Версія для друку

ФПСО (2023-2024 н.р.)

 за першим (бакалаврським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра (шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф04-1 Психологія кар’єрного зростання та професійного становлення ДЗС
1-ф04-2 Життєві кризи особистості ДПП
1-ф04-3 Психологія критичного мислення ДПП
1-ф04-4 Соціально-педагогічні аспекти роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування ДПЕ
1-ф04-5 Методи корекції девіантної поведінки дітей з ООП ДПЕ
1-ф04-6 Інновації в освіті ДПЕ
1-ф04-7 Реабілітаційна педагогіка ДПЕ
016  Спеціальна освіта/ОП «Спеціальна освіта»
1-016-1 Спецметодика корекційних занять з лікувальної фізкультури ДПЕ
1-016-2 Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору в освітньому процесі ДПЕ
1-016-3 Навчання рельєфно-крапковому шрифту за системою Л. Брайля ДПЕ
1-016-4 Корекційно-розвиткова робота з дітьми з порушеннями зору ДПЕ
1-016-5 Основи навчання, виховання і корекції розвитку дітей з порушеннями слуху ДПЕ
1-016-6 Українська жестова мова ДПЕ
1-016-7 Корекційно-педагогічні технології в освіті осіб з порушеннями слуху ДПЕ
1-016-8 Спецметодика викладання курсу «Пізнаємо природу» та географії ДПЕ
1-016-9 Основи навчання і корекції розвитку дітей з порушеннями інтелекту ДПЕ
1-016-10 Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями ДПЕ
053 Психологія/ОП «Психологія»
1-053-1-1 Психологія особистості ДЗС
1-053-1-2 Кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи ДЗС
1-053-1-3 Психологія впливу ДЗС
1-053-1-4 Психологічні технології у політичній діяльності ДЗС
1-053-1-5 Діагностика та корекція батьківсько-дитячих стосунків ДПП
1-053-1-6 Психологія фізичної активності особистості з основами тілесно-орієнтованої терапії ДПП
1-053-1-7 Етика психологічної роботи ДПП
1-053-1-8 Психологічні основи роботи психолога з різними віковими групами ДПП
1-053-1-9 Самоменеджмент особистості ДПП
053 Психологія/ОП «Практична психологія»
1-053-2-1 Групові методи в роботі практичного психолога ДЗС
1-053-2-2 Психологічні технології управління та адміністрування ДЗС
1-053-2-3 Арт-терапія у практиці психолога ДЗС
1-053-2-4 Соціально-психологічна служба в організаціях ДЗС
1-053-2-5 Технології розвитку емоційного інтелекту ДПП
1-053-2-6 Психологія сімейних стосунків ДПП
1-053-2-7 Психологія вікових змін з основами геронтопсихології ДПП
1-053-2-8 Основи психокорекції особистості ДПП
1-053-2-9 Психологія дитинства ДПП
1-053-2-10 Психологічний супровід дітей з особливостями розвитку ДПП
1-053-2-11 Психологія спорту ДПП

за другим (магістерським рівнем)

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф04-1 Психологічні технології управління масовою поведінкою ДЗС
2-ф04-2 Соціально-психологічні технології формування навичок ефективної комунікації ДЗС
2-ф04-3 Психолого-педагогічна компетентність викладача ДПП
2-ф04-4 Риторика, техніка, культура мовлення педагога ДПЕ
2-ф04-5 Родинна педагогіка ДПЕ
2-ф04-6 Педагогіка здоров’я ДПЕ
2-ф04-7 Конфліктологія в педагогічній діяльності ДПЕ
2-ф04-8 Інтегрована та інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами ДПЕ
016  Спеціальна освіта/ОП «Спеціальна освіта»
2-016-1 Логопедичний масаж ДПЕ
2-016-2 Логопедична робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
2-016-3 Корекційна психопедагогіка ДПЕ
2-016-4 Психолого-педагогічний супровід родин дітей з особливими освітніми потребами ДПЕ
2-016-5 Методика корекційно-розвиткових занять з дітьми з інтелектуальними порушеннями ДПЕ
2-016-6 Методика викладання фахових дисциплін ДПЕ
2-016-7 Методи альтернативної комунікації та поведінкової терапії ДПЕ
053 Психологія/ОП «Психологія»
2-053-1-1 Психологія суїцидальної поведінки ДЗС
2-053-1-2 Організація і аналіз результатів емпіричного дослідження в психології ДЗС
2-053-1-3 Ігротерапія з практикумом ДЗС
2-053-1-4 Психологія залежної поведінки ДЗС
2-053-1-5 Психологічні технології подолання конфліктів ДЗС
2-053-1-6 Психологія реклами та іміджмейкінгу ДЗС
2-053-1-7 Психологія любові та емоційної залежності ДПП
2-053-1-8 Поведінкова психологія ДПП
2-053-1-9 Технології консультування жертв насилля ДПП
2-053-1-10 Когнітивно-поведінкова терапія ДПП
2-053-1-11 Психологічний супровід подружніх стосунків ДПП
2-053-1-12 Наративна психологія ДПП
2-053-1-13 Психологія материнства ДПП
053 Психологія/ОП «Психологія управління»
2-053-2-1 Психологія конкуренції та лідерства   ДЗС
2-053-2-2 Психологія підприємницької діяльності ДЗС
2-053-2-3 Соціально-психологічний тренінг управлінської ефективності ДЗС
2-053-2-4 Психологічні технології протидії маніпуляціям ДЗС
2-053-2-5 Девіантологія ДПП
2-053-2-6 Технології саморозвитку особистості ДПП

за третім (освітньо-науковим) рівнем:

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
053 Психологія/ОНП «Психологія»
3-053-1 Сучасні напрями досліджень особистості в зарубіжній психології ДЗС
3-053-2 Гендерні характеристики особистості ДЗС
3-053-3 Позитивна психологія ДПП
3-053-4 Психолінгвістика ДПП
3-053-5 Психологічні технології розвитку наукового мислення ДПП