ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Аспірантура і докторантура

Завідувач відділу аспірантури, докторантури – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: 374-98-25
E-mail: aspdnu@i.ua

До уваги аспірантів усіх років навчання!

Наказом по ДНУ від 19.09.2022 р. №303 встановлено терміни зимової екзаменаційної сесії:
Денна форма – з 06.02.2023 р. по 11.02.2023 р.
Заочна форма – з 06.02.2023 р. по 15.02.2023 р.

Проміжна атестація проходитиме з 13.02.2023 р. по 28.02.2023 р.

Аспіранти-контрактники, які мають заборгованість по оплаті за навчання, не будуть допущені до складання екзаменаційної сесії та проходження проміжної атестації.

Для підготовки до складання диференційного заліку з дисципліни "Інноваційно-дослідницька діяльність" необхідно виконати завдання та знати відповіді на запитання:
денна форма
заочна форма
денна форма викладання англійською мовою
заочна форма викладання англійською мовою

Відеолекції із курсу «Інноваційно-дослідницька діяльність» (гум.спеціальності) за посиланням:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEbquXBLK9QL1unvcai42xZd1NmFej0Jc

Наказ про проведення зимової атестації аспірантів осінніх наборів

Розклад сесії аспірантів 1 року денної форми (для всіх факультетів)

Розклад дзвінків:
1 пара 8 00 – 9 20
2 пара 9 35 – 10 55
3 пара 11 10 – 12 30
4 пара 12 45 – 14 05
5 пара 14 20 – 15 40
6 пара 15 55 – 17 15
7 пара 17 30 – 18 50
8 пара 19 00 – 20 25

2 рік навчання по факультетам
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації (денна, заочна)
Історичний факультет (денна, заочна)
Хімічний факультет (денна, заочна)
Факультет економіки (денна, заочна)
Механіко-математичний факультет (денна, заочна)


Аспірантам заочної форми навчання. Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь), або зателефонувати до відділу аспірантури.


Вступ до аспірантури

Рейтингові списки вступників до аспірантури

До уваги вступників!

Нагадуємо, що з 13:00 години 14.09.2022 р. до 16:00 години 19.09.2022 р. необхідно подати до відділу аспірантури (1 корп, 215 кімн.) оригінал дипломa магістра (або спеціаліста) та додатку до диплома.

До уваги вступників, що рекомендовані на бюджет!

Необхідно разом з оригіналом диплома подати до відділу аспірантури роздрукований та заповнений Типовий договір про навчання в ДНУ у 2 екземплярах (кожен екземпляр робити двобічним друком)/


До уваги вступників, що рекомендовані на контракт!

Для оформлення Договору про надання освітніх послуг необхідно звернутись до відділу ЄДЕБО ДНУ (1 корп., 105 кімн.). При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

Перелік спеціальностей для підготовки докторів філософії через аспірантуру
Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на місця, що фінансуються тільки за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та/або юридичних осіб проводять у такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 04 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань з 01 вересня по 09 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 14 вересня 2022 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 19 вересня 2022 року
Зарахування вступників не пізніше 23-30 вересня 2022 року

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 14 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

опис документів вступника;
особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
згода на обробку персональних даних;
зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел).

Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.

Заява вступ 2022 (зразок)

Згода вступ 2022 (зразок)
Особовий листок вступ 2022 (зразок)
Список праць вступ 2022 (зразок)

Програми вступних іспитів до аспірантури 2022 року

Іноземна мова для всіх спеціальностей
Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Вартість навчання в аспірантурі набору 2022 року

Вступ до докторантури

Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році

Перелік спеціальностей для підготовки докторів наук через докторантуру


Вартість навчання в докторантурі набору 2022 року
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2022/2023 н. р. (денна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2022/2023 н. р. (заочна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2022/2023 н. р. (денна форма навчання) 1 рік
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2022/2023 н. р. (заочна форма навчання) 1 рік

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара


Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (набору 2016 -2019 рр.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2020 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р. весняний набір)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2022 р.)

Наказ про зарахування до аспірантури від 27.09.2021 №1313с

Наказ про зарахування до аспірантури від 23.09.2021 №1294с

Наказ про зарахування до аспірантури 2022 рік

Наказ про терміни сесії

Наказ про графік освітнього процесу у 2022/2023 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Зразки заяв