ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

UNICHECK

7 листопада 2018 року Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара підписав Договір про співпрацю № 07-11/2018 з ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck). Основною метою співпраці є забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти, впровадження сучасних програмних засобів в організацію освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності та підвищення якості освіти в цілому шляхом виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах. Перевірка робіт здійснюється інформаційною онлайн-системою під назвою Unicheck, яка включає програмне забезпечення, інтерфейс користувача, матеріали веб-сайту www.unicheck.com, бази даних та інші елементи, об’єкти інтелектуальної власності.

Організацію перевірки на академічний плагіат дисертаційних робіт здійснюють голови спеціалізованих вчених рад, а вісників та збірників наукових праць університету – відповідальні редактори видань. 

Використання системи Unicheck можливо тільки авторизованими користувачами.

Відповідальною за адміністрування акаунту університету в системі ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck) призначено завідувача відділу аспірантури, докторантури Ірину Вікторівну Вайнілович (E-mail: aspdnu@i.ua, тел.: 374-98-25).
 

Наказ про затвердження складу Ради з академічної доброчесності