ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради (присудження ступеня доктора філософії)

Здобувачам ступеня доктора філософії: методичні поради щодо проходження атестації в ДНУ та підготовки документів до захисту дисертації

ДФ 08.051.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ящук Вікторії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика

ДФ 08.051.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Петрова Олександра Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика

ДФ 08.051.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лапханова Еріка Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДФ 08.051.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долгіх Анастасії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

ДФ 08.051.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бондарєва Дмитра Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія

ДФ 08.051.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алмугхіда Іслама Мохаммада на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

ДФ 08.051.008 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грекової Марини Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство

ДФ 08.051.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Роменської Ольги Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство

ДФ 08.051.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Федоренка Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

ДФ 08.051.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бурі Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

ДФ 08.051.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плашенка Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика

ДФ 08.051.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Меньшакової Дар’ї Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

ДФ 08.051.012 з пра вом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Філатової Марії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія

ДФ 08.051.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хаді Акрам Хаб Раман на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

ДФ 08.051.018 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алмугхіда Амджада Мохаммада Махмуда на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія