ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.02, спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 08.051.04, спеціальності 03.00.16 «Екологія»

Д 08.051.08, спеціальність 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Д 08.051.09, спеціальності 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 08.051.10, спеціальності 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки)», 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)», 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми (фізико-математичні науки)»

Д 08.051.11, спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»

Д 08.051.12, спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.02 «Російська література».

Д 08.051.14, спеціальності 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Д 08.051.17, спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

К 08.051.01, спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 08.051.05, спеціальності 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова»

К 08.051.19, спеціальності 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій спеціальність»

СРД 08.051.07, спеціальності 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.17.07 «Хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів».

Д 08.051.15, спеціальності 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів, технічні науки», 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки, технічні науки», 05.13.03 «Системи і процеси керування, технічні науки».