ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ на ІІ (магістерський) рівень на основі диплома бакалавра

Перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти на основі диплома бакалавра
 
Структурний підрозділ Форма навчання Термін навчання Вид конкурсної пропозиції Спеціальність Освітня програма Конкурсний предмет 1
Конкурсний предмет 2
Біолого-екологічний факультет Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 014 Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 091 Біологія Біохімія та фізіологія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 091 Біологія Системна біологія та гідробіоресурси Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 101 Екологія Екологія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Фаховий іспит (дистанційний) -
Хімічний факультет Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 102 Хімія Хімія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 181 Харчові технології Харчові технології Фаховий іспит (дистанційний) -
Історичний факультет Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 014 Середня освіта 014.03 Середня освіта (Історія) Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 014 Середня освіта 014.07 Середня освіта (Географія) Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 032 Історія та археологія Історія та археологія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 106 Географія Географія Фаховий іспит (дистанційний) -
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 022 Дизайн 022.03 Дизайн (Дизайн середовища). Дизайн візуального середовища Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія 035.01 Українська мова та література Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія 035.034 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–російська). Російська мова та література Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська). Переклад з англійської та німецької мов Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська). Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша–німецька). Німецька та англійська мови і літератури Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія 035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша–французька). Французька та англійська мови і літератури Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія 035.065 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша–китайська). Китайська та англійська мови і літератури». Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 035 Філологія 035.069 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша–японська). Японська та англійська мови і літератури Фаховий іспит (дистанційний) -
Факультет психології та спеціальної освіти Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 053 Психологія Психологія Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Факультет систем і засобів масової комунікації Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 061 Журналістика Медіакомунікації Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 033 Філософія Філософія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита  052 Політологія Політологія Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Факультет економіки Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 051 Економіка Економічна кібернетика Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 075 Маркетинг Маркетинг Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 242 Туризм Міжнародний туристичний бізнес Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Денна 1 рік 5 місяців Відкрита 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Механіко-математичний факультет Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 014 Середня освіта 014.04 Середня освіта (Математика) Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 111 Математика Математика Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 112 Статистика Статистика Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 113 Прикладна математика Комп'ютерна механіка Фаховий іспит (дистанційний) -
Юридичний факультет Денна 1 рік 10 місяців Відкрита 081 Право Право Магістерський комплексний тест (МКТ) -
Факультет прикладної математики Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 113 Прикладна математика Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 113 Прикладна математика Інформатика Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 124 Системний аналіз Системний аналіз Фаховий іспит (дистанційний) -
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (дистанційний) -
Фізико-технічний факультет Денна 1 рік 10 місяців Фіксована 131 Прикладна механіка Прикладна механіка Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 132 Матеріалознавство Матеріалознавство Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Космічні інформаційні технології Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва літальних апаратів Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни та енергетичні установки Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (дистанційний) -
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації Дистанційна 1 рік 10 місяців Небюджетна 223 Медсестринство Медсестринство Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 6 місяців Фіксована 224 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування Фаховий іспит (дистанційний) -
Денна 1 рік 5 місяців Фіксована 231 Соціальна робота Соціальна робота Фаховий іспит (дистанційний) -
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання Заочна 1 рік 5 місяців Фіксована 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія Фаховий іспит (дистанційний) -
Заочна 1 рік 5 місяців Небюджетна 035 Філологія 035.01 Українська мова та література Фаховий іспит (дистанційний) -
Заочна 1 рік 5 місяців Небюджетна 035 Філологія Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури Фаховий іспит (дистанційний) -
Заочна 1 рік 5 місяців Небюджетна 053 Психологія Психологія Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Заочна 1 рік 5 місяців Фіксована 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Заочна 1 рік 5 місяців Небюджетна 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Заочна 1 рік 5 місяців Фіксована 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Заочна 1 рік 5 місяців Фіксована 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Заочна 1 рік 5 місяців Небюджетна 081 Право Право Магістерський комплексний тест (МКТ) -
Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Заочна 1 рік 5 місяців Фіксована 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)
Заочна 1 рік 4 місяці Небюджетна 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) Фаховий іспит (дистанційний)

З переліком освітніх програм можна ознайомитися тут.