ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

План проведення конференцій на базі ДНУ

План
проведення наукових та науково-практичних конференцій на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2023 році.

Назва заходу Факультет, кафедра
відповідальні за проведення,
ел. адреса, телефон
Місце та термін
проведення
К-сть учасників Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу
1. Всеукраїнська наукова конференція «Література як семіотичний ресурс культури» (ХХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер) Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної літератури. Відповідальна Потніцева Т. М.
тел. 0933907934, t.potnitseva@gmail.com
м. Дніпро,
2-3 лютого 2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро), Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
2. XXXIV сесія Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка Історичний факультет. Відповідальна: Дяченко О. М., 
тел. (098) 5505310, olga.dyachenko.1981.12.26@gmail.com
м. Дніпро,
9-10 березня 2023 р.
60 Дніпровський осередок Наукового товариства імені Шевченка, Дніпропетровський національний історичний музей ім.Д. І. Яворницького
3. ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України» Факультет економіки, кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Відповідальний: Левкович О.В.,
тел.: (067) 636-40-53, e-mail: levkovich.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
23 березня 2023 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, Полтавська державна аграрна академія, Громадська організація «Асоціація фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я», Громадська організація «Освітній центр «Відкрите знання»
4. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Соціальна робота в громаді: сучасні виклики та перспективи розвитку»
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра соціології, соціальної роботи, публічного управління та адміністрування. Відповідальна: Осетрова О.О.
тел. (067) 837-12-02, e-mail: oosetrova44@gmail.com
м. Дніпро,
24 березня 2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський обласний центр соціальних служб; Західноукраїнський національний університет; Сумський державний університет; Уманський державний Педагогічний університет імені Павла Тичини
5. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Факультет економіки, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами. Відповідальні: Олійник Т.І., Павлов Р.А
тел.: (067) 807-23-44, e-mail: r.pavlov.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
6-7 квітня
2023 р.
110 Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Полтавський державний аграрний університет, Поліський національний університет, Університет прикладних наук (Німеччина), Центр менеджменту м. Інсбрук (Австрія), Університет страхування та фінансів ВУЗФ (Болгарія), Університет міста Ле-Ман (Франція)
6. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Література, опалена війною: (кон)тексти, їхня рецепція та інтерпретація (до 105 річниці від дня народження Олеся Гончара)» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра української літератури. 
Відповідальні: Попова І. С., тел. (0562)374-98-81 dekanat_fuifm@i.ua;
Олійник Н. П., тел.. (0562)374-98-72 kafedra_uul@i.ua.
м. Дніпро, 
12 квітня
2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
7. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання загальної медицини» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії.
Відповідальна: Шевченко Т. М.
тел.: (056) 372 58 79, e-mail: medklinlab@ukr.net
м. Дніпро,
12 квітня
2023 р.
50 Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
8. Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2023» Механіко-математичний факультет,
кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки.
Відповідальний: Дзюба А. П., тел. 095-349-38-78, dzb@ua.fm
м.Київ, м.Дніпро,
18-20 квітня 2023 р.
120 Міністерство освіти і науки України,  Інститут механіки імені С.П.Тимошенка НАН України, ДП «КБ «Південне», Дніпровський технічний університет (м.Кам’янське), Інститут новітніх технологій (Франція), Гановерський університет (Німеччина), Азербайджанський архітектурно-будівничий університет
9. I Всеукраїнська науково-практична конференція "Громадсько-політична діяльність та соціально-гуманітарні науки в умовах російської агресії" Факультет суспільних наук і міжнародних відносин,
кафедра політології. Відповідальний: Тимченко М.М.,
тел. 093-489-14-66, kafpol@ukr.net
м. Дніпро, 
20 квітня
2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
10. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дніпровські історичні читання» Історичний факультет, Рада студентів історичного факультету, Відповідальні:
Каковкіна О. М., телефон: (097) 356 82 93, landion@ukr.net,
Сільванович С., (095) 451 34 35, silvanovych18@if.dnu.edu.ua
м. Дніпро,
20-21 квітня 2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Рада студентів історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
11. ХІ Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства,
кафедра загального та слов’янського мовознавства
Відповідальні: Пристайко Т.С, Куварова О. К., Дьячок Н.В.,
тел. (056) 374-98-80, е-mail: kafedra_UZR@i.ua
м. Дніпро,
20–21 квітня
2023 р.
90 Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Харківский національний університет імені В.Н. Каразіна, Західночеський університет у Пльзені, кафедра російської й французької мови педагогічного факультету (Чеська Республіка), Університет імені Адама Міцкевича в Познані, кафедра україністики Інституту російської і української філології (Польща)
12. Регіональна студентська наукова конференція «Молодь прагне осягнення слова» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства,
кафедра української мови. Відповідальний: СамойленкоВ.В., 0968369209,  valeriasam20@gmail.com
м. Дніпро,
27 квітня
2023 р.
50
13. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики» Факультет економіки, кафедра туристичного бізнесу та гостинності.
Відповідальний Жиленко К.М., тел. (067) 593-10-04,  zhilenkok@ukr.net
м. Дніпро, 
28 квітня
2023 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровська торгово-промислова палата, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Луцький національний технічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Університет митної справи та фінансів, Британський університет в Дубаї (ОАЕ), Університет туризму та екології в Сухій Бескидській (Польща), Інтегральний університет Лакхнау (Індія), Туристичний інформаційний центр м. Дніпро
14. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства,
кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей.
Відповідальна:  Знанецька О.М., (097) 392-52-85, kafedra_UAN@i.ua
м. Дніпро,
11 травня
2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Полтавський університет економіки і торгівлі
15. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та енергетичні проблеми розвитку країн» Факультет економіки,
кафедра економічного моделювання, обліку та статистики.
Відповідальні: Єлісєєва О.К., тел. (098)433-03-62, ok17_5@ukr.net, 
Іванов Р.В., тел. (097)977-12-96, romanivanov1926@gmail.com,
Тростянська К.М., тел. (096)330-82-99, karina_tr@ukr.net
м. Дніпро,
11-12
травня
2023 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області
Криворізький національний університет, Національний університет «Запорізька політехніка», Університет доктора професора Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща), Міжнародний Чорноморський університет (Грузія)
16. XXI Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії та хімічної технології. Відповідальна: Маторіна К.В., тел. 096-923-17-88, matorina_katerina@ukr.net м. Дніпро,
22-25 травня
2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ, Науково-виробнича фірма «Отава», м. Київ
17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виклики та проблеми сучасної науки» з науково-педагогічним стажуванням для освітян (сайт конференції) Фізико-технічний факультет,
Відповідальний: Ткачов Ю. В.,
тел. 095-119-49-09, conf@fti.dp.ua
м. Дніпро,
травень
2023 р.
80 Міністерство освіти і науки України
18. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціологічні читання» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин; факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра соціології, соціальної роботи, публічного управління та адміністрування.
Відповідальна: Ніколенко В.В. тел. 097-934-24-71
vadnikolenko1983@gmail.com
м. Дніпро,
6 жовтня
2023 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Соціологічна Асоціація України; Запорізький національний університет; Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське), Криворізький державний педагогічний університет
19. ХІІI Дніпровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» Історичний факультет,
Відповідальна: Каковкіна О. М.,
тел.: (097) 356-82-93, landion@ukr.net
м. Дніпро,
27-28 жовтня
2023 р.
40 Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького
20. XII Міжнародна наукова конференція «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» Zoocenosis–2023 Біолого-екологічний факультет, кафедра зоології та екології,
Відповідальні: Пономаренко О.Л., тел.066-439-05-72
aponomar@ua.fm; Гуслистий А.О., 099-380-61-71, guslistyj@i.ua
м. Дніпро,
13–15 листопада 2023 р.
200 Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Українська екологічна академія наук, London Academy of Science and Business (London), Universidad Científica del Sur, (Lima, Peru), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, (Iasi, Romania)
21. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання загальної медицини» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії. Відповідальна:  Шевченко Т. М., (056)372-58-79, medklinlab@ukr.net м. Дніпро,
15 листопада 2023 р
50 Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
22. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрастивні та ареальні дослідження» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства,
кафедра романо- германської філології. Відповідальна: Кірковська І.С.
тел. 374-98-74 (роб.), 099-425-52-05 (моб.), inga.kirkovska@gmail.com
м. Дніпро,
16 листопада 2023 р.
60 Міністерство освіти і науки України
23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин,
кафедра міжнародних відносин.
Відповідальна: Іщенко І.В., 097-355-68-56; ivishchenko@gmail.com
м. Дніпро,
17-18
листопада 2023р.
70 Міністерство освіти і науки України; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Західноукраїнський національний університет; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Навчально-наукововий інститут міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету; Університет митної справи та фінансів; Університет імені Альфреда Нобеля; Інформаційний центр ЄС у місті Дніпро; Інформаційний центр НАТО у Дніпропетровській області
24. XXІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» Факультет прикладної математики, кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики.
Відповідальна: Кісельова О. М., тел. (056) 766-49-50, 
kiseleva47@ukr.net
м. Дніпро,
22-24
листопада
2023 р.
230 Міністерство освіти і науки України, Інститут кібернетики Національної академії наук України імені В. М. Глушкова, Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України, Київський національний університет імені Т. Шевченка, Middle Tennessee State University, Tennessee, USA, University of Warwick, Warwick Business School, Coventry, UK, School of Physics, Engineering and Computer science University of Hertfordshire.
25. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» Факультет фізики, електроніки, комп’ютерних систем, кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів
Відповідальний: Коваленко О.В., тел. 067-630-95-27, 
kovalenko.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
22-24 
листопада
2023 р.
80 Міністерство освіти і науки України
26. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації в сучасних умовах» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації,
кафедра фізичного виховання та спорту.
Відповідальний: Горпинич О.О., 095-784-78-56,
gorpinich.aleksey@gmail.com
м. Дніпро,
23
листопада 2023 р.
40

Проректор  з наукової роботи                                Олег МАРЕНКОВ