ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ на І (бакалаврський) рівень на основі МС, МБ та ФМБ

Перелік конкурсних пропозицій та предметів ЗНО для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі МС, МБ, та/або ФМБ

* - при вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб Предмет 2 на вибір вступника (НМТ чи ЗНО 2019-2021рр.)

Структурний підрозділ Форма навчання Вид конкурсної пропозиції Спеціальність Освітня програма Предмет 1 Предмет 2
Біолого-екологічний факультет Денна Фіксована 014 Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Хімічний факультет Денна Фіксована 181 Харчові технології Харчові технології Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Факультет економіки Денна Небюджетна 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 075 Маркетинг Маркетинг Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Небюджетна 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Факультет прикладної математики Денна Фіксована 113 Прикладна математика Комп'ютерне моделювання та технології програмування Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 113 Прикладна математика Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем Денна Фіксована 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 172 Телекомунікації та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв'язку Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Фізико-технічний факультет Денна Фіксована 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 173 Авіоніка Автоматика і управління в технічних системах Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Очна (денна) Фіксована 132 Матеріалознавство Матеріалознавство Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації Дистанційна Небюджетна 223 Медсестринство Медсестринство Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Денна Фіксована 231 Соціальна робота Соціальна робота Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання Заочна Небюджетна 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Заочна Небюджетна 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Заочна Небюджетна 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Заочна Небюджетна 081 Право Право Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Очна (вечірня) Небюджетна 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *
Заочна Небюджетна 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Українська мова (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови  Математика (НМТ) або ЗНО 2019-2021рр. з математики *