Версія для друку

ФУІФМ (2023-2024 н.р.)

 за першим (бакалаврським) рівнем
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф01-1 Петриківський народний  розпис УОМ
1-ф01-2 Основи виконання петриківського розпису УОМ
1-ф01-3 Основа української витинанки УОМ
1-ф01-4 Основи створення актуального візуального образу УОМ
1-ф01-5 Історія кінематографу УОМ
1-ф01-6 Архітектура успіху: мова, голос, дикція УУМ
1-ф01-7 Основи лінгвоконфліктології УУМ
1-ф01-8 Ділова комунікація УУМ
1-ф01-9 Літературний процес Придніпров’я УУЛ
1-ф01-10 Сучасний український роман УУЛ
1-ф01-11 Методика викладання української літератури в школі УУЛ
1-ф01-12 Українська жіноча проза: становлення й розвиток УУЛ
1-ф01-13 Кращі західноєвропейські романи останнього двадцятиліття УЗЛ
1-ф01-14 Європейський вибір: сучасні європейські цінності в літературних текстах УЗЛ
1-ф01-15 Автор, текст, читач як складові сучасного літературного процесу УЗЛ
1-ф01-16 Методика викладання основної іноземної мови (англійської) УАФ, УПІ  
1-ф01-17 Методика викладання основної іноземної мови (французької) УРГ
1-ф01-18 Методика викладання основної іноземної мови (німецької) УРГ
1-ф01-19 Німецька мова (початковий рівень А1)_ІІ_3, 4 УРГ
1-ф01-20 Німецька мова (елементарний рівень А2)_ІІІ_5, 6 УРГ
1-ф01-21 Німецька мова (середній рівень В1)_IV_7, 8 УРГ
1-ф01-22 Французька мова (початковий рівень А1)_ІІ_3, 4 УРГ
1-ф01-23 Французька мова (елементарний рівень А2)_ІІІ_5, 6 УРГ
1-ф01-24 Французька мова (середній рівень В1)_IV_7, 8 УРГ
1-ф01-25 Іспанська мова (початковий рівень А1)_II_3, 4 УРГ
1-ф01-26 Іспанська мова (елементарний рівень А2)_IIІ_5, 6 УРГ
1-ф01-27 Іспанська мова (середній рівень В1)_IV_7, 8 УРГ
1-ф01-28 Китайська мова (початковий рівень А1) УПФ
1-ф01-29 Китайська мова (початковий рівень А2) УПФ
1-ф01-30 Китайська мова (середній рівень В1) УПФ
1-ф01-31 Турецька мова (початковий рівень А1) УПФ
1-ф01-32 Турецька мова (початковий рівень А2) УПФ
1-ф01-33 Турецька мова (середній рівень В1) УПФ
1-ф01-34 Турецька мова (середній рівень В2) УПФ
1-ф01-35 Синхронний переклад з/на англійську у сфері підприємницької діяльності з країнами Далекого Сходу (країнознавче спрямування - рівень В2) УПФ
1-ф01-36 Жанри і стилі китайської літератури УПФ
014.01 Середня освіта: українська мова і література /  ОП Середня освіта: українська мова і література
1-014.01-1 Студія репетиторства з української мови УУМ
1-014.01-2 Формування риторичних умінь і навичок в учнів 5-9 класів УУМ
1-014.01-3 Технології особистісно орієнтованого навчання УУМ
1-014.01-4 Спеціальна методика викладання української мови УУМ
1-014.01-5 «Зашазамити» українську: як створити авторський онлайновий курс УУМ
1-014.01-6 Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування УУМ
1-014.01-7 Культурологічна компетентність учителя-словесника УУЛ
 1-014.01-8 Література українського зарубіжжя в школі УУЛ
 1-014.01-9 Робота вчителя з підготовки до ЗНО УУЛ
1-014.01-10 Шкільне шевченкознавство УУЛ
1-014.01-11 Вивчення творчості письменників-шістдесятників у загальноосвітніх навчальних закладах УУЛ
1-014.01-12 Теоретико-літературна компетентність учителя УУЛ
022 Дизайн / ОП Дизайн
1-022-1 Проєктна графіка та шрифти УОМ
1-022-2 Проектування плакату УОМ
1-022-3 Комп’ютерна графіка в програмі Adobe  Photoshop УОМ
1-022-4 Редагування зображень. Adobe  Photoshop УОМ
1-022-5 Основи проєктування логотипів та макетів в Adobe Illustrator УОМ
1-022-6 Digital-ілюстрація в Adobe Illustrator УОМ
1-022-7 Основи верстки та підготовки файлів до друку. Adobe InDesign. УОМ
1-022-8 Створення авторських макетів книг. Adobe InDesign УОМ
1-022-9 Історія анімації та коміксів УОМ
1-022-10 Історичний костюм. Фешн ілюстрація УОМ
1-022-11 Прикладна графіка УОМ
1-022-12 Авторській комікс (стилізація персонажів) УОМ
1-022-13 Комп’ютерні технології в дизайні УОМ
1-022-14 Основи колористики візуального середовища УОМ
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація/ ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
1-023-1 Робота в матеріалі з декоративно-прикладного мистецтва УОМ
1-023-2 Робота в матеріалі з  петриківського розпису УОМ
1-023-3 Основи комп’ютерної графіки. Adobe Photoshop УОМ
1-023-4 Основи створення digital-ілюстрацій в Adobe Photoshop УОМ
1-023-5 Історія декоративно-прикладного мистецтва та орнаменту УОМ
1-023-6 Історія костюму УОМ
1-023-7 Фотографіка УОМ
1-023-8 Авторський рисунок УОМ
1-023-9 Основи стилізації персонажів УОМ
1-023-10 Технологія створення авторського коміксу УОМ
1-023-11 Твір мистецтва в інтер’єрі та екстер’єрі УОМ
1-023-12 Технологія матеріалів монументально-декоративного мистецтва УОМ
1-023-13 Робота в матеріалі з монументального живопису УОМ
1-023-14 Авторська друкарська графіка УОМ
1-023-15 Художньо-прикладна графіка УОМ
1-023-16 Презентація творчості УОМ
1-023-17 Виставкова діяльність УОМ
035 Філологія / ОП Українська мова та література
1-035-1-1 Історія української фантастики УУЛ
1-035-1-2 Історія української драматургії та театру УУЛ
1-035-1-3 Історична художня проза в Україні ХХ-ХХІ ст. УУЛ
1-035-1-4 Формульна література в Україні УУЛ
1-035-1-5 Психологізм в українській літературі ХХ–ХХІ ст. УУЛ
1-035-1-6 Модернізм в українській літературі УУЛ
1-035-1-7 Історична лексикологія УУМ
1-035-1-8 Етнолінгвістика УУМ
1-035-1-9 Український правопис: ретроспектива та інновації УУМ
1-035-1-10 Неологія й авторський мовостиль УУМ
035 Філологія / ОП Російська мова та література
1-035-2-1 Російське письмо: теорія, історія, практика УЗС
1-035-2-2 Порівняльна граматика слов’янських мов УЗС
1-035-2-3 Література і міф УЗЛ
1-035-2-4 Література і біографія УЗЛ
035 Філологія /  ОП Англійська та друга західноєвропейська мови та літератури
1-035-3-1 Методика розвитку мовленнєвих навичок (на матеріалі художніх текстів) УАФ
1-035-3-2 Мова засобів масової інформації УАФ
1-035-3-3 Мова підприємництва та ділового листування УАФ
1-035-3-4 Основи усного перекладу та реферування УАФ
1-035-3-5 Переклад науково-технічної інформації УАФ
1-035-3-6 Робота з відеоматеріалами УАФ
1-035-3-7 Як важливо бути англійцем: герої романів доби вікторіанства УЗЛ
1-035-3-8 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-3-9 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-3-10 Шедеври жанру нуар у культурі США ХХ ст. УЗЛ
1-035-3-11 Англомовна література ХХ–ХХІ століть УЗЛ
035 Філологія / ОП Переклад з англійської та німецької мов
1-035-4-1 Мова ЗМІ та переклад УПІ
1-035-4-2 Практикум усного перекладу УПІ
1-035-4-3 Мова науково-технічної інформації та переклад УПІ
1-035-4-4 Мова підприємництва та ділового листування та переклад УПІ
1-035-4-5 Український художній переклад: історія та сьогодення УЗЛ
1-035-4-6 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-4-7 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-4-8 Культові тексти й образи західноєвропейської белетристики УЗЛ
1-035-4-9 «Вічні образи» і «вічні сюжети». Література, живопис, кіномистецтво УЗЛ
035 Філологія / ОП Німецька та англійська мови і літератури
1-035-5-1 Практичні аспекти фонетики німецької мови УРГ
1-035-5-2 Лінгвопоетичні особливості художнього тексту УРГ
1-035-5-3 Мова засобів масової інформації УРГ
1-035-5-4 Мова підприємництва та ділового листування УРГ
1-035-5-5 Текстова лінгвістика УРГ
1-035-5-6 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-5-7 Український художній переклад: історія та сьогодення УЗЛ
1-035-5-8 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-5-9 Культові тексти й образи західноєвропейської белетристики УЗЛ
1-035-5-10 «Вічні образи» і «вічні сюжети». Література, живопис, кіномистецтво УЗЛ
035 Філологія / Французька та англійська мови і літератури
1-035-6-1 Практика письмового перекладу УРГ
1-035-6-2 Практика усного перекладу УРГ
1-035-6-3 Переклад науково-технічної інформації УРГ
1-035-6-4 Мова засобів масової інформації УРГ
1-035-6-5 Мова підприємництва та ділового спілкування УРГ
1-035-6-6 Літературний переклад: історія, теорія, практика УЗЛ
1-035-6-7 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-6-8 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-6-9 Франкомовна література ХХ-ХХІ ст. УЗЛ
035 Філологія / ОП Китайська та англійська мови і літератури
1-035-7-1 Основи усної комунікації УПФ
1-035-7-2 Основи усного перекладу та реферування китайською мовою УПФ
1-035-7-3 Мова підприємництва та ділового листування японською мовою УПФ
1-035-7-4 Художній переклад та літературний процес на Сході та Заході УПФ
1-035-7-5 Переклад науково-технічної інформації      (китайська мова) УПФ
1-035-7-6 Сучасна китайська література УПФ
1-035-7-7 Україна і Китай в медіа-просторі країн Далекого Сходу УПФ
1-035-7-8 Нові художні тенденції та літературний  процес на Заході та Сході УПФ
1-035-7-9 Методика викладання основної іноземної мови (китайська мова) УПФ
035 Філологія / ОП Японська та англійська мови і літератури
1-035-8-1 Сучасна японська мова на матеріалі манґа та аніме УПФ
1-035-8-2 Основи усної комунікації (японська мова) УПФ
1-035-8-3 Сучасна японська  література УПФ
1-035-8-4 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту з основної та другої іноземної мови УПФ
1-035-8-5 Україна і Японія в медіа-просторі країн Далекого Сходу УПФ
1-035-8-6 Методика викладання основної іноземної мови (японська мова) УПФ
1-035-8-7 Основи усного перекладу та реферування японською мовою УПФ
1-035-8-8 Переклад науково-технічної інформації (японська) УПФ
1-035-8-9 Мова підприємництва та ділового листування японською мовою УПФ

за другим (магістерським рівнем)
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф01-1 Гендерний вимір української лірики УУЛ
2-ф01-2 Тілесність і сексуальність у сучасній літературі УУЛ
2-ф01-3 Шекспір у світовій культурі: література, театр, музика, кіно УЗЛ
2-ф01-4 «Вічні образи» письменства в інтермедіальному просторі культури УЗЛ
2-ф01-5 Кроскультурні студії: література в медіапросторі УЗЛ
2-ф01-6 Жінка в китайській культурі та літературі УПФ
2-ф01-7 Переклад художніх текстів сучасних азійсько-американських письменників УПФ
2-ф01-8 Сучасні технології навчання української мови УУМ
022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища / ОП Дизайн візуального середовища
2-022-1 Естамп УОМ
2-022-2 Сучасні методи етнодизайну в проектуванні візуального середовища УОМ
2-022-3 Теорія моди. Концепції і практики УОМ
2-022-4 Психологія мистецтва УОМ
035 Філологія / ОП Українська мова та література
2-035-1-1 Динаміка мови засобів масової комунікації УУМ
2-035-1-2 Комунікативна лінгвістика УУМ
2-035-1-3 Мовна особистість у сучасній  культурі УУМ
2-035-1-4 Нейролінгвістичне програмування: основні способи протидії УУМ
035 Філологія / ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
2-035-3-1 Соціолінгвістика УАФ
2-035-3-2 Мультилінгвальна освіта в сучасному європейському просторі УАФ
2-035-3-3 Теорія міжкультурної комунікації та актуальні проблеми лінгвістики рідної, основної та другої іноземної мови УАФ
2-035-3-4 Сучасні варіанти англійської мови УАФ
2-035-3-5 Be the British/Think like Americans. Національне в мові та літературі УЗЛ
2-035-3-6 Література в сучасному медіапросторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
2-035-3-7 Слово як факт і фактор англо-американської літератури УЗЛ
2-035-3-8 Зарубіжна література ХХ – ХХІ століть УЗЛ
035 Філологія / ОП Переклад з англійської та німецької мов
2-035-4-1 Основи художнього перекладу та редагування УПІ
2-035-4-2 Література в сучасному медіапросторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
2-035-4-3 Зарубіжна література ХХ – ХХІ  століть УЗЛ
2-035-4-4 Сучасна англомовна / німецькомовна література:  художній переклад і редагування УЗЛ
2-035-4-5 Метрополія в літературі ХІХ – ХХ століть УЗЛ
035 Філологія / ОП Німецька та англійська мови і літератури
2-035-5-1 Прагматичний аспект вивчення основної іноземної мови УРГ
2-035-5-2 Дискурсологія та дискурс-аналіз УРГ
2-035-5-3 Концептологія та мовна картина світу УРГ
2-035-5-4 Зарубіжна література ХХ – ХХІ  століть УЗЛ
2-035-5-5 Література в сучасному медіапросторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
2-035-5-6 Сучасна німецькомовна / англомовна література: художній переклад і редагування УЗЛ
2-035-5-7 Метрополія в літературі ХІХ – ХХ століть УЗЛ
035 Філологія / ОП Французька та англійська мови і літератури
2-035-6-1 Прагматичний аспект вивчення основної іноземної мови УРГ
2-035-6-2 Дискурсологія та дискурс-аналіз УРГ
2-035-6-3 Психолінгвістика УРГ
2-035-6-4 Філософія граматики УРГ
2-035-6-5 Аргументація як засіб комунікації УРГ
2-035-6-6 Зарубіжна література 20-21 століть УЗЛ
2-035-6-7 Сучасна франкомовна література. Текст і контекст УЗЛ
2-035-6-8 Сучасна франкомовна література: переклад і редагування. Практикум УЗЛ
2-035-6-9 Література в сучасному медіапросторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
035 Філологія / ОП Китайська та англійська мови і літератури
2-035-7-1 Порівняльна методика викладання східних мов УПФ
2-035-7-2 Аналітичне читання китайських текстів різних жанрів УПФ
035 Філологія / ОП Японська та англійська мови і літератури
2-035-8-1 Порівняльна методика викладання східних мов УПФ
2-035-8-2 Аналітичне читання японських текстів різних жанрів УПФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем:
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
035 Філологія
3-035-1 Концептуальні засади сучасної лінгвістики УАН
3-035-2 Мілітарний дискурс у панорамі літератури ХХ–ХХІ століть УУЛ
3-035-3 (Транс)гендерність української літератури УУЛ
3-035-4 Наративна організація тексту сучасної української прози УУЛ
3-035-5 Українській літературний канон: традиції та альтернативи УУЛ
3-035-6 Західноєвропейський літературний канон: тексти та контексти УЗЛ
3-035-7 Сучасні зарубіжні теорії, школи та практики УЗЛ
3-035-8 Проблеми інтермедіальності в зарубіжній літературі УЗЛ
3-035-9 Інтерпретація як теоретична проблема та літературознавча практика УЗЛ
3-035-10 Теоретичні основи лінгвоконцептології УУМ
3-035-11 Напрями новітніх лінгвістичних досліджень УУМ
3-035-12 Історія лінгвосоціоукраїністики УУМ
3-035-13 Основи лінгвопрагматики УУМ