ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

План проведення конференцій на базі ДНУ

План
проведення наукових та науково-практичних конференцій на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році.

Назва заходу Факультет, кафедра
відповідальні за проведення,
ел. адреса, телефон
Місце та термін
проведення
К-сть учасників Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу
1. Інтернет-конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства; кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців.
Відповідальні: Панченко О.І.,
тел. (056)374-98-86; 0679746277;
Шкурко О.В., тел. (056)3749886, kafedra_UPI@i.ua
м. Дніпро,
14 січня
2022 р.
30
2. Всеукраїнська наукова конференція «“Дістати звук”: емоційно-смислові чинники художнього тексту» (ХІХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер) Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної лі-тератури. Відповідальна: Потніцева Т. М.,
тел. 093-390-79-34, t.potnitseva@gmail.com
м. Дніпро,
4-5 лютого 2022 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет, Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро)
3. XXXIIІ сесія Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка Історичний факультет, кафедра історії України.
Відповідальні: Світленко С. І., Дяченко О. В., (056)374 98 60, (056) 374 98 61
hist_ukr_DNU@i.ua
м. Дніпро,
10-11
 березня
2022 р.
60 Дніпровський осередок Наукового товариства імені Шевченка
4. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України» Факультет економіки; кафедра фінансів, банківської справи та страхування.
Відповідальний: Левкович О.В.
тел.: (067) 636-40-53,
levkovich.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
25 березня 2022 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, Полтавська державна аграрна академія, Громадська організація «Асоціація фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я», Громадська організація «Освітній центр «Відкрите знання»
5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем» Біолого-екологічний факультет, кафедра загальної біології та водних біоресурсів. Відповідальний: Маренков О. М.,
тел. 066-512-29-44, hydro-dnu@ukr.net
м. Дніпро,
22-23 
березня
2022 р.
120 Міністерство освіти і науки України, Інститут гідоробіології Національної академії наук України; Інститут Рибного господарства Національної академії аграрних наук України; Агентство рибного господарства України; Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Poland; Central South University, School of Life Science, Changsha, China.
6. X Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та енергетичні проблеми розвитку країн» Факультет економіки; кафедра статистики, обліку та економічної інформатики.
Відповідальний: Єлісєєва О.К.
тел.: (098) 433-03-62,
ok17_5@ukr.net gor.luda@gmail.com
м. Дніпро
29-30
березня
2022 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області, Науково-дослідний інститут енергетики при ДНУ, Національний університет «Запорізька політехніка», Криворізький національний університет, Державний університет прикладних наук імені Станіслава Сташича у місті Піла (Польща), Університету фінансів і управління м. Варшава (Польща), Університет доктора професора Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія), Факультет економічних наук і менеджменту Університету Міколая Коперніка в Торуні (Польща), Варненский Університет Менеджменту (Болгарія), Міжнародний Чорноморський університет (Грузія)
7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2022: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Факультет економіки, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.
Відповідальні: Олійник Т.І., Павлов Р.А.
тел.: (050) 215-91-30
e-mail: r.pavlov.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
11-12 квітня
2022 р.
150 Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Університету митної справи та фінансів, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Полтавський державний аграрний університет, Університет прикладних наук (Німеччина), Центр менеджменту м. Інсбрук (Австрія), Університет страхування та фінансів ВУЗФ (Болгарія), Баішев Університет (Казахстан), Мерія м. Громадка (Польща)
8. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання загальної медицини» Факультет медичних технологій діагностики
та реабілітації, кафедра загальної медицини
з курсом фізичної терапії.
Відповідальна: Шевченко Т.М. (056) 372-58-79
medklinlab@ukr.net
м. Дніпро,
13 квітня
2022 р.
50 Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
9. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура мови в українському суспільстві» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра української мови. Центр історії та розвитку української мови.
Відповідальні: Корольова В.В., тел. 099-798-33-97, valria.korolyova2015@gmail.com
Голікова Н.С., тел. 066-574-29-88
nataliaholikova62@gmail.com
м. Дніпро
13–14 квітня 2022 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Інститут української мови Національной академії наук України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
10. Науково-практична конференція студентів-іноземців під гаслом «Цей дивний новий світ» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства; кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців.
Відповідальні: Панченко О.І.,
тел. (056)374-98-86; 067-974-62-77
Шкурко О.В., тел. (056)374-98-86, kafedra_UPI@i.ua
м. Дніпро,
12 травня 2022 р.
25 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпровський національний університет залізничного транспорту
11. I Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей.
Відповідальна: Знанецька О.М.,
тел. (097) 392-52-85, kafedra_UAN@i.ua
м. Дніпро,
12 травня 2022 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Полтавський університет економіки і торгівлі
12. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної лі-тератури. Відповідальний: Гусєв В. А.,
тел. 067-562-97-82, 3gusi3@gmail.com
м. Дніпро,
12–13 травня
2022 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Університет митної справи та фінансів (Дніпро)
13. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики» Факультет економіки, кафедра туристичного бізнесу та гостинності. 
Відповідальний: Жиленко К.М.
тел.: (067) 593-10-04, zhilenkok@ukr.net
м. Дніпро
12-13 травня
2022 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Луцький національний технічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровська торгово-промислова палата
14. Всеукраїнська конференція «Україна і тюркський світ» Історичний факультет, кафедра історії України,
Посунько О.М., Каюк С.М.
(067)6375624, (067)9420198, (095)7776176
skaiuk22@gmail.com
м. Дніпро,
20-21 травня 2022 р.
60 Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Інституті історії України НАН України (Відділ історії козацтва на Півдні України), Конгрес азербайджанців Дніпропетровської області, Дніпровська міська рада
15. XX Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії.
Відповідальна: Маторіна К. В., тел. 096-923-17-88
matorina_katerina@ukr.net
м. Дніпро,
16-19 травня 2022 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ, Науково-виробнича фірма «Отава», м. Київ
16. IV Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Сучасні технології харчових виробництв» Хімічний факультет, кафедра харчових технологій. Відповідальна: Кондратюк Н.В.,
тел. 097-918-20-09, kondratjukn3105@gmail.com
м. Дніпро,
18-20 травня
2022 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Університетом імені Павла Йожефа Шафарика у м. Кошице, (м. Кошице, Словацька республіка), Jiyang College of Zhejiang A&F University (с. Jiyang, China), Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща), Університет харчових технологій (м. Пловдив, Болгарія), Заклад освіти «Могильовський державний університет продовольства» (м. Могильов, Білорусь), ТОВ "Веста-Лідер" (м. Дніпро, Україна)
17. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціологічні читання»
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології. Відповідальний: Кривошеїн В.В., тел. (056)374-98-65, 1-704@i.ua
м. Дніпро,
30 вересня 2022 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровське та Запорізьке обласні відділення Соціологічної асоціації України, Запорізький національний університет, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське)
18. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю з дня народження д-ра біол. наук, проф. О.Л. Бельгарда «Геоботанічні, ґрунтові та екологічні дослідження лісів степової зони: історія, сучасність, перспективи» Біолого-екологічний факультет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології. Відповідальний: Горбань В. А., 050-362-45-90, vad01@ua.fm м. Дніпро,
04 жовтня 2022 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Відділення загальної біології, Наукова рада з проблем ґрунтознавства НАН України, Університет Кордоби (Іспанія), Університет Севільї (Іспанія), Університет Махатми Ганді (Індія)
19. VI Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми біохімії, клітинної біології та фізіології” Біолого-екологічний факультет, кафедра біохімії та фізіології. Відповідальна: Ушакова Г.О.
тел. 067-632-36-13, ushakova_g@ukr.net
м. Дніпро,
6-7 жовтня 2022 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Українське біохімічне товариство, Українське фізіологічне товариство ім. П. Г. Костюка, Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition (Jablonna, Poland), Anara AB & SGPlus (Trelleborg, Sweden), Lund University (Lund, Sweden), Bingol University (Bingöl, Turkey)
20. XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» Юридичний факультет.
Відповідальні: Соколенко О. Л.
тел. (056)374-97-12, dnu_pravo@ukr.net
Кобрусєва Є. А. тел. (056)373-12-19,
kobruseva22@gmail.com
м. Дніпро,
07-08 жовтня
2022 р.
120 Міністерство освіти і науки України, Faculty of Law University of Białystok (м. Біласток, Польща); Länsi-Suomen Opisto/West Finland College (м. Гуйттінен, Фінляндія); Фундація “Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації” (CEASC) м. Бидгощ, Польща)
21. Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Психолого-педагогічні передумови успішності функціонування особистості в інформаційному суспільстві» Факультет психології та спеціальної освіти. Відповідальна: Четверик-Бурчак А. Г.,
тел. (067) 565-27-98, yaneznau66@ukr.net
м. Дніпро,
20-21 жовтня 2022 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет, Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського», Національний авіаційний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Київський університет імені Бориса Грінченка, «Хортицька навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Волинський національний університет, Запорізький національний університет
22. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання загальної медицини» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра загальної медицини з ку-рсом фізичної терапії.
Відповідальна: Шевченко Т.М. (056) 372 58 79,
medklinlab@ukr.net
м. Дніпро,
09 листопада
2022 р.
50 Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
23. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації в сучасних умовах» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра фізичного виховання та спорту. Відповідальний: Горпинич О.О.,
095-784-78-56, gorpinich.aleksey@gmail.com
м. Дніпро,
17 листопада 2022 р.
40
24. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» Факультет фізики, електроніки, комп’ютерних систем, кафедра прикладної радіофізики, елек-троніки та наноматеріалів.
Відповідальний: Коваленко О.В., 067-630-95-27, koval@dsu.dp.ua
м. Дніпро,
23-25
листопада
2022 р.
100 Міністерство освіти і науки України
25. XX Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»

сайт http://mpzis.dnu.dp.ua
Факультет прикладної математики, кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики. Відповідальна: Кісельова О. М., (056) 766-49-50, kiseleva47@ukr.net м. Дніпро,
23-25 
листопада
2022 р.
230 Міністерство освіти і науки України, Інститут кібернетики Національної академії наук України імені В. М. Глушкова; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України; Київський національний університет імені Т. Шевченка, Middle Tennessee State University, Tennessee, USA; University of Warwick, Warwick Business School, Coventry, UK; School of Physics, Engineering and Computer science University of Hertfordshire
26. XIV наукові читання, присвячені пам’яті професора Д. П. Пойди Історичний факультет, кафедра східноєвропейської історії. Відповідальний: Сніда Є.О., (096) 700 53 49, snida2017@ukr.net м. Дніпро,
25 листопада 2022 р.
40
27. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра англійської філології. Відповідальна: Анісімова А. І.,
тел. (056)374-98-73, kafedra_UAF@i.ua
м. Дніпро
24-25
листопада, 2022 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів м. Дніпро, Харківський національний університет імені В. Каразіна
28. І Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей. Відповідальна: Бесараб О.М., тел. (050) 6671440, kafedra_UAN@i.ua м. Дніпро,
25-26
листопада 2022 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Запорізький національний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми східної філології і методики викладання східних мов: актуальні питання теорії та практики» Факультет української й іно-земної філології та мистецтво-знавства, кафедра порівняльної філології східних та англомов-них країн.
Відповідальна: Мащенко О.А., тел. (056) 374-98-79, kafedra_UPF@i.ua
м. Дніпро,
29-30
листопада 2022 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Університет митної справи та фінансів, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, Київський національний лінгвістичний університет, Львівський національний університет ім. І. Франка

В. о. проректора  з наукової роботи                                О.М. Маренков