ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

ДФ 08.051.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бондарєва Дмитра Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Контактна інформація:
Голова ради: Пахомов Олександр Євгенійович
електронна пошта: a.pakhomov@i.ua
тел.: (050)7588651

Інформація про прийняття до захисту дисертації

06.04.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бондарєва Дмитра Леонідовича на тему: «Екологічні детермінанти фенології нересту риб водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»». Cпеціальність: 101 Екологія.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 25.05.2021 о 11:00 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, 24, 17 корпус ДНУ ім. Олеся Гончара, аудиторія 702.

Наказ по ДНУ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту