ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Аспірантура і докторантура

Завідувач відділу аспірантури, докторантури – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: 374-98-25
E-mail: aspdnu@i.ua

До уваги вступників до аспірантури!

Оприлюднюємо рейтинговий список вступників 2021 року.

Нагадуємо, що:
Із 13:00 години 14.09.2021 р. до 16:00 години 20.09.2021 р. необхідно подати до відділу аспірантури (1 корп, 215 кімн.) оригінал диплому магістра (або спеціаліста) та додатку до диплома.

До уваги вступників, що рекомендовані на контракт:
Для оформлення Договору про надання освітніх послуг необхідно звернутися до договірно-рекламного відділу ДНУ (1 корп., 111 кімн.). При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

До уваги вступників, що рекомендовані на бюджет
Необхідно раздрукувати (на одному аркуші з двох сторін) у 2 екземплярах Типовий договір про навчання в ДНУ та подати до відділу аспірантури до 17.09.2021 р.

До уваги аспірантів 1 та 2 років навчання!

Літня сесія аспірантів денної та заочної форм навчання буде проходити у період 22.06.2021 р. - 26.06.2021 р.
Звертаємо увагу на те, що літня сесія проходитиме в очному режимі (особиста присутність аспірантів обов'язкова).
Розклади складання екзаменів та диф. заліків буде оприлюднено не пізніше 14.06.2021 р.

Аспірантам заочної форми навчання!

Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на літню сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь), або зателефонувати до відділу аспірантури.

До уваги аспірантів-контрактників!

Аспіранти, що мають заборгованість із оплати за надання освітніх послуг, до складання літньої сесії не допускаються.


До уваги аспірантів 2-го року денної форми навчання!

Складання диференційного заліку з викладацької практики відбудеться 11.06.2021 р.

Звітна документація за підсумками проходження викладацької практики складається з таких документів:
загальний звіт про проходження практики;
щоденник проходження викладацької практики.

До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані з 30.04.2021 р.)!

Аспірантам усіх форм навчання необхідно роздрукувати Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та звернутися до наукового керівника щодо заповнення сторінок з 1 по 4. Заповнений Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії необхідно подати до відділу аспірантури не пізніше 04.06.2021 р.

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (весняний набір 2021)

Аспіранти зобов’язані до 14.05.2021 р. прибути до військово-облікового відділу університету (9 корп., кімната 314) для: оформлення особових карток обліку (форма П-2) та отримання довідки (форма 17) для надання у військкомат або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Наказ про зарахування до аспірантури 2021 (весняний набір)

До уваги вступників до аспірантури!

1. Необхідно оформити ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ в ДНУ.

Договір необхідно:
1. Роздрукувати (на одному аркуші з обох боків) в двох екземплярах.
2. Заповнити.
3. Подати до відділу аспірантури не пізніше 29.04.2021 р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ в ДНУ заповнюють аспіранти денної та заочної форми навчання.

2. Рейтинговий список вступників до аспірантури.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на місця, що фінансуються тільки за рахунок фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 01 квітня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів до 16:00 години 15 квітня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань з 16 квітня по 23 квітня 2021 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 26 квітня 2021 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 30 квітня 2021 року
Зарахування вступників не пізніше 04 травня 2021 року

Розклад вступних іспитів до аспірантури 2021
Наказ про допуск до складання вступних іспитів

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають до відділу аспірантури університету (1 корп., кім.215) у картонному швидкозшивачу такі документи:
 • опис документів вступника;
 • особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
 • особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
 • згода на обробку персональних даних;
 • зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти. 
Зразки заповнення документів для вступу 2021 р.

Програми вступних іспитів до аспірантури

Іноземна мова для всіх спеціальностей
Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Вартість навчання в аспірантурі набору 2021 року

Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2021/2022 н. р. (денна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2021/2022 н. р. (заочна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2020/2021 н. р. (денна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2020/2021 н. р. (заочна форма навчання)
Наказ про направлення аспірантів 2-го року денної форми навчання (освітньо-науковий рівнь РhD) на викладацьку практику (денна форма навчання)
Наказ про направлення аспірантів 2-го року заочної форми навчання (освітньо-науковий рівнь РhD) на викладацьку практику (заочна форма навчання)

Наказ про зимову атестацію аспірантів
Форма звіту аспіранта

Розклад занять аспірантів першого року денної форми навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем (15.02.2021 р. – 19.06.2021 р.)
Розклад занять аспірантів першого року денної форми навчання за третім (освітньо-науковим рівнем)_ФФЕКС

Результати складання екзаменів та диференційних заліків у зимову сесію

Розклад зимової сесії аспірантів

Розклад 1 рік денна форма
Розклад 1 рік заочна форма
Розклад 2 рік денна форма
Розклад 2 рік заочна форма

До уваги аспірантів першого та другого років навчання!

Згідно з наказом від 17.09.2020 р. № 195 «Про затвердження термінів екзаменаційних сесій аспірантів першого та другого років навчання», затверджені наступні терміни сесій для аспірантів:

а) 1 рік навчання
навчання з відривом від виробництва
Зимова екзаменаційна сесія – 08.02.2021 р. – 13.02.2021 р.
Літня екзаменаційна сесія – 21.06.2021 р. – 26.06.2021 р.

навчання без відриву від виробництва
Зимова екзаменаційна сесія – 01.02.2021 р. – 10.02.2021 р.
Літня екзаменаційна сесія – 21.06.2021 р. – 26.06.2021 р.

б) 2 рік навчання
навчання з відривом від виробництва
Зимова екзаменаційна сесія – 01.02.2021 р. – 06.02.2021 р.

навчання без відриву від виробництва
Установча сесія – 01.02.2021 р. – 10.02.2021 р.
Літня екзаменаційна сесія – 21.06.2021 р. – 26.06.2021 р.

У зимову сесію аспіранти денної та заочної форми навчання складають екзамен з дисципліни «Філософія та наукова етика» та диф.залік із дисципліни «Інноваційно-дослідницька діяльність науковця». Для аспірантів заочної форми навчання у зимову сесію також передбачена начитка з обов’язкових дисциплін професійної підготовки.

Розклади складання екзаменів та диф. заліків (для заочної форми навчання – начитки дисциплін) буде оприлюднено не пізніше 25.01.2021 р.

Звертаємо увагу на те, що зимова сесія проходитиме у дистанційному режимі.

Аспірантам заочної форми навчання!

Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на зимову сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь), або зателефонувати до відділу аспірантури.

До уваги аспірантів-контрактників!

Аспіранти, що мають заборгованість із оплати за надання освітніх послуг, до складання зимової сесії не допускаються.


До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані 23.09.2020 р.)!

Необхідно оформити ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ в ДНУ.

Договір необхідно:
1. Роздрукувати (на одному аркуші з обох боків) в двох екземплярах.
2. Заповнити.
3. Подати до відділу аспірантури не пізніше 06.11.2020 р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ в ДНУ заповнюють аспіранти денної та заочної форми навчання, які навчаються на бюджетній та на контрактній формі.


До уваги аспірантів 1-го року навчання (денна форма, бюджет)!


Для вчасного перерахування стипендії аспіранта терміново необхідно:

1. Звернутися до найближчого відділення ПриватБанку;
2. Назвати табельний номер аспіранта;

Список аспірантів із табельними номерами

3. Назвати код ОКПО 02066747;
4. Пред’явити картку ПриватБанку (якщо немає картки ПриватБанку, оформити нову).

Розклад занять для аспірантів заочної форми навчання (з 21.10.2020 р. по 30.10.2020 р.)


Лекційні заняття з дисциплін проводитимуться дистанційно у синхронному режимі (відповідно до наказу по ДНУ від 02.10.2020 р. №101-г).

Дистанційне навчання здійснюватиметься із застосуванням системи управління дистанційним навчанням MSOffice 365 (як виняток, дозволяється тимчасове використання інших систем – GoogleClassroom, ZOOM тощо).


До уваги аспірантів 1-го року навчання!

Розклад занять для денної форми навчання зі змінами.

Зміни стосуються лише дисицпліни "Інноваційно-дослідницька діяльність науковця": додані практичні заняття.


До уваги аспірантів денної форми навчання!


Заняття з дисицпліни "Філософія та наукова етика" переносяться з 05.10.2020 р. на 08.10.2020 р. 2-га пара.


До уваги аспірантів 1-го року навчання!


Із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара від 05 жовтня 2020 року встановлюється режим змішаного навчання для здобувачів очної форми навчання.

Лекційні заняття з дисциплін проводитимуться дистанційно у синхронному режимі (відповідно до наказу по ДНУ від 02.10.2020 р. №101-г).

Дистанційне навчання здійснюватиметься із застосуванням системи управління дистанційним навчанням MSOffice 365 (як виняток, дозволяється тимчасове використання інших систем – GoogleClassroom, ZOOM тощо).

Ретельно перевіряйте поштову скриньку.


До уваги аспірантів заочної форми навчання 1-го року!

Призначити термін установчої сесії – 21.10.2020 р. - 30.10.2020 р.


До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані з 23.09.2020)!


Наказ про зарахування за державним замовленням
Наказ про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Розклад занять денна форма навчання
Розклад занять заочна форма навчання
Списки з англійської мови денна форма навчання
Списки з англійської мови заочна форма навчання

Аспірантам усіх форм навчання необхідно роздрукувати Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та звернутись до наукового керівника щодо заповнення сторінок з 1 по 4. Заповнений Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії необхідно подати до відділу аспірантури не пізніше 06.11.2020 р.

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Аспірантам, що навчаються за державним замовленням та надали до відділу аспірантури трудові книжки із записами про звільнення з попереднього місця роботи, призначено стипендію у розмірі 5587 грн. Інформацію щодо процедури оформлення карток для отримання стипендії буде надано додатково. Аспіранти, що зараховані на денну форму навчання, зобов’язані до 10.10.2020 р. прибути до військово-облікового відділу університету (9 корп., кімната 314) для: оформлення особових карток обліку (форма П-2) та отримання довідки (форма 17) для надання у військкомат або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Аспірантам заочної форми навчання. Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь). або зателефонувати до відділу аспірантури.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара


Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (набору 2016 -2019 рр.)