ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Відділ аспірантури, докторантури

Завідувач відділу аспірантури, докторантури – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Прийом відвідувачів з 13:00 до 16:00.

Телефон: 374-98-25
E-mail: aspdnu@i.uaВартість навчання в аспірантурі набору 2024 року

Вартість навчання в докторантурі набору 2024 року
Весняний набір до аспірантури

Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 27 травня 2024 року
Закінчення прийому заяв та документів до 16:00 години 07 червня 2024 р
Строки проведення вступних випробувань з 10 червня по 13 червня 2024 р
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 17 червня 2024 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 17 червня 2024 року
Зарахування вступників не пізніше 20 червня 2024 року

Основний набір до аспірантури


Єдиний вступний іспит для вступу на навчання для здобуття ступеню доктора філософії/доктора мистецтва 

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

Інструкція щодо реєстрації для складання ЄВІ/ЄФВВ на базі ДНУ

Заява-анкета для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому. Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне скаладання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація для складання ЄВІ основна сесія: з 07 травня по 29 травня 2024 року
додаткова сесія: з 17 червня по 31 червня 2024 року
Складання ЄВІ основна сесія: з 24 червня по 15 липня 2024 року додаткова сесія: з 31 липня по 14 серпня 2024 року
Початок прийому заяв та документів 12 серпня 2024 року
Закінчення прийому заяв та документів до 16:00 години 30 серпня 2024 року
Строки проведення вступних випробувань в ДНУ з 04 вересня по 11 вересня 2024 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 13 вересня 2024 року
Виконання вступниками умов до зарахування (подання до відділу аспірантури оригіналів документів) до 16:00 години 20 вересня 2024 року
Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 25 вересня 2024 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2024 року

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 16 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

опис документів вступника;
особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
• копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• документ, який підтверджує успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, ТЗНК – більше 100 балів;
особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
згода на обробку персональних даних;
зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.

Заява вступ 2024 (зразок)

Згода вступ 2024 (зразок)
Особовий листок вступ 2024 (зразок)
Список праць вступ 2024 (зразок)

Програми вступних іспитів до аспірантури
Іноземна мова для всіх спеціальностей (англійська, французька, німецька)
Біолого-екологічний факультет (101, 091)
Історичний факультет (032)
Механіко-математичний факультет (111, 113)
Факультет економіки (051, 076, 072)
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації (224)
Факультет прикладної математики (113, 121)
Факультет психології та спеціальної освіти (016, 053)
Факультет систем і засобів масової комунікації (061)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин (033, 291, 052, 054)
Фізико-технічний факультет (173, 174, 131, 132, 134)
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства (035)
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем (104, 122, 123, 172)
Хімічний факультет (102)
Юридичний факультет (081)

Вартість навчання в аспірантурі набору 2023 року
До уваги аспірантів 1-го року навчання!
Для допуску до складання іспиту з дисципліни «Методологія педагогічного процесу у вищій школі» (викладач проф. Нічуговська Л.І.) необхідно:

Вимоги

Наказ про проведення атестації аспірантів весняних наборів

11 березня 2024 р. на платформі Zoom відбулися збори щодо процедури проходження атестації здобувачів ступеня доктора філософії, оформлення, підготовка та подання документів для процедури захисту.
Оформлення документів до захисту+
Подання документів до аспірантури
Утворення разової радиРозклади занять

1 рік навчання 
Біолого-екологічний факультет (денна, заочна)
Історичний факультет (денна, заочна)
Факультет економіки (денна, заочна)
Факультет прикладної математики (денна, заочна)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин (денна, заочна)
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства (денна, заочна)
Юридичний факультет (денна, заочна)
Факультет психології та спеціальної освіти (денна, заочна)
Хімічний факультет (денна)
Механіко-математичний факультет (денна)
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем (денна)
Фізико-технічний факультет (денна)
2 рік навчання
Біолого-екологічний факультет (денна, заочна)
Історичний факультет (денна)
Факультет економіки (денна, заочна)
Факультет прикладної математики (денна)
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації (заочна)
Факультет систем і засобів масової комунікації (денна, заочна)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин (денна, заочна)
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства (денна, заочна)
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем (денна, заочна)
Фізико-технічний факультет (денна, заочна)
Хімічний факультет (денна)
Юридичний факультет (денна, заочна)
Факультет психології та спеціальної освіти (денна, заочна)
Механіко-математичний факультет (денна, заочна)

Аспірантам заочної форми навчання. Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь), або зателефонувати до відділу аспірантури.

Розклад:
1 пара 8:00 – 9:20
2 пара 9:35 – 10:55
3 пара 11:10 – 12:30
4 пара 12:45 – 14:05
5 пара 14:20 – 15:40
6 пара 15:55 – 17:15
7 пара 17:30 – 18:50
8 пара 19:00 – 20:25


Вступ до докторантури
1. Підготовка осіб у докторантурі здійснюється:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

2. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

3. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (ступінь кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані наукові статті у фахових виданнях за темою дисертації (зокрема, не менше, ніж 2 статті в журналах, індексованих в наукометричних базах) та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

4. Прийом до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради університету з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог та висновків кафедр, сформованих на підставі наукової доповіді вступника до докторантури.

5. Документи подаються особисто вступником до відділу аспірантури, докторантури університету (1 корпус, кімната 215) у картонній папці.


Етапи вступу Терміни
1. Прийом заяв та документів з 28 серпня
по 15 вересня
2. Оприлюднення рейтингового списку вступників
з рекомендацією вступників до зарахування до докторантури
до 18 вересня
3. Розгляд вченою радою університету рекомендацій
до зарахування та висновків кафедр і прийняття рішення
про зарахування до докторантури
до 30 вересня
4. Зарахування вступників за кошти державного бюджету
та за кошти юридичних та фізичних осіб
до 01 жовтня
5. Початок навчання в докторантурі 01 жовтня
Перелік документів:

1.      Заява на ім'я ректора
2.      Особовий листок
3.      Копія паспорта
4.      Ідентифікаційний код (№ _______________________)
5.      Витяг з засідання кафедри
6.      Витяг з засідання факультету
7.      Характеристика наукової діяльності
8.      Розгорнутий план дисертації
9.      Копія диплома кандидата наук (доктора філософії)
10.   Копія диплома доцента (старшого дослідника, старшого наукового співробітника)
11.   Список наукових праць (_________ шт.)
12.   Копія трудової книжки
13.   Згода на збір та обробку персональних даних
14.   Копія військового квитка


ПОЛОЖЕННЯ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара зі змінами

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
Методичні рекомендації щодо порядку проходження атестації та присудження ступеня доктора філософії у Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (набору 2016 -2019 рр.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2020 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р. весняний набір)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2022 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2023 р. весняний набір)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2023 р.)

Наказ про зарахування до аспірантури від 27.09.2021 №1313с

Наказ про зарахування до аспірантури від 23.09.2021 №1294с

Наказ про зарахування до аспірантури 2022 рік

Наказ про зарахування до аспірантури від 22.09.2023 р. № 1086с
Наказ про зарахування до аспірантури від 28.09.2023 р. № 1167с
Наказ про терміни сесії
Наказ про графік освітнього процесу у 2022/2023 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії
Наказ про графік освітнього процесу у 2023/2024 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії (весняні набори)
Наказ про графік освітнього процесу у 2023/2024 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії (осінні набори)

Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2023/2024 н. р. (денна форма навчання) 3 семестр
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2023/2024 н. р. (заочна форма навчання) 3 семестр

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.05.2023 р. № 424с
Наказ про зарахування до аспірантури від 18.05.2023 р. № 446с

Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2023/2024 н. р. (денна форма навчання) 1 рік
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2023/2024 н. р. (заочна форма навчання) 1 рік

Наказ про направлення на викладацьку практику 2024 (денна)
Наказ про направлення на викладацьку практику 2024 (заочна)

Звіт керівника практики
Щоденник практики

Зразки заяв