ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Аспірантура і докторантура

Завідувач відділу аспірантури, докторантури – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Прийом відвідувачів з 13:00 до 16:00.

Телефон: 374-98-25
E-mail: aspdnu@i.ua


Наказ про проведення проміжної атестації аспірантів осінніх наборів

Наказ про атестацію аспірантів 4-го року навчання
Графік перескладання дисциплін аспірантами 1-го та 2-го років навчання в зимову сесію 2024 р.

Розклади занять

1 рік навчання 
Біолого-екологічний факультет (денна, заочна)
Історичний факультет (денна, заочна)
Факультет економіки (денна, заочна)
Факультет прикладної математики (денна, заочна)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин (денна, заочна)
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства (денна, заочна)
Юридичний факультет (денна, заочна)
Факультет психології та спеціальної освіти (денна, заочна)
Хімічний факультет (денна)
Механіко-математичний факультет (денна)
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем (денна)
Фізико-технічний факультет (денна)
2 рік навчання
Біолого-екологічний факультет (денна, заочна)
Історичний факультет (денна)
Факультет економіки (денна, заочна)
Факультет прикладної математики (денна)
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації (заочна)
Факультет систем і засобів масової комунікації (денна, заочна)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин (денна, заочна)
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства (денна, заочна)
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем (денна, заочна)
Фізико-технічний факультет (денна, заочна)
Хімічний факультет (денна)
Юридичний факультет (денна, заочна)
Факультет психології та спеціальної освіти (денна, заочна)
Механіко-математичний факультет (денна, заочна)

Аспірантам заочної форми навчання. Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь), або зателефонувати до відділу аспірантури.

Розклад:
1 пара 8:00 – 9:20
2 пара 9:35 – 10:55
3 пара 11:10 – 12:30
4 пара 12:45 – 14:05
5 пара 14:20 – 15:40
6 пара 15:55 – 17:15
7 пара 17:30 – 18:50
8 пара 19:00 – 20:25


ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані з 22.09.2023 р.)!

Наказ №1086с від 22.09.2023 про зарахування до аспірантури

Аспірантам усіх форм навчання необхідно роздрукувати Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та звернутись до наукового керівника щодо заповнення сторінок з 1 по 4. Заповнений Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії необхідно подати до відділу аспірантури не пізніше 04.11.2023 р.

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (осінній набір 2023)

Для оформлення особових карток обліку (форма П-2) та отримання довідки (форма Д20) для надання у військкомат або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для отримання відстрочки від призову на військову службу необхідно прибути до військово-облікового відділу університету протягом 14 днів із дня зарахування до аспірантури (9 корп., кімната 314).

Години прийому: з 9:00 до 12:00
Керівник відділу: Усанов Ігор Олексійович
Телефон для довідок: 066 765 80 72

Рейтингові списки вступників до аспірантури

До уваги вступників!

Нагадуємо, що з 13:00 години 13 вересня 2023 р. до 16:00 години 20 вересня 2023 р. необхідно подати до відділу аспірантури (1 корп, 215 кімн.) оригінал диплому магістра (або спеціаліста) та додатку до диплома.

До уваги вступників, що рекомендовані на бюджет!

Необхідно разом з оригіналом диплома подати до відділу аспірантури роздрукований та заповнений Типовий договір про навчання в ДНУ у 2 екземплярах (кожен екземпляр робити двобічним друком).

Типовий договір про навчання в ДНУ

До уваги вступників, що рекомендовані на контракт!

Для оформлення Договору про надання освітніх послуг необхідно звернутися до відділу ЄДЕБО ДНУ (1 корп., 105 кімн.). При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.


Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 03 липня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів до 16:00 години 21 липня 2023 року
Проведення вступних випробувань з 01 вересня по 08 вересня 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
на місця державного замовлення
до 13 вересня 2023 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів дипломів
та додатків до дипломів)
до 16:00 години 20 вересня 2023 року
Зарахування вступників за державним замовленням –
не пізніше 25 вересня 2023 року;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
не пізніше 29 вересня 2023 року

Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 16 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

опис документів вступника;
особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
згода на обробку персональних даних;
зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.

Заява вступ 2023 (зразок)

Згода вступ 2023 (зразок)
Особовий листок вступ 2023 (зразок)
Список праць вступ 2023 (зразок)

Програми вступних іспитів до аспірантури

Іноземна мова для всіх спеціальностей
Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Вартість навчання в аспірантурі набору 2023 року

Вступ до докторантури
1. Підготовка осіб у докторантурі здійснюється:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

2. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

3. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (ступінь кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані наукові статті у фахових виданнях за темою дисертації (зокрема, не менше, ніж 2 статті в журналах, індексованих в наукометричних базах) та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

4. Прийом до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради університету з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог та висновків кафедр, сформованих на підставі наукової доповіді вступника до докторантури.

5. Документи подаються особисто вступником до відділу аспірантури, докторантури університету (1 корпус, кімната 215) у картонній папці.


Етапи вступу Терміни
1. Прийом заяв та документів з 28 серпня
по 15 вересня
2. Оприлюднення рейтингового списку вступників
з рекомендацією вступників до зарахування до докторантури
до 18 вересня
3. Розгляд вченою радою університету рекомендацій
до зарахування та висновків кафедр і прийняття рішення
про зарахування до докторантури
до 30 вересня
4. Зарахування вступників за кошти державного бюджету
та за кошти юридичних та фізичних осіб
до 01 жовтня
5. Початок навчання в докторантурі 01 жовтня
Перелік документів:

1.      Заява на ім'я ректора
2.      Особовий листок
3.      Копія паспорта
4.      Ідентифікаційний код (№ _______________________)
5.      Витяг з засідання кафедри
6.      Витяг з засідання факультету
7.      Характеристика наукової діяльності
8.      Розгорнутий план дисертації
9.      Копія диплома кандидата наук (доктора філософії)
10.   Копія диплома доцента (старшого дослідника, старшого наукового співробітника)
11.   Список наукових праць (_________ шт.)
12.   Копія трудової книжки
13.   Згода на збір та обробку персональних даних
14.   Копія військового квитка

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
(розмір плати за 2023/2024 навчальний рік)
у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
для громадян України в докторантурі

Назва спеціальності Вартість навчання,
грн
1.      032 Історія та археологія 45000
2.      033 Філософія   45000
3.      035 Філологія 45000
4.      052 Політологія 45000
5.      073 Менеджмент 45000
6.      101 Екологія 45000
7.      104 Фізика та астрономія 45000
8.      105 Прикладна фізика та наноматеріали 45000
9.      113 Прикладна математика 45000
10.   134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 45000
11.   292 Міжнародні економічні відносини 45000


Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році

Перелік спеціальностей для підготовки докторів наук через докторантуру


Вартість навчання в докторантурі набору 2023 року

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара зі змінами

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
Методичні рекомендації щодо порядку проходження атестації та присудження ступеня доктора філософії у Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (набору 2016 -2019 рр.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2020 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р. весняний набір)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2021 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2022 р.)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2023 р. весняний набір)
Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (набору 2023 р.)

Наказ про зарахування до аспірантури від 27.09.2021 №1313с

Наказ про зарахування до аспірантури від 23.09.2021 №1294с

Наказ про зарахування до аспірантури 2022 рік

Наказ про зарахування до аспірантури від 22.09.2023 р. № 1086с
Наказ про зарахування до аспірантури від 28.09.2023 р. № 1167с
Наказ про терміни сесії
Наказ про графік освітнього процесу у 2022/2023 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії
Наказ про графік освітнього процесу у 2023/2024 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії (весняні набори)
Наказ про графік освітнього процесу у 2023/2024 н.р. для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії (осінні набори)

Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2023/2024 н. р. (денна форма навчання)
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2023/2024 н. р. (заочна форма навчання)

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.05.2023 р. № 424с
Наказ про зарахування до аспірантури від 18.05.2023 р. № 446с

Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2023/2024 н. р. (денна форма навчання) 1 рік
Наказ про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін на 2 семестр 2023/2024 н. р. (заочна форма навчання) 1 рік

Наказ про направлення на викладацьку практику 2024 (денна)
Наказ про направлення на викладацьку практику 2024 (заочна)

Звіт керівника практики
Щоденник практики

Зразки заяв