В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Наукова бібліотека

- Коротка історія
- Правила користування науковою бібліотекою
- Фонди наукової бібліотеки
- Характеристика довідково-пошукового апарату
Наукова бібліотека

49107, вул. Ніла Армстронга, 8 
Їхати тролейбусами № А, Б, 9, 16 до зупинки «Вул. Ніла Армстронга»

Графік обслуговування читачів

 понеділок – п’ятниця 9.00 – 16.45
Вихідні – субота, неділя  
Санітарний день – останній робочий день місяця  

Телефони

Директор   (056) 766-49-62
Черговий по бібліотеці (прохідна)
(056) 766-49-63
E-mail: librarydnu@gmail.com
Сайт: http://library.dnu.dp.ua

Коротка історія

Історія університетської бібліотеки – це історія становлення і розвитку класичного університету, його досягнень і злетів, це – доля людей, відданих служінню її величності Книзі, справі освіти і виховання університетської молоді, це – сприяння науковим відкриттям і підтримка творчих особистостей.

Бібліотека університету розпочала свою діяльність восени 1918 року. Починалася бібліотека з невеликого книжкового фонду – приблизно 1000 примірників. Значне поповнення фондів в 1920-ті роки надало їй право називатись фундаментальною.

Джерелом надходжень до бібліотеки університетубули книгозбірні місцевих навчальних закладів, наукових та громадських товариств, приватної колекції. Особливо цінною часткою фондів була книгозбірня І Катеринославської чоловічої гімназії. Цілісними є колекції видань Наукового товариства імені Шевченка, видавництва „Mathesis“, київських та харківських видавництв і книгарень. Гордість бібліотеки – перші підручники університету, перші книги Катеринослава, раритетні примірники латиномовних енциклопедій та словників.

Завдяки цим колекціям у науковій бібліотеці зберігаються рідкісні видання XVІІІ – ХІХ століть, що відсутні в інших бібліотеках Придніпров’я.

Бібліотека розвивалася і збагачувала свої фонди новими виданнями наукової, навчальної і художньої літератури у відповідності до завдань навчально-виховного процесу і наукової діяльності університету.

Напередодні Великої вітчизняної війни в фондах бібліотеки налічувалося 261 799 примірників книг і журналів.

Під час тимчасової німецько-фашистської окупації дві третини фонду було знищено або розграбовано.

Після визволення міста у 1943 році і відновлення занять в університеті розпочалося відродження бібліотеки. Велику допомогу у відновленні фондів надали російські університети, зокрема Московський університет ім. М. В. Ломоносова. Відновилося регулярне комплектування бібліотеки через місцеві книжкові магазини, обласний бібліотечний колектор та через книгообмін і передплату.

Багато книг надійшло до бібліотеки від викладачів, науковців та мешканців міста. Обов’язковий платний примірник профільних видань, що надходив з Московського колектора наукових бібліотек з 1940 року, сприяв формуванню унікальних фондів університетської бібліотеки. У 1988 році вона отримує статус наукової.

З розвитком університету, появою нових напрямків підготовки спеціалістів змінювався профіль комплектування фондів. Змінювалась структура: створювалися факультетські і кафедральні бібліотеки, пункти видачі в гуртожитках, що наближало літературу до місця навчання та проживання читачів.

У 1989 р. Наукова бібліотека отримала нову адресу – спеціалізована будівля, зведена за проектом головного інженера Діпровузу О. М. Новикова, прикрасила комплекс навчальних корпусів ДНУ.   Двохмільйонний фонд протягом 3,5 місяців було упаковано, перевезено і розміщено на шести поверхах бібліотечного корпусу.

За півроку фонди були впорядковані і підготовані для використання читачами. Здійснилася мрія багатьох поколінь бібліотечних працівників. У бібліотеці створено сприятливі умови для роботи і відпочинку. 

Багатогалузеві фонди оновлюються сучасною україномовною літературою та зарубіжними виданнями. Просторі затишні читальні зали, цікаві експозиції і книжкові виставки, портретна галерея засновників університету, видатних вчених, письменників, зимовий сад, комп’ютерна зала з доступом до мережі Інтернет. Постійно поповнюються власні бази даних (сайт, електронний каталог, видання ДНУ тощо). Щорічно надається безкоштовний доступ до світових наукометричних БД.

У бібліотеці традиційно проводяться презентації нових книг, зустрічі з видатними людьми, тренінги, вебінари та конференції, літературно-музичні вечори, зустрічі з творчими колективами, фотоконкурси.

Наукова бібліотека є обласним методичним центром для бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО).

Завітайте до Наукової бібліотеки ДНУ!

Правила користування

Право користування Науковою бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та співробітники університету при наявності читацького квитка. Всі інші громадяни мають право користуватися читальною залою при наявності документа.

Читацький квиток є обов’язковою перепусткою до Наукової бібліотеки. Маючи читацький квиток, можна користуватися усіма відділами і філіями Наукової бібліотеки і одержувати інформацію та наукову, науково-популярну, навчально-методичну і художню літературу, журнали і газети.

Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за літературу, що на нього одержана. Передавати читацький квиток іншій особі заборонено.

Для запису до бібліотеки і одержання читацького квитка необхідно подати паспорт, довідку відділу кадрів для працюючих, студентський або аспірантський квиток та 2 фотокартки (3 х 4 см).

Викладачі, співробітники, аспіранти записуються і одержують читацький квиток у відділі обслуговування науковою літературою (кім.110).

Студенти всіх форм навчання одержують читацький квиток і навчальну літературу на абонементах:

  • гуманітарні факультети – в кімн. 206;
  • факультети природничі, технічні, міжнародної економіки – в кімн. 219.

Спеціалізовані зали – соціально-гуманітарних наук (кімн. 406) і природничих, технічних і економічних наук (кімн. 419) обслуговують всі категорії читачів, у тому числі сторонніх.

Навчальна література видається на абонемент на семестр або навчальний рік у відповідності до навчальних планів.

Наукова і науково-популярна література видається на абонементі наукової літератури (кімн. 110) всім користувачам на визначений бібліотекою термін.

Одиничні примірники монографій та книги підвищеного попиту видаються на 2 – 3 дні під заставу читацького квитка.

На абонементі художньої літератури (кімн. 306) книги видаються в кількості 2 – 3 примірники на 15 днів. 

Іноземна література знаходиться у спеціалізованому відділі (кімн. 319).

Іноземна література видається на 1 місяць.

Відділ рідкісних і цінних книг знаходиться у кімн. 220. Література з цього фонду видається для опрацювання тільки у читальній залі без права копіювання.

Комп’ютерна зала (кімн. 113а) надає доступ до електронного каталогу бібліотеки, до мережі інтернет (безкоштовно), до видань, що надходять у бібліотеку в електронному вигляді до наукометричних БД. У науковій бібліотеці функціонує доступ до інтернету Wi-Fi.

Наукова бібліотека

Читач зобов’язаний дбайливо ставитися до книг та інших матеріалів, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни; не робити в них жодних поміток; не виймати картки з каталогів та картотек.

Читачі повинні щороку проходити перереєстрацію.

Читачі, які закінчили навчання або припинили роботу, зобов’язані розрахуватися з бібліотекою та повернути читацький квиток.

Фонди наукової бібліотеки ДНУ

Багатогалузевий книжковий фонд налічує понад 2 млн документів, серед них: наукові видання, навчально-методична література, художня література, періодичні та електронні видання. Бібліотека має Обмінний фонд книг, журналів і видань ДНУ.

У читальних залах знаходяться енциклопедії, довідники, книги підвищеного попиту, дисертації, автореферати, періодичні видання.

Фонди наукової бібліотеки ДНУ

У викладацькій залі зосереджена довідкова література та періодика з питань вищої школи.

У комп’ютерній залі збираються матеріали на електронних носіях та зберігається база повнотекстових видань ДНУ.

У фонді іноземної літератури зібрані книги і журнали на 19 іноземних мовах.

Наявні рідкісні видання з історії, філософії, краєзнавства, художні твори XVIII – ХІХ ст., зокрема стародруки багатьма мовами. Серед цінних видань «De antiguitatibus urbis Romae» Л. Фауно (Venezia, 1549), «Originum illustrissimae stirpis saxonicae»  Г. Фабріціуса (Jena, 1598), «Historiarum sui temporis» Ж. де Ту (Paris, 1609 – 1614, окремі томи), «Institutio poetica» Й. Бухлера (Köln, 1617), «Енциклопедія» Д. Дідро і д’Аламбера. У бібліотеці зберігаються прижиттєві видання творів відомих вчених. Про наявність та зміст рідкісних видань можна дізнатися з анотованого «Каталога старопечатних книг», 5 випусків якого підготував завідувач відділом Євген Матвійович Самінський. «Каталог» вийшов друком у 2001 – 2011 рр. і включає стародруки російською, німецькою, французькою та латинською мовами.

Український Науковий Інститут Гарвардського Університету ннадіслав бібліотеці безкоштовно надруковані ввидання, до яких входять монографії та журнал Harvard Ukrainian Studies.

Академічна бібліотека Латвійського університету ппередалала понад 300 наукових видань з історії Латвії, етнографії, літературознавства, а також художню літературу англійською й українською мовами. 

Організація Ukraine Science Advocates, Inc. (шт. Джорджия, США) надіслала в дарунок бібліотеці різні друковані видання англійською мовою.

У фонді іноземної літератури зібрано багато словників і довідників, у тому числі Beilstein Handbook of Organic Chemistry (144 т.), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Pocket Oxford Russian Dictionary, Oxford Reference Dictionary, Le Petit Robert, Larousse Dictionnaire francais, Petit Laruosse illustre. 

Щомісячний бюлетень нових надходжень літератури виставляється на сайті Наукової бібліотеки.