071-4 Облікова політика підприємства ЕСО
1-071-5 Комплексні перевірки підприємств контролюючими органами ЕСО
1-071-6 Облік за видами економічної діяльності ЕСО
1-071-7 Контроль за видами економічної діяльності ЕСО
1-071-8 Судово-бухгалтерська експертиза ЕСО
1-071-9 Облік зовнішньоекономічної діяльності ЕСО
072 Фінанси, банківська справа та страхування/ОП Фінанси, банківська справа та страхування
1-072-1 Фінансово-економічні розрахунки ЕФБ
1-072-2 Біржовий ринок цінних паперів ЕФБ
1-072-3 Фінансово-економічні ризики ЕФБ
1-072-4 Безпека банківської діяльності ЕФБ
1-072-5 Фінансова звітність ЕФБ
1-072-6 Фінансовий контроль ЕФБ
1-072-7 Аналіз банківської діяльності ЕФБ
1-072-8 Інвестиційний аналіз ЕФБ
1-072-9 Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва ЕФБ
073 Менеджмент/ОП Міжнародний менеджмент
1-073-1-1 Організація ведення переговорів ЕММ
1-073-1-2 Кроскультурний менеджмент ЕММ
1-073-1-3 Аналіз світових галузевих ринків ЕММ
1-073-1-4 Міжнародний менеджмент ЕММ
1-073-1-5 Основи інвестиційного менеджменту ЕММ
1-073-1-6 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЕММ
1-073-1-7 Інноваційний менеджмент ЕММ
1-073-1-8 Міжнародний фіскальний менеджмент ЕММ
1-073-1-9 Графічний аналіз фінансових ринків ЕММ
073 Менеджмент/ОП Менеджмент організацій
1-073-2-1 Самоменеджмент ЕММ
1-073-2-2 Психологія та конфліктологія менеджменту ЕММ
1-073-2-3 Організаційна культура підприємства ЕММ
1-073-2-4 Корпоративний менеджмент ЕММ
1-073-2-5 Комунікаційний менеджмент ЕММ
1-073-2-6 Антикризовий менеджмент ЕММ
1-073-2-7 Контролінг ЕММ
1-073-2-8 Ризик менеджмент ЕММ
1-073-2-9 Методи прийняття управлінських рішень ЕММ
075 Маркетинг/ОП Маркетинг
1-075-1 Ринкова поведінка споживачів ЕММ
1-075-2 Управління продажами ЕММ
1-075-3 Digital – маркетинг ЕММ
1-075-4 Організація виставкової діяльності ЕММ
1-075-5 Територіальний маркетинг ЕММ
1-075-6 CRM – системи в маркетингу ЕММ
1-075-7 Брендинг ЕММ
1-075-8 Стандартизація і сертифікація товарів та послуг ЕММ
1-075-9 Маркетингове консультування ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1-076-1-1 Лідерство та партнерство в бізнесі ЕУП
1-076-1-2 Інвестиційна діяльність підприємства ЕУП
1-076-1-3 Організація та планування комерційної діяльності ЕУП
1-076-1-4 Економіка підприємств торгівлі та громадського харчування ЕУП
1-076-1-5 Економіка підприємств туристичного бізнесу ЕУП
1-076-1-6 Торгівельна логістика ЕУП
1-076-1-7 Бізнес-комунікації у підприємництві ЕУП
1-076-1-8 Економічні ризики в підприємництві ЕУП
1-076-1-9 Товарна політика підприємства ЕУП
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво та організація сервісної діяльності
1-076-2-1 Рекрутинг в сервісному бізнесі ЕУП
1-076-2-2 Технологія продажів сервісних продуктів ЕУП
1-076-2-3 Дизайн-мислення в бізнесі ЕУП
1-076-2-4 Управління якістю послуг ЕУП
1-076-2-5 Іміджелогія ЕУП
1-076-2-6 Логістичні системи сфери послуг ЕУП
1-076-2-7 Бізнес-комунікації в сфері послуг ЕУП
1-076-2-8 Технології презентацій бізнесу ЕУП
1-076-2-9 Безпека сервісного бізнесу ЕУП
241 Готельно-ресторанна справа/ОП Готельно-ресторанна справа
1-241-1 Організація анімаційної діяльності ЕТГ
1-241-2 Безпека в готельно-ресторанному бізнесі ЕТГ
1-241-3 Кейтеринг ЕТГ
1-241-4 Імідж готельних підприємств ЕТГ
1-241-5 Імідж закладів харчування ЕТГ
1-241-6 Стандарти якості готельних мереж ЕТГ
1-241-7 Методи обслуговування в готельно-ресторанному бізнесі ЕТГ
1-241-8 Організація міжнародних мереж у готельно-ресторанному бізнесі ЕТГ
1-241-9 Інновації в готельно-ресторанному бізнесі ЕТГ
242 Туризм/ОП Туристичний бізнес
1-242-1-1 Організація походів ЕТГ
1-242-1-2 Музейний туризм ЕТГ
1-242-1-3 Туристичне краєзнавство ЕТГ
1-242-1-4 Релігійний туризм ЕТГ
1-242-1-5 Сільський зелений туризм ЕТГ
1-242-1-6 Промисловий туризм ЕТГ
1-242-1-7 Безпека в туризмі: страхування ЕТГ
1-242-1-8 Івентивний туризм ЕТГ
1-242-1-9 Лікувально-оздоровчий туризм ЕТГ
242 Туризм/ОП Міжнародний туризм
1-242-2-1 Рекреаційні комплекси світу ЕТГ
1-242-2-2 Туристичні регіони: Європа ЕТГ
1-242-2-3 Туристичні регіони: Америка ЕТГ
1-242-2-4 Туристичні регіони: Азійсько-тихоокеанський регіон ЕТГ
1-242-2-5 Туристичні регіони: Близький схід ЕТГ
1-242-2-6 Туристичні регіони: Африка ЕТГ
1-242-2-7 Міжнародні організації в туризмі ЕТГ
1-242-2-8 Кримінальна злочинність в міжнародному туризмі ЕТГ
1-242-2-9 Культурний туризм і креативні індустрії ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародні економічні відносини
1-292-1-1 Європейська економіка ЕЕУ
1-292-1-2 Економіка зарубіжних країн ЕЕУ
1-292-1-3 Транскордонне співробітництво ЕЕУ
1-292-1-4 Економічна дипломатія і технологія міжнародних переговорів ЕЕУ
1-292-1-5 Міжнародна інвестиційна діяльність ЕЕУ
1-292-1-6 Міжнародна логістика ЕЕУ
1-292-1-7 Регуляторна політика СОТ ЕЕУ
1-292-1-8 Ризики міжнародних економічних відносин ЕЕУ
1-292-1-9 Міжнародна стандартизація і сертифікація ЕЕУ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародна економіка
1-292-2-1 Глобальні виклики сталого розвитку ЕМФ
1-292-2-2 Французська мова УІЕ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф6-1 Управління та експертиза проектів ЕУП
2-ф6-2 Інноваційний бізнес ЕУП
2-ф6-3 Технології HR-управління в підприємництві ЕУП
2-ф6-4 Економіка 4.0 ЕМФ
2-ф6-5 Фінансова глобалізація ЕМФ
2-ф6-6 Аналіз конфліктних ситуацій методами теорії ігор EKІ
2-ф6-7 Теорія світових економічних криз ЕЕУ
2-ф6-8 Управління міжнародними інвестиційними проектами ЕЕУ
2-ф6-9 Податкове планування та мінімізація податкових ризиків ЕСО
2-ф6-10 Інформаційне забезпечення бізнес-процесів ЕСО
2-ф6-11 Аналіз екологічного середовища та екоаудит ЕСО
2-ф6-12 МІСЕ-туризм ЕТГ
2-ф6-13 Глобалізаційні процеси в туризмі ЕТГ
2-ф6-14 Проектування професійного зростання ЕММ
2-ф6-15 Онлайн курс «Глобальне підприємництво» ЕММ
2-ф6-16 Онлайн курс «Ринок альтернативного фінансування» ЕММ
2-ф6-17 Онлайн курс «Експортний маркетинг» ЕММ
2-ф6-18 Тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» ЕММ
2-ф6-19 Онлайн курс «HR- менеджмент» ЕММ
2-ф6-20 Тренінг «Технології рекрутингу» ЕММ
2-ф6-21 Ринок фінансових послуг ЕФБ
2-ф6-22 Персональний фінансовий консалтинг ЕФБ
2-ф6-23 Валютне регулювання ЕФБ
051 Економіка/ОП
2-051-1-1 Технології тактичного та стратегічного аналізу ринків EKІ
2-051-1-2 Математичні методи в страхуванні EKІ
2-051-1-3 Сучасний інструментарій моделювання логістичних процесів та керування ланцюгами поставок EKІ
2-051-1-4 Моделювання нелінійної динаміки валютних ринків EKІ
2-051-1-5 Актуарні розрахунки EKІ
051 Економіка/ОП
2-051-2-1 Моделювання процесів в кризових ситуаціях ЕСО
2-051-2-2 Інформаційна безпека соціально-економічних систем ЕСО
2-051-2-3 Методологія аналізу нелінійних економічних систем ЕСО
2-051-2-4 Статистика зовнішньоекономічної діяльності ЕСО
2-051-2-5 Статистичні методи управління якістю продукції ЕСО
2-051-2-6 Методологія системного аналізу в бізнес-середовищі ЕСО
071 Облік і оподаткування/ОП Облік і оподаткування
2-071-1 Статистичні методи економічної діагностики ЕСО
2-071-2 Екологічний облік і аудит ЕСО
2-071-3 Облік і звітність у корпораціях ЕСО
2-071-4 Стратегічний управлінський облік ЕСО
2-071-5 Бухгалтерський облік в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю ЕСО
2-071-6 Організація податкових розрахунків за системами оподаткування ЕСО
072 Фінанси, банківська справа та страхування/ОП
2-072-1-1 Оптимізація оподаткування на підприємстві ЕФБ
2-072-1-2 Антикризове фінансове управління ЕФБ
2-072-1-3 Бюджетний менеджмент ЕФБ
2-072-1-4 Практикум з фінансового менеджменту ЕФБ
2-072-1-5 Фінансовий контролінг ЕФБ
2-072-1-6 Тренінг-курс «Фінансовий експерт» ЕФБ
072 Фінанси, банківська справа та страхування/ОП
2-072-2-1 Банкострахування ЕФБ
2-072-2-2 Інновації на ринку страхових послуг ЕФБ
2-072-2-3 Стратегія торгів на ринку Forex ЕФБ
2-072-2-4 Транспортне страхування ЕФБ
2-072-2-5 Соціальне страхування ЕФБ
2-072-2-6 Венчурне фінансування ЕФБ
072 Фінанси, банківська справа та страхування/ОП
2-072-3-1 Управління банківськими ризиками ЕФБ
2-072-3-2 Міжнародні розрахунки і валютні операції ЕФБ
2-072-3-3 Проектне фінансування ЕФБ
2-072-3-4 Конкурентоспроможність фінансово-кредитних установ ЕФБ
2-072-3-5 Банківське регулювання та нагляд ЕФБ
2-072-3-6 Антикризове управління в банку ЕФБ
073 Менеджмент/ОП Міжнародний менеджмент
2-073-1-1 Менеджмент електронного бізнесу ЕММ
2-073-1-2 Міжнародний менеджмент ЕММ
2-073-1-3 Корпоративна культура ЕММ
2-073-1-4 Комерційна дипломатія та діловий етикет ЕММ
2-073-1-5 Міжнародні крос-культурні комунікації ЕММ
2-073-1-6 Міжнародні бізнес-стратегії компаній ЕММ
073 Менеджмент/ОП Менеджмент високих технологій
2-073-2-1 Діджиталізація бізнес моделей ЕММ
2-073-2-2 Міжнародний трансфер технологій ЕММ
2-073-2-3 Діагностика інноваційного потенціалу ЕММ
2-073-2-4 Технологічний аудит у сфері високих технологій ЕММ
2-073-2-5 Управління ризиками та економічною безпекою ЕММ
2-073-2-6 Інформаційний менеджмент якості ЕММ
075 Маркетинг/ОП Маркетинг
2-075-1 Технічний аналіз фінансових ринків ЕММ
2-075-2 Онлайн курс «Бізнес проектування» ЕММ
2-075-3 Копірайтинг ЕММ
2-075-4 Інтерактивний маркетинг ЕММ
2-075-5 Міжнародна торгівля та кон’юнктура світових ринків ЕММ
2-075-6 Креативні рекламні технології ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Економіка підприємства
2-076-1-1 Управління конкурентоспроможністю підприємства ЕУП
2-076-1-2 Економічне управління організацією ЕУП
2-076-1-3 Економічна безпека підприємства ЕУП
2-076-1-4 Інтелектуальний бізнес ЕУП
2-076-1-5 Інформаційний бізнес ЕУП
2-076-1-6 Управління потенціалом підприємства ЕУП
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво та організація бізнесу
2-076-2-1 Управління малим і середнім бізнесом ЕУП
2-076-2-2 Соціальне підприємництво ЕУП
2-076-2-3 Культура підприємництва ЕУП
2-076-2-4 Управління безпекою бізнесу ЕУП
2-076-2-5 Методи прийняття управлінських рішень в підприємництві ЕУП
2-076-2-6 Адміністрування підприємницької діяльності ЕУП
242 Туризм/ОП Міжнародний туристичний бізнес
2-242-1-1 Міжнародна гостинність ЕТГ
2-242-1-2 Інноваційні технології в міжнародному туризмі ЕТГ
2-242-1-3 Міжнародна політика туризму ЕТГ
2-242-1-4 Бізнес-проекти в туризмі ЕТГ
2-242-1-5 Інфраструктура туристичних ринків ЕТГ
2-242-1-6 Комунікації в міжнародному туризмі ЕТГ
2-242-1-7 Туризм в ЄС ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародна економіка
2-292-1-1 Зовнішньоторговельні контракти ЕМФ
2-292-1-2 Практичні аспекти розвитку угоди про асоціацію Україна – ЄС ЕМФ
2-292-1-3 Облік міжнародних операцій ЕМФ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародні економічні відносини
2-292-2-1 Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин ЕЕУ
2-292-2-2 Митна безпека та контроль ЕЕУ
2-292-2-3 Міжнародні організації ЕЕУ
2-292-2-4 Транснаціональні корпорації ЕЕУ
2-292-2-5 Міжнародна міграція ЕЕУ
2-292-2-6 Транснаціоналізація світової економіки ЕЕУ

за третім (освітньо-науковим) рівнем  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
051 Економіка
3-051-1 Соціонічні моделі управління ЕСО
3-051-2 Статистичний аналіз та аудит зеленої економіки ЕСО
3-051-3 Інформаційні системи управління бізнесом ЕСО
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
3-076-1 Креативне підприємництво ЕУП
3-076-2 Бізнес-аналіз підприємницького середовища ЕУП
3-076-3 Консалтинг у підприємництві ЕУП
292 Міжнародні економічні відносини
3-292-1 Глобальні виклики сталого розвитку ЕФМ