ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Результати фахових іспитів

11.07.2022


014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

022.03 Дизайн середовища 033 Філософія

035 Філологія (035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша китайська)

073 Менеджмент (Міжнародний менеджмент)

161 Хімічні технології та інженерія

12.07.2022

035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

035 Філологія (035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська)

052 Політологія

075 Маркетинг

091 Біологія (Біохімія та фізіологія)

181 Харчові технології

13.07.2022

014.03 Середня освіта (Історія)

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

035 Філологія (035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

091 Біологія (Системна біологія та гідробіоресурси)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

14.07.2022

014.07 Середня освіта (Географія)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська). Переклад з англійської та німецької мов

035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

053 Психологія

101 Екологія

242 Туризм (Міжнародний туристичний бізнес)

15.07.2022

032 Історія та археологія

035 Філологія (035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

061 Журналістика (Медіакомунікації)

071 Облік і оподаткування

162 Біотехнології та біоінженерія

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)

16.07.2022

035 Філологія (035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька)

061 Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

102 Хімія (Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів)

106 Географія

292 Міжнародні економічні відносини

18.07.2022

014.04 Середня освіта (Математика)

113 Прикладна математика (Інформатика)

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Ракетні двигуни та енергетичні установки)

153 Мікро- та наносистемна техніка

19.07.2022

111 Математика

121 Інженерія програмного забезпечення

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії)

172 Телекомунікації та радіотехніка

20.07.2022

112 Статистика 

124 Системний аналіз

131 Прикладна механіка 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

21.07.2022

104 Фізика та астрономія 

113 Прикладна математика (Комп'ютерна механіка)

132 Матеріалознавство

223 Медсестринство

22.07.2022 

122 Комп'ютерні науки

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Космічні інформаційні технології)

224 Технології медичної діагностики та лікування

23.07.2022

113 Прикладна математика (Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи) 

123 Комп’ютерна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Технології виробництва літальних апаратів)

231 Соціальна робота

25.07.2022

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

281 Публічне управління та адміністрування