Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Пропонується до обговорення

Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція)

Положення про Центр колективного користування приладами та обладнанням «Інновація» ДНУ

Положення про порядок атестації наукових та інженерних працівників наукових підрозділів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Проєкт інструкції з планування робочого часу науково-педагогічних працівників

Проєкт Положення про облік використання робочого часу

Концепція антикорупційного комплаєнсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Особливий порядок проведення атестаційних та кваліфікаційних екзаменів та роботи екзаменаційної комісії ДНУ у 2022-2023 навчальному році з використанням технологій дистанційного навчання

Проєкт Положення про студентський квиток

Проєкт Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара