ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Науково-дослідний інститут енергоефективних технологій і матеріалознавства


E-mail: ndi.etim.dnu@gmail.com

Директор
– доктор фізико-математичних наук, професор Михайло Трубіцин

Науково-дослідний інститут енергоефективних технологій і матеріалознавства (НДІ ЕТіМ) є структурним науковим підрозділом науково-дослідної частини (НДЧ) Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ). У 2022 році було реорганізовано НДІ енергетики та створено на його базі НДІ ЕТіМ наказом ректора № 112 від 13.04.2022 р. відповідно до рішення Вченої ради ДНУ від 31.03.2022, прот. № 9.

Науковці НДІ ЕТіМ працюють над розробкою та впровадженням нових енергоефективних і екологічно безпечних технологій і матеріалів у виробництво та людську життєдіяльність.

Положення про науково-дослідний інститут енергоефективних технологій і матеріалознавства

До складу НДІ ЕТіМ входять три науково-дослідні лабораторії:

- НДЛ ракетно-космічної техніки;
- НДЛ проблем надійності технічних пристроїв відновлювальних джерел енергії;
- НДЛ фізики кристалів активних діелектриків.


Наукові дослідження та технологічні розробки

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження в лабораторіях НДІ ЕТіМ спрямовані на:
- розробку електроракетних двигунів;
- розробку космічних транспортних систем для збору й видалення космічного сміття з низької навколоземної орбіти;
- модернізацію, підвищення енергоефективності споруд та систем енергозабезпечення з використанням альтернативних джерел енергії;
- створення захисту сонячних елементів від теплових та електричних перевантажень на основі полімерних нанокомпозитних матеріалів;
- створення і комплексне вивчення властивостей нових функціональних матеріалів на основі кристалів, скло-кераміки та аморфних складних оксидів.

Підготовка здобувачів вищої освіти

Науковці НДІ ЕТіМ приймають активну участь у підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальностями:
• 104 – Фізика та астрономія;
• 105 – Прикладна фізика та наноматеріали;
• 113 – Прикладна математика;
• 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
• 144 – Теплоенергетика.

В науково-дослідних лабораторіях НДІ ЕТіМ виконують свої дипломні проєкти бакалаври і магістри, працюють над дисертаціями PhD аспіранти і докторанти. Здобувачі вищої освіти активно долучаються до виконання наукових проєктів, держбюджетних та госпдоговірних тем, що проводяться в лабораторіях НДІ. Дослідження виконуються з використанням експериментальної бази

ЦККНО «Інноваційні технології в ракетно-космічній галузі».
На базі науково-дослідних лабораторій НДІ в рамках Програм Двох дипломів здійснюється підготовка магістрів спільно з партнерськими університетами з Польщі та Германії.