ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

План проведення конференцій на базі ДНУ

План
проведення наукових та науково-практичних конференцій на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2021 році.

Назва заходу Факультет, кафедра
відповідальні за проведення,
ел. адреса, телефон
Місце та термін
проведення
К-сть учасників Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу

1. Всеукраїнська наукова конференція XVIIІ Філологічні читання пам’яті Н.С. Шрейдер
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної літератури; Потніцева Т. М.,
тел. (056) 374 98 78
м. Дніпро,
5 лютого 2021 р.
100 Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
Університет імені Альфреда Нобеля

2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадсько-політична діяльність та соціально-гуманітарні науки в умовах демократичних трансформацій»
Факультет суспільних наук та міжнародних відносин, кафедра політології,
Боярська О. А.,
т./ф. (056) 374-98-67,
(098) 117 77 14
м. Дніпро,
24 лютого 2021 р.
100 Громадська організація «Спілка виборців міста Дніпра»
3. ХХХІІ сесія Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка Історичний факультет, кафедра історії України, Світленко С. І.,
тел. 097-418-51-86
Чепурко О. О., 066-930-66-20
dekanat-hist@ukr.net
м. Дніпро,
12 березня 2021 р.
40 Дніпровський осередок Наукового товариства імені Шевченка
4. Регіональний круглий стіл «Тенденції розвитку сучасної політичної освіти» Факультет суспільних наук та міжнародних відносин, кафедра політології,
Боярська О. А.,
т./ф. (056) 374-98-67,
(098) 117 77 14
м. Дніпро,
17 березня 2021 р.
50 Громадська організація «Спілка виборців міста Дніпра»
5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України» Факультет економіки, кафедра фінансів, банківської справи та страхування; Шевцова О.Й. тел.: (056) 766-49-39,
e-mail: ei.shevtsova@gmail.com
м. Дніпро,
25 березня 2021 р.
120 Міністерство освіти і науки України,
Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету,
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
Полтавська державна аграрна академія,
Громадська організація «Асоціація фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я»,
Громадська організація «Освітній центр «Відкрите знання»
6. IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем України» Факультет економіки; кафедра статистики, обліку та економічної інформатики; Науково-дослідний інститут енергетики Єлісєєва О.К. тел.: (056) 766-49-46,
e-mail: ok17_5@ukr.net, gor.luda@gmail.com
м. Дніпро,
25-26
березня
2021 р.
300 Міністерство освіти і науки України,
Головне управління статистики у Дніпропетровській області,
Криворізький національний університет,
Вроцлавський університет, м. Вроцлав (Польща),
Лодзинський університет, м. Лодзь (Польща),
Університет доктора професора Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія),
Міжнародний Чорноморський університет (Грузія),
Національний університет (Молдова)
7. IV Всеукраїнська наукова конференція «“Повість про людей”: антропологічний вимір прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури Розстріляного відродження» (до 120-ї річниці від дня народження Валер’яна Підмогильного) Факультет української філології та мистецтвознавства, кафедра української літератури,
Попова І. С., тел. (0562)374-98-81 dekanat_fuifm@i.ua;
Олійник Н.П., тел.(0562)374-98-72 kafedra_uul@i.ua.
м. Дніпро,
26 березня 2021 р.
100 Міністерство освіти і науки України,
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
8. Третя міжнародна наукова конференція «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» Факультет суспільних наук та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин,
Висоцький О.Ю.,
тел. 056-374-98-69
м. Дніпро,
26-27
березня 2021 р.
200 Близькосхідний технічний університет (Middle East Technical University (METU),
Венеціанський Університет Ка-Фоскарі (Ca’ Foscari University of Venice),
Національна Академія Наук Азербайджану (Na-tional Academy of Sciences of Azerbaijan)
9.  Регіональна студентська наукова конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у вивченні мов» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей та Центр історії та розвитку української мови, Гурко О. В., +38(066)7101489,
centr_ukr.movi_DNU@i.ua
м. Дніпро, 31 березня
2021 р.
20-30
10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Факультет економіки; кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами;
Олійник Т.І. Величко Л. А.
тел.: (098) 429-04-50
e-mail: lyudmilavel@ukr.net
м. Дніпро,
8-9 квітня 2021 р.
300 Міністерство освіти і науки України,
Запорізька державна інженерна академія,
Інститут економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія);
Інтегральний університет Лакхнау (м. Лакхнау, Індія);
Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина);
Університет професора доктора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія);
Мерія м. Громадка (Польща)
11. XXШ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос» Фізико-технічний факультет, Давидов С.О., тел. 760-94-62,
факс 8-10-380-56-776-83-79,
е_mail: sdavydov1960@gmail.com
м. Дніпро,
квітень
2021 р.
300 Національний центр аерокосмічної освіти молоді України
12. XVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія» Факультет систем і засобів масової комунікації, кафедра масової та міжнародної комунікації,
Демченко В. Д.,
тел. (056)373-12-41
Гудошник О. В.,
тел. (050)109-34-26
ovgudoshnik@gmail.com
м. Дніпро,
14 квітня 2021 р.
100 Національна Спілка журналістів України (Дніпровське відділення),
Запорізький національний університет,
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського,
Маріупольський державний університет,
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені С. Дем'янчука
13. Регіональна науково-практична конференція «Сучасні аспекти лабораторної діагностики» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації,
кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії.
Шевченко Т.М. (056) 372 58 79
medklinlab@ukr.net
м. Дніпро,
14 квітня 2021 р.
100 Департамент охорони здоров΄я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14. Х Міжнародна наукова конференція «Лексикограматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра загального та слов’янського мовознавства, Пристайко Т.С, Куварова О. К., тел. (056) 374-98-80,
е-mail: kafedra_UZR@i.ua
м. Дніпро,
15–16
квітня
2021 р.
100 Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
Харківский національний університет імені В.Н. Каразіна,
Західночеський університет у Пльзені, кафедра російської й французької мови педагогічного факультету (Чеська Республіка),
Університет імені Адама Міцкевича в Познані, кафедра україністики Інституту російської і української філології (Польща)
15. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики» Факультет економіки, кафедра туристичного бізнесу та гостинності, Жиленко К.М.,
тел.: (067) 593-10-04,
e-mail: zhilenkok@ukr.net
м. Дніпро
15-16
квітня
2021 року
300 Міністерство освіти і науки України,
Університет прикладних наук, (м. Міттвайда, Німеччина),
Караманський університет імені Мехметбея, (м. Караман, Туреччина),
Університет доктора професора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія),
Інститут економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія),
Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк),
Луцький національний технічний університет (м. Луцьк, Україна), Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна),
«Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, Дніпропетровська торгово-промислова палата
16. Міжвузівська студентська онлайн-конференція «Політична участь молоді у суспільстві політичних трансформацій» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра політології,
Боярська О. А.,
тел. (056) 374-98-67,
(098) 117 77 14
м. Дніпро,
22 квітня 2021 р.
50 Громадська організація «Спілка виборців міста Дніпра»
17. Всеукраїнська наукова конференція «Україна як суспільство ризику» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, Кривошеїн В.В.,
тел. 374-98-65
м. Дніпро,
23 квітня 2021 р.
100 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України
18. XІХ Всеукраїнська конференція-конкурс науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях» Фізико-технічний факультет, Давидов С.О.,
тел. 760-94-62,
факс 8-10-380-56-776-83-79
e-mail: sdavydov1960@gmail.com
м. Дніпро,
квітень
2021 р.
150 Національний центр аерокосмічної освіти молоді України
19. Регіональна науково-практична конференція молодих науковців та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору» Факультет української й іноземної філології та мистецтвоз-навства, кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей,
Цвєтаєва О. В.
+38(063)403-42-17, kafedra_UIG@i.ua
м. Дніпро, 13 травня
2021 р.
50-60
20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Література в контексті культури» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної літератури, Гусєв В. А.,
тел. (056)3749800
м. Дніпро,
13-14
травня
2021 р.
100 Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
21. XIX Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії Хімічний факультет,
кафедра аналітичної хімії,
Маторіна К.В.,
тел. 096-923-17-88
Дніпро,
17-20
травня
2021 р.
100 Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
Науково-виробнича фірма «Отава», м. Київ
22. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціологічні читання» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, Кривошеїн В.В.,
тел. 374-98-65
м. Дніпро,
1 жовтня 2021 р.
100 Дніпропетровське та Запорізьке обласні відділення Соціологічної асоціації України,
Запорізький національний університет,
Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське)
23. XIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» Юридичний факультет, Соколенко О. Л.,
тел. 374-97-12,
e-mail: dnu_pravo@ukr.net
Кобрусєва Є. А. тел. 373-12-19,
e-mail: kobruseva22@gmail.com
м. Дніпро,
8-9 жовтня
2021 р.
120 Міністерство освіти і науки України
24. Регіональна науково-практична конференція «Сучасні аспекти лабораторної діагностики» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії.
Шевченко Т.М. (056) 372 58 79
medklinlab@ukr.net
м. Дніпро,
27 жовтня 2020 р.
100 Департамент охорони здоров΄я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25. ХІІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» Історичний факультет, кафедра історії України, Світленко С. І.,
тел. 097-418-51-86
Чепурко О. О.
066-930-66-20
dekanat-hist@ukr.net
м. Дніпро,
5
листопада
2021 р.
50 Дніпропетровська обласна державна адміністрація,
Державний архів Дніпропетровської області,
Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького,
Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей,
Дніпропетровський осередок Національної спілки краєзнавців,
ГО «Інститут суспільних досліджень», м. Дніпро
26. XI Міжнародна наукова конференція Zoocenosis–2021. «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» Біолого-екологічний факультет, кафедра зоології та екології, Пономаренко О.Л.
066-439-05-72, aponomar@ua.fm
Гуслистий А.О., 099-380-61-71
guslistyj@i.ua
м. Дніпро,
10–12
листопада 2021 р.
200 Міністерство освіти і науки України,
Національна академія наук України,
Українська екологічна академія наук,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація,
Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області
27. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна германістика: теорія і практика» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра германської філології, Ковальова Я. В.,
тел. 0974638715,
kovalova.ja@gmail.com;
Крайняк О.М. тел. (063)6004235
oxanakraynyak@gmail.com;
Майковська В.О.,
тел. (099)7924232
valeriia.maikovska@gmail.com
м. Дніпро, 15-16
листопада 2021 р.
100
28. XIX Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» Факультет прикладної математики, кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики, Кісельова О. М.,
(056) 766-49-50,
kiseleva47@ukr.net
м. Дніпро,
17-19
листопада
2021 р.
230 Інститут кібернетики Національної академії наук України імені В. М. Глушкова;
Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України;
Київський національний університет імені Т. Шевченка
29. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем, ка-федра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів
Коваленко О.В.,
тел.067-630-95-27;
e-mail: kovalenko.dnu@gmail.com
м. Дніпро, 24-26
листопада 2021 р.
100
30. Регіональна наукова інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра фізичного виховання та спорту. Горпинич О.О.
0957847856, gorpinich.aleksey@gmail.com
м. Дніпро, 25
листопада 2021 р.
30
31. Міжвузівський круглий стіл, присвячений 100-річчю кафедри філософії ДНУ імені Олеся Гончара і 100-річчю з дня народження Г.А.Заїченко Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, кафедра філософії, Окороков В.Б., (056) 374-98-71 м. Дніпро, Листопад 2021 р. 50 ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
32. V Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Соціологічні дискурси» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, Кривошеїн В.В., тел. 374-98-65 м. Дніпро,
10 грудня 2021 р.
100 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України,
Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське),
Запорізький національний університет


Проректор  з наукової роботи                                 С. І. Оковитий