ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ на І (бакалаврський) рівень на основі ПЗСО

Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) та конкурсних предметів:
 
Структурний підрозділ Форма навчання Вид конкурсної пропозиції Спеціальність Освітня програма Предмет 1 Предмет 2 Предмет 3
Біолого-екологічний факультет Денна Відкрита 014 Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 091 Біологія Біохімія та фізіологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 091 Біологія Мікробіологія та вірусологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 091 Біологія Біорізноманіття та ландшафтний дизайн Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 091 Біологія Системна біологія та гідробіоресурси Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 091 Біологія Біоінформатика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 101 Екологія Екологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Хімічний факультет Денна Відкрита 014 Середня освіта 014.06 Середня освіта (Хімія) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 102 Хімія Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 103 Науки про Землю Науки про Землю Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 181 Харчові технології Харчові технології Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Історичний факультет Денна Відкрита 014 Середня освіта 014.03 Середня освіта (Історія) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 014 Середня освіта 014.07 Середня освіта (Географія) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 032 Історія та археологія Історична україністика та прикладна історія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 032 Історія та археологія Історія та археологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 106 Географія Географія рекреації та туризму Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Денна Відкрита 014 Середня освіта 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Фіксована 022 Дизайн 022.01 Графічний дизайн Творчий конкурс
Денна Фіксована 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Творчий конкурс
Денна Відкрита 035 Філологія 035.01 Українська мова та література Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 035 Філологія 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 035 Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 035 Філологія 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 035 Філологія 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 035 Філологія 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет психології та спеціальної освіти Денна Відкрита 016 Спеціальна 
освіта
Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та
логопедія
Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 053 Психологія Практична психологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 053 Психологія Психологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет систем і засобів масової комунікації Денна Відкрита 061 Журналістика Журналістика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Небюджетна 061 Журналістика Видавнича справа та редагування Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Денна Відкрита 033 Філософія Філософія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Небюджетна 034 Культурологія Культурологія та культурні процеси Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 052 Політологія Політологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 054 Соціологія Соціологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління, медіація, електронне врядування Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет економіки Денна Відкрита 051 Економіка Бізнес-аналітика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 051 Економіка Економічна кібернетика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 075 Маркетинг Маркетинг Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 242 Туризм Міжнародний туризм Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Механіко-математичний факультет Денна Відкрита 014 Середня освіта 014.04 Середня освіта (Математика) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 111 Математика Математика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 111 Математика Математика прогнозування та прийняття рішень Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 111 Математика Математика інтелектуальних систем Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 112 Статистика Статистика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 113 Прикладна математика Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 144 Теплоенергетика Теплоенергетика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Юридичний факультет Денна Відкрита 081 Право Право Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет прикладної математики Денна Відкрита 113 Прикладна математика Комп'ютерне моделювання та технології програмування Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 113 Прикладна математика Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 124 Системний аналіз Системний аналіз Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем Денна Відкрита 014 Середня освіта 014.08 Середня освіта (Фізика) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 105 Прикладна фізика та наноматеріали Радіофізика, електроніка та оптоінформатика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 172 Телекомунікації та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв'язку Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Фізико-технічний факультет Денна Відкрита 125 Кібербезпека Кібербезпека Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування. Комп'ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Ракетні двигуни Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 173 Авіоніка Автоматика і управління в технічних системах Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 183 Технології захисту навколишнього середовища Екоаналітика та техногенна безпека Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації Денна Відкрита 223 Медсестринство Медсестринство Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 224 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Денна Відкрита 231 Соціальна робота Соціальна робота Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання Заочна Відкрита 014 Середня освіта 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 052 Політологія Політологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 053 Психологія Психологія Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 061 Журналістика Журналістика Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)
Заочна Небюджетна 081 Право Право Українська мова (НМТ) Математика (НМТ) Історія України (НМТ)

З переліком освітніх програм можна ознайомитися тут.