ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ на І (бакалаврський) рівень на основі МС, МБ та ФМБ

Перелік конкурсних пропозицій для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5
НМТ – форма вступного випробування, що передбачає оцінювання результатів навчання з двох навчальних предметів основного блоку (українська мова, математика) та одного навчального предмету додаткового блоку (історія України або іноземна мова (англійська, або німецька, або французька, або іспанська), або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника на будь-яку спеціальність

Структурний підрозділ Форма навчання Термін навчання Вид конкурсної пропозиції Спеціальність Освітня програма Форма вступного випробування ID КП Рейтинговий список вступників Ліцензований обсяг
Бюджет Контракт
Біолого – екологічний факультет денна 1р. 10міс. відкрита 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1230298 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1230298/ 5
денна 2р. 10міс. відкрита 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1261108 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261108/ 10
Хімічний факультет денна 1р. 10міс. відкрита 181 Харчові технології Харчові технології НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1139194 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1139194/ 30
денна 2р. 10міс. відкрита 181 Харчові технології Харчові технології НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1125040 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1125040/ 20
Факультет економіки денна 2р. 10міс. відкрита 242 Туризм і рекреація Міжнародний туризм НМТ НМТ 1261116 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261116/ 10
денна 2р. 10міс. відкрита 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа НМТ НМТ 1151236 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1151236/ 25
денна 1р. 10міс. відкрита 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування НМТ НМТ 1220274 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1220274/ 15
денна 2р. 10міс. небюджетна 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування НМТ НМТ 1261711 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261711/ 15
денна 1р. 10міс. відкрита 075 Маркетинг Маркетинг НМТ НМТ 1208546 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1208546/ 10
денна 2р. 10міс. відкрита 075 Маркетинг Маркетинг НМТ НМТ 1261226 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261226/ 16
денна 1р. 10міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу НМТ НМТ 1164846 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1164846/ 20
денна 2р. 10міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу НМТ НМТ 1261230 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261230/ 95
Факультет прикладної математики денна 1р. 10міс. відкрита 113 Прикладна математика Комп'ютерне моделювання та технології програмування НМТ НМТ 1219815 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219815/ 25
денна 2р. 10міс. відкрита 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення НМТ НМТ 1206417 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1206417/ 40
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем денна 1р. 10міс. відкрита 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія НМТ НМТ 1138117 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138117/ 25
денна 2р. 10міс. відкрита 176 Мікро - та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1198570 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1198570/ 15
Фізико – технічний факультет денна 1р. 10міс. відкрита 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1138770 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1138770/ 15
денна 1р. 10міс. відкрита 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1137336 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1137336/ 20
денна 2р. 10міс. відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1139193 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1139193/ 30
денна 2р. 10міс. відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1261234 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261234/ 20
денна 2р. 10міс. відкрита 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1261235 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261235/ 10
денна 2р. 10міс. відкрита 173 Авіоніка Системи керування і телекомунікації літальних апаратів і наземних комплексів НМТ Мотиваційний лист або НМТ 1137332 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1137332/ 25
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації денна 2р. 10міс. відкрита 231 Соціальна робота Соціальна робота НМТ НМТ 1219292 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1219292/ 15
дистанційна 10 міс. небюджетна 223 Медсестринство Медсестринство - НМТ 1218479 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1218479/ 45
НМЦЗВФН заочна 2р. 10міс. небюджетна 016 Спеціальна освіта (016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)) Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія - НМТ 1235890 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1235890/ 20
заочна 1р. 10міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу - НМТ 1220264 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1220264/ 20
заочна 2р. 10міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу - НМТ 1261221 https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261221/ 45
 
* - при вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб Предмет 2 на вибір вступника (НМТ чи ЗНО 2019-2021рр.)