ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Накази, службові розпорядження

Розпорядження №62 від 27.06.2024 р.
Про зміну вартості проживання в гуртожитках університету


Наказ № 3 від 08.01.2024 р.

Про формування тематичного плану держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР) університету на 2024 р.

Наказ № 74-г від 22.12.2023 р. про проведення наукової конференції за підсумками НДР за 2023 рік
Додатки

Наказ № 72-г від 12.12.2023 р. про проведення в університеті наукових та науково-практичних конференцій і семінарів у 2024 році
додатки

Розпорядження № 87–904–79 від 02.11.2023 р.
Про надання інформації за результатами провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у 2023 р.

Додаток 1.
     Графік надання звітів про результати НДР, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету МОНУ, за 2023 рік.
Додаток 2.     Акт впровадження результатів НДР в освітній процес.
Додаток 3.     Витяг з протоколу засідання науково-технічної ради ДНУ.
Додаток 4.     Інформація про результати виконання науково-дослідної роботи.
Класифікатор видів економічної діяльності (до Додатка 4).
Напрями наукових досліджень і розробок (до Додатка 4)
Додаток 5.     Інноваційна пропозиція (українською та англійською мовами) за тематикою завершеної НДР.
Додаток 6.     Презентація найвизначніших результатів завершеної НДР.
Додаток 7.     Інформація для реєстрації технології.
Додаток 8.     Інформація про науково-технічну продукцію, яку створено в ході виконання НДР, що виконуються науково-педагогічними працівниками в межах їх основного робочого часу, за 2023 р.
Додаток 9.     Звіт за результатами науково-дослідної діяльності факультетів, НДІ. 
Додаток 10.   Звіт за результатами науково-дослідної діяльності кафедри.
Додаток 11.   Наукові показники НДР (держбюджетних, господарських та тих, які виконуються науково-педагогічними працівниками в межах їхнього основного робочого часу).
Додаток 12а. Кількісні показники наукової роботи співробітників (співробітників гуманітарних та соціально-економічних факультетів).
Додаток 12б. Кількісні показники наукової роботи співробітників (співробітників технічних та природничих факультетів).
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення кількісних показників (рейтинг) наукової діяльності співробітників ДНУ.
Додаток 13.   Перелік публікацій.
Додаток 14.   Показники інноваційної діяльності підрозділів.
Додаток 15.   Звіт про студентську науково-дослідну роботу за 2023 рік.
Додаток 16.   Звіт про виконання договорів про співробітництво у 2023 році.


Наказ № 60-г від 24.10.2023 р. про формування Плану наукових видань ДНУ на 2024 рік
Додатки

НАКАЗ № 273 від 28.09.2023 р. про формування плану проведення наукових та науково-практичних конференцій на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2024 році
Додаток 1. Додаток 2.


Наказ № 2 від 10 січня 2023 р. про проведення наукової конференції за підсумками НДР за 2022 рік
Додатки

Наказ № 1-г від 10 січня 2023 р. про проведення в університеті наукових та науково-практичних конференцій і семінарів у 2023 році
Dodatok_Forma_nakazu_konf.
Dodatok_forma_zvity