ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

План проведення конференцій на базі ДНУ

План
проведення наукових та науково-практичних конференцій на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2024 році.

Назва заходу Факультет, кафедра
відповідальні за проведення,
ел. адреса, телефон
Місце та термін
проведення
К-сть учасників Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу
1. Всеукраїнська наукова конференція «Література в деталях: культурологічний аспект» (ХХІ Філологічні читання пам’яті Н.С. Шрейдер)
 
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної літератури.
Відповідальна: Потніцева Т. М.,
тел. (093)390-79-34, 
e-mail: t.potnitseva@gmail.com
 м. Дніпро,
1-2 лютого 2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро), Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
2. XXXV сесія Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка   Історичний факультет.
Відповідальні: Каковкіна О. М., Дяченко О. М.,
тел.: (097) 356-82-93, (098) 550-53-10
e-mail: landion@ukr.net, olga.dyachenko.1981.12.26@gmail.com
 м. Дніпро,
13 березня 2024 р.
40 Міністерство освіти і науки України, Дніпровський осередок Наукового товариства імені Шевченка
3. ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України»  Факультет економіки, кафедра фінансів,
банківської справи та страхування.

Відповідальний: Левкович О.В.
тел.: (067) 636-40-53, 
e-mail: levkovich.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
28 березня 2024 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, Полтавська державна аграрна академія, Громадська організація «Асоціація фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я», Громадська організація «Освітній центр «Відкрите знання»
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Досвід онлайн та офлайн навчання іноземців та перекладачів.
До 35-річчя кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців ДНУ»
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців.
Відповідальна: Панченко О. І.,
тел.: (063)871-09-36, 
e-mail: epanchenko2017@gmail.com 
м. Дніпро,
3 квітня
2024 р. 
60  Міністерство освіти і науки України, Придніпровська академія будівництва та архітектури, Український державний університет науки і технологій, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2024: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» 
 
Факультет економіки, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.
Відповідальні: Гвініашвілі Т.З., Павлов Р.А.
тел.: (067) 807-23-44, e-mail: r.pavlov.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
4-5 квітня
2024 р.
110  Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровська торгово-промислова палата, Університет митної справи та фінансів, Полтавський державний аграрний університет, Поліський національний університет, Університет прикладних наук (Німеччина), Центр менеджменту м. Інсбрук (Австрія), Британський університет (ОАЕ), Інтегральний університет (м. Лакхнау, Індія)
6. Круглий стіл на тему: «Методика навчання географії та історії: сучасні виклики та практичний досвід»     Історичний факультет, кафедра географії,
кафедра східноєвропейської історії

Відповідальний: Безуглий В.В.,
тел.: (066) 4092945, 
e-mail: vetalbezugly@ukr.net
м. Дніпро,
10 квітня
2024 р.
30 Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Університет Григорія Сковороди в Переяславі
7. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура мови в українському суспільстві»     Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра української мови, центр гуманітаристики й української мови.
Відповідальні: Корольова В. В., Голікова Н. С.
тел.: (099)798-33-97, (066)574-29-88
e-mail: valeria.korolyova2015@gmail.com,
nataliaholikova62@gmail.com
м. Дніпро,
11–12
квітня
2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України
8. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання загальної медицини» 
 
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії.
Відповідальна: Шевченко Т. М.
тел.: (056) 372-58-79, 
e-mail: medklinlab@ukr.net
м. Дніпро,
17 квітня
2024 р.
50 Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
9. ХVIII Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія»  Факультет систем і засобів масової комунікації.
Відповідальна: Гудошник О. В.
тел.: (050)-109-34-26
e-mail: ovgudoshnik@gmail.com, gudoshnik_o@fszmk.dnulive.dp.ua
м. Дніпро,
18 квітня
2024 р. 
20
33 д. Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2024»:
1 ч. Симпозиум «Механіка деформівних тіл і конструкцій», пам’яті члена-кореспондента НАНУ В.С. Гудрамовича.
2 ч. Симпозіум «Механіка суцільного середовища і 
міцності конструкцій», присвячений 105-ій річниці від дня народження академіка В.І. Моссаковського.
Механіко-математичний факультет
Відповідальний: Стеблянко П. О.
е-mail: caf-vmi@ukr.net
м. Дніпро,
18-20 квітня,
18 вересня 2024 р.
Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України
Дніпровський державний технічний університет
10. IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадсько-політична діяльність та соціально-гуманітарні науки в умовах російської агресії»    Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра політології.
Відповідальний: Тимченко М. М.,
тел.: (093)489-14-66, e-mail: kafpol@ukr.net
м. Дніпро,
20 квітня
2024 р. 
61 Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
11. Регіональна студентська наукова конференція «Молодь прагне осягнення слова»    Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра української мови.
Відповідальна: Майборода Н. Г.
тел.: (067)270-05-82, 
e-mail: kapshukn@gmail.com
м. Дніпро,
25 квітня
2024 р.
50
12. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики правової науки»     Юридичний факультет.
Відповідальні: Соколенко О. Л., Марченко О. В.
тел.: (056) 374-97-12,
e-mail: dnu_pravo@ukr.net, marchenkoalesya@ukr.net
м. Дніпро,
26-27
квітня
2024 р.
110 Міністерство освіти і науки України; Faculty of Law University of Białystok (м. Біласток, Польща); Länsi-Suomen Opisto/West Finland College (м. Гуйттінен, Фінляндія); Faculty of Law University of Sussex (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
13. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» 
 
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей.
Відповідальна: Посудієвська О. Р.
тел.: (050)535-11-33, e-mail: anlang@ukr.net
м. Дніпро,
2 травня
2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Полтавський університет економіки і торгівлі
14. XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та правові проблеми розвитку країн»  Факультет економіки, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики.
Відповідальні: Єлісєєва О.К., Тростянська К.М.
тел.: (098) 433-03-62, (096) 330-82-99,
e-mail: ok17_5@ukr.net, e-mail: karina_tr@ukr.net
м. Дніпро,
2-3
травня
2024 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області, Криворізький національний університет, Національний університет «Запорізька політехніка», DBA company Aftermarket Express (США), Університет доктора професора Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія), Варшавський Політехнічний Університет (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща), Міжнародний Чорноморський університет (Грузія)
15. Всеукраїнська студентська наукова конференція «Україна на ментальній карті Європи: історичний досвід, сьогодення, перспективи»  Історичний факультет,
кафедра всесвітньої історії.

Відповідальні: Венгер А. Г., Каковкіна О. М.,
тел.: (096)993-98-82, (097)356-82-93
e-mail: vengeralbert@gmail.com,
landion@ukr.net
м. Дніпро,
2-3 травня 2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України
16. XXІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії  Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії та хімічної технології.
Відповідальна: Маторіна К. В., 
тел.: (096)923-17-88,
e-mail: matorina_katerina@ukr.net
м. Дніпро,
20-23

травня
2024 р. 
60 Міністерство освіти і науки України, Інститут органічної хімії НАН України, (м. Київ), Науково-виробнича фірма «Отава» (м. Київ)
17. V Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Сучасні технології харчових виробництв»     Хімічний факультет,
кафедра харчових технологій.

Відповідальна: Кондратюк Н. В., 
тел.: (097)918-20-09,
e-mail: kondratjukn3105@gmail.com
м. Дніпро,
22-24 травня 2024 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Університетом імені Павла Йожефа Шафарика у м. Кошице (м. Кошице, Словацька республіка), Jiyang College of Zhejiang A&F University (с. Jiyang, China), Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща), Університет харчових технологій (м. Пловдив, Болгарія), ТОВ "Веста-Лідер" (м. Дніпро), ТОВ «Біолайт» (м. Дніпро)
18. Міжнародна науково-практична конференція з науково-педагогічним стажуванням «Виклики та проблеми сучасної науки» (Challenges and issues of modern science)     Фізико-технічний факультет, кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій
Відповідальний: Санін А. Ф.,
тел.: 050-480-6383,
e-mail: sanin@ftf.dnu.edu.ua
Сайт конференції: https://fti.dp.ua/conf/
Phone +380951194909 (Telegram, Viber)
Email: conf@fti.dp.ua
м. Дніпро,
28-31
травня 2024 р.
100 Міністерство освіти і науки України; Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені О. М. Макарова; Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича; Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова, Астана, Казахстан; Інститут Q-шу піонерів космосу, (Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc,), Японія; Лабораторія аерокосмічних структур, Університет Бразилія (Laboratory of Aerospace Structures at the University of Brasilia), Бразилія
19. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю з дня народження чл.-кор. НАН України, д-ра біол. наук, проф. А. П. Травлєєва «Геоботанічні, ґрунтові та екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони: історія, сучасність, перспективи»   Біолого-екологічний факультет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології.
Відповідальний: Горбань В. А., 
тел.: (050)362-45-90,
e-mail: ecologgrunt@yahoo.com
 м. Дніпро,
11 вересня 2024 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Відділення загальної біології, Наукова рада з проблем ґрунтознавства НАН України, Університет Кордоби (Іспанія), Університет Севільї (Іспанія), Університет Махатми Ганді (Індія).
20. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті локальних та глобальних наслідків ведення воєнних дій» 
  
Біолого-екологічний факультет,
науково-дослідний інститут біології

Відповідальний: Маренков О. М., 
тел.: (066)512-29-44,
e-mail: gidrobions@gmail.com
м. Дніпро,
18–20
вересня
2024 р.
150 Міністерство освіти і науки України, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Інститут гідробіології НАН України, Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Університет Сассексу (University of Sussex), Карлів університет (Charles University), Університет Бурдура Мехмета Акіфа Ерсоя (Burdur Mehmet Akif Ersoy University)
21. VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми біохімії, клітинної біології та фізіології» Біолого-екологічний факультет,
кафедра біохімії та фізіології.

Відповідальна: Ушакова Г.О., 
тел.: (067)632-36-13
e-mail: ushakova_g@ukr.net
м. Дніпро,
3-4 жовтня 2024 р.
100 Міністерство освіти і науки, Українське біохімічне товариство, Українське фізіологічне товариство ім. П.Г. Костюка, Люндський університет (Швеція), Бінгольський університет (Туреччина), Інститут фізіології та харчування тварин імені Кєлановського (м. Яблона, Польща)
22. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Придніпровські соціологічні читання» 
  
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, соціальної роботи, публічного управління та адміністрування.
Відповідальний: Ніколенко В. В., 
тел.: (097)934-24-71, 
e-mail: vadnikolenko1983@gmail.com
м. Дніпро,
4 жовтня
2024 р.
70 Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське), Криворізький державний педагогічний університет, Соціологічна асоціація України
23. V Всеукраїнська наукова конференція «Історія як текст & художній текст як історія (до 100-річчя від дня народження Павла Загребельного)»  Факультет української й іноземної філології
та мистецтвознавства,
кафедра української літератури.

Відповідальні: Попова І. С., Олійник Н. П.
тел.: (056)374-98-81, (056)374-98-72,
e-mail: dekanat_fuifm@i.ua); kafedra_uul@i.ua
м. Дніпро
23 жовтня 2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
24. Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Психолого-педагогічні аспекти підтримки ментального здоров’я та адаптації особистості в умовах воєнного і повоєнного часу» 
 
Факультет психології та спеціальної освіти.
Відповідальна: Четверик-Бурчак А. Г.
тел.: (067) 565-27-98, e-mail: yaneznau66@ukr.net
м. Дніпро,
23-25 жовтня 2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Донбаський державний педагогічний університет, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
25. Міжнародна науково-практична конференція з науково-педагогічним стажуванням «Виклики та проблеми сучасної науки» (Challenges and issues of modern science)     Фізико-технічний факультет, кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій.
Відповідальний: Санін А. Ф.,
тел.: 050-480-6383, e-mail: sanin@ftf.dnu.edu.ua
Сайт конференції: https://fti.dp.ua/conf/
Phone +380951194909 (Telegram, Viber)
E-mail: conf@fti.dp.ua
м. Дніпро,
29 жовтня –
1 листопада 2024 р.
150 Міністерство освіти і науки України; Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені О. М. Макарова; Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича; Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова, Астана, Казахстан; Інститут Q-шу піонерів космосу, (Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc,), Японія; Лабораторія аерокосмічних структур, Університет Бразилія (Laboratory of Aerospace Structures at the University of Brasilia), Бразилія
26. ХІV Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» 
  
Історичний факультет.
Відповідальні: Архірейський Д. В., 
Каковкіна О.М.
тел.: (067) 948-63-79, (097) 356-82-93
e-mail: siverin47@ukr.net, landion@ukr.net
м. Дніпро,
31 жовтня-
01 
листопада
2024 р.
40 Міністерство освіти і науки України
27. XV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих науковців «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»     Юридичний факультет.
Відповідальні: Соколенко О. Л., Марченко О. В.
тел.: (056)374-97-12, e-mail: dnu_pravo@ukr.net,
marchenkoalesya@ukr.net
м. Дніпро,
10-11
листопада
2024 р.
110 Міністерство освіти і науки України; Faculty of Law University of Białystok (м. Біласток, Польща); Länsi-Suomen Opisto/West Finland College (м. Гуйттінен, Фінляндія); Faculty of Law University of Sussex (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
28. ІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві»  
 
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей.
Відповідальна: Бесараб О. М., 
тел.: (050) 6671440
e-mail: helen_helen@i.ua
м. Дніпро,
21 -22
листопада 2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Запорізький національний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
29. XXІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»    Факультет прикладної математики,
кафедра обчислювальної математики
та математичної кібернетики.

Відповідальна: Кісельова О. М., 
тел.: (056) 766-49-50,
e-mail: kiseleva47@ukr.net
м. Дніпро,
20-22
листопада
2024 р.
 230 Міністерство освіти і науки України, Інститут кібернетики Національної академії наук України імені В. М. Глушкова; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України; Київський національний університет імені Т. Шевченка, Middle Tennessee State University, Tennessee, USA; University of Warwick, Warwick Business School, Coventry, UK; School of Physics, Engineering and Computer science University of Hertfordshire.
30. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації в сучасних умовах»  Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра фізичного виховання та спорту.
Відповідальний: Горпинич О. О., 
тел.: (095) 784-78-56
e-mail: gorpinich.aleksey@gmail.com
м. Дніпро,
25

листопада
2024 р.
40
31. IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем»    Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем, 
кафедра прикладної радіофізики,
електроніки та наноматеріалів.

Відповідальний: Коваленко О.В., 
тел.: (067)630-95-27,
e-mail: kovalenko.dnu@gmail.com
м. Дніпро,
27-29

листопада 2024 р.
60 Міністерство освіти і науки України
32. Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» 
  
Факультет української й іноземної філології
та мистецтвознавства,
кафедра англійської філології.

Відповідальна: Анісімова А. І., 
тел.: 0563749873, e-mail: kafedra_UAF@i.ua
м. Дніпро,
28-29
листопада 2024 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Університет Сент-Джонса (Нью Йорк, США), Університет Бордо ІІІ імені Мішеля де Монтеня (Бордо, Франція), Тбіліський державний університет (Тбілісі, Грузія), Харківський національний університет імені В. Каразіна, Університет митної справи та фінансів м. Дніпро

Проректор  з наукової роботи                                Олег МАРЕНКОВ