ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вартість навчання у 2023/2024 н.р.


Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 2023/2024 навчальний рік за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі ПЗСО)

Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 2023/2024 навчальний рік за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому МС, МБ, ФМБ)

Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 2023/2024 навчальний рік за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому бакалавра/спеціаліста/магістра)

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2023/2024 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для іноземних громадян та осіб без громадянства, направлених суб'єктами господарювання

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за другим (магістерським) рівнем

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для підготовки бакалаврів на базі освітньо-професійного ступіня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступіня молодшого бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста денної, заочної та вечірньої форм навчання

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022-2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за третім (освітньо-науковим) рівнем

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022-2023 навчальний рік) у ДНУ для іноземних громадян та осіб без громадянства за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для іноземних громадян та осіб без громадянства, направлених суб'єктами господарювання за першим (бакалаврським) рівнем

Наказ №168 від 14.06.2022 р. Про затвердження тарифів на навчання у 2022/2023 навчальному році
Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2021/2022 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2021/2022 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за другим (магістерським) рівнем

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за першим (бакалаврським) рівнем

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за другим (магістерським) рівнем


Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для громадян України за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за третім (освітньо-науковим) рівнем 

Вартість навчання за першим (бакалаврським рівнем) (розмір плати за 2021-2022 навчальний рік) у ДНУ для іноземних громадян, направлених суб'єктами господарювання

Вартість навчання за другим (магістерським рівнем) (розмір плати за 2021-2022 навчальний рік) у ДНУ для іноземних громадян, направлених суб'єктами господарювання

Вартість навчання за третім (освітньо-науковим рівнем) (розмір плати за 2021-2022 навчальний рік) у ДНУ для іноземних громадян, направлених суб'єктами господарювання


Наказ №131 від 21.05.2021 р. Про внесення змін до наказу від 14.05.2021 р. №122 «Про затвердження тарифів на навчання у 2021/2022 навчальному році»