ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Перелік документів, які необхідно подавати до приймальної комісії

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА:


1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання;
2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
5. Копію сертифіката (сертифікатів) НМТ та/або ЗНО (для вступників на основі ПЗСО, МС, МБ та/або ФМБ);
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники можуть подати п’ять заяв на місця державного та регіонального замовлення та 20 заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

Документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

За довідками звертайтесь до приймальної комісії ДНУ ім. О.Гончара
за адресою: пр. Гагаріна, 72, корпус №1, кім. №103.
Телефон: (056) 375-70-45, (056) 375-70-75. 


Сайт університету: www.dnu.dp.ua

ДОКУМЕНТИ ВСТУПНИКА:

Під час подання документів у паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
• документа, що посвідчує особу;
• військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• сертифіката (сертифікатів) національного мультипредметного тесту та/або ЗНО 2019-2021рр.;
• документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) національного мультипредметного тесту та/або ЗНО 2019-2021рр.;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, два конверти розміром А5.

Для оформлення студентського квитка вступник додає:
анкету для отримання пластикового студентського квитка (видається технічним секретарем приймальної комісії);
копію паспорта (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. 

Для оформлення договору на навчання квитка вступник додає:
копію паспорта (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
копію паспорта особи, що здійснює оплату навчання (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, що здійснює оплату навчання.