На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки ДНУ

Адреса: пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ №4, офіси 24, 28
Телефони: +38 (056) 766 49 30, +38 (095) 781 54 34
E-mail: cpdo@i.ua, cpdo@365.dnu.edu.ua
сторінка Facebook: Центр післядипломної освіти ДНУ

Підвищення кваліфікації (стажування) НМЦ ПДО ПК ДП - офіс 37
е-mail: nmkpk@i.ua, телефон: 0969791181
Підготовчі курси НМЦ ПДО ПК ДП - офіс 55
е-mail: pk2022@i.ua, телефони: (056) 766 49 53, (066) 337 21 06
сторінка Facebook: НА ДОПОМОГУ ВСТУПНИКОВІ ДНУ ІМ.О.ГОНЧАРА

Керівник: директор – Приходько Ольга Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент.

Основні завдання діяльності центру:
- підготовка студентів за спеціальностями, освітніми програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до державних стандартів, ліцензійного обсягу прийому на навчання;
- підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та педагогічних працівників ДНУ та інших закладів освіти;
- забезпечення потреб за замовленнями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, фізичних осіб тощо в підвищенні кваліфікації, стажуванні, спеціалізації, а також підготовці кадрів за іншими формами та видами післядипломної освіти;
- проведення короткострокових форм навчання (тренінг-курсів, семінарів, курсів), професійної компетентності для широких верств населення за різними напрямами, галузями знань та спеціальностями;
- підготовка молоді до вступу у заклади вищої освіти.

Основні функції, що виконуються для реалізації завдань:
- навчання студентів за спеціальностями другого (магістерського) рівня вищої освіти 073 Менеджмент, освітня програма Бізнес-адміністрування (денна та заочна форми навчання) та 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма Публічне управління та адміністрування (заочна форма навчання);
- підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та педагогічних працівників за різноманітними довгостроковими та короткостроковими формами підвищення кваліфікації та проведення для викладачів ДНУ тренінг-курсів з володіння сучасними інформаційними технологіями, підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності, впровадження методик та технологій оцінювальних стратегій педагогічного успіху, вдосконалення мовних та юридичних складових педагогічної діяльності, розвитку управлінських та лідерських компетентностей, роботи в науковометричних базах, визначення рейтингу науковців та інше;
- надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, професійної ділової компетентності, впровадження різноманітних короткотермінових курсів, тренінгів, практикумів на замовлення фізичних або юридичних осіб, керівників підприємств, організацій та приватних підприємців;
- організація підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за загальними короткостроковими програмами відповідно до рішень Конкурсної комісії Національного агентства з питань державної служби (НАДС);
- тематичне удосконалення лікарів-лаборантів, молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, спеціалізація лікарів, проведення передатестаційних циклів «Клінічна лабораторна діагностика», «Біохімія»;
- навчання на 3 та 8 місячних підготовчих курсах учнів, випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти та випускників попередніх років з підготовкою до складання НМТ для вступу до закладів вищої освіти.

Бланки документів
- Підготовка магістрів
- Підвищення кваліфікація (стажування) НПП та НП
- Підвищення кваліфікації (професійної компетентності)
- Підготовчі курси

Посилання на положення про центр на офіційному сайті ДНУ:
Положення про Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ
Положення про Підготовчі курси Навчально-методичного центру доуніверситетcької підготовки ДНУ

Посилання на актуальні нормативні документи
«Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»»

ІНСТРУКЦІЯ щодо подання конкурсної пропозиції та конкурсної документації учасниками конкурсного відбору виконавців державного замовлення
НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування через функціональний модуль «Державне замовлення» вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»

Перелік документів для участі у конкурсному відборі, рекомендації щодо вимог до конкурсних пропозицій та примірні форми конкурсної документації

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році»

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Нормативні документи УЦОЯ

Вступні до магістратури

ЕДБО

Постанови Кабінету міністрів України
Накази Міністерства освіти і науки України
Статут ДНУ

Історична довідка

Навчально-методичний центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки (НМЦ ПДО ПК ДП) Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ) продовжує багаторічні традиції, які були започатковані факультетом підвищення кваліфікації (рік створення – 1967), факультетом перепідготовки спеціалістів (рік створення – 1993), магістратурою державного управління (рік створення – 1997) та іншими структурними підрозділами, які забезпечували сталий розвиток в університеті системи післядипломної освіти.

Зокрема, у 1995 році було створено інститут післядипломної освіти, який об'єднував у своїй структурі перепідготовку та підвищення кваліфікації. З метою поєднання структур підготовки молоді для вступу в університет із структурами перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 1997 році було створено Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти. Таке поєднання дозволило у свій час досить гнучко відслідковувати потреби державних установ, організацій-замовників та фізичних осіб, а також вирішувати питання кадрового, матеріального та фінансового забезпечення видів діяльності інституту. У зв’язку із розвитком в університеті нових структур довузівської підготовки у 2005 році інститут було реорганізовано у два окремих факультети: факультет довузівської підготовки (ФДП) та факультет післядипломної освіти (ФПДО).

Із 2009 року на підставі листів Міністерства освіти і науки України ФПДО було реорганізовано в Центр післядипломної освіти (ЦПДО), з 2016 року – в навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (НМЦ ПДО ПК), а у 2022 році – в навчально-методичний центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки (НМЦ ПДО ПК ДП). Підготовку фахівців у НМЦ ПДО ПК ДП забезпечують його структурні підрозділи, а також випускові кафедри університету за відповідними напрямами (спеціальностями). Центр має зв'язки із органами державної влади та місцевого самоврядування, багатьма підприємствами та організаціями міста, вищими навчальними закладами країни та регіону, здійснює міжнародну співпрацю з іноземними навчальними закладами. У НМЦ ПДО ПК ДП застосовуються новітні прогресивні форми і методи викладання, втілюються сучасні напрями та спеціальності післядипломної освіти. У навчальному процесі використовуються комп’ютерний центр, комп’ютерні класи, компетентнісний центр, центр навчальних та тренінгових послуг, поточні та групові аудиторії, аудіо та відеотехніка. Поширені такі форми занять як рольові та ділові ігри, тренінги, кейс-стаді, бізнес-форуми та інші. У НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ, переважно без відриву від виробництва, навчаються співробітники підприємств різних форм власності, викладачі, працівники фінансових і банківських структур, приватні підприємці, державні службовці, тимчасово незайняте населення тощо. За усі роки існування різних підрозділів післядипломної освіти в університеті підготовлено понад 4400 слухачів (з дипломами спеціаліста про перепідготовку або підготовку), більш ніж 1800 випускників (з дипломами магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (раніше «Державна служба»), понад 300 слухачів (з дипломами магістрів за спеціальностями «Освітні педагогічні науки» (освітня програма «Педагогіка вищої школи») та «Менеджмент» (освітня програма «Управління навчальним закладом»), понад 750 слухачів з числа безробітного населення і понад 6400 викладачів вищої школи, які пройшли підвищення кваліфікації (компетенції) або опанували програми стажування, а також більше 800 слухачів, які закінчили курси короткотермінового навчання.

Співробітники НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ активно брали участь у виконанні різних міжнародних проєктів університету. Так, у 2007-2008 році викладачі та співробітники НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ брали участь у міжнародному україно-канадському проєкті «Регіональне навчання та розвиток консультативних можливостей в Україні». Більшість учасників проєкту одержали сертифікати, як консультанти для представників малого та середнього бізнесу. Отриманий досвід від проєкту був використаний у навчальному процесі та при проведенні бізнес-форумів, тренінгів для підприємців м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Із 2010 по 2012 роки НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ брав участь у міжнародному проєкті TEMPUS IV «Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі освітнього менеджменту». В рамках проєкту, який охоплював 11 провідних ЗВО України, Білорусі, Польщі, Німеччини, Австрії, було створено на базі НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ компетентнісний центр із сучасним комп’ютерним обладнанням і проєкційною технікою для проведення відео зв’язків в режимі онлайн, розроблено модульні елементи дистанційних курсів за інтегрованими навчальними планами перепідготовки і магістерської підготовки, у тому числі елементи курсів дистанційного та білінгвального навчання, які були впроваджені в окремі модулі навчальних дисциплін магістерських спеціальностей «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом» та «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи», проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми і перспективи освітнього менеджменту в сучасних умовах міжнародної інтеграції», видано підручник «Менеджмент и организационное развитие высшей школы» та інше.

Центр післядипломної освіти

Проведення міжнародної конференції в Палаці студентів ДНУ в рамках проєкту «TEMPUS IV» «Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі освітнього менеджменту»

Із 2013 року НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ був учасником міжнародного проєкту програми TEMPUS IV «Створення та впровадження мультилінгвальних програм підготовки вчителів в університетах Грузії та України». Напрацювання проєкту використовуються при підготовці мультилінгвальних навчальних курсів за спеціальністю перепідготовки спеціалістів «Філологія», спеціалізація «Германські мови і літератури (переклад включно)»).Структурні підрозділи НМЦ ПДО ПК ДП

У НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ навчальну роботу забезпечують такі основні структурні підрозділи:
- НМК (навчально-методичний кабінет) підготовки магістрів (ПМ)
- НМК підвищення кваліфікації та короткотермінових форм навчання (ПК КФН)

Роботу в центрі забезпечують й інші підрозділи: комп'ютерний центр з мережею комп'ютерних класів, компетентнісний центр із майстернею навчальної продукції та аудиторією мережевої взаємодії.

Канали антикорупційної лінії:

Повідом про корупцію!
е-mаіl: anticor@dnu.dp.ua або vpsergeev@i.ua
пр. Науки, 72, к. 314, м. Дніпро, 49010
Тел.: 374-98-37

Уповноважений з антикорупційної діяльності Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара Сергеєв Василь Петрович.

Прийом відвідувачів: понеділок – п‘ятниця 8:30-16:00.

Вартість послуги з оформлення дубліката сертіфіката (посвідчення, свідотцва) про підвищення кваліфікації компетентності в НМЦ ПДО ПК ДП

НМК підготовки магістрів (ПМ)

Корпус ДНУ № 4, офіси 24, 28
Телефон: 766-49-30

У НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК ДП ДНУ навчаються особи:
на базі освітніх ступенів бакалавра, магістра або ОКР спеціаліст за спеціальностями, освітніми програмами:
- «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Публічне управління та адміністрування» – із термінами навчання за та заочною формою навчання 1 рік 5 місяців місяців;
- «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» – із терміном навчання за денною, заочною формами навчання – 1 рік 5 місяців.

За спеціальністю другого (магістерського) рівня 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма «Публічне управління та адміністрування» за очною (вечірньою) та заочною формами навчання забезпечується викладання управлінських, соціальних, правових, економічних, політологічних, психологічних, інформаційних та спеціальних фахових дисциплін у галузі публічного управління. З цією метою залучаються провідні викладачі з різних факультетів університету, зокрема, факультету суспільних наук і міжнародних відносин, юридичного факультету, факультету економіки та інших. У навчальному процесі застосовуються як традиційні форми навчання, так і активні форми (ділові ігри, розгляд конкретних ситуацій, практикуми, відеотренінги та ін.).

Мета навчання – підготовка висококваліфікованих фахівців сфери публічного управління і адміністрування, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного і поточного управління, регулювання та функціонування системи публічного управління, що передбачає застосування професійних компетентностей у загальній сфері управління та адміністрування на різних рівнях влади.

Особливістю програми підготовки є міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка для роботи в організаціях (установах) публічного сектору. Обов’язкова практична підготовка на основі укладених угод з органами державної влади і місцевого самоврядування та залучення в освітній процес фахівців-практиків сфери публічного управління та адміністрування.

Випускниками магістратури заочної форми навчання є державні службовці з державних органів влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. Слухачі цієї категорії навчаються за рахунок держбюджетного фінансування Національним агентством України з питань державної служби (НАДС). Навчання здійснюється і за контрактом.

Прийом на навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма «Публічне управління та адміністрування» для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Постанови кабінету Міністрів України №789 від 29 липня 2009 року Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (зі змінами та доповненнями).

Навчання проводиться за оновленою освітньо-професійною програмою, відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08 2020 р. №1001, вводиться в дію з 2020/2021 навчального року та орієнтованою на європейські стандарти, яка передбачає підготовку фахівців, здатних професійно розв’язувати проблеми, вирішувати завдання стратегічного та поточного управління у публічній сфері.

Випускники можуть працювати на посадах:
- начальник апарату центральних та місцевих органів державної влади, професіонал в сфері публічної служби;
- адміністратор дозвільної системи, державний аудитор, експерт, соціальний інспектор, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби);
- помічник-консультант народного депутата України, радник (органи державної влади) та ін.

Постанова КМУ №789 про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»


Випускники магістратури Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Із 2015 року здійснюється освітній процес за спеціальністю освітнього ступеня магістра 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» (денна та заочна форми навчання). Отримання фаху з бізнес-адміністрування надає можливість випускникам комплексно та всебічно аналізувати бізнес-процеси із застосуванням сучасних інструментів менеджменту.

У процесі навчання формуватимуться компетенції, уміння, знання та навички з основ економіки, статистики, бухгалтерського обліку, маркетингу, стратегічного, фінансового, операційного, кадрового, інформаційного менеджменту, управлінського обліку тощо.

Диплом магістра з менеджменту (бізнес-адміністрування) дає можливість обіймати посади керівників підприємств, установ та організацій, проєктів та програм, фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, менеджерів (управителів) малих підприємств та інші.

НМК підвищення кваліфікації та короткотермінових форм навчання (ПК КФН)

Корпус ДНУ № 4, офіс 37
Телефон: 0969791181

Програма тренінг-курсу «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи»
Програма тренінг-курсу «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність»
Навчальний план програми підвищення кваліфікації «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології»
Загальна коротокострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції
Загальна професійна (сертификатна) програма підвищення кваліфікації «Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування»
Загальна коротокострокова програма підвищення кваліфікації no здійсненню соціальної роботи та наданню соціальних послуг сім'ям/особам вразливих груп населення, у тому числі які перебувають у складних життєвих обставинах»
Програма підвищення (стажування) кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради «Проєктування хмарнорієнтованого освітнього середовища»
Підготовка до складання іспиту В2 з англійської мови
Підготовка до складання іспиту В2 з англійської мови (Speaking)
Програма тренінг-курсу «Сучасна українська мова»
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації для соціальних працівників територіальних громад із надання послуги «Догляд вдома»
Професійна діяльність педагогічного працівника: методи, мистецтво, майстерність
Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі закладу освіти
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації логопедів, вихователів та вчителів «Інноваційні техніки логопедичного масажу»
Програма та навчальний план підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології викладання соціологічних дисциплін в умовах цифровізації суспільства»
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації по здійсненню соціальної роботи та наданню соціальних послуг «Сучасні методики та технології соціальної роботи»
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Доступ до публічної інформації в оранах державної влади та в органах місцевого самоврядування»
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Цифрова грамотність»
Програма циклу тренінг-курсів для гарантів освітніх програм ДНУ

Підвищення професійного рівня компетентності на замовлення організацій, підприємств, установ та фізичних осіб:
  • «Управління публічними фінансами»
  • «Управління персоналом на державній службі»
  • «Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі»
  • «Управління змінами»
  • «Управління фінансами»
  • «Педагогіка вищої школи»
  • «Практикум з української мови “за новою редакцією українського правопису”»
Спеціалізований центр на базі кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії факультету медичних технологій, діагностики та реабілітації ДНУ на замовлення працівників медичних закладів м. Дніпро надає освітні послуги з підвищення професійної компетентності та видає свідоцтва і сертифікати встановленого зразка.

Перелік груп курсів підвищення кваліфікації та підвищення професійної компетентності медичних працівників:


п/п
Напрям Назва програми
1 2 3
1 Тематичне
удосконалення
лікарів-лаборантів
Організація та проведення
цитологічних досліджень злоякісних пухлин
Сучасні підходи у бактеріології.
Мікробні біоплівки: клінічне значення,
їх стійкість до антибіотиків та роль у патології людини
Лабораторні дослідження
при захворювання дихальних шляхів:
ГРВІ, COVID-19
Організація та проведення імуноферментних
досліджень в медичних лабораторіях
Медична практика. Менеджмент пацієнта
Забезпечення контролю якості
при виконанні біохімічних досліджень
Лабораторні визначення збудників мікозів:
методи досліджень та правила збору біоматеріалу
Клінічна лабораторна діагностика
порушень системи гемостазу
Мікробіота організму людини, її взаємодія
з імунітетом і методи корекції її складу
Менеджмент якості біохімічних досліджень
Сучасні підходи в оцінюванні лабораторних
показників при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту
Лабораторний компонент ведення даних
в ЕСОЗ в закладах охорони здоров’я
2 Спеціалізація лікарів Реабілітація психоемоційних станів
3 Підвищення кваліфікації
молодших медичних та
фармацевтичних спеціалістів
Спеціалізація
4 Підвищення кваліфікації
молодших медичних та
фармацевтичних спеціалістів
Удосконалення
5 Тематичне удосконалення ММФС Менеджмент медичних підприємств
(для головних та старших медичних сестер)
6 Передатестаційні цикли Клінічна лабораторна діагностика, Біохімія

На базі НМЦ ПДП ПК ДП ДНУ спільно з кафедрою загальної медицини з курсом фізичної терапії факультету медичних технологій діагностики та реабілітації ДНУ здійснюється навчання для спеціалізації в очно-заочній інтернатурі для слухачів-медиків за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» («Лабораторна діагностика»). По закінченню навчання видається свідоцтво лікаря-інтерна.

Підготовчі курси
Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, корп. 4, ауд. 55
Телефон: (056) 766 49 53, (066) 337 21 06
E-mail: pk2022@i.ua
Сторінка Facebook: НА ДОПОМОГУ ВСТУПНИКОВІ ДНУ ІМ.О.ГОНЧАРА

Підготовчі курси Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара функціонують з 1954 р. і готують слухачів до вступу на всі напрями університету. Підготовчі курси мають вечірню форму навчання. Тривалість навчання на вечірній формі – 8, 6 та 3 місяці;

Навчання на курсах допомагає слухачам безпосередньо наблизитися до вимог, що ставляться зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО), виробляє вміння творчо оперувати своїми знаннями, дає змогу переконатися в слушності вибору професії, формує морально-вольові якості майбутніх студентів.

Найважливіше завдання сьогодення роботи підготовчих курсів – допомогти підготуватися до ЗНО випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти та випускникам попередніх років, а також набути необхідних знань для успішного оволодіння програмних вимог навчальних планів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заняття на підготовчих курсах проводяться за всіма предметами ЗНО (математика, фізика, українська мова, українська література, біологія, географія, англійська мова, історія України) за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

На підготовчих курсах працюють висококваліфіковані викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Успішні випускники ХХІ століття

Навчально-методичний центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки ДНУ імені Олеся Гончара є правонаступником структурних підрозділів, які існували в університеті у попередні роки: факультет перепідготовки спеціалістів, інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти, факультет післядипломної освіти, центр післядипломної освіти. У різні роки випускники по закінченні навчання у перелічених структурних підрозділах працювали на керівних посадах державного та регіонального рівнів.

Почиталіна Ірина Володимирівна

У 2000 році закінчила Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Економіка») та отримала кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу у магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мала вищу економічну освіту (Київський інститут народного господарства, спеціальність «Статистика», кваліфікація економіст).

Почиталіна Ірина Володимирівна обіймала керівні посади у різних відділах статистики відомств та управлінь міста Дніпра та Дніпропетровській області. З 2013 року вона працювала на посаді першого заступника начальника Головного управління статистики в Дніпропетровській області, з 2014 року затверджена на посаді начальника Головного управління статистики в Дніпропетровській області.

Ігнатьєва Ганна В’ячеславівна

У 2000 році закінчила Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Правове забезпечення») та отримала кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу у магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мала вищу юридичну освіту (Український фінансовий інститут менеджменту та бізнесу, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист).

Ігнатьєва Ганна В’ячеславівна обіймала керівні посади у державних органах юстиції міста Дніпра та Дніпропетровської області. З 2007 року Ганна В’ячеславівна очолює територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.

Афанасьєва Ірина Юріївна

У 2001 році закінчила Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Кадровий менеджмент») та отримала кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу в магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мала вища технічну освіту (Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Математика», кваліфікація вчитель математики).

Афанасьєва Ірина Юріївна працювала на різних посадах в державних органах пенсійного та соціального забезпечення міста Дніпра та Дніпропетровської області. У нинішній час є начальником Дніпровського обласного центру по нарахуванню і виплаті допомоги та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і цільових грошових допомог.

Курячий Максим Павлович

У 2005 році закінчив Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Правове забезпечення») та отримав кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу у магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мав вищу юридичну освіту (Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист).

Курячий Максим Павлович обіймав керівні посади в органах місцевого самоврядування. З 2006 року по 2010 рік працював на посаді заступника голови Красногвардійської районної ради з питань діяльності виконавчих органів. У листопаді 2014 року був обраний народним депутатом України VIII скликання. Увійшов до складу Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. За особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування нагороджений почесною грамотою голови Дніпропетровської обласної ради.

Павелко Андрій Васильович

У 2005 році закінчив Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти (ІДППО) Дніпровського національного університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримав кваліфікацію спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. До вступу на навчання в ІДППО ДНУ мав вищу юридичну освіту (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист).

Павелко Андрій Васильович керував підприємствами у місті Дніпро (ТОВ «Ніктранс», АТЗТ «Дніпромайн», ТОВ «Вініл») та очолював різні суспільно-громадські, політичні організації в Україні. На позачергових парламентських виборах 2014 року його обрано народним депутатом України VIIІ скликання. Заступник голови фракції, Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У 2015 році на позачерговому Конгресі ФФУ був обраним на посаду Президента Федерації футболу України. Нагороджений медалями «За заслуги» (2005р.), «За працю і звитягу» (2006 р.).