ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Наукова бібліотека

- Коротка історія
- Правила користування науковою бібліотекою
- Фонди наукової бібліотеки
- Характеристика довідково-пошукового апарату
Наукова бібліотека

49050, вул. Казакова, 8 
Їхати тролейбусами № А, Б, 9, 16 до зупинки «Вул. Казакова»

Графік обслуговування читачів

Абонементи – щодня 9.00 – 16.45
Довідково-бібліографічний відділ, читальні зали:  
  понеділок – п’ятниця 9.00 – 17.45
  субота 9.00 – 16.45
Вихідний – неділя  
Санітарний день – останній робочий день місяця  

Телефони

Директор  (056) 760-85-01
Черговий по бібліотеці (прохідна)
(056) 760-85-18
E-mail: librarydnu@gmail.com
Сайт: http://library.dnu.dp.ua
Телеграм-бот: https://t.me/libdnubot

Коротка історія

Історія університетської бібліотеки – це історія становлення і розвитку класичного університету, його досягнень і злетів, це – доля людей, відданих служінню її величності Книзі, справі освіти і виховання університетської молоді, це – сприяння науковим відкриттям і підтримка творчих особистостей.

Бібліотека університету розпочала свою діяльність восени 1918 року. Починалася бібліотека з невеликого книжкового фонду – приблизно 1000 примірників. Значне поповнення фондів в 1920-ті роки надало їй право називатись фундаментальною.

Джерелом надходжень до бібліотеки університетубули книгозбірні місцевих навчальних закладів, наукових та громадських товариств, приватної колекції. Особливо цінною часткою фондів була книгозбірня І Катеринославської чоловічої гімназії, одної з найстаріших в Російській імперії (відкрита в 1805 р.).

Завдяки цим колекціям у науковій бібліотеці зберігаються рідкісні видання XVІІІ – ХІХ століть, що відсутні в інших бібліотеках Придніпров’я.

Бібліотека розвивалася і збагачувала свої фонди новими виданнями наукової, навчальної і художньої літератури у відповідності до завдань навчально-виховного процесу і наукової діяльності університету.

Напередодні Великої вітчизняної війни в фондах бібліотеки налічувалося 261 799 примірників книг і журналів.

Під час тимчасової німецько-фашистської окупації дві третини фонду було знищено або розграбовано.

Після визволення міста у 1943 році і відновлення занять в університеті розпочалося відродження бібліотеки. Велику допомогу у відновленні фондів надали російські університети, зокрема Московський університет ім. М. В. Ломоносова. Відновилося регулярне комплектування бібліотеки через місцеві книжкові магазини, обласний бібліотечний колектор та через книгообмін і передплату.

Багато книг надійшло до бібліотеки від викладачів, науковців та мешканців міста. Обов’язковий платний примірник профільних видань, що надходив з Московського колектора наукових бібліотек з 1940 року, сприяв формуванню унікальних фондів університетської бібліотеки. У 1988 році вона отримує статус наукової.

З розвитком університету, появою нових напрямків підготовки спеціалістів змінювався профіль комплектування фондів. Змінювалась структура: створювалися факультетські і кафедральні бібліотеки, пункти видачі в гуртожитках, що наближало літературу до місця навчання та проживання читачів.

У 1989 р. Наукова бібліотека отримала нову адресу – спеціалізована будівля, зведена за проектом головного інженера Діпровузу О. М. Новикова, прикрасила комплекс навчальних корпусів ДНУ.   Двохмільйонний фонд протягом 3,5 місяців було упаковано, перевезено і розміщено на шести поверхах бібліотечного корпусу.

За півроку фонди були впорядковані і підготовані для використання читачами. Здійснилася мрія багатьох поколінь бібліотечних працівників. У бібліотеці створено сприятливі умови для роботи і відпочинку.

Просторі затишні читальні зали, цікаві експозиції і книжкові виставки, портретна галерея засновників університету, видатних вчених, письменників, зимовий сад, комп’ютерна зала з доступом до мережі Інтернет, а головне – книжкові скарби, задовольняють різноманітні запити наших користувачів.

Науковою бібліотекою ДНУ користуються майже 15 тисяч постійних читачів, у тому числі більше 2 тисяч сторонніх університету. Обслуговування читачів проводиться на 8 абонементах, у 13 читальних залах, 4 факультетських бібліотеках та 2 гуртожитках. За рік усіма підрозділами Наукової бібліотеки обслуговуються понад 45 тисяч користувачів.

У бібліотеці діють клуби за інтересами – «Літературна вітальня», студентський клуб «Штрих», клуб любителів художньої літератури, жіночий клуб. Традиційно проводяться презентації нових книг, літературно-музичні вечори, зустрічі з творчими колективами. фотоконкурси.

Наукова бібліотека є обласним методичним центром для бібліотек вищих навчальних закладів.

Завітайте до Наукової бібліотеки ДНУ!

Правила користування

Право користування Науковою бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та співробітники університету при наявності читацького квитка. Всі інші громадяни мають право користуватися читальною залою при наявності паспорта і вхідного талону.

Читацький квиток є обов’язковою перепусткою до Наукової бібліотеки. Маючи читацький квиток, можна користуватися усіма відділами і філіями Наукової бібліотеки і одержувати інформацію та наукову, науково-популярну, навчально-методичну і художню літературу, журнали і газети.

Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за літературу, що на нього одержана. Передавати читацький квиток іншій особі заборонено.

Для запису до бібліотеки і одержання читацького квитка необхідно подати паспорт, довідку відділу кадрів для працюючих, студентський або аспірантський квиток та 2 фотокартки (3 х 4 см).

Викладачі, співробітники, аспіранти, магістри записуються і одержують читацький квиток у відділі обслуговування науковою літературою (кім.110).

Студенти всіх форм навчання одержують читацький квиток і навчальну літературу на абонементах:

  • гуманітарні факультети – в кімн. 206;
  • факультети природничі, технічні, міжнародної економіки – в кімн. 219.

Студенти механіко-математичного, геолого-географічного, економічного та факультету психології одержують читацький квиток і підручники у своїх факультетських бібліотеках.

Спеціалізовані зали – соціально-гуманітарних наук (кімн. 406) і природничих, технічних і економічних наук (кімн. 419) обслуговують всі категорії читачів, у тому числі сторонніх.

Навчальна література видається на абонемент на семестр або навчальний рік у відповідності до навчальних планів.

Наукова і науково-популярна література видається на абонементі наукової літератури (кімн. 110) всім користувачам на визначений бібліотекою термін (до  1 місяця) у такій кількості: викладачам, науковим працівникам, здобувачам та аспірантам – 10 – 15 томів; студентам, службовцям – 5 томів.

Одиничні примірники монографій та книги підвищеного попиту видаються на 2 – 3 дні під заставу читацького квитка.

На абонементі художньої літератури (кімн. 306) книги видаються в кількості 2 – 3 примірники на 15 днів. Багатотомними виданнями користуються тільки у читальній залі.

Іноземна література знаходиться у спеціалізованому відділі (кімн. 319).

Іноземна література видається на 1 місяць.

Відділ рідкісних і цінних книг знаходиться у кімн. 220. Література з цього фонду видається для опрацювання тільки у читальній залі без права копіювання.

Комп’ютерна зала на 24 місця (кімн. 113а) надає доступ до електронного каталогу бібліотеки, до мережі інтернет (безкоштовно), а також до видань, що надходять у бібліотеку в електронному вигляді. У науковій бібліотеці функціонує доступ до інтернету Wi-Fi.

Наукова бібліотека

Читач зобов’язаний дбайливо ставитися до книг та інших матеріалів, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни; не робити в них жодних поміток; не виймати картки з каталогів та картотек.

На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки усі книги та інші матеріали.

Читачі повинні щороку проходити перереєстрацію: студенти і аспіранти – з 1 вересня, викладачі і співробітники – з 1 січня. Під час перереєстрації уся література повертається для обліку. У разі потреби її можна знову одержати.

Читачі, які закінчили навчання або припинили роботу, зобов’язані розрахуватися з бібліотекою та повернути читацький квиток.

Фонди наукової бібліотеки ДНУ

Багатогалузевий книжковий фонд налічує 2 млн 139 тис. примірників, з них 1 млн 425 тис. наукових видань, 489 тис. – навчально-методичної літератури, 165 тис. – художньої літератури, понад 400 тис. періодичних видань. Обмінний фонд налічує 70 тис. книг і журналів, серед них близько 10 тис. видань ДНУ.

У читальних залах знаходяться енциклопедії, довідники, книги підвищеного попиту, дисертації, автореферати, періодичні видання за всі післявоєнні роки.

Фонди наукової бібліотеки ДНУ

У викладацькій залі зосереджена довідкова література та періодика з питань вищої школи.

У комп’ютерній залі збираються матеріали на електронних носіях (РЖ, енциклопедії, додатки до журналів).

У фонді іноземної літератури  121 600 видань англійською, німецькою, французькою, польською, італійською, китайською та іншими мовами. Тут зібрані книги і журнали на 19 іноземних мовах.

Наявні рідкісні видання з історії, філософії, краєзнавства, художні твори XVIII – ХІХ ст., зокрема стародруки російською мовою (523 томи) та іноземними мовами (1050 томів). Серед цінних видань «De antiguitatibus urbis Romae» Л. Фауно (Venezia, 1549), «Originum illustrissimae stirpis saxonicae»  Г. Фабріціуса (Jena, 1598), «Historiarum sui temporis» Ж. де Ту (Paris, 1609 – 1614, окремі томи), «Institutio poetica» Й. Бухлера (Köln, 1617), «Енциклопедія» Д. Дідро і д’Аламбера. У бібліотеці зберігаються прижиттєві видання творів М. Ломоносова, О. Сумарокова, В. Татищева, М. Щербатова, П.-С. Палласа,  Ж.-Л. Монтеск’є, Дж. Локка, Бюффона, Гете.

Бібліотека передплачує 144 назви періодичних видань.

Від благодійних фондів, найкрупніших бібліотек та від окремих авторів і читачів щороку безкоштовно надходить близько 2 тисяч книг.

Влітку 2013 року бібліотека отримала 313 книг від Дома Російського зарубіж’я ім. А. Солженіцина, м. Москва.

Український Науковий Інститут Гарвардського Університету в жовтні 2013 року надіслав бібліотеці безкоштовно надруковані останнім часом видання, до яких входять монографії та журнал Harvard Ukrainian Studies.

Академічна бібліотека Латвійського університету 30 жовтня 2013 року передалала понад 300 наукових видань з історії Латвії, етнографії, літературознавства, а також художню літературу англійською, російською й українською мовами. На особливу увагу заслуговує видані в Ризі українською мовою”Епіфанії” латиського поета Імантса Зієдониса.

Організація Ukraine Science Advocates, Inc. (шт. Джорджия, США) надіслала в дарунок бібліотеці різні друковані видання англійською мовою.

У фонді іноземної літератури зібрано багато словників і довідників, у тому числі Beilstein Handbook of Organic Chemistry (144 т.), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Pocket Oxford Russian Dictionary, Oxford Reference Dictionary, Le Petit Robert, Larousse Dictionnaire francais, Petit Laruosse illustre.

Характеристика довідково-пошукового апарату

Інформація про книги, кількість примірників та їх місцезнаходження відображена у каталогах. Замовити книги з книгосховища можна у залі каталогів (кімн. 108), заповнивши спеціальний бланк замовлення.

Довідково-пошуковий апарат складається з абеткового та систематичного каталогів (кімн. 108) і систематичної бібліографічної картотеки статей з періодичних видань та збірників (кімн. 113).

Абетковий каталог будується за абеткою прізвищ авторів та назв видань.

У систематичному каталозі інформація про наявну літературу розташована за індексами Універсальної десяткової класифікації (УДК) для природничих і технічних наук та Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) для суспільно-гуманітарних наук.

Каталоги на фонд художньої літератури, іноземної літератури, рідкісних і цінних книг, на навчальну літературу та журнальний фонд знаходяться у відповідних відділах Наукової бібліотеки.

В кожному підрозділі Наукової бібліотеки створено каталоги на підсобний фонд.

З 1992 р. створюється електронний каталог на нові надходження літератури. Відокремлено електронний каталог на фонд дисертацій, захищених у ДНУ, та фонд іноземної літератури.

Від 1996 р. створюється електронна бібліографічна картотека з суспільних наук, філології, екології, правознавства, економіки.

За всіма довідками стосовно добору літератури до наукових, курсових, дипломних робіт та за одержанням необхідної інформацї звертайтеся до довідково-бібліографічного відділу (кімн. 113).

Спеціалісти-бібліографи нададуть кваліфіковану допомогу у пошуках літератури на певну тему, в уточненні бібліографічних даних, у розшуку відомостей про будь-які особистості, явища, події, у користуванні каталогами і картотеками.

З новинками літератури, що надійшла протягом останніх двох тижнів, можна ознайомитися на постійно діючій виставці новинок у читальній залі для викладачів (кімн. 112). Тут можна ознайомитися також з рекламною продукцією видавців та замовити літературу для докомплектування бібліотечних фондів.

Щомісячний бюлетень нових надходжень літератури виставляється на сайті Наукової бібліотеки.

Про наявність та зміст рідкісних видань можна дізнатися з анотованого «Каталога старопечатних книг», 5 випусків якого підготував завідувач відділом Євген Матвійович Самінський. «Каталог» вийшов друком у 2001 – 2011 рр. і включає стародруки російською, німецькою, французькою та латинською мовами.