ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Аспірантура і докторантура

Завідувач відділу аспірантури, докторантури – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: 374-98-25, 0975879488
E-mail: aspdnu@i.ua

До уваги аспірантів першого та другого років денної та заочної форми навчання!

Для допуску та підготовки до складання іспиту з дисципліни «Методологія педагогічного процесу у вищій школі» оприлюднюю необхідну інформацію, а саме:
питання до іспиту, теми практичних робіт, теми самостійної роботи здобувачів освіти та список рекомендованих джерел та ресурсного забезпечення (завантажити)

Оформлені роботи надсилати у групі Teams або на електронну адресу кафедри pedagogika_DNU@i.ua

До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані з 02.05.2022 р.)!

Наказ про зарахування до аспірантури від 02.05.2022 №457с

Аспірантам усіх форм навчання необхідно роздрукувати Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та звернутися до наукового керівника щодо заповнення сторінок з 1 по 4. Заповнений Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії необхідно подати до відділу аспірантури не пізніше 07.06.2022 р.

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Для оформлення особових карток обліку (форма П-2) та отримання довідки (форма Д20) для надання у військкомат або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для отримання відстрочки від призову на військову службу, необхідно прибути до військово-облікового відділу університету (9 корп., кімната 314). Години прийому: з 9 до 12 години.
Керівник відділу: Усанов Ігор Олексійович
Телефон для довідок: 066 765 80 72

Вступ до аспірантури

Перелік спеціальностей для підготовки докторів філософії через аспірантуру

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на місця, що фінансуються тільки за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та/або юридичних осіб проводять у такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 04 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань з 01 вересня по 09 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 14 вересня 2022 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 19 вересня 2022 року
Зарахування вступників не пізніше 23-30 вересня 2022 року

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 14 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

опис документів вступника;
особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
згода на обробку персональних даних;
зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел).

Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.

Заява вступ 2022 (зразок)

Згода вступ 2022 (зразок)
Особовий листок вступ 2022 (зразок)
Список праць вступ 2022 (зразок)

Програми вступних іспитів до аспірантури 2022 року

Іноземна мова для всіх спеціальностей
Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Вартість навчання в аспірантурі набору 2022 року

До уваги аспірантів всіх років навчання!

Заняття проходять у дистанційній формі згідно з розкладом.
Аспірантам контрактної форми навчання оплату необхідно здійснювати відповідно до договорів про надання освітніх послуг.

Для замовлення будь яких документів у відділі аспірантури необхідно написати лист на електронну пошту aspdnu@i.ua та чітко вказати наступну інформацію:
- який саме документ вам потрібен;
- вказати особисту інформацію (ПІП аспіранта, рік та форму навчання, спеціальність).
- отримувати документ плануєте особисто у паперовому вигляді або необхідно надіслати скановану копію.

Дату та час отримання документів у паперовому вигляді необхідно узгодити за телефоном 0975879488 (Ірина Вікторівна).

До уваги аспірантів осінніх наборів всіх років навчання!

Наказ про проведення зимової атестації аспірантів осінніх наборів

До уваги аспірантів першого та другого років навчання!

Зимова сесія проходитиме у дистанційному режимі.

Розклад екзаменаційної сесії для аспірантів 1-го року денної форми навчання

Розклади по факультетам:
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет психології та спеціальної освіти
Історичний факультет
Біолого-екологічний факультет
Фізико-технічний факультет
Хімічний факультет
Юридичний факультет
Факультет економіки
Механіко-математичний факультет
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет прикладной математики
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Аспірантам заочної форми навчання.
Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь), або зателефонувати до відділу аспірантури.
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2022/2023 н. р. (денна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2022/2023 н. р. (заочна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2021/2022 н. р. (денна форма навчання) 1 рік
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2021/2022 н. р. (заочна форма навчання) 1 рік

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара


Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (набору 2016 -2019 рр.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2020 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р. весняний набір)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р.)

Наказ про зарахування до аспірантури від 27.09.2021 №1313с

Наказ про зарахування до аспірантури від 23.09.2021 №1294с

Наказ про терміни сесії

Наказ про графік освітнього процесу у 2021/2022 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Зразки заяв