Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Пропонується до обговорення

Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція)

Положення про Центр колективного користування приладами та обладнанням «Інновація» ДНУ

Положення про порядок атестації наукових та інженерних працівників наукових підрозділів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про заохочувальні відзнаки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про надання додаткових освітніх послуг студентам денної форми навчання з вивчення додаткових освітніх компонентів

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про уповноваженого з антикорупційної діяльності (уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції) ДНУ

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Профілі кафедр Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара