ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Кафедральні НДЛ

Механіко-математичний факультет

НДЛ механіки руйнування та пластичного деформування матеріалів кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки
Науково-дослідна група за напрямом наукових досліджень геометрії і алгебри


Фізико-технічний факультет

НДЛ перспективних матеріалів і технологій кафедри технології виробництва


Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

НДЛ квантової хромоплазми кафедри теоретичної фізики
НДЛ динамічної металофізики кафедри експериментальної фізики
НДЛ фізики кристалів активних діелектриків кафедри експериментальної фізики


Факультет прикладної математики

НДЛ оптимізації складних систем кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Факультет економіки

Науково-дослідна група за напрямом наукових досліджень кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами факультету економіки