ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Кафедральні НДЛ

Механіко-математичний факультет

НДЛ моделювання процесів механіки рідини і газу та тепломасообміну кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу 
НДЛ механіки руйнування та пластичного деформування матеріалів кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки 
ПНДЛ міцності і надійності конструкцій кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки 

Науково-дослідні групи ММФ за напрямами наукових досліджень кафедр:
– математичного аналізу та оптимізації механіко-математичного факультету 
– геометрії та алгебри

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

НДЛ квантової хромоплазми кафедри теоретичної фізики 
НДЛ динамічної металофізики кафедри експериментальної фізики 


Факультет прикладної математики

НДЛ оптимізації складних систем кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики

Фізико-технічний факультет

НДЛ перспективних матеріалів і технологій кафедри ракетно-космічних та інноваційних технологій