ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Приймальна комісія


Поштова адреса:
49045, м. Дніпро, пр. Науки, 72, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, приймальна комісія
E-mail: pk@365.dnu.edu.ua

Місце розташування: м. Дніпро, пр. Науки, 72, 1-й корп., кімн. 111.


Телефон: +38(056)375-70-75; +38(056)375-70-45.

Регламент роботи приймальної комісії

№ з/п

Період

Дні тижня

Час роботи

1

01 січня – 30 червня

Понеділок – п’ятниця

1000-1500

2

01 липня – 17 липня

Понеділок – п’ятниця

0900-1700

3

18 липня – 3 серпня

Понеділок – субота

0900-1800

4

4 серпня

Неділя

0900-1700

5

8 серпня, 26 серпня

 

0900-1800

6

5 серпня – 30 серпня

Понеділок – п’ятниця

0900-1700

7

01 вересня – 30 вересня

Понеділок – п’ятниця

1000-1600

8

01 жовтня – 31 грудня

Понеділок – п’ятниця

1000-1500


Загальні положення


Приймальна комісія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара створена для організації прийому вступників на навчання. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, правил прийому до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, статуту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, положення про приймальну комісію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, керується рішеннями приймальної комісії та розпорядженнями голови приймальної комісії.

Головою приймальної комісії
є ректор, доктор хімічних наук, професор Оковитий Сергій Іванович.
Заступницею голови є кандидатка технічних наук, в.о першого проректора Сіліч-Балгабаєва Валентина Борисівна.

До складу приймальної комісії входять:
1) відповідальний секретар приймальної комісії: Кобченко Андрій Андрійович;
2) заступники відповідального секретаря приймальної комісії:
– кандидат географічних наук, доцент Грушка Віктор Володимирович;
– доктор економічних наук, доцент Яровенко Тетяна Сергіївна;
- кандидат політичних наук, доцент Петров Павло Григорович (відповідальний за роботу освітніх центрів Крим – Україна та Донбас - Україна);
3) уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв Теоколкіна Анжеліка Миколаївна;
4) члени приймальної комісії (проректори, декани факультетів, керівники структурних підрозділів та інші);
5) представники профспілкових організацій, органів студентського самоврядування.

Основні завдання та обов’язки приймальної комісії
Приймальна комісія:
1) забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до університету;
2) організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
3) подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;
4) координує діяльність усіх структурних підрозділів університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
5) організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
6) організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
7) забезпечує оприлюднення на вебсайті університету Положення про приймальну комісію, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
8) приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

Умови доступності для вступу осіб з особливими освітніми потребами

Для осіб з особливими потребами у будівлі, де розташована приймальна комісія, є спеціальний вхід для осіб з особливими освітніми потребами.

Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ДНУ