На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Рейтинг професійної діяльності НПП

Рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників (НПП) є складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.


Рейтингове оцінювання діяльності НПП, кафедр та факультетів ДНУ як форма визначення рівня їхньої професійної компетентності та ефективності роботи проводиться за результатами діяльності у навчальному році. Оцінюванню підлягає професійна діяльність усіх штатних НПП та штатних сумісників які працюють в університеті, всіх кафедр та факультетів.


Метою рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП є забезпечення функціонування (на засадах єдиних критеріїв) системи об’єктивного аналізу якості кадрового забезпечення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Це сприяє пошуку та реалізації механізмів нарощування й ефективного використання кадрового потенціалу, впровадження дієвих форм поєднання науки та освіти, інноваційних інтегрованих технологій і методик організації освітньо-виховного процесу, наукової та науково-дослідної роботи.

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників ДНУ, кафедр та факультетів ДНУ

Рейтинг НПП 2020-2021

Рейтинг НПП 2021-2022

Рейтинг НПП 2022-2023