ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Аспірантура і докторантура

Завідувач відділу аспірантури, докторантури – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: 374-98-25
E-mail: aspdnu@i.ua

Розклади занять 2022 року:
1 рік навчання (для всіх факультетів)
Денна форма
Заочна форма

До уваги аспірантів 1 року навчання!

Заняття проводяться у дистанційній формі на платформі Office 365 (MS Teams).

Дисципліна "Інноваційно-дослідницька діяльність" викладається українською (для всіх) та англійською мовою (за бажанням). Для під'єднання до занять із викладанням англійською мовою необхідно звернутися до відділу аспірантури не пізніше 07 жовтня 2022 року (зателефонувати або написати лист на електронну пошту із зазначенням ПІБ, спеціальності та форми навчання).

Розклад дзвінків:
1 пара 8 00 – 9 20
2 пара 9 35 – 10 55
3 пара 11 10 – 12 30
4 пара 12 45 – 14 05
5 пара 14 20 – 15 40
6 пара 15 55 – 17 15
7 пара 17 30 – 18 50
8 пара 19 00 – 20 25

2 рік навчання по факультетам
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації (денна, заочна)
Факультет психології та спеціальної освіти (денна, заочна)
Історичний факультет (денна, заочна)
Біолого-екологічний факультет (денна, заочна)
Фізико-технічний факультет (денна, заочна)
Хімічний факультет (денна, заочна)
Юридичний факультет (денназаочна)
Факультет економіки (денна, заочна)
Механіко-математичний факультет (денна, заочна)
Факультет систем і засобів масової комунікації (денна, заочна)
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем (денна, заочна)
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства (денна, заочна)
Факультет прикладной математики (денна, заочна)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин (денна, заочна)

Аспірантам заочної форми навчання. Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь), або зателефонувати до відділу аспірантури.

Наказ про зарахування до аспірантури 2022 рік

До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані з 23.09.2022)!

Аспірантам усіх форм навчання необхідно роздрукувати Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та звернутись до наукового керівника щодо заповнення сторінок з 1 по 4. Заповнений Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії необхідно подати до відділу аспірантури не пізніше 04.11.2022 р.

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Аспірантам, що навчаються за державним замовленням та надали до відділу аспірантури трудові книжки із записами про звільнення з попереднього місця роботи, призначено стипендію у розмірі 7264 грн. Інформацію щодо процедури оформлення карток для отримання стипендії буде надано додатково.

Аспіранти, що зараховані на денну форму навчання, зобов’язані до 30.09.2022 р. прибути до військово-облікового відділу університету (9 корп., кімната 314) для: оформлення особових карток обліку (форма П-2) та отримання довідки (форма 17) для надання у військкомат або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Аспірантам заочної форми навчання. Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь) або зателефонувати до відділу аспірантури.

Розклади занять будуть оприлюднені не пізніше 30.09.2022 р.

Наказ про проведення річної атестації аспірантів

Вступ до аспірантури

Рейтингові списки вступників до аспірантури

До уваги вступників!

Нагадуємо, що з 13:00 години 14.09.2022 р. до 16:00 години 19.09.2022 р. необхідно подати до відділу аспірантури (1 корп, 215 кімн.) оригінал дипломa магістра (або спеціаліста) та додатку до диплома.

До уваги вступників, що рекомендовані на бюджет!

Необхідно разом з оригіналом диплома подати до відділу аспірантури роздрукований та заповнений Типовий договір про навчання в ДНУ у 2 екземплярах (кожен екземпляр робити двобічним друком)/

Типовий договір про навчання в ДНУ

До уваги вступників, що рекомендовані на контракт!

Для оформлення Договору про надання освітніх послуг необхідно звернутись до відділу ЄДЕБО ДНУ (1 корп., 105 кімн.). При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

Перелік спеціальностей для підготовки докторів філософії через аспірантуру
Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на місця, що фінансуються тільки за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та/або юридичних осіб проводять у такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 04 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань з 01 вересня по 09 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 14 вересня 2022 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 19 вересня 2022 року
Зарахування вступників не пізніше 23-30 вересня 2022 року

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 14 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

опис документів вступника;
особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
згода на обробку персональних даних;
зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел).

Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.

Заява вступ 2022 (зразок)

Згода вступ 2022 (зразок)
Особовий листок вступ 2022 (зразок)
Список праць вступ 2022 (зразок)

Програми вступних іспитів до аспірантури 2022 року

Іноземна мова для всіх спеціальностей
Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Вартість навчання в аспірантурі набору 2022 року

Вступ до докторантури

Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році

Перелік спеціальностей для підготовки докторів наук через докторантуру


Вартість навчання в докторантурі набору 2022 року
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2022/2023 н. р. (денна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2022/2023 н. р. (заочна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2021/2022 н. р. (денна форма навчання) 1 рік
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2021/2022 н. р. (заочна форма навчання) 1 рік

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара


Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (набору 2016 -2019 рр.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2020 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р. весняний набір)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р.)

Наказ про зарахування до аспірантури від 27.09.2021 №1313с

Наказ про зарахування до аспірантури від 23.09.2021 №1294с

Наказ про терміни сесії

Наказ про графік освітнього процесу у 2021/2022 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Зразки заяв