В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Післядипломна освіта в ДНУ

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара післядипломну освіту забезпечує Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.

Порядок та умови отримання ваучера на навчання. Дорожня карта

Пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ № 4, офіс 28 (приймальня)
Телефон: (056) 766-49-30
E-mail: cpdo@i.ua

Навчальну діяльність в НМЦ ПДО ПК ДНУ забезпечують наступні структурні підрозділи:
- НМК (навчально-методичний кабінет) підготовки магістрів (ПМ)
;
- НМК підвищення кваліфікації та короткотермінових форм навчання (ПК КФН)
;
- Спеціалізований навчально-методичний центр розвитку медсестринства та фахівців з медичною освітою (СНМЦ РМ ФМО)
.

Роботу в НМЦ ПДО ПК забезпечують також й інші підрозділи: методичний кабінет, комп'ютерний центр з мережею комп'ютерних класів, компетентнісний центр із майстернею навчальної продукції та аудиторією мережевої взаємодії.

НМК підготовки магістрів
Корпус ДНУ № 4, офіси 24, 26
Телефон: (056) 766-49-31

У НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК ДНУ навчаються особи для отримання вищої освіти освітнього ступеня магістр:
на базі освітніх ступенів бакалавр, магістр або ОКР спеціаліст за спеціальностями (освітніми програмами):
- «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Публічне управління та адміністрування» – із терміном навчання 18 місяців за заочною та вечірньою формами навчання;
- «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи» – із терміном навчання за денною заочною формами навчання – 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом» – із терміном навчання за заочною формою навчання – 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» із терміном навчання за денною та заочною формами – 1 рік 5 місяців;
- «Економіка», освітня програма «Інформаційна економіка та електронний бізнес».

НМК підвищення кваліфікації та короткотермінових форм навчання (ПК КФН)
Корпус ДНУ № 4, офіс 37
Телефони: 766-49-32

У підрозділі працюють курси короткотермінових форм навчання. Метою курсів є надання освітніх послуг широким верствам населення, а також професійної підготовки у скорочений термін (від 1 до 4 місяців) на потребу замовників. Підготовка проводиться для організацій або фізичних осіб на базі середньої або вищої освіти. Форма навчання – вечірня, заняття проводяться два-три рази на тиждень. 

Короткотермінові курси здійснюються за напрямами
:
• Бухгалтерський облік з умінням працювати на ПЕОМ;
• Менеджер з туризму;
• Екскурсовод;
• Екскурсовод-перекладач;
• Екскурсовод-менеджер;
• Гувернер;
• Педагог;
• Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн;
• Мови програмування (С/С++, Jscript, HTML, SQL);
• Сучасна українська літературна мова;
• Сучасне ділове українське мовлення.

Для організацій, фахівців та широких верств населення на базі середньої або вищої освіти пропонуються семінари, бізнес–форуми, тренінги з використанням інтерактивних форм навчання.

Спільно з кафедрою загальної медицини з курсом фізичної терапії здійснюється навчання для спеціалізації в очно-заочній інтернатурі для слухачів медиків за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» («Лабораторна діагностика»). По закінченню навчання видається свідоцтво лікаря-інтерна.

Підвищення кваліфікації (стажування) забезпечується для:
- викладачів вищої школи за усіма акредитованими спеціальностями (освітніми програмами) університету на випускових кафедрах ДНУ, в провідних навчальних та наукових підрозділах;
- державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, медичних працівників та інших категорій;
підвищення ділової компетенції забезпечується для:
- незайнятого населення згідно з договорами між ДНУ та Обласним центром зайнятості за актуальними напрямами.

Освітні послуги забезпечуються для:
- організацій, підприємств м. Дніпро та області на їх замовлення на умовах контракту.

Спеціалізований навчально-методичний центр розвитку медсестринства та фахівців з медичною освітою (СНМЦ РМФМО)
Корпус ДНУ №4, к. 28, к.202
Тел. 766-49-30, 372-58-78, 372-58-79

Із метою подальшого вдосконалення якості надання медичних послуг у структурі НМЦ ПДО ПК спільно з кафедрою загальної медицини з курсом фізичної терапії створений новий спеціалізований центр, який надає студентам університету, членам профільних медичних асоціацій та усім фахівцям з медичною освітою різні освітні послуги та здійснює підвищення їхнього професійного рівня у рамках безперервного професійного розвитку. У планах розвитку центру проведення навчальних конференцій, семінарів, організацій та наукових розробок, програми міжнародного співробітництва у медичній галузі та інше.