ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Монографії
Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. – Дніпро : ГРАНІ, 2020. – 100 с.

Автори: В. Д. Демченко, д-р філол. наук, проф. (глава І); М. В. Бутиріна, д-р наук із соц. ком., проф. (глава ІІ); А. М. Бахметьєва, канд. наук із соц. ком, доц. (глава ІІІ); І. С. Бучарська, канд. філол. наук (глава ІV); О. В. Гудошник, канд. філол. наук, доц. (глава V); О. В. Кирилова, канд. філол. наук, доц. (глава VІ); Л. В. Темченко, канд. філол. наук (глава VІІ)

У колективній монографії представлено ключові тренди розвитку світової та вітчизняної медіасфери. Запропоновано узагальнення досвіду застосування провідних комунікаційних технологій у медіадіяльності. Проблематизовано явища, що мають ознаки маніпулятивності та патогенності.

Монографія може представляти інтерес для студентів, що опановують спеціальність «Журналістика», профільних викладачів, медіапрактиків та усіх, хто цікавиться розвитком соціальних комунікацій.