Версія для друку

ІФ (2023-2024 н.р.)

 за першим (бакалаврським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
Дисципліни галузевого спрямування
1-ф03-1 Образ України в художній літературі та мистецтві ІІУ
1-ф03-2 Світова історія в художній літературі ІВІ
1-ф03-3 Освітні системи країн світу ІСІ
1-ф03-4 Географія культури та релігій ІГФ
1-ф03-5 Комп’ютерна обробка просторово-часових даних ІГФ
014.03 Середня освіта (Історія) / ОП «Середня освіта (Історія)»
1-014.03-3-1 Історія українського визвольного руху ХХ ст. ІІУ
1-014.03-3-2 Нова сімейна історія України XVIII – ХХ ст. ІІУ
1-014.03-3-3 Історія та культура етнічних меншин в Україні ІІУ
1-014.03-3-4 Сучасна історія України: актуальні контексти ІІУ
1-014.03-3-5 Історія сучасних молодіжних рухів ІВІ
1-014.03-3-6 Основи історичного грант-райтингу ІВІ
1-014.03-3-7 Зарубіжна історична біографістика ІВІ
1-014.03-3-8 Освіта і освіченість в історії і культурі Сходу ІВІ
1-014.03-3-9 Діджиталізація історії в школі ІСІ
1-014.03-3-10 Історія гендерної педагогіки ІСІ
1-014.03-3-11 Основи майстерності класного керівника ІСІ
1-014.03-3-12 Історія української школи ІСІ
032 Історія та археологія /ОП «Історія та археологія»
1-032-1-1 Соціальні ідентичності в українському суспільстві XVIII – початку XX ст. ІІУ
1-032-1-2 Великий степовий кордон в археологічному вимірі: від кіммерійців до козаків ІІУ
1-032-1-3 Фронтир в українському історичному просторі ІІУ
1-032-1-4 Демографічні процеси в історії України ІІУ
1-032-1-5 Історія геноцидів ХХ століття ІВІ
1-032-1-6 Історія німецької державності ІВІ
1-032-1-7 Практичне музеєзнавство ІВІ
1-032-1-8 Історія релігії та церкви ІВІ
1-032-1-9 Історія зброї та військового мистецтва ІСІ
1-032-1-10 Ментальна географія Східної Європи: від Середньовіччя до сучасності ІСІ
1-032-1-11 Історія радянської масової культури ІСІ
1-032-1-12 Містифікації, фальсифікації та підробки в історії ІСІ
032 Історія та археологія /ОП «Історична україністика і прикладна історія»
1-032-2-1 Костюм та прикраси стародавнього населення півдня Східної Європи ІІУ
1-032-2-2 Південна Україна: від частини Степового Кордону до індустріального регіону ІІУ
1-032-2-3 Гастрономічна культура України та Європи від середньовіччя до сучасності ІІУ
1-032-2-4 Норма і злочин: судові та соціальні практики в Україні XVI-XIX ст. ІІУ
1-032-2-5 Світова історія у музейних колекціях України ІВІ
1-032-2-6 Гендер, секс та фемінізм у світовій культурі ІВІ
1-032-2-7 Історія сучасної європейської культури ІВІ
1-032-2-8 Історична імагологія ІВІ
1-032-2-9 Релігійна історія Східної Європи ІСІ
1-032-2-10 Сучасна історія країн Східної Європи ІСІ
1-032-2-11 Східноєвропейські імперії та Україна ХVI – початку ХХ ст.: від взаємодії до конфронтації ІСІ
1-032-2-12 Любов, страх, провина: історія почуттів та емоцій ІСІ
014.07 Середня освіта (Географія)/ОП «Середня освіта (Географія)»
1-014.07-7-1 Методика реалізації цілей сталого розвитку в географічній освіті ІГФ
1-014.07-7-2 Основи навчання географії в закладах загальної середньої освіти ІГФ
1-014.07-7-3 Методика організації науково-дослідної роботи з учнями ІГФ
1-014.07-7-4 Аерокосмічні методи досліджень ІГФ
1-014.07-7-5 Народи світу: основи етногеографії ІГФ
1-014.07-7-6 Географія туристично-рекреаційної діяльності в світі та Україні ІГФ
1-014.07-7-7 Методика організації польових досліджень з учнями ІГФ
1-014.07-7-8 Основи геоурбаністики та геологістики ІГФ
1-014.07-7-9 Основи організації наукових досліджень ІГФ
1-014.07-7-10 Географічна інфографіка та мультимедіа ІГФ
1-014.07-7-11 Картографічні методи досліджень ІГФ
1-014.07-7-12 Політична географія з основами геополітики ІГФ
106 Географія/ОП «Географія рекреації та туризму»
1-106-1 Інтернет-технології в географії та туризмі ІГФ
1-106-2 Медична географія з основами курортології ІГФ
1-106-3 Туроперейтинг ІГФ
1-106-4 Менеджмент природоохоронної діяльності ІГФ
1-106-5 Методи географічних досліджень ІГФ
1-106-6 Організація готельно-ресторанного господарства ІГФ
1-106-7 Природно-пізнавальний туризм ІГФ
1-106-8 Культурно-пізнавальний туризм ІГФ
1-106-9 Технологія туристичної діяльності ІГФ
1-106-10 Географія міжнародних відносин та євроінтеграції України ІГФ
1-106-11 Геоекологічні проблеми України ІГФ
1-106-12 Управління персоналом в рекреації та туризмі ІГФ
103 Науки про землю/ОП «Науки про Землю»
1-103-3-1 Міжнародний геотуризм і геопарки ІГФ
1-103-3-2 Геологічні пам’ятки природи України ІГФ
1-103-3-3 Геологічна спадщина Дніпропетровської області ІГФ
1-103-3-4 Енвайронментологія ІГФ
1-103-3-5 Геоекологічні аспекти військової діяльності ІГФ
1-103-3-6 Загрози людства в епоху кліматичної кризи ІГФ
1-103-3-7 Природні та техногенні катастрофи в історії людства ІГФ
1-103-3-8 Еволюція планети та деградація довкілля ІГФ
1-103-3-9 Актуальні наукові та практичні проблеми наук про Землю ІГФ
1-103-3-10 Океанологія ІГФ
1-103-3-11 Дистанційне зондування в метеорології   ІГФ
1-103-3-12 Проблеми розвитку відновлюваної енергетики ІГФ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
Дисципліни галузевого спрямування
2-ф03-1 Феномен української культури у світовому контексті ІІУ
2-ф03-2 Методика дистанційного навчання ІГФ
2-ф03-3 Методика науково-педагогічних досліджень ІГФ
014.03 Середня освіта (Історія)/ОП «Середня освіта (Історія)»
2-014.03-3-1 Чоловік та жінка: емоційна культура України ХVII – початок ХХ ст. ІІУ
2-014.03-3-2 Культурна історія природних ресурсів України ІІУ
2-014.03-3-3 Організація та реалізація історико-культурних проєктів ІВІ
2-014.03-3-4 Всесвітня історія у світовому кінематографі ІВІ
2-014.03-3-5 Сучасна зарубіжна історіографія: дискусії і напрями ІВІ
2-014.03-3-6 Актуальні проблеми шкільної історичної освіти в Україні ІСІ
2-014.03-3-7 Історія повсякдення та мікроісторія ІСІ
2-014.03-3-8 Технології дистанційного навчання історії ІСІ
032 Історія та археологія /ОП «Історія та археологія»
2-032-1 Інформаційно-комунікативна культура історика ІІУ
2-032-2 Психобіографістика історії України ІІУ
2-032-3 Історія національних рухів Європи нового та новітнього часу ІВІ
2-032-4 Історичний маркетинг ІВІ
2-032-5 Національна політика в Російській імперії та СРСР ІСІ
2-032-6 Історія радянського повсякдення ІСІ
2-032-7 Соціальна історія народів Східної Європи ІСІ
2-032-8 Світова археологія у сучасному науковому просторі: тренди, технології,  новації ІІУ
014.03 Середня освіта (Географія)/ОП «Середня освіта (Географія)»
2-014.07-7-1 Шкільний туризм ІГФ
2-014.07-7-2 Шкільний географічний практикум ІГФ
2-014.07-7-3 Шкільне географічне краєзнавство ІГФ
2-014.07-7-4 Географічні турніри і олімпіади ІГФ
2-014.07-7-5 Самоменеджмент вчителя географії ІГФ
2-014.07-7-6 Географічне джерелознавство ІГФ
2-014.07-7-7 Творча майстерня вчителя географії ІГФ
2-014.07-7-8 Педагогічні технології: географічний вимір ІГФ
106 Географія/ОП «Географія»
2-106-1 Транскордонне екологічне співробітництво ІГФ
2-106-2 Територіальне управління ІГФ
2-106-3 Ландшафти України ІГФ
2-106-4 Природно-заповідна справа ІГФ
2-106-5 Географія природної та культурної спадщини Придніпров’я ІГФ
2-106-6 Урбаністика та регіональні студії ІГФ
2-106-7 Ревіталізація ландшафтів ІГФ
2-106-8 Регіональні аспекти управління та оцінювання природньо-техногенних систем ІГФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем
Дисципліна галузевого спрямування
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
3-ф03-1 Сучасні інформаційні технології історичних досліджень ІІУ
032 Історія та археологія
3-032-1 Актуальні проблеми історії України ІІУ
3-032-2 Конструювання історії України в суспільних на наукових практиках ІІУ
3-032-3 Актуальні проблеми всесвітньої історії ІВІ
3-032-4 Формально-логічні методи історичного дослідження ІВІ
3-032-5 Учені і війна: досвід XX століття ІВІ
3-032-6 Проблеми світової історичної науки ІСІ
3-032-7 Історична пам’ять та історична політика: теорія та практики ІСІ
3-032-8 Українська історична наука: традиції, сучасність та перспективи ІСІ