ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції


ХХVI Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії. 16-20 вересня 2024 р., Ужгород

І Міжнародна науково-технічна конференція «Прикладна механіка», присвячена 80-річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки. 6–7 червня 2024 р.

Міжнародна конференція «Фізика конденсованого стану та низьких температур». 3–7 червня 2024 р., онлайн

Шістнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT – 2024». 29–31 травня 2024 р., м. Херсон

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхні». 29–30 травня 2024 р., Київ

IX Міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство тугоплавких сполук» (MSRC–2024). 27–30 травня 2024 р.

XXV  ювілейна Міжнародна науково-практична онлайн–конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 22–24 травня 2024 р.

5th International Conference On Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social And Economic Matters. 21-24 may, 2024. Kryvyi Rih, Ukraine

Міжнародна наукова конференція «Наукові горизонти ХХІ століття: мультидисциплінарні дослідження». 16–17 травня 2024 р.

Міжнародний екологічний Форум «Екологія і мир». 15‒16 травня 2024 р.

Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2024». 14-16 травня 2024 р., м. Львів

VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». 1 травня 2024 р.

ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання. Сталий розвиток та інституційна спроможність в умовах війни: національний та міжнародно-правовий аспекти». 26–27 квітня 2024 р., м. Ужгород

VIIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти». 25-26 квітня 2024 р., м. Тернопіль

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій». 25 квітня 2024 р., м. Полтава

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та практика». 19 квітня 2024 р.

Міжнародна науково-технічна конференція імені В. М. Воєводіна «Проблеми сучасної ядерної енергетики». 17–19 квітня 2024 р., м. Харків

Перший міжнародний форум «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення». 12 квітня 2024 р., м. Київ

Науково-педагогічне стажування «Особливості застосування сучасних освітніх технологій під час викладання філологічних дисциплін». 1 квітня – 12 травня 2024 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності». 28–29 березня 2024 р., м. Львів

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках». 26–27 березня 2024 р.

ІI Міжнародна науково-практична конференція «Фінансове регулювання зрушень в економіці України». 22 березня 2024 р.

IІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація українського суспільства в цифрову еру». 22 березня 2024 р.

Всеукраїнська наукова конференція «Острозькі культурологічні читання». 22 березня 2024 р., м. Острог

Міжнародна наукова конференція «Штучний інтелект: досягнення, виклики та ризики». 15–16 березня 2024 р.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології». 15–16 березня 2024 р.

Міжнародна наукова конференція «Природничі науки та їх значення для суспільства». 6–7 березня 2024 р., м. Рига, Латвійська Республіка

VІІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». 6-7 березня 2024 р.

V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 березня 2024 р., м. Київ

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з права «Підготовка правоохоронців зі спеціальності 262 «правоохоронна діяльність» нової формації: напрями освітнього та наукового забезпечення». 4 березня – 14 квітня 2024 р.

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з освітнього процесу «Освітній процес в умовах війни та у повоєнний період: виклики, правила, перспективи». 4 березня – 14 квітня 2024 р.

Міжнародна наукова конференція «Штучний інтелект у науці та освіті» (AISE 2024). 1-2 березня 2024 р.

Науково-педагогічне стажування «Smart-технології – невід’ємні помічники філологів у професійній діяльності». 5 лютого – 17 березня 2024 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Ефективні методи PR, GR ТА IR у сфері вищої освіти». 5 лютого  – 17 березня 2024 р.

Науково-педагогічне стажування «Особливості формування правової культури в закладах вищої освіти». 5 лютого – 17 березня 2024 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Цифровізація вищої освіти та цифрова грамотність». 29 січня – 10 березня 2024 р.

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з історії «Гібридні загрози в сучасному світі». 22 січня – 3 березня 2024 р.