ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Академічна доброчесність

Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ

UNICHECK

7 листопада 2018 року Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара підписав Договір про співпрацю №07-11/2018 з ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck). Основною метою співпраці є забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти, впровадження сучасних програмних засобів в організацію освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності та підвищення якості освіти в цілому шляхом виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах. Перевірка робіт здійснюється інформаційною онлайн-системою під назвою Unicheck, яка включає програмне забезпечення, інтерфейс користувача, матеріали веб-сайту www.unicheck.com, бази даних та інші елементи, об’єкти інтелектуальної власності.

StrikePlagiarism

Починаючи з 2019 року Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара підписує Договори про надання права користування антиплагіатним програмним забезпеченням з ТОВ «Плагіат» (StrikePlagiarism). Основною метою співпраці є перевірка авторства і незалежності письмових робіт наданих здобувачами вищої освіти.

Організацію перевірки на академічний плагіат дисертаційних та дипломних робіт здійснюють відповідальні особи факультетів, а вісників та збірників наукових праць університету – відповідальні редактори видань.

Використання системи Unicheck та StrikePlagiarism можливо тільки авторизованими користувачами.

Відповідальною за адміністрування акаунту університету в системі ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck) та ТОВ "Плагіат" (StrikePlagiarism) призначено завідувачку відділу аспірантури, докторантури Ірину Вікторівну Вайнілович (E-mail: aspdnu@i.ua, тел.: 374-98-25).

Голова Ради з академічної доброчесності ДНУ, в.о. проректора з наукової роботи Олег Маренков успішно пройшов міжнародне наукове стажування «Академічна доброчесність». Організатором стажування виступала польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) (https://www.iiasc.org/). Програма стажування реалізовувалася на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW. Метою стажування було ознайомлення з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату та популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною та Польщею.


Наукове стажування «Академічна доброчесність» складалось із програми, розрахованої на 180 годин (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи. Протягом стажування розглянуто основні питання:
1. Поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки;
2. Види порушень академічної доброчесності, способи їх ідентифікації;
3. Інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат;
4. Методи навчання здобувачів освіти академічному письму та академічній доброчесності;
5. Інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної поведінки;
6. Норми законодавства, вимог внутрішніх нормативних документів з питань академічної доброчесності, визначені закладом вищої освіти, методи запобігання порушенням, види академічної відповідальності та процедури розгляду справ про порушення академічної доброчесності;
7. Вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із забезпечення академічної доброчесності;
8. Створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Також було проведено круглий стіл спільно з колегами з Польщі, представлено навчальні презентації та консультації міжнародних експертів щодо академічної доброчесності.

При проходженні стажування підготовлено та опубліковано наукове есе на тему «Досвід упровадження принципів академічної доброчесності на прикладі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна).