ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

ІІ Міжнародна онлайн-конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 24–25 жовтня 2023 р.

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхні». 11-12 жовтня 2023 р., Київ

8-а Міжнародна матеріалознавча конференція «HighMatTech-2023». 2–6 жовтня 2023 р., м. Київ

Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми прикладних геологічних наук і шляхи їх подолання» (до 160-річчя від дня народження В.І. Вернадського). 19-20 вересня 2023 р.

International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering. September 27-29, 2023, Lviv, Ukraine

6th International Workshop on Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research (MROL 2023). September 18, 2023, Ivano-Frankivsk

Міжнародна наукова конференція «Історія української мови: від тексту до словника». 7–8 вересня 2023 р.

11-та Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали НАНО-2023». 16-19 серпня 2023 р.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, присвячена вшануванню пам’яті Лесі Українки. 27 липня 2023 р., м. Звягель

Міжнародна конференція «Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії». 17–20 липня 2023 р., Одеса

4-та Міжнародна наукова конференція «Хімічна технологія та інженерія – 2023». 26–29 червня 2023 р.

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів освіти і молодих учених «Відбудова транспортної інфраструктури України». 21 червня 2023 р., Київ

Науково-популярна конференція «INSCIENCE CONFERENCE 2023». 17–18 червня 2023 р., м.Київ

II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти». 16–18 червня 2023 р., с. Світязь

Міжнародна науково-практична конференція «Восьмі таврійські юридичні наукові читання». 16–17 червня 2023 р., м. Київ

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». 16 червня 2023 р.

Міжнародна наукова конференція «Європейський Союз і Україна: передісторія, історія, сучасність». 16 червня 2023 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна політика в умовах воєнного стану: правовий вимір». 15 червня 2023 р., м. Київ

Європейська мережева конференція з нанотехнологій і новітніх матеріалів EuroNanoForum2023. 12–13 червня 2023 р., м. Лунд (Швеція)

Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах». 9 червня 2023 р., м. Чернівці

Перша міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни». 06–08 червня 2023 р.

Міжнародна конференція «Фізика конденсованого стану і низьких температур» (International Conference “Condensed Matter & Low Temperature Physics” – CM&LTP). 5-11 червня 2023 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір». 1-3 червня 2023 р.

Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2023». 1–3 червня 2023 р.

II Усеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Лінгвістичні обрії XXI сторіччя». 1-2 червня 2023 р.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку». 31 травня 2023 р., м. Львів

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Набір триває до 31 травня 2023 р.

Науково-практича конференція «Кібербезпека енергетики». 31 травня 2023 р.

XXVI Міжнародна конференція пам'яті Вілена Сергійовича Горського «Colloquium Mediaevale: інтелектуальна історія України та Європи середньовічної й ранньомодерної доби». 30-31 травня 2023 р.

Науково-педагогічне стажування «Сучасні методики викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти». 29 травня – 9 липня 2023 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Тайм-менеджмент – мистецтво управляти часом науково-педагогічного працівника». 29 травня – 9 липня 2023 р.

Науково-педагогічне стажування «Перспективи розвитку природничої науки та освіти для сталого розвитку України і країн Європейського Союзу». 1 травня – 11 червня 2023 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання: правовий статус та особливості функціонування». 1 травня – 11 червня 2023 р.

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Викладання права в закладах вищої освіти: виклики війни та післявоєнного відновлення». 1 травня – 11 червня 2023 р.