ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ на І (бакалаврський) рівень на основі ПЗСО

Перелік конкурсних пропозицій для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Термін навчання – 3р. 10 міс.
НМТ – форма вступного випробування, що передбачає оцінювання результатів навчання з двох навчальних предметів основного блоку (українська мова, математика) та одного навчального предмету додаткового блоку (історія України або іноземна мова (англійська, або німецька, або французька, або іспанська), або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника на будь-яку спеціальність

Структурний підрозділ Форма навчання Вид конкурсної пропозиції Спеціальність/предметна спеціальність (спеціалізація) Освітня програма Форма вступного випробування ID КП Рейтинговий список вступників Ліцензований обсяг
Бюджет Контракт
Біолого - екологічний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1230299 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1230299/ 20
денна відкрита 091 Біологія та біохімія Біохімія та фізіологія НМТ НМТ 1202823 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202823/ 25
денна відкрита 091 Біологія та біохімія Мікробіологія та вірусологія НМТ НМТ 1202821 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202821/ 25
денна відкрита 091 Біологія та біохімія Біорізноманіття та ландшафтний дизайн НМТ НМТ 1132402 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132402/ 25
денна відкрита 091 Біологія та біохімія Системна біологія та гідробіоресурси НМТ НМТ 1202822 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202822/ 25
денна відкрита 101 Екологія Екологія НМТ НМТ 1211345 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211345/ 55
денна відкрита 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія НМТ НМТ 1132117 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132117/ 20
Хімічний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія) НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1224883 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1224883/ 15
денна відкрита 102 Хімія Хімічний аналіз та експертиза матеріалів і виробів НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1206735 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1206735/ 35
денна відкрита 102 Хімія Хімія лікарських речовин НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1246256 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1246256/ 35
денна відкрита 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1197087 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1197087/ 30
денна відкрита 181 Харчові технології Ресторанні та крафтові технології здорового харчування НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1246516 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1246516/ 20
денна відкрита 181 Харчові технології Харчові технології НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1211874 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211874/ 20
Історичний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) НМТ НМТ 1223779 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1223779/ 35
денна відкрита 014 Середня освіта/014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1225350 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1225350/ 20
денна відкрита 032 Історія та археологія Історична україністика та прикладна історія НМТ НМТ 1222431 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1222431/ 50
денна відкрита 032 Історія та археологія Історія та археологія НМТ НМТ 1202444 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1202444/ 50
денна відкрита 106 Географія Географія рекреації та туризму НМТ НМТ 1190873 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1190873/ 40
денна відкрита 103 Науки про Землю Геоекологічний інжиніринг НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1198589 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198589/ 70
Факультет української й іноземної мови та мистецтвознавства денна відкрита 014 Середня освіта/014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта: Українська мова і література НМТ НМТ 1222956 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1222956/ 30
денна фіксована 022 Дизайн (022.01 Графічний дизайн) Дизайн Творчий конкурс Творчий конкурс 1232880 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232880/ 80
денна фіксована 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче та декоративне мистецтво Творчий конкурс Творчий конкурс 1192632 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1192632/ 30
денна відкрита 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) Українська мова та література НМТ НМТ 1228448 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1228448/ 100
денна відкрита 035 Філологія (035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська) Польська мова та література НМТ НМТ 1247166 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1247166/ 25
денна відкрита 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури НМТ НМТ 1231283 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1231283/ 100
денна відкрита 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Переклад з англійської та німецької мов НМТ НМТ 1231439 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1231439/ 70
денна відкрита 035 Філологія (035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) Німецька та англійська мови і літератури НМТ НМТ 1232249 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232249/ 30
денна відкрита 035 Філологія (035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) Французька та англійська мови і літератури НМТ НМТ 1232518 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232518/ 25
денна відкрита 035 Філологія (035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) Китайська та англійська мови і літератури НМТ НМТ 1232668 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232668/ 40
денна відкрита 035 Філологія (035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) Японська та англійська мови і літератури НМТ НМТ 1232744 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232744/ 60
Факультет психології та спеціальної освіти денна відкрита 016 Спеціальна освіта (016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)) Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія НМТ НМТ 1235605 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1235605/ 50
денна відкрита 053 Психологія Практична психологія НМТ НМТ 1220320 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1220320/ 175
денна відкрита 053 Психологія Психологія НМТ НМТ 1138591 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138591/ 175
Факультет систем і засобів масової комунікації денна відкрита 061 Журналістика Журналістика НМТ НМТ 1141432 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1141432/ 50
денна відкрита 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю НМТ НМТ 1136621 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1136621/ 30
денна відкрита 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Диджитальні медіа НМТ НМТ 1247368 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1247368/ 20
Факультет суспільних наук та міжнародних відносин денна відкрита 033 Філософія Філософія НМТ НМТ 1198427 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198427/ 30
денна небюджетна 034 Культурологія Культурологія: менеджмент культурних процесів - НМТ 1208475 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208475/ 15
денна небюджетна 052 Політологія Політологія - НМТ 1198653 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198653/ 80
денна небюджетна 052 Політологія Політична безпека держави - НМТ 1247428 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1247428/ 20
денна небюджетна 054 Соціологія Соціологія - НМТ 1218161 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1218161/ 30
денна відкрита 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління, медіація, електронне врядування НМТ НМТ 1208481 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208481/ 30
денна відкрита 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії НМТ НМТ 1190869 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1190869/ 110
Факультет економіки денна відкрита 051 Економіка Бізнес-аналітика НМТ НМТ 1131526 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1131526/ 35
денна відкрита 051 Економіка Цифрова й інформаційна економіка НМТ НМТ 1206732 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1206732/ 25
денна небюджетна 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування - НМТ 1249253 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1249253/ 40
денна відкрита 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування НМТ НМТ 1138594 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138594/ 90
денна відкрита 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент НМТ НМТ 1132118 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132118/ 105
денна відкрита 075 Маркетинг Маркетинг НМТ НМТ 1194417 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1194417/ 105
денна відкрита 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу НМТ НМТ 1132009 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132009/ 97
денна відкрита 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа НМТ НМТ 1220196 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1220196/ 65
денна відкрита 242 Туризм і рекреація Міжнародний туризм НМТ НМТ 1137639 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1137639/ 50
денна відкрита 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка НМТ НМТ 1132403 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132403/ 70
Механіко-математичний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика) НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1224370 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1224370/ 20
денна відкрита 111 Математика Математика НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1198586 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198586/ 20
денна відкрита 111 Математика Математика інтелектуальних систем НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1198587 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198587/ 20
денна відкрита 112 Статистика Статистика НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1204152 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1204152/ 60
денна відкрита 113 Прикладна математика Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання НМТ НМТ 1219814 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219814/ 74
денна відкрита 113 Прикладна математика Комп’ютерний інжиніринг безпілотних літальних апаратів і комплексів НМТ НМТ 1208478 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208478/ 15
денна відкрита 131 Прикладна механіка Комп'ютерні технології інженерії міцності НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1208483 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208483/ 15
денна відкрита 144 Теплоенергетика Теплоенергетика НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1136503 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1136503/ 20
Юридичний факультет денна відкрита 081 Право Право НМТ НМТ 1139592 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1139592/ 130
Факультет прикладної математики денна відкрита 113 Прикладна математика Комп'ютерне моделювання та технології програмування НМТ НМТ 1219816 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219816/ 65
денна відкрита 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення НМТ НМТ 1138032 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138032/ 100
денна відкрита 124 Системний аналіз Системний аналіз НМТ НМТ 1132119 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132119/ 80
денна відкрита 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології НМТ НМТ 1136125 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1136125/ 35
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем денна відкрита 014 Середня освіта/014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) Середня освіта (Фізика) НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1225706 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1225706/ 25
денна відкрита 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1138592 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138592/ 30
денна відкрита 105 Прикладна фізика та наноматеріали Радіофізика, електроніка та оптоінформатика НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1198933 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198933/ 30
денна відкрита 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки НМТ НМТ 1211880 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211880/ 80
денна відкрита 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія НМТ НМТ 1138118 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138118/ 80
денна відкрита 176 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1198568 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198568/ 30
денна відкрита 172 Електронні комунікації та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв'язку НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1198524 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198524/ 40
Фізико-технічний факультет денна відкрита 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека та системи технічного захисту НМТ НМТ 1190871 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1190871/ 50
денна відкрита 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1256417 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1256417/ 10
денна відкрита 132 Матеріалознавство Матеріалознавство НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1194873 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1194873/ 15
денна відкрита 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1141138 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1141138/ 10
денна відкрита 133 Галузеве машинобудування Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1220300 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1220300/ 20
денна відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1139195 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1139195/ 50
денна відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1222451 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1222451/ 30
денна відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Проектування, виробництво і експлуатація безпілотних систем і комплексів НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1256481 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1256481/ 10
денна відкрита 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1203783 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1203783/ 20
денна відкрита 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1204595 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1204595/ 25
денна відкрита 183 Технології захисту навколишнього середовища Екоаналітика та техногенна безпека НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1136540 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1136540/ 15
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації денна небюджетна 223 Медсестринство Медсестринство - НМТ 1196988 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1196988/ 30
денна відкрита 224 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування НМТ НМТ 1137638 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1137638/ 35
денна відкрита 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія НМТ НМТ 1141141 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1141141/ 38
денна відкрита 231 Соціальна робота Соціальна робота НМТ НМТ 1219291 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219291/ 20
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання заочна відкрита 014 Середня освіта / 014.02 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) Середня освіта: (Англійська мова та зарубіжна література) НМТ НМТ 1235034 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1235034/ 20
заочна небюджетна 014 Середня освіта/014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта: Українська мова і література - НМТ 1256603 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1256603/ 5
заочна небюджетна 016 Спеціальна освіта (016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)) Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія - НМТ 1235554 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1235554/ 30
заочна небюджетна 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) Українська мова та література - НМТ 1256831 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1256831/ 20
заочна небюджетна 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури - НМТ 1231438 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1231438/ 120
заочна небюджетна 053 Психологія Психологія - НМТ 1195303 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1195303/ 62
заочна небюджетна 061 Журналістика Журналістика - НМТ 1211901 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211901/ 40
заочна небюджетна 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент - НМТ 1207261 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1207261/ 35
заочна небюджетна 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу - НМТ 1198327 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198327/ 55
заочна небюджетна 081 Право Право - НМТ 1139591 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1139591/ 30

З переліком освітніх програм можна ознайомитися тут.