ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ на ІІ (магістерський) рівень на основі диплома бакалавра

Перелік конкурсних пропозицій для здобуття ступеня магістра на основі НРК6
ЄВІ – єдиний вступний іспит, який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.
ЄФВВ – єдине фахове вступне випробування, яке передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня магістра з відповідної спеціальності, що проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.
ФІ – фаховий іспит, який передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей із відповідної спеціальності, що проводиться закладом вищої освіти (ДНУ)

Структурний підрозділ Форма навчання Термін навчання Вид конкурсної пропозиції Спеціальність Освітня програма Форма вступного випробування ID КП Рейтинговий список вступників Ліцензований обсяг
Бюджет Контракт
Біолого - екологічний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1230300 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1230300/ 60
денна 1р. 4міс. фіксована 091 Біологія та біохімія Біохімія та фізіологія ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1259985 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1259985/ 50
денна 1р. 4міс. фіксована 091 Біологія та біохімія Системна біологія та гідробіоресурси ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1260038 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260038/ 50
денна 1р. 4міс. фіксована 101 Екологія Екологія ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1211346 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211346/ 35
денна 1р. 4міс. фіксована 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1260043 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260043/ 30
Хімічний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 102 Хімія Хімія ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1132404 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1132404/ 70
денна 1р. 4міс. фіксована 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1260054 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260054/ 20
денна 1р. 4міс. фіксована 181 Харчові технології Харчові технології ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1139196 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1139196/ 20
Історичний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта / 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1223690 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1223690/ 25
денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта / 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1225439 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1225439/ 20
денна 1р. 4міс. фіксована 106 Географія Географія ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1190870 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1190870/ 25
денна 1р. 4міс. фіксована 032 Історія та археологія Історія та археологія ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1138771 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138771/ 35
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства денна 1р. 4міс. фіксована 022 Дизайн (022.03 Дизайн середовища) Дизайн візуального середовища ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1233633 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1233633/ 25
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) Українська мова та література ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1228449 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1228449/ 40
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Переклад з англійської та німецької мов ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1231445 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1231445/ 30
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1231284 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1231284/ 40
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) Німецька та англійська мови і літератури ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1232248 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232248/ 25
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) Французька та англійська мови і літератури ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1232560 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232560/ 15
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) Китайська та англійська мови і літератури ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1232667 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232667/ 15
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) Японська та англійська мови і літератури ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1232758 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1232758/ 15
Факультет психології та спеціальної освіти денна 1р. 4міс. фіксована 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія) Спеціальна освіта ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1235577 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1235577/ 25
денна 1р. 4міс. відкрита 053 Психологія Психологія управління ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260269 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260269/ 20
денна 1р. 4міс. відкрита 053 Психологія Психологія ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1138345 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138345/ 20
Факультет систем і засобів масової комунікації денна 1р. 4міс. відкрита 061 Журналістика Медіакомунікації ЄВІ+ЄФВВ (для випускників ДНУ: ЄВІ+ФІ) ЄВІ+ЄФВВ (для випускників ДНУ: ЄВІ+ФІ) 1206415 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1206415/ 20
денна 1р. 4міс. відкрита 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю ЄВІ+ЄФВВ (для випускників ДНУ: ЄВІ+ФІ) ЄВІ+ЄФВВ (для випускників ДНУ: ЄВІ+ФІ) 1206414 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1206414/ 20
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин денна 1р. 4міс. фіксована 033 Філософія Філософія ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1198428 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198428/ 15
денна 1р. 4міс. відкрита 054 Соціологія Соціологія ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260306 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260306/ 15
денна 1р. 4міс. відкрита 052 Політологія Політологія ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1198654 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198654/ 40
денна 1р. 4міс. відкрита 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1190872 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1190872/ 50
Факультет економіки денна 1р. 4міс. відкрита 051 Економіка Економічна кібернетика ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1208524 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208524/ 30
денна 1р. 4міс. відкрита 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1131408 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1131408/ 25
денна 1р. 4міс. відкрита 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260420 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260420/ 35
денна 1р. 4міс. відкрита 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1138593 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138593/ 35
денна 1р. 4міс. відкрита 075 Маркетинг Маркетинг ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1198525 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198525/ 30
денна 1р. 4міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та управління бізнесом ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260611 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260611/ 35
денна 1р. 4міс. фіксована 242 Туризм і рекреація Міжнародний туристичний бізнес ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1260684 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260684/ 30
денна 1р. 4міс. відкрита 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260699 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260699/ 30
Механіко-математичний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта /014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика) ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1224371 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1224371/ 15
денна 1р. 4міс. фіксована 111 Математика Математика ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1198584 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198584/ 30
денна 1р. 4міс. фіксована 112 Статистика Статистика ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1141137 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1141137/ 10
денна 1р. 4міс. фіксована 113 Прикладна математика Комп’ютерна механіка ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1219817 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219817/ 20
Факультет прикладної математики денна 1р. 4міс. фіксована 113 Прикладна математика Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1219818 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219818/ 50
денна 1р. 4міс. фіксована 113 Прикладна математика Інформатика ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1219819 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219819/ 50
денна 1р. 4міс. фіксована 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1131409 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1131409/ 60
денна 1р. 4міс. фіксована 124 Системний аналіз Системний аналіз ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1138595 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138595/ 80
денна 1р. 4міс. фіксована 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1260132 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260132/ 20
Юридичний факультет денна 1р. 4міс. відкрита 081 Право Право ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1139593 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1139593/ 50
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем денна 1р. 4міс. фіксована 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1260326 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260326/ 20
денна 1р. 4міс. фіксована 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1211879 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211879/ 40
денна 1р. 4міс. фіксована 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1138115 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138115/ 50
денна 1р. 4міс. фіксована 176 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1260346 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260346/ 15
денна 1р. 4міс. фіксована 172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1260355 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260355/ 20
Фізико – технічний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 131 Прикладна механіка Прикладна механіка ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1138768 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138768/ 10
денна 1р. 4міс. фіксована 132 Матеріалознавство Матеріалознавство ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1167496 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1167496/ 10
денна 1р. 4міс. фіксована 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1260535 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260535/ 10
денна 1р. 4міс. небюджетна 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Космічні інформаційні технології - Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1211876 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211876/ 10
денна 1р. 4міс. фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва літальних апаратів ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1211877 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211877/ 30
денна 1р. 4міс. фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни та енергетичні установки ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1208543 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208543/ 10
денна 1р. 4міс. фіксована 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1203777 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1203777/ 10
денна 1р. 4міс. фіксована 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1260577 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260577/ 10
денна 1р. 4міс. фіксована 173 Авіоніка Авіоніка ЄВІ+ФІ Мотиваційний лист або ЄВІ+ФІ 1260629 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260629/ 10
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації денна 1р. 5міс. фіксована 224 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1211594 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1211594/ 47
денна 1р. 4міс. фіксована 231 Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1219293 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219293/ 30
дистанційна 1р. 10міс. небюджетна 223 Медсестринство Медсестринство - ЄВІ+ФІ 1125455 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1125455/ 60
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання заочна 1р. 4міс. фіксована 016 Спеціальна освіта (016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)) Спеціальна освіта ЄВІ+ФІ ЄВІ+ФІ 1235990 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1235990/ 25
заочна 1р. 4міс. небюджетна 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) Українська мова та література - ЄВІ+ФІ 1228450 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1228450/ 50
заочна 1р. 4міс. небюджетна 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури - ЄВІ+ФІ 1231286 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1231286/ 80
заочна 1р. 4міс. небюджетна 053 Психологія Психологія ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1138346 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138346/ 40
заочна 1р. 4міс. небюджетна 053 Психологія Психологія управління ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1186449 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1186449/ 20
заочна 1р. 4міс. небюджетна 051 Економіка Бізнес-аналітика та інформаційна безпека ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260726 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260726/ 20
заочна 1р. 4міс. небюджетна 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260736 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260736/ 20
заочна 1р. 4міс. небюджетна 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260750 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260750/ 30
заочна 1р. 4міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та управління бізнесом ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1260760 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260760/ 35
заочна 1р. 4міс. небюджетна 081 Право Право - ЄВІ+ЄФВВ 1218478 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1218478/ 50
Навчально-методичний центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки заочна 1р. 4міс. небюджетна 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування ЄВІ+ЄФВВ ЄВІ+ЄФВВ 1212168 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1212168/ 20
заочна 1р. 4міс. небюджетна 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування - ЄВІ+ЄФВВ 1125106 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1125106/ 60
заочна 1р. 4міс. небюджетна 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи - ЄВІ+ФІ 1260784 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1260784/ 20
 
З переліком освітніх програм можна ознайомитися тут.