Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Пропонується до обговорення

Положення про відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»

Положення про відокремлений структурний підрозділ «Жовтоводський промисловий фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»

Положення про відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»

Положення про відокремлений структурний підрозділ «Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»


Проєкт Положення про факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
 

Положення про порядок атестації наукових та інженерних працівників наукових підрозділів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


Проєкт Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

Проєкт Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2024 році

Порядок оскарження (апеляції) здобувачами вищої освіти рішення, дії або бездіяльності науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших посадових осіб Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара щодо організації і проведення поточного та підсумкового (семестрового) контролю і атестації