Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Пропонується до обговорення


Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція)

Положення про Центр колективного користування приладами та обладнанням «Інновація» ДНУ

Положення про порядок атестації наукових та інженерних працівників наукових підрозділів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Колективний договір між роботодавцем та Об’єднаною профспілковою організацією працівників освіти і науки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на 2022–2026 роки

Протокол №4 засідання робочої комісії з розробки проєкту колективного договору Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про заохочувальні відзнаки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про надання додаткових освітніх послуг студентам денної форми навчання з вивчення додаткових освітніх компонентів