ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ на І (бакалаврський) рівень на основі МС, МБ та ФМБ

Перелік конкурсних пропозицій
для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
на базі НРК 5 (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра)
*в 2024 році вступ на базі НРК 5на бюджетні або контрактні місця ТІЛЬКИ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ НМТ 2024 або НМТ 2023 або НМТ 2022 або ЗНО 2021
 
Структурний
підрозділ
Форма
навчання
Термін
навчання
Вид
конкурсної
пропозиції
Спеціальність Освітня програма Максимальний
обсяг
бюджетних
місць
Рейтинговий
список
вступників
Біолого-екологічний
факультет
денна 1р. 10міс. відкрита 014 Середня освіта/
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
2  
денна 2р. 10міс. відкрита 014 Середня освіта/
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
 3  
денна 2р. 10міс. відкрита 101 Екологія Екологія 5  
Хімічний
факультет
денна 1р. 10міс. небюджетна 181 Харчові технології Харчові технології 0  
денна 2р. 10міс. відкрита 181 Харчові технології Харчові технології  13  
денна 2р. 10міс. небюджетна 102 Хімія Хімічний аналіз та експертиза матеріалів -  
денна 2р. 10міс. відкрита 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 5  
Факультет
економіки
денна 2р. 10міс. відкрита 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 5  
денна 2р. 10міс відкрита 072 Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок
Фінанси, банківська справа та страхування 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 073 Менеджмент Міжнародний менеджмент 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 075 Маркетинг Маркетинг 5  
денна 1р. 10міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу -  
денна 2р. 10міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу  5  
Факультет
прикладної
математики
денна 1р. 10міс.  
2р. 10міс
відкрита 113 Прикладна математика Комп'ютерне моделювання та технології програмування 16  
денна 2р. 10міс. відкрита 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 30  
денна 2р. 10міс. відкрита 124 Системний аналіз Системний аналіз 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології 5  
Факультет
фізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
денна 2р.10 міс відкрита 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 11  
денна 2р. 10міс. відкрита 176 Мікро - та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 7  
денна 2р. 10міс. відкрита 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 172 Електронні комунікації та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв’язку 5  
Фізико-технічний
факультет
денна 2р. 10міс. відкрита 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 132 Матеріалознавство Матеріалознавство 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 7  
денна 2р. 10міс. відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка 12  
денна 2р. 10міс. відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни  7  
денна 2р. 10міс. відкрита 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека та захист інформації 5  
денна 2р. 10міс. відкрита 183 Технології захисту навколишнього середовища Екоаналітика та техногенна безпека 5  
Факультет
психології та
спеціальної освіти
денна 2р. 10міс. відкрита 053 Психологія Психологія 5  
Факультет
медичних
технологій
діагностики та
реабілітації
дистанційна 10 міс. небюджетна 223 Медсестринство Медсестринство -  
Навчально-методичний
центр заочної та
вечірньої форм навчання
заочна 2р. 10міс. відкрита 016 Спеціальна освіта
(016.01 Спеціальна освіта (Логопедія))
Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія 5  
заочна 1р. 10міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу -  
заочна 2р. 10міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля Економіка підприємства та організація бізнесу -