Версія для друку

ФПМ (2023-2024 н.р.)

 за першим (бакалаврським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф05-01 Системне програмування та операційні системи_II, III_3, 5 ПМЗ
1-ф05-02 Сучасні середовища програмування_II_4 ПОМ
1-ф05-03 Алгоритми на графах_II ПКТ
1-ф05-04 Основи обчислювальної математики_Непарний семестр ПОМ
1-ф05-05 Основи комп’ютерного моделювання_III_6 ПОМ
1-ф05-06 Методології програмування_II, III ПМЗ
1-ф05-07 Технології Java Backend_ІІІ, IV_Непарний семестр ПКТ
1-ф05-08 Програмування Інтернет_II, III ПМЗ
1-ф05-09 Паралельні та розподілені обчислення_III ПКТ
1-ф05-10 Алгоритми візуалізації тривимірних об'єктів_III, IV ПМЗ
1-ф05-11 Основи 3D-моделювання_III, IV ПМЗ
1-ф05-12 Технології машинного навчання з використанням Python_III, IV_ 6, 7 ПМЗ
1-ф05-13 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень_III, IV ПМЗ
1-ф05-14 Unix-подібні операційні системи_III ПКТ
1-ф05-15 Методи кібербезпеки_ІІІ, IV_Непарний семестр ПКТ
1-ф05-16 Аналіз складності алгоритмів_IV ПМЗ
1-ф05-17 Математична економіка_IV_7 ПОМ
1-ф05-18 Розроблення користувацьких інтерфейсів для мобільних платформ_IV ПМЗ
1-ф05-19 Методи та алгоритми обробки зображень_IV_7_8 ПКТ
1-ф05-20 Функціональне і теоретичне програмування_IV ПКТ
1-ф05-21 Математичні основи програмування _IІІ ПКТ
1-ф05-22 Моделі та методи штучного інтелекту_IV ПКТ
1-ф05-23 Технологія Zero-code ПМЗ
1-ф05-24 Моделювання природничих процесів_III_6 ПОМ
1-ф05-25 Digital Education у навчальному процесі_ІІІ_ІV ПКТ
113 Прикладна математика/ОП «Комп’ютерне моделювання та технології програмування»
1-113-2-01 Системи компьютерной математики_ІІ ПКТ
1-113-2-02 Стійкість неперервних та дискретних моделей_ІІІ_6 ПКТ
1-113-2-03 Інтелектуальні інформаційні системи_IV_8 ПКТ
1-113-2-04 Системи підтримки прийняття рішень _IV_8 ПОМ
1-113-2-05 Менеджмент програмного забезпечення_IV ПКТ
1-113-2-06 Проєктування систем під мобільні платформи_IV ПКТ
1-113-2-07 DevOps_інженерія_ІІ ПКТ
1-113-2-08 Методи технічного аналізу_ІІ ПКТ
1-113-2-09 Програмування на Python_ІІ ПКТ
1-113-2-10 Основи компьютерних обчислень_ІІ ПОМ
1-113-2-11 Моделювання природничих та техногенних процесів_ІІІ_6 ПОМ
1-113-2-12 Економетричне моделювання_ІІІ_6 ПОМ
1-113-2-13 Sparse моделювання динамічних процесів ПКТ
113 Прикладна математика/ОП «Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем»
1-113-3-1 Електронні таблиці для обліку та аналізу даних (MS Excel, Google Sheets)_II_3 ПОМ
1-113-3-2 Системи обчислювального інтелекту_ІІ_3 ПОМ
1-113-3-3 Платформи веб-аналітики та crash-звітування (Google Analytics, Firebase)_II_4 ПОМ
1-113-3-4 Основи обчислювальної математики_II_4 ПОМ
1-113-3-5 Методи дослідження операцій в економіці_III_5 ПОМ
1-113-3-6 Основи нечіткої логіки_ІІІ_5 ПОМ
1-113-3-7 Прийняття рішень в умовах невизначенності в бізнес-системах_III_6 ПОМ
1-113-3-8 Моделювання економетричних процесів _ІІІ_6 ПОМ
1-113-3-9 Моделювання бізнес-процесів в умовах конкуренції _IV_7 ПОМ
1-113-3-10 Статистичні методи та прогнозування економічних процесів_IV_7 ПОМ
1-113-3-11 Моделі багатокритеріальної оптимізації в бізнесі_IV_8 ПОМ
1-113-3-12 Аналіз часових рядів та прогнозування в економіці_ІV_8 ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення/ОП «Інженерія програмного забезпечення»
1-121-01 Основи чисельних методів_II_4 ПОМ
1-121-02 Методи дослідження операцій_III_5 ПОМ
1-121-03 Менеджмент проєктів ПЗ_III, IV ПМЗ
1-121-04 Системи штучного інтелекту_IV_5,6 ПМЗ
1-121-05 Технології Google Cloud ПМЗ
1-121-06 Методологія SCRUM розробки програмного забезпечення ПМЗ
1-121-07 Глибинне навчання в задачах комп'ютерного зору ПМЗ
1-121-08 Технології OLTP та OLAP при роботі з базами даних ПМЗ
1-121-09 Аналіз даних на мові Python ПМЗ
1-121-10 Користувацькі інтерфейси ПМЗ
1-121-11 Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій ПМЗ
1-121-12 Оптимізація та підвищення продуктивності програмного коду ПМЗ
124 Системний аналіз/ОП «Системний аналіз»
1-124-01 WEB-дизайн та Internet-технології_II_4 ПОМ
1-124-02 Основи обчислювального інтелекту _ II_3 ПОМ
1-124-03 Основи комп’ютерних обчислень_ІІ_3 ПОМ
1-124-04 Системи розподіленої обробки інформації_II_4 ПОМ
1-124-05 Моделювання соціально-економічних процесів_III_5 ПОМ
1-124-06 Вступ до теорії хаосу_ІІІ_6 ПОМ
1-124-07 Аналітика даних для інженерних систем _ІІІ_6 ПОМ
1-124-08 Некоректні задачі_IV_7 ПОМ
1-124-09 Моделі та методи нечіткої логіки_ІІІ_5 ПОМ
1-124-10 Аналіз часових рядів та прогнозування_ІV_8 ПОМ
1-124-11 Нейронні мережі_IV_7 ПОМ
1-124-12 Моделювання, аналіз та оптимізація систем різної природи _ІV_8 ПОМ
126 Інформаційні системи та технології/ОП «Інформаційні системи та технології»
1-126-01 Вебпрограмування_II ПМЗ
1-126-02 Обчислювальні методи_II_4 ПОМ
1-126-03 Методи оптимізації_III_5 ПОМ
1-126-04 Управління проєктами інформаційних систем_III, IV ПМЗ
1-126-05 Глибинне навчання_IV_5,6 ПМЗ
1-126-06 Створення та використання розподілених баз даних ПМЗ
1-126-07 Технології web-аналізу ПМЗ
1-126-08 Аналітика даних з Power BI ПМЗ
1-126-09 Інструментальні засоби поєктування користувацьких інтерфейсів ПМЗ
1-126-10 Методологія Agile гнучкої розробки програмного забезпечення ПМЗ
1-126-11 Формальні мови специфікацій і проєктування ПМЗ
1-126-12 Конфігураційне управління (версії, збірки, засоби) ПМЗ

за другим (магістерським рівнем)

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф05-01 Системи управління знаннями ПОМ
2-ф05-02 Математичне моделювання соціальних систем ПОМ
2-ф05-03 Формальні методи в програмуванні ПКТ
2-ф05-04 Методи прогнозування_I ПМЗ
2-ф05-05 Digital Education у закладах вищої освіти ПКТ
2-ф05-06 Python для Data Scientist ПКТ
2-ф05-07 Технології комп'ютерного зору ПМЗ
113 Прикладна математика/ОП «Інформатика»
2-113-1-01 Методи Computer modeling and simulation ПКТ
2-113-1-02 Методи UX/UI дизайну ПКТ
2-113-1-03 Управління IT-сервісами та контентом ПКТ
2-113-1-04 Development of software під мобільні платформи ПКТ
2-113-1-05 Фреймворки серверної частини ПКТ
2-113-1-06 Розріджене моделювання динамічних процесів ПКТ
2-113-1-07 Методи побудови Recommendation Systems ПКТ
2-113-1-08 Моделі віпадкових процесів ПКТ
2-113-1-09 Моделювання систем бізнес-аналітики ПКТ
113 Прикладна математика/ОП «Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи»
2-113-2-01 Варіаційні методи аналізу математичних моделей ПОМ
2-113-2-02 Методи теорії масового обслуговування ПМЗ
2-113-2-03 Обчислювальна топологія ПОМ
2-113-2-04 Методи розв’язання задач дискретної оптимізації ПОМ
2-113-2-05 Моделювання технологічних процесів ПОМ
2-113-2-06 Прикладна стохастична математика ПОМ
2-113-2-07 Моделі та методи системної динаміки ПОМ
2-113-2-08 Багатовимірний аналіз даних ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення/ОП «Інженерія програмного забезпечення»
2-121-01 Організація освітнього процесу у вищій школі ПМЗ
2-121-02 Статистичний аналіз наддинамічних процесів ПМЗ
2-121-03 Аналіз мовних сигналів ПМЗ
2-121-04 Алгоритми оброблення даних природної комунікації ПМЗ
2-121-05 Алгоритми аналізу та методи опрацювання зображень ПМЗ
2-121-06 Багатофакторний аналіз ПМЗ
2-121-07 Алгоритми інтелектуального пошуку ПМЗ
2-121-08 Ймовірнісне тематичне моделювання ПМЗ
124 Системний аналіз/ОП «Системний аналіз»
2-124-01 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ПОМ
2-124-02 Аналіз статистичної складності ПОМ
2-124-03 Некоректні екстремальні задачі ПОМ
2-124-04 Паралельні алгоритми і системи ПОМ
2-124-05 Системний аналіз, як світогляд людини ПОМ
2-124-06 Алгоритмічна топологія_ ПОМ
2-124-07 Нейронечіткі технології та їх застосування ПОМ
2-124-08 Моделювання природних явищ ПОМ
126 Інформаційні системи та технології/ОП «Інформаційні системи та технології»
2-126-01 Засоби аналізу процесів ПМЗ
2-126-02 Багатовимірні моделі даних ПМЗ
2-126-03 Аналіз текстової інформації ПМЗ
2-126-04 Розподілений аналіз даних ПМЗ
2-126-05 Видобуток знань з Web ПМЗ
2-126-06 Планування експерименту ПМЗ
2-126-07 Особливості та ефективність генетичних алгоритмів ПМЗ
2-126-08 Основи моделювання в системі GPSS ПМЗ

Код дисципліни

Назва дисципліни

Кафедра (шифр)

Максимальна кількість (за наявності)

дисципліни галузевого спрямування

3-ф05-01

Formal Methods_I, ІІ

ПКТ

 

3-ф05-02

Digital Education у наукових дослідженнях і_I, ІІ

ПКТ

 

113 Прикладна математика/ОП «Прикладна математика»

3-113-01

Додаткові розділи баз даних і знань_I, ІІ

ПКТ

 

3-113-02

Методи ідентифікації параметрів математичних моделей_I, ІІ

ПКТ

 

3-113-03

Сomputer modeling у прикладних задачах_I, ІІ

ПКТ

 

3-113-04

Експертні системи_I, ІІ

ПОМ

 

3-113-05

Методи і алгоритми розв’язання задач дискретної оптимізації_I, ІІ

ПОМ

 

3-113-06

Моделі і методи багатокритеріальної оптимізації_I, ІІ

ПОМ

 

3-113-07

Нейронечіткі технології в складних системах_I, ІІ

ПОМ

 

3-113-08

Оптимальна апроксимація сплайнами І, ІІ

ПОМ

 

121 Інженерія програмного забезпечення/ОП «Інженерія програмного забезпечення»

3-121-01

Розподілені та паралельні системи_I, ІІ

ПМЗ

 

3-121-02

Технології обробки даних великого обсягу_I, ІІ

ПМЗ

 

3-121-03

Інформаційне забезпечення систем моніторингу_I, ІІ

ПМЗ

 

3-121-04

Системи комп’ютерного зору_I, ІІ

ПМЗ

 

3-121-05

3D-моделювання віртуальної реальності_I, ІІ

ПМЗ

 

3-121-06

Сучасні підходи алгоритмізації та організації даних

ПМЗ

 

3-121-07

Теорія обчислювальної складності_I, ІІ

ПМЗ

 

3-121-08

Методи та засоби штучного інтелекту

ПМЗ