ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Перелік документів, які необхідно подавати до приймальної комісії

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА:

  1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання ( заява друкується з електронного кабінету вступника при поданні оригіналів документів).
  2. 4 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (4 копії свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта чи ID картки).
  3. 4 копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП);
  4. Оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та копію додатку.
  5. Оригінал та копію сертифіката (сертифікатів) НМТ та/або ЗНО (для вступників на основі ПЗСО, МС, МБ та/або ФМБ).
  6. Інформаційну картку результатів НМТ та/або ЗНО сформовану в кабінеті учасника НМТ та/або ЗНО.
  7. Екзаменаційний лист та інформаційну картку результатів ЄВІ та ЄФВВ (для вступників на основі диплому бакалавру, спеціаліста, магістра).
  8. Військово-обліковий документ (до 25 років – приписне свідоцтво, після 25 років – тимчасове посвідчення або військовий квиток).
  9. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  10. Конверт А5 (2 шт.).
Вступники можуть подати 5 заяв на місця за кошти державного бюджету, загалом не більше 15 заяв для участі в конкурсі, у тому числі, на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

Документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів, перелік документів та код пільг в ЄДЕБО.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом: надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії закладу (pk@365.dnu.edu.ua).

За довідками звертайтеся до приймальної комісії ДНУ ім. О.Гончара за адресою: пр. Науки, 72, корпус №1, кім. №111.
Телефон: (056) 375-70-45, (056) 375-70-75.

Сайт університету: www.dnu.dp.ua

ДОКУМЕНТИ ВСТУПНИКА:


Під час подання документів у паперовій формі (у зазначених в правилах прийому випадках) вступник пред’являє особисто оригінали:

• документа, що посвідчує особу;
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• сертифіката (сертифікатів) національного мультипредметного тесту 2022-2024 рр. та/або ЗНО 2021 р.;
• документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) національного мультипредметного тесту 2022-2024 рр.та/або ЗНО 2021 р. та інформаційну картку з кабінету учасника НМТ та/або ЗНО;
екзаменаційний лист та інформаційну картку результатів ЄВІ та ЄФВВ (для вступників на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра);
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см, два конверти розміром А5.

Для оформлення студентського квитка вступник додає:
анкету для отримання пластикового студентського квитка (видається технічним секретарем приймальної комісії);
копію паспорта (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для оформлення договору на навчання вступник додає:
копію паспорта (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
копію паспорта особи, що здійснює оплату навчання (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, що здійснює оплату навчання.