Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

Міжнародні проекти та програми

Міжнародний проект

Одним із найбільш ефективних напрямків міжнародної діяльності ДНУ є виконання спільних міжнародних проектів та програм.

Міжнародні проекти та програми, що наразі реалізуються у Дніпровському національному університеті:

I. Наразі у ДНУ в рамках програми Європейського Союзу в галузі освіти, підготовки, молоді та спорту «Erasmus+» (офіційний веб-ресурс: http://erasmusplus.org.ua/) виконуються наступні проекти:

1. За напрямом «Erasmus+» КА2 (розвиток потенціалу вищої освіти, колишній «TEMPUS») у нашому університеті 15 жовтня 2016 р. розпочалося виконання проекту «Структурне співробітництво при проведенні дисертаційних досліджень, тренінги з передачі навичок та підготовка до написання наукових праць в регіонах України». У якості грант-холдера виступив Вільнюський університет. Метою проекту є прискорення впровадження на національному рівні програм навчання PhD-студентів в Україні за болонською моделлю шляхом розроблення відповідних структур.

2. За напрямом «Erasmus+» КА1 (академічна мобільність) у ДНУ активно реалізуються 8 проектів, а саме:

Країна Університет-партнер (місто) Спеціальності, за якими здійснюється академічна мобільність
1. Туреччина Середньо-Східний технічний університет (м. Анкара) Усі напрямки
2. Туреччина Караманський університет ім. Мехметбея Усі напрямки
3. Іспанія Університет Деусто (м. Більбао) Соціально-гуманітарні, гуманітарні науки, мистецтво
4. Іспанія Університет Кордови Усі напрямки
5. Німеччина Університет Кобленц-Ландау (м. Майнц) Природничі, технічні, гуманітарні науки
6. Франція Університет Париж-Південь (м. Орсе)
(наразі є складовою частиною Університету Париж-Сакле)
Природничі, технічні науки
7. Італія Римський університет «Ла Сапієнца» Усі напрямки
8. Греція Університет Аристотеля (м. Салоніки) Усі напрямки

Перелік іноземних партнерів в межах проектів «Erasmus+» КА1, з якими реалізовувалась мобільність раніше:

Країна Університет-партнер (місто) Спеціальності, за якими здійснюється академічна мобільність
1. Латвія Латвійський університет (м. Рига) Соціально-гуманітарні, економічні науки
2. Італія Університет Ка-Фоскарі (м. Венеція) Соціально-гуманітарні науки
3. Брюссель Брюссельський вільний університет Економічні науки
4. Франція Університет м. Ле-Ман Економічні науки
5. Франція Страсбурзький університет Гуманітарні науки
6. Франція Університет Бордо ІІІ імені Мішеля де Монтень (м. Бордо) Гуманітарні науки


II.
Програма академічної мобільності «MEVLANA» (офіційний веб-ресурс: http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/anasayfa) розроблена Радою вищої освіти Турецької Республіки. Вона передбачає двосторонню мобільність студентів (5 місяців) та викладачів (3 тижні) та повністю фінансується урядом Туреччини. На даний момент ДНУ в рамках зазначеної програми співпрацює з наступними турецькими університетами:

– Караманським університетом ім. Мехметбея
– Університетом Мехмета Акіфа Ерсоя
– Університетом Коджаелі

Протягом 2010–2015 рр. у Дніпровському національному університеті виконувалися наступні проекти:

Напрям співпраці Партнер, держава, організація, університет Назва проекту (програми) Термін виконання Виконавець (укр.) Виконавець (інозем.) Обсяги фінансування Очікувані результати і їх впровадження
Академічний обмін Університет Пассау (Німеччина) Проект Темпус IV «№ 530599 – Tempus- 1 – 2012 – 1 – DE – Tempus – JPCR» «Крос-медіа і якісний журналізм» («Crossmedia und Qualitatsjurnalismus») Із 31.12.2012 по 31.12.2015 Координатор від ДНУ: професор Демченко В.Д., тел.: (056) 776-82-25 Керівник від Університету Пассау: грандхолдер, тел.: (+490) 851-509-0 Загальна сума гранту: 1 251 270,30 євро Уточнення навчальних планів та розробка магістерських програм
Академічний обмін Тбіліський державний університет ім. Івана Джавахішвілі Проект «№ 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR» «Розробка та впровадження багатомовних програм педагогічної освіти в університетах Грузії та України» Із 31.12.2012 по 31.12.2014 Координатор від ДНУ: доцент Анісімова А. І., тел.: (056) 374-98-73 Керівник від Тбіліського державного університету: доктор Даріан Івалтовадзе, тел.: (+995 322) 25-04-85 Загальна сума гранту: 918 374,03 євро Розробка навчальних планів для багатомовних програм педагогічної освіти, впровадження у вищі навчальні заклади
Академічний обмін Консорціум складається з десяти європейських університетів і з десяти вузів України, Молдови та Білорусі Програма «Erasmus Mundus – Вікно зовнішнього співробітництва» (європейський грант з академічних обмінів) Із 01.01.2010 по 01.01.2014 Координатор Керівник від ДНУ: професор М.П. Д’яченко, тел.: (056) 374-98-30 Міжнародний відділ університету Турку (Фіндяндія), тел.: (+358) 233-360-33 Частка ДНУ складає: 10 000 євро Ця програма мобільності студентів та викладачів ДНУ до десяти університетів з країн ЄС повністю фінансується Євросоюзом. У 2010 році отримано 3 гранти для викладачів (1 місяць), 8 – для студентів молодших курсів (10 місяців), 9 – для магістрів (22 місяця) з отриманням диплому європейського зразка

1) Темпус IV «530599 – Tempus – 1 – 2012 – 1 – DE – Tempus – JPCR «Крос-медіа і якісний журналізм» («Crossmedia und Qualitatsjurnalismus»)

Термін виконання: 3 роки (до 2015 року).
Обсяги фінансування: 2 мільйони євро.
Національний координатор проекту від України: кафедра журналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Члени консорціуму:

1.Університет м. Відня (Австрія).
2.Австрійський католицький університет.
3.Блага університет м. Сібіу (Румунія).
4.Євангелістська академія Зібенбюрген (м. Сібіу, Румунія).
5.Молдавський державний університет (м. Кишинів, Молдова).
6.Вільний університет (м. Кишинів, Молдова).
7.Європейський університет (м. Кишинів, Молдова).
8.Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Україна).
9.Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара (Україна).
10.Сумський державний університет (Україна).
11.Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича (Україна).
12.Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського (Україна).
13.Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка (Україна).

Бенефіціанти:
Міністерство освіти і науки України, Академія української преси (м. Київ), Баварське радіо та Інформаційна агенція «Норд-Ост» (Німеччина).
Грантодавець: Університет м.Пассау (Німеччина).
Координатор від ДНУ
: проф. Демченко В.Д.
Мета проекту: перебудова навчальних планів із врахуванням нових можливостей та нових умов роботи майбутніх журналістів, а також посилення матеріально-технічної бази тих університетів, які беруть участь у реалізації проекту.

Семінар в університеті Лучана Блага, м.Сібіу

Семінар в університеті Лучана Блага, м.Сібіу
 

Проект «Крос-медіа та якісний журналізм», ініційований Університетом Пассау (Німеччина), носить академічний характер і спрямований на створення навчально-методичного, науково-методологічного та матеріально-технічного підґрунтя для початку підготовки в Україні фахівців зі спеціалізації «Крос-медіа» (за нашою кваліфікацією – «Інтернет-журналістика»).

До міжнародного консорціуму, який склали університети Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови та шість українських університетів, у яких ведеться підготовка журналістів, увійшов і ДНУ імені Олеся Гончара. «І хоч координатором проекту з української сторони є Одеський університет, найскладніші завдання вирішує наш факультет», – говорить декан факультету систем та засобів масової комунікації, професор В.Д.Демченко. – Так, саме ми склали анкету для старшокурсників та журналістів-практиків і розповсюдили по всіх країнах, що беруть участь у проекті, яку потім ми й обробили, узагальнили і на її основі розробили рекомендації. Зараз працюємо над варіантом навчального плану для спеціалізації «Крос-медіа» («Інтернет-журналістика»), який буде враховувати напрацювання західноєвропейських університетів і, одночасно, адаптований наших вимог і реалій.


За рік функціонування проекту троє викладачів факультету взяли участь у двох теоретичних семінарах, троє – у двох семінарах із перепідготовки викладачів «Вчимо вчителів» (в Одесі та м.Сібіу (Румунія)), двоє студентів – у студентському семінарі з крос-медіа в університеті Пассау
».

2) Проект № 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR «Розробка та впровадження багатомовних програм педагогічної освіти в університетах Грузії та України (Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine)»

Загальна сума гранту: 918 374,03 євро.
Термін виконання: 2 роки (2013 - 2014 рр.)
Консорціум складається з п'яти учасників-університетів Грузії, Латвії і Литви та трьох учасників-університетів України.
Члени консорціуму:

1. Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі.
2. Ахалцихський державний освітній університет (м. Ахалцихе, Грузія).
3. Державний університет Іллі (м.Тбілісі, Грузія).
4. Латвійський університет (м. Рига, Латвія).
5. Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва).
6. Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна).
7. Кримський гуманітарний університет (м. Ялта, Україна).
8. Львівський національний університет ім. Івана Франка (м. Львів, Україна).
Грантхолдер: Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія). 
Координатор від ДНУ: доц. Анісімова А.І.
Мета проекту: розробка навчальних планів для багатомовних програм педагогічної освіти.

План забезпечення сталості результатів проекту TEMPUS DIMTEGU
План поширення результатів проекту TEMPUS DIMTEGU

Міжнародна програма

Міжнародна програма


Проект TEMPUS IV «DIMTEGU розробка і впровадження багатомовних програм в університетах Грузії та України» був започаткований у жовтні 2012 року, для досягнення покращення освітнього рівня випускників університетів Грузії та України – майбутніх учителів шкіл, завдяки розробці навчальних планів для мультилінгвальних програм педагогічної освіти. Протягом трьох років планувалося впровадження проекту в шести університетах – членах консорціуму, а саме: Тбіліському державному університеті ім. Іване Джавахішвілі, Державному університеті ім. Іллі Чавчавадзе (м.Тбілісі), Державний педагогічний університет Самцхе-Джавахеті (м. Ахалцихе, Грузія), Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Грант-холдером проекту вперше став не вищий навчальний заклад з країни-члену Європейського Союзу, а Тбіліський державний університеті ім. Іване Джавахішвілі. Координатором всього проекту TEMPUS – DIMTEGU є професор Дареджан Твалтвадзе. Координатором від ДНУ ім. Олеся Гончара є професор кафедри англійської філології А. І. Анісімова. У ДНУ на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства створена робоча група з питань реалізацій мети та задач проекту TEMPUS IV.

Координатор від ДНУ проф. А. І. Анісімова регулярно проводить засідання робочої групи, щоб обговорити поточні питання і завдання, а також бере участь у регулярних он-лайн відео-конференціях з координатором проекту (ТДУ) й іншими українськими партнерами.

Задля реалізації проекту необхідні були робочі зустрічі, щоб розглянути кроки розвитку та імплементації завдань проекту. Представники університету неодноразово брали участь у заходах згідно проекту. Першим вузом, що гостинно приймав велику міжнародну делегацію став Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. 18-20 лютого 2013 року у стінах ДНУ був проведений перший навчальний модуль «Методи навчання». У даному навчальному модулі взяли участь представники всіх університетів-партнерів та університетів-спостерігачів – Вільнюського університету (м. Вільнюс) та Латвійського університету (м. Рига). Загальна кількість учасників склала 45 осіб, з них 25 іноземців. Учасники семінару не лише обмінялися досвідом, але й познайомилися з університетом і музеями та видатними місцями Дніпропетровська.

Подальше тренування учасників проекту відбулося на грузинській землі. 19-24 березня 2013 року у Тбіліському державному університеті відбувся другий навчальний модуль «Розробка навчальних програм». Делегація від ДНУ у складі проф. А. І. Анісімової, проф. Н. П. Олійник, доц. О. О. Конопелькіної, доц. В. В. Яшкіної, доц. І. Г. Безродних поділилася отриманою на семінарі інформацією з робочою групою університету.

Наступним етапом роботи проекту TEMPUS – DIMTEGU стала презентація проекту навчального плану з мультилінгвальними компонентами. Делегація ДНУ ім. Олеся Гончара (проф. А. І. Анісімова, проф. В. П. Клюєв, доц. І. Г. Безродних) успішно представила свій проект під час семінару третього начального модуля «Мультилінгвальна / мультикультурна освіта» у Державному педагогічному університеті Самцхе-Джавахеті, м. Ахалцихе 3-8 червня 2013 року. Усна промова та візуальна Power Point презентація викликала загальний інтерес та жваву дискусію і була визнана однією з найкращих.

Восени 2013 року викладачі кафедри англійської філології розробили проекти навчальних програм (силабусів) курсів з мультилінгвальної підготовки.

На четвертому семінарі «Розробка навчальних курсів для магістерської мультилінгвальної програми освіти», що відбувся у Львівському національному університеті імені Івана Франка, делегація від ДНУ ім. Івана Франка (проф. А. І. Анісімова, доц. М. Ю. Волкова, доц. Н. А. Литовченко) виступила з доповіддю, присвяченою новітнім розробкам силабусів для програми підготовки магістрів і спеціалістів післядипломної освіти, а саме: новітнім та поновленим курсам, які будуть запропоновані студентам за спеціальністю «Мова і література (англійська)», а також представила список методичної літератури, переклад якої буде здійснювати в рамках запропонованого проекту фахівцями ДНУ ім. Олеся Гончара.

У рамках проекту існує міжнародний фаховий науковий електронний журнал "Multilingual Education". Проект надає можливість безкоштовно публікувати наукові праці не лише викладацькому складу кафедри англійської філології, а всьому науково-педагогічному персоналу університету. Викладачі кафедри англійської філології вже надали 8 наукових статей у журнал.

Від початку проекту TEMPUS IV робоча група ДНУ ім. Олеся Гончара регулярно поширює інформацію про проект у засобах масової інформації, щоб ознайомити громадськість з усіма етапами ходу проекту.

Підбиваючи підсумки 2013 року і річного існування проекту, 25 грудня 2013 року на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства була проведена міжкафедральна науково-практична конференція «Імплементація освітніх програм підготовки магістрів у контексті мультилінгвалізму», у якій взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва проф. М. П. Д’яченко, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства проф. І. С. Попова, координатор проекту від ДНУ проф. А. І. Анісімова, завідувач кафедри української літератури проф. Н. П. Олійник, завідувач кафедри романської філології проф. І. С. Кірковська, доцент кафедри української літератури О. В. Шаф, доцент кафедри англійської філології І. Г. Безродних та інші.

Початок квітня ознаменувався черговою знаковою подією у сфері міжнародного співробітництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з провідними ЗВО Європейського Союзу в рамках спільного проекту TEMPUS-IV “DIMTEGU”, у якому беруть участь також інші осередки освіти України і Грузії. Новим кроком на шляху до модернізації вищої школи в Україні став візит до країн Балтії. Протягом тижня здійснювався плідний обмін досвідом і думками між керівництвом і науковцями Дніпропетровського, Львівського, Тбіліського, а також Вільнюського і Латвійського університетів та іншими учасниками проекту.

Нагадаємо, що проект TEMPUS-IV “DIMTEGU”, який було розпочато в 2012 році, є довготривалим науково-практичним семінаром, кожний модуль якого присвячено розгляду окремих питань розвитку і впровадження новітніх програм підготовки магістрів у вишах Грузії та України.

Основною метою квітневої зустрічі у Вільнюсі та Ризі було формування наукової компетенції і вдосконалення практичних навичок під час роботи з віртуальним навчальним середовищем, або, згідно із сучасною термінологією, із системою управління навчальними курсами – MOODLE. Лекційні і практичні заняття, які проводили фахівці балтійських ВНЗ, сприяли поглибленню широкої уяви про можливості MOODLE платформи, дали змогу наблизитися до розуміння процесу організації взаємодії між викладачем і студентами, познайомитися з правилами побудови дистанційних курсів, а також рисами новаторських кроків у здійсненні традиційної очної форми навчання.

Прикметною ознакою квітневого модуля стала участь у зустрічі першої особи нашого університету, ректора, професора М.В. Полякова, а також декана ФУІФМ, професора І.С. Попової. Плануючи прийом гостей із України і Грузії, організатори балтійського навчального туру не обмежилися думками лише в рамках аудиторій. Процес навчання межував з представницькими заходами, серед яких – візити до Сейму Литви і Кабінету Міністрів Латвії, під час яких було обговорено нагальні питання сучасної вищої освіти, переваги і недоліки різних поглядів на мету навчання і способи фінансування перспективних проектів.

Слід зазначити, що теоретичний обмін досвідом адміністрування освіти успішно межував із практичними кроками на шляху до тіснішого міжнародного співробітництва, й сьогодні ДНУ має пишатися новими перспективами в цьому напрямку. Під час зустрічей і перемовин керівництвом Латвійського університету (у особі першого проректора А. Кангро) і Вільнюського університету (за допомоги декана гуманітарного факультету Р. Краучунене) було здійснено обмін проектами угод про співпрацю і обмін досвідом.

Не залишився за межами туру й культурний складник візиту. Знайомство українських гостей з національною специфікою країн Балтії продовжувалося протягом усього тижня: урочистий прийом, цікава культурна програма в традиціях етносу, екскурсія старим Вільнюсом та інше – все це стало яскравим доповненням до насиченого і пізнавального розкладу перебування.

  У перспективах проекту – відкриття на базі кафедри англійської філології ДНУ, під керівництвом завідувача, професора Анісімової А.І. мультилінгвальної лабораторії (класу), обладнаної найсучаснішим устаткуванням, що дасть змогу обмінюватися навчальними й академічними матеріалами на базі платформи ‘Moodle’, а також проводити семінари з вітчизняними та іноземними партнерами. 

Міжнародна програма

На фото (зліва-направо): проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка В.М. Кирилич; завідувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент І.С. Бик; завідувач кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент Д.Д. Герцюк; професор кафедри англійської філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара А.І. Анісімова; доцент кафедри англійської філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Н.А. Литовченко на семінарі «Розробка навчальних курсів для магістерської мультилінгвальної програми освіти» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (грудень 2013 року).

 Координатор проектор від ДНУ ім. Олеся Гончара А.І. Анісімова,
доцент кафедри англійської філології Н.А. Литовченко

Проекти, які виконувалися в Університеті у попередні роки:

1) Міжнародний проект TEMPUS-IV «Мережева взаємодія університетів-партнерів з реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі освітнього менеджменту»

Термін виконання: 2010-2012 рр.

Обсяги фінансування (якою стороною): Загальна сума гранту: 1 259 525 євро

Виконавці з обох сторін (прізвище, телефон, факс): Координатор від ДНУ – проф. В.П.Клюєв. тел.: (056) 744-53-74; факс: (056) 374-98-41; Координатор від Університету м.Хільдесхайм – проф., д-р Ольга Грауман. тел.: +495121/883-433; e-mail: jaugrau@uni-hildesheim.de

Вузи-партнери, учасники проекту:
 1. Фондовий університет м. Хільдесхайм (Німеччина); 
 2. Технічний університет м. Лодзь (Польща);
 3. Університет м.Кремс (Австрія);
 4. Університет м.Білефельд (Німеччина);
 5. Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого (Росія);
 6. Вітебський державний університет імені П.М.Машерова (Білорусь);
 7. Брестський державний університет імені А.С.Пушкіна (Білорусь);
 8. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна); 
 9. Хмельницький національний університет (Україна);
 10. Смоленський державний університет (Росія);
 11. Санкт-Петербурзька академія постдипломної педагогічної освіти (Росія).

Цільові групи:

 • Випускники бакалаврату
 • Менеджери відділів кадрів
 • Службовці муніципальних і регіональних органів управління освітою
 • Керівники шкіл і вузів
 • Керівники соціальних установ

Навчальні курси:

 • Управління освітніми системами і установами (ІТ в сфері освіти, безперервне навчання, Diversity Management)
 • Освітній менеджмент та організаційний розвиток (розвиток школи і вузу, освітній менеджмент на підприємствах)
 • Менеджмент якості
 • Освітній менеджмент в міжкультурному та міжнародному контекстах
 • Управління персоналом
 • Методологія освітнього менеджменту
 • Консультування в освітньому менеджменті
 • Організаційна психологія
 • Менеджмент

Сфери діяльності освітнього менеджера:

 • Управлінська діяльність в освітніх і соціальних закладах, а також у міжнародних освітніх організаціях
 • Організаційний розвиток та розвиток персоналу в фірмах
 • Дослідницька діяльність у вузах
 • Консультування в кадрових агентствах
 • Керівні функції в муніципальних і регіональних органах управління освітою

Цілі проекту:

 • Інтеграція існуючих раніше автономних систем підготовки та підвищення кваліфікації в галузі освітнього менеджменту в єдиний конструкт
 • Створення спадкоємних навчальних планів та освітніх програм для кожного ступеня багаторівневої системи професійної освіти, яка завершується видачею відповідного документа (посвідчення, сертифікат, диплом магістра)
 • Розробка концепції аспірантури, як третього рівня підготовки фахівців у галузі освітнього менеджменту
 • Створення міжнародної мережі університетів-партнерів, що забезпечує високу якість освіти за рахунок відкритого доступу учнів до кращих навчальних модулів і ресурсів, які є в мережі.
Пріоритетні завдання проекту:
 • Створення компетентнісних центрів в університетах-партнерах
 • Розробка концепції багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації в галузі освітнього менеджменту
 • Розробка та реалізація модульних освітніх програм для різних рівнів системи підвищення кваліфікації та аспірантури в області освітнього менеджменту
 • Формування міжнародного віртуального фонду найкращих навчальних модулів з освітнього менеджменту
 • Створення освітнього стандарту магістратури у системі підвищення кваліфікації
 • Формування міжнародних команд викладачів та міжнародних тандемів наукових керівників аспірантів
 • Розробка міжнародних підручників
Очікувані результати та їх впровадження: Створення міжнародної мережі університетів-партнерів для інтеграції університетських автономних систем підготовки та підвищення кваліфікації у галузі освітнього менеджменту.

Учасники проекту від ДНУ ім.О.Гончара:
1. Проф. Поляков Микола Вікторович. Ректор ДНУ, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України;
2. Проф. Д’яченко Михайло Павлович. Проректор з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва ДНУ;
3. Проф. Клюєв Володимир Петрович. Директор Центру післядипломної освіти, координатор проекту в ДНУ, проф. кафедри фундаментальних дисциплін;
4. Доц. Антоненко Анатолій Михайлович. Зав. НМК підвищення кваліфікації ЦПДО ДНУ, директор компетентнісного Центру,
Доцент кафедри фундаментальних дисциплін;
5. Доц. Мартиненко Василь Григорович. Зав. каф. фундаментальних дисциплін;
6. Полякова Тетяна Федорівна. Зав. НМК перепідготовки спеціалістів ЦПДО ДНУ. Доктор економічних наук, зав. каф. маркетингу.
7. Проф. Хамініч Світлана Юріївна;
8. Проф. Аршава Ірина Федорівна. Доктор психологічних наук, зав. каф. загальної та медичної психології;
9. Проф. Савчук Варфоломій Степанович. Доктор історичних наук, проф. каф. теоретичної фізики;
10. Проф. Носенко Елеонора Львівна. Науковий керівник НМЦ дистанційного навчання Академії педагогічних наук України при ДНУ, член-кор. АПН України;
11. Доц. Анісімова Алла Ігорівна. Кандидат філологічних наук, зав. каф. англійської філології;
12. Клочко Владислав Олегович. Методист вищої категорії Центру післядипломної освіти;
13. Климова Валентина Миколаївна. Асистент кафедри маркетингу.

Модульні елементи, які розроблені спеціалістами ДНУ (мовою проекту):
1. Модуль по выбору «Организационное развитие вуза» для фазы 2 «Профессиональная переподготовка»:
1.1 Модульный элемент «Стратегическое планирование и управление в современном вузе» (2 кредита=72 часа). Авторы: д.э.н., профессор Хаминич С.Ю.; аспирант Климова В.Н.
1.2 Модульный элемент «Организационная культура и менеджмент воспитательной работы вуза» (2 кредита=72 часа). Авторы: к.п.н., доцент Бондаренко З.П.; методист высшей категории Клочко В.О.
1.3 Модульный элемент «Глобализация и интернационализация высшей школы» (2 кредита=72 часа). Автор: д.ист.н., профессор Савчук В.С.
1.4 Модульный элемент «Глобализация и интернационализация высшей школы» билингвальный (немецкий) модульный элемент (2 кредита=72 часа). Авторы: д.ист.н., профессор Савчук В.С.; к.ф.н., доцент Пономарева Л.Ф.
1.5 Модульный элемент «Глобализация и интернационализация высшей школы» билингвальный (английский) модульный элемент (2 кредита=72 часа). Автор: к.ф.н., доцент Анисимова А.И.
2. Вариативный модуль «Менеджмент качества в образовательном учреждении» для фазы 2 «Профессиональная переподготовка»:
2.1 Модульный элемент «Технологии аккредитации и лицензирования образовательных учреждений» (2 кредита=72 часа). Авторы: к.т.н., профессор Клюев В.П.; методист высшей категории Клочко В.О.
2.2 Модульный элемент «Мониторинг качества образовательного процесса в высшей и средней школе» (2 кредита=72 часа). Авторы: к.ф-м.н., доцент Мартыненко В.Г.; ст. преподаватель Полякова Т.Ф.
3. Вариативный модуль «Организационное консультирование» для фазы 3 «Магистратура»:
3.1 Модульный элемент «Модели организационного консультирования» (2 кредита=72 часа). Авторы: д.э.н., профессор Хаминич С.Ю.; аспирант Климова В.Н.
3.2 Модульный элемент «Технологии сценического консультирования» (2 кредита=72 часа). Автор: к.ф-м.н., доцент Антоненко А.М.
 
Публікації:
 • Міжнародне співробітництво в сфері освітнього менеджменту - вимога сучасності. - Клюєв В.П.;
 • Із досвіду міжнародного співробітництва в галузі освітнього менеджменту. - Володимир Клюєв;
 • Публікація на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Публікація на сайті Дніпропетровського національного университету ім.О.Гончара;
 • Публікація в міській газеті "Наше місто" (м.Дніпропетровськ);
 • Практика реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу (на прикладі Дніпропетровського національного университету). Анісімова А.І, Клюєв В.П. Доповідь і презентація;
 • Інформація про заходи Проекту в Дніпропетровську (фрагмент програми "Вікно в Європу" на національному каналі ТВ-5) 21-23 травня 2012 р.;
 • Публікація на сайті обласного управління освіти Держобладміністрації про заходу проекту в Дніпропетровську 21-23 травня 2012 р.;
 • Інформація про події проекту в ДНУ 21-23 травня 2012 р. на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Освітній менеджмент в умовах міжнародної інтеграції - презентація книги (матеріли сайту м.Дніпропетровськ);
 • Відкриття компетентнісного центру в ДНУ (матеріали сайту ДНУ).
Участь у заходах проекту в 2010-2012 роках:
17.05.2010 р. Круглий стіл «Мережева взаємодія університетів-партнерів: стратегічні орієнтири та найближчі плани» в Новгородському державному університеті (Росія)
Круглий стіл «Мережева взаємодія університетів-партнерів: стратегічні орієнтири та найближчі плани» 

18.05-19.05.2010 р. Семінар-майстерня «Інформаційні та комунікаційні технології в мережевій взаємодії університетів-партнерів» в Новгородському державному університеті (Росія)

Семінар-майстерня «Інформаційні та комунікаційні технології в мережевій взаємодії університетів-партнерів»

12.07-15.07.2010 р. Семінар-майстерня для керівників компетентнісних центрів в університеті м. Хільдесхайм (Німеччина)
Семінар-майстерня для керівників компетентнісних центрів в університеті м. Хільдесхайм

1.11.2010 р. Робоча поїздка учасників проекту TEMPUS-IV в університети м.Хільдесхайм і м.Білефельд (Німеччина)

Робоча поїздка учасників проекту TEMPUS-IV в університети м.Хільдесхайм і м.Білефельд

12.12.2010-17.12.2010 р. Міжнародний семінар в університеті м.Хільдесхайм (Німеччина)
Міжнародний семінар в університеті м.Хільдесхайм

10-11.01.2011 р. Нарада координаторів університетів-партнерів в рамках проекту TEMPUS-IV в Новгородському державному університеті (Росія)
 Нарада координаторів університетів-партнерів в рамках проекту TEMPUS-IV в Новгородському державному університеті

21.01.2011-30.01.2011 р. Міжнародний семінар «Моделі постдипломної освіти та підвищення кваліфікації в галузі освітнього менеджменту» в університеті м.Білефельд (Німеччина)
 Міжнародний семінар «Моделі постдипломної освіти та підвищення кваліфікації в галузі освітнього менеджменту» в університеті м.Білефельд

14.03.2011-17.03.2011 р. Міжнародний семінар для технічних фахівців в Технічному Університеті м.Лодзь (Польща)
Міжнародний семінар для технічних фахівців в Технічному Університеті м.Лодзь

04.04.2011-07.04.2011 р. Міжнародний семінар «Мережева взаємодія українських та німецьких університетів-партнерів» в Університеті м.Хільдесхайм (Німеччина)

Міжнародний семінар «Мережева взаємодія українських та німецьких університетів-партнерів» в Університеті м.Хільдесхайм
16.05.2011-17.05.2011 р. Міжнародна конференція  «Стратегії диференціації та індивідуалізації навчання студентів у руслі Болонського процесу» Великий Новгород (Росія)
03.07.2011-07.07.2011 р. Міжнародна майстерня «Наукове підвищення кваліфікації» в Дунайському університеті м.Кремс (Австрія)
 
Міжнародна майстерня «Наукове підвищення кваліфікації» в Дунайському університеті м.Кремс

19.09.2011-23.09.2011 р. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі освітнього менеджменту» у Хмельницькому національному університеті (Україна)
 
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі освітнього менеджменту»

16.04.2012-19.04.2012 р. Міжнародний семінар «Методи і технології поширення результатів проектної діяльності» в Університеті м. Хільдесхайм (Німеччина)
 
Міжнародний семінар «Методи і технології поширення результатів проектної діяльності» в Університеті м. Хільдесхайм

21.05.2012-23.05.2012 р. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи освітнього менеджменту в сучасних умовах міжнародної інтеграції» в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (Україна)
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи освітнього менеджменту в сучасних умовах міжнародної інтеграції»

08.07.2012-12.07.2012 р. Міжнародна конференція "Менеджмент підвищення кваліфікації у вузі" в Дунайському університеті м.Кремс (Австрія)
 
Міжнародна конференція "Менеджмент підвищення кваліфікації у вузі" в Дунайському університеті м.Кремс

09.09.2012–15.09.2012 р. Міжнародна науково-практична конференція за підсумками проекту «Мережева взаємодія університетів-партнерів з реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації в області освітнього менеджменту» у Новгородському державному університеті й Санкт-Петербурзькій академії постдипломної педагогічної освіти (Росія)
Міжнародна науково-практична конференція за підсумками проекту «Мережева взаємодія університетів-партнерів з реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації в області освітнього менеджменту»

22-23 травня 2012 р. в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара в рамках спільного Європейського проекту TEMPUS-IV «Мережева взаємодія університетів-партнерів з реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту» відбулася міжнародна науково-практична конференція присвячена проблемам і перспективам освітнього менеджменту в сучасних умовах міжнародної інтеграції.
 
Міжнародний проект

Учасниками конференції стали представники
білоруських, німецьких, російських та українських вишів:
- Університет м.Хільдесхайм (Німеччина): професор Ольга Грауманн (Prof. Dr. Dr. Hc Olga Graumann), науковий співробітник Ірина Діль (MA Irina Diel)
- Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого (Росія): проректор, професор Певзнер М.Н., директор ІНПО, професор Ширін А.Г., доцент Петряков П.А.
- Смоленський державний університет (Росія): доцент Савченкова Н.Н.
- Вітебський державний університет імені П.М.Машерова (Білорусь): проректор, доцент Турковський В.І., зав. каф. доцент Бумаженко Н.І.
- Брестський державний університет імені О.С.Пушкіна (Білорусь): доцент Козинський А.А.
- Санкт-Петербурзька Академія постдипломної педагогічної освіти (Росія): проф. Горшков А.С.
- Хмельницький національний університет (Україна): професор Стадник В.В., доц. Михальчик С.О.
На початку конференції з вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор ДНУ, проф. М.В. Поляков і керівник проекту ТЕМПУС-4, проф. О.Грауман. На пленарному засіданні виступили з доповідями представники університетів-партнерів:
- О.Грауман, І.Діль «Різноманітність як нова вимога до освітнього менеджменту»;
- М.Н.Певзнер та А. Г.Ширін «Інтернаціоналізація як стратегія розвитку сучасного вишу»;
- М.В.Поляков, В.С.Савчук «Інформаційні артефакти корпоративної культури»;
- В.В.Стадник, С.О.Михальчик «Реалізація принципів Болонської декларації в міжнародній мережі університетів-партнерів»;
- В.І.Турковський «Особистісно-професійні та методологічні засади формування у викладачів університету готовності до наукових досліджень у сфері освітнього менеджменту»;
- А.А. Козинський «Університет як центр реалізації міжнародних проектів у масштабах регіональної освіти»;
- Н.Н.Савченкова «Особливості становлення тестологіческіх культури педагога в сучасних умовах розвитку освіти».
 
Міжнародний проект

  Після пленарного засідання конференція продовжилася в рамках роботи секцій:
- Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародного співробітництва у сфері освітнього менеджменту;
- Мережева взаємодія навчальних закладів у сфері освітнього менеджменту;
- Менеджмент та організаційний розвиток вищої школи;
- Менеджмент якості в навчальних закладах різного рівня;
- Організаційна культура та менеджмент виховної роботи в навчальних закладах.
Міжнародний проект

Центральними подіями конференції стали урочисте відкриття компетентнісного центру ДНУ і презентація міжнародного підручника «Менеджмент та організаційний розвиток вишу», підготовленого колективом авторів - професорами Новгородського державного університету, Вітебського державного університету ім. П.М.Машерова і Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. У презентації взяли участь не лише безпосередні учасники конференції, але й керівники Смоленського держуніверситету, Вітебського держуніверситету і Санкт-Петербурзької академії постдипломної педагогічної освіти, які у віртуальному режимі змогли взяти участь в обговоренні питань менеджменту вишу. Це стало можливим завдяки обладнанню для відеоконференцій компетентнісного центру ДНУ.

Організаторами конференції була підготовлена дуже різноманітна культурна програма. Гості ДНУ із зацікавленістю відвідали Аерокосмічний центр в Дніпропетровську. Яскраві враження в учасників конференції залишилися й від екскурсійної поїздки у м.Запоріжжя та острів Хортиця, де гостям була запропонована кінна вистава.
 
Міжнародний проект
Керівництво, співробітники та студенти ДНУ приклали чимало зусиль для достойної зустрічі гостей та проведення конференції. Не залишило проект без уваги і керівництво міста: у заходах взяв участь В.К.Горячев – заступник керівника управління науки та освіти Дніпропетровської міської ради. 

Важливість заходів, проведених в ДНУ, підкреслює також їх висвітлення на телебаченні: національний «5 канал» присвятив конференції щотижневу передачу «Вікно в Європу», а Дніпропетровська міська телестудія – майже півторагодинне інтерв’ю з ректором ДНУ, проф. М.В.Поляковим, координатором проекту О.Грауман (Університет м.Хільдесхайм, Німеччина) та проректором Новгородського державного університету ім.Я.Мудрого М.Н.Певзнером у програмі «Відкритий файл».  
 
2) TEMPUS проект № 26193_2005 «Кризовий аналіз та прийняття рішень в Україні»

    Термін виконання: 3 роки.

Частка фінансування для Дніпропетровського національного університету складає: 93 570,00 євро.

Члени консорціуму:

 1. Штутгартський університет (Штутгарт, Німеччина) – грантхолдер;
 2. Університет «La Sapienza» (Рим, Італія);
 3. Дніпропетровський національний університет (Дніпропетровськ, Україна) – координатор;
 4. Київський міжнародний університет (Київ, Україна);
 5. Таврійський національний університет (Сімферополь, Україна);
 6. Тернопільський державний економічний університет (Тернопіль, Україна).

Мета проекту:

Метою цього проекту є розробка програми підготовки магістрів за спеціалізацією «Аналіз кризових ситуацій та прийняття рішень». У рамках проекту викладачі соціально-гуманітарного факультету ДНУ пройшли стажування в Римському університеті зі специфіки, методики проведення занять для підготовки магістрів за європейськими стандартами. Також отримано техніку та обладнано ресурсний центр з підготовки магістрів на базі соціально-гуманітарного факультету ДНУ.

За програмою магістрів, яка розрахована на 3-4 семестри, було підготовлено 10 студентів у 2007 – 2008 н. р., також передбачено підготовку такої ж групи у 2008 – 2009 н. р.

3) «Розробка стратегії міжнародної мобільності студентів України з використанням можливостей ЕСТS» (2007 – 2008 рр.). Цей проект є продовженням TEMPUS проекту «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних відділів європейської кредитно-модульної системи».

Термін виконання: 1 рік.

Члени консорціуму:

 1. Дрезденський технічний університет (Дрезден, Німеччина) – грантхолдер;
 2. Університет Роскільда (Роскільд, Данія);
 3. Національний авіаційний університет (Київ, Україна);
 4. Дніпропетровський національний університет (Дніпропетровськ, Україна);
 5. Івано-Франківський національний університет нафти та газу (Івано-Франківськ, Україна);
 6. Інститут підприємництва та сучасних технологій (Житомир, Україна);
 7. Львівський національний аграрний університет (Львів, Україна);
 8. Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 9. Одеська національна академія зв’язку (Одеса, Україна);
 10. Таврійський національний університет (Сімферополь, Україна);
 11. Вінницький національний технічний університет (Вінниця, Україна);
 12. Запорізький національний університет (Запоріжжя, Україна) – координатор.

Мета проекту:

Розробка та видання «Інструкції для реалізації можливостей міжнародної мобільності студентів України».

4) ТЕМПУС проект «Реформування освітніх програм у сфері космічних технологій у республіках Казахстан, Росія, Україна»

Термін виконання: 2009-2012 рр.

Обсяги фінансування (якою стороною): Загальна сума гранту: 1,2 млн. євро (Євросоюз), Фінансування на І рік виконання проекту складає 20 086 євро

Виконавці з обох сторін (прізвище, телефон, факс): Керівник від ДНУ – професор О.М. Петренко тел.: (056) 373-12-74 факс: (056) 374-98-41; Керівник від Берлінського технічного університету – професор Клаус Брізз тел.: +493031421339

Напрямок співпраці (економіка, екологія і т.і.): Академічний обмін

Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.): Берлінський технічний університет (Німеччина) – грантхолдер; Фірма ECM Office (Нідерланди, Бельгія) – координатор; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна); Київський національний технічний університет (Україна); Харківський національний аерокосмічний університет (Україна); Балтійський державний технічний університет (Росія); Самарський державний аерокосмічний університет (Росія); Сибірський державний аерокосмічний університет (Росія); Євразійський національний університет (Казахстан); Карагандинський державний технічний університет (Казахстан)

Очікувані результати та їх впровадження: Розробка нових освітніх програм у сфері космічних технологій у республіках Казахстан, Росія, Україна.

Модернізація навчальних планів, підвищення якості навчання:

Якість навчання на фізико-технічному факультеті підвищилася за рахунок організації комп'ютерного класу, де використовуються програмні продукти, отримані в ході виконання проекту: Pro Engineering та Altium Designer;

організована лабораторія космічного зв’язку, в якій використовуються технічні засоби та апаратура, представлена університетом TUB.

У навчальні плани підготовки бакалаврів були введені нові дисципліни: «Проектування мікросупутників», «Зв'язок космічного призначення», «Менеджмент і маркетинг космічної діяльності», що дозволило підвищити конкурентоспроможність випускників ДНУ на ринці праці; важливим результатом виконання проекту є використання в навчальному процесі комплексу зв’язку з наносупутниками, що дозволило студентам ДНУ отримати практичний досвід роботи з системою космічного зв’язку, отримувати телеметричні параметри супутника та оцінювати його технічний стан; в процесі виконання проекту були змінені навчальні плани навчання студентів ДНУ. Це було зроблено на основі досвіду, який було отримано в ході стажування викладачів, аспірантів і студентів в європейських університетах-партнерах. Навчальні матеріали, які були отримані в результаті стажування, були використані для підготовки та видання навчальних посібників, які використовуються в навчальному процесі.

У результаті виконання проекту зміцнилися зв’язки як з університетами партнерами, так і з підтримуючими організаціями. Щорічно ДНУ спільно з Національним центром аерокосмічної освіти молоді України проводить Міжнародну молодіжну конференцію "Людина і космос". В ході виконання проекту з кожним роком кількість студентів и молодих вчених з університетів – членів консорціуму постійно збільшується. Українські університети – члени консорціуму об'єднали свої зусилля для створення в Україні першого університетського мікросупутника.

Проведено два семінари для студентів 4-го курсу напряму підготовки "Авіа- та ракетобудування", які присвячені принципам побудови підсистем мікросупутника.

Підготовлено до захисту 5 випускних бакалаврських робіт та 5 магістерських робіт, тематика яких пов’язана з побудовою систем управління та радіозв’язку з мікросупутником.

Розробка нових навчальних дисциплін:

У навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом підготовки "Авіа та ракетобудування" включені дисципліни, розроблені за рекомендаціями університетів TUB, Lessius, Fontys (4-й курс – 7, 8 семестри):

«Проектування мікро- і наносупутників» - 7 кредитів ECTS – 252 годин, професор Давидов С.О., доцент Кулабухов А.М.;

«Системи космічного зв’язку» - 7 кредитів ECTS – 252 годин, доцент Чашка Ю.М., старший викладач Савченко В.Н.;

«CAD/CAM/CAE проектування вузлів і електронних компонентів мікросупутників» - 5 кредитів ECTS – 180 годин, доцент Скорик Б.І., старший викладач Астахов Д.С.;

«Менеджмент і маркетинг в космічній діяльності» - 6 кредитів ECTS – 216 годин, доцент Джур О.О., старший викладач Бєліков В.В.

Підготовка нових навчальних посібників:

У рамках виконання проекту CRIST підготовлені навчальні посібники:

Астахов Д.С., Петренко О.М., Скорик Б.І. Проектування електронних схем з використанням пакету ALTIUM DESIGNER. – Дніпропетровськ: ДНУ – 2011, 80 с.

Майданюк Д.М., Петренко О.М., Подольчак С.М., Шинкаренко О.А. Проектування вузлів з використанням пакету PRO/ENGINEER. - Дніпропетровськ: ДНУ – 2011, 229 с.

За час виконання проекту в навчанні за новими навчальними планами прийняли участь 2 аспіранта, 22 бакалавра в першій пілотній групі, 24 бакалавра в другій пілотній групі, які навчаються за спеціальностями "Автоматика і управління в технічних системах" и "Апаратура радіозв'язку, телебачення і радіомовлення". Протягом 2011-12 навчального року виконані 6 випускних бакалаврських робіт за тематикою, пов’язаною з проектуванням вузлів і підсистем наносупутників. В підвищенні кваліфікації в європейських університетах прийняли участь 2 доцента, 2 старших викладача, 3 аспіранта.

CRIST-2008 в ДНУ

CRIST-2008 в ДНУ
 
CRIST-2008 в ДНУ

CRIST-2008 в ДНУ

ФТФ2 Лабораторія CAD / CAM / CAE проектування:

ФТФ2 Лабораторія CAD / CAM / CAE проектування
 
ФТФ3 Курс CAD / CAM / CAE проектування в 2010-11 н.р. був введений за 4 спеціальностями:
 1. «Проектування та конструкції космічних літальних апаратів»
 2. «Двигуни та енергетичні установки КЛА»
 3. «Система управління КЛА»
 4. «Радіоелектронні системи та комплекси»

Заняття проводять 5 викладачів:
Доцент Д. Майданюк - стажування за проектом
Доцент А. Шинкаренко - стажування за проектом
Ст. преп. Д. Астахов - стажування за проектом
Ст. преп. С. Подольчак
Доц. Скорик Б.І.

Протягом 2010-11 уч. року курс вивчили 76 студентів кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Лабораторія космічного зв'язку:

Лабораторія космічного зв'язку

Лабораторія космічного зв'язку
 

1. Частина устаткування отримана і встановлена фірмою «Доля» (Київ)
2. Організацією лабораторії займаються:
• Зав. кафедрою САУ доцент А. Кулабухов
• аспірат Д. Файзуллін - стажування за проектом
• Аспірант Д. Грошелев - стажування за проектом
3. В організації лабораторії беруть участь 12 студентів кафедри САУ

Перелік компонентів наземної станції:

 1. Моторна система фірми YAESU, модель G-5500 - 1
 2. Попередні (антенні) підсилювачі - 2
  • SP-2000 для метрового діапазону
  • SP-7000 для дециметрового діапазону
 3. Радіостанція ICOM910H в діапазонах 70см і 2м - 1
 4. Хрестоподібні антени типу YAGI в метровому і дециметровому діапазонах - 3
 5. Вимірювач коефіцієнта стоячої хвилі SX-27P - 1
 6. Блок живлення для радіостанцій ICOM - 1
 7. Молнізащітний штекер DIAMOND CA-23RP - 2
 8. Контролер управління ротором RCI-SE EA4TX - 1
 9. Модуль зв'язку TNC3S-K (SYMEK) - 1
 10. Модуль зв'язку TNC-DLRTUBSAT - 1
 11. Коаксіальний кабель ECOFLEX10, роз'єми типів N, PL, BNC і ін.

Лабораторія супутникобудування:

Організація та технічне оснащення лабораторії супутникобудування:

 • Виділення та ремонт приміщення
 • Оснащення лабораторії
 • Отримання апаратури, приладів, інструментів
 • Монтаж апаратури

Перелік приладів технічного оснащення лабораторії супутникобудування:

 1. Програмований модуль енергопостачання QL564P - 1
 2. Модуль енергопостачання EL302P (0-30V / 0-2А) - 2
 3. Спектральний аналізатор PSA1301T (1.3GHz) - 1
 4. Осцилоскоп WaveJet 314 4-Kanal-DSO - 1
 5. WJ-LAN Інтерфейс для WaveJet 314 - 1
 6. Мультиметр універсальний Fluke 177 - 4
 7. Паяльні станції ST-50A - 4
 8. AC-DC-Adapter (портативні блоки живлення) - 16
 9. Адаптер USB-to-RS232 - 2
 10. Програматори AVR-ISP-MK2 Atmel - 4
 11. ICOM 91 ОН VHF / UHF Transceiver - 1
 12. Блок живлення для радіостанцій ICOM - 1
 13. Портативні радіостанції STE-BK77 - 8
 14. Мікроконтролери Atmel - 14
 15. Модеми FSK. GMSK - 12
 16. Лабораторний інструментарій - 2

Інформація про хід виконання проекту CRIST-2008:

 1. Проведення круглого столу під час проведення 13-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Людина і космос» (спільне проведення Національним центром аерокосмічної центру освіти молоді України та Дніпропетровським національним університетом).
 2. Презентація ходу виконання проекту CRIST-2008 під час проведення "The third International Conference" Advanced Space Technologies for the Humankind Prosperity", (спільне проведення ДКБ «Південне» та Дніпропетровським національним університетом, 2011 р.). 

  CRIST-2008 в ДНУ
   
 3. Презентація ходу виконання проекту CRIST-2008 під час семінару, присвяченого виконанню проектів за програмою TEMPUS, які виконуються в Дніпропетровським національному університеті в 2011 р.

   CRIST-2008 в ДНУ
   
 4. Доповіді співробітників Дніпропетровського національного університету, які пройшли стажування за проектом CRIST-2008 на «Першому всеукраїнському форумі студентів, аспірантів і молодих учених».

Основні підсумки виконання проекту CRIST В ДНУ:

Основні підсумки виконання проекту CRIST В ДНУ
 
Основні підсумки виконання проекту CRIST В ДНУ
 
Основні підсумки виконання проекту CRIST В ДНУ
 1. Викладачі ДНУ пройшли стажування в провідних університетах Європи.
 2. На фізико-технічному факультеті ДНУ створені лабораторії:
  • CAD / CAM / CAE проектування вузлів та елементів ракетно-космічної техніки;
  • космічного зв'язку з університетськими наносупутника;
  • спутнікостроенія.
 3. У навчальні плани напрямів підготовки «Авіа і ракетобудування», «Авіоніка», «Радіотехніка», «Приладобудування», «Системи технічного захисту інформації» введена дисципліна «Проектування електронних схем з використанням пакета ALTIUM DESIGNER».
 4. У навчальні плани напрямів підготовки «Авіа і ракетобудування», «Двигуни і енергоустановки літальних апаратів», «Машинобудування», Прикладна механіка »введена дисципліна« Проектування вузлів ракетно-космічної техніки з використанням пакета PRO / ENGINEER ».

5) ТЕМПУС проект «Мережа освітніх центрів з сучасних технологій у місцевому самоврядуванні»

Термін виконання: 2009-2011 рр.

Обсяги фінансування (якою стороною): Загальна сума гранту: 756 551 євро (Євросоюз)

Виконавці з обох сторін (прізвище, телефон, факс): Керівник від ДНУ – професор О.М. Кісельова тел.: (056) 745-24-83 факс: (056) 374-98-41; Керівник від Університету Кобленць-Ландау – професор Клаус Троіч тел.: +492612872643 факс: +492612872642

Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.): Університет Кобленць-Ландау (Кобленць, Німеччина) – грантхолдер; Університет Вальядоліду (Іспанія) – координатор; Люблінський університет (Польща); Університет Кошице (Словаччина); Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна); Львівський національний університет (Україна); Сумський національний університет (Україна); Московський обласний університет (Росія); Тамбовський державний університет (Росія); Університет Комрату (Молдова); Єреванський державний університет (Вірменія); Єреванський університет мистецтва (Вірменія); Дніпропетровська обласна адміністрація (Україна); Львівська обласна адміністрація (Україна); Сумська обласна адміністрація (Україна); Тамбовська обласна адміністрація (Росія); Міністерство освіти і науки України; Міністерство освіти і науки Росії; Міністерство освіти і науки Вірменії

Очікувані результати та їх впровадження: Впровадження у практику місцевих органів влади сучасних інформаційних технологій. Організація регіональних центрів з навчання представників місцевих адміністрацій сучасним інформаційним технологіям, їх застосування у менеджменті, а також іноземним мовам. Вивчення потреб місцевих організацій у впровадженні нових технологій. Розробка на основі західного досвіду навчальних планів курсів, які будуть проведені наприкінці проекту.
 

Інформація про впровадження результатів проекту TEMPUS-ECESIS «Мережа освітніх центрів з сучасних технологій у місцевому самоврядуванні» (ECESIS, HES_JEP-002320-2008)

ДНУ ім. О. Гончара

Цілі проекту TEMPUS-ECESIS:

 • впровадження європейських методів інформаційного менеджменту в практику установ місцевого самоврядування в країнах-партнерах (Україна, Росії, Молдові та Вірменії)
 • організація постійно діючих центрів підвищення кваліфікації для працівників місцевих адміністрацій
 • розробка навчальних планів в галузі інформаційного менеджменту

Склад робочої групи ДНУ по реалізації проекту TEMPUS-ECESIS:

Д’яченко Михайло Павлович, проф., проректор з міжнародної роботи
Координатор проекта от ДНУ:
Киселева Елена Михайловна, д.ф.-м.н., проф., декан факультета прикладной математики
Координатор проекту від ДНУ:
Кисельова Олена Михайлівна, д.ф.-м.н., проф., декан факультету прикладної математики

Викладачі ДНУ, розробники навчальних курсів:

 • Антоненко А.М., к.ф.-м.н., доцент
 • Ємел’яненко Т.Г., к.т.н., доцент
 • Зайцева Т.А., к.т.н., доцент
 • Мацуга О.Н., к.т.н., доцент
 • Притоманова О.М., к.э.н., доцент
 • Фірсов А.Д., к.ф.-м.н., доцент

Центр підвищення кваліфікації державних службовців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Створений в рамках проекту TEMPUS-ECESIS (ECESIS, HES_JEP-002320-2008)

Розміщення Центру:

Навчальний комп'ютерний клас Центру розміщується в корпусі факультету прикладної математики ДНУ в аудиторії 3/28.

Факультет прикладної математики:

Факультет прикладної математики

Навчальний клас Центру:

Навчальний клас Центру 

Академічні аспекти функціонування Центру в ДНУ:

Навчання проводиться на підставі Ліцензії МОН АВ № 506589 з 10.03.2010 по 01.07.2019.

В кінці навчання слухачі отримають Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю "Державна служба" державного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Тривалість одного циклу навчання - не менше 72 акад. годин

Форма навчання - очна або очно-заочна із застосуванням дистанційних технологій навчання.

Кількість слухачів одного циклу - до 16 осіб.

Навчальна програма для пілотної групи (грудень 2010р.):

 №  Назва курсу Кількість акад. годин Викладач
1 Статистичні методи для місцевих адміністрацій 8 Мацуга О.Н., к.т.н., доцент
2 Офісні системи 8 Ємел’яненко Т.Г., к.т.н., доцент
3 Інформаційні технології в місцевому самоврядуванні: практичні аспекти 12 Притоманова О.М., к.э.н., доцент
4 Системний аналіз та проектування на UML 4 Фірсов А.Д.,к.ф.-м.н., доцент
5 Електронний уряд 8 Антоненко А.М.,к.ф.-м.н., доцент
6 Web-ориентированные технологии 6 Набоков А.В.
7 Європейські реформації в сфері вищої освіти
(пропозиції для місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування)
6 Демчик А.И., к.филос.н.
8 Англійська мова 22  

РАЗОМ: 74

Забезпечення стабільності результатів проекту:

Молошна Олена Леонідівна

Начальник управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області.
 

Забезпечення стабільності результатів проекту
 

Напрямки роботи Центру підвищення кваліфікації державних службовців при Дніпропетровському національному університет ім. О.Гончара:

 1. Підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.
 2. Навчальні заняття студентів ДНУ з комп'ютерних наук (в середньому 34 години на тиждень), договір про виробничу практику студентів ДНУ в підрозділах обладміністрації.
 3. Консультації з питань комп'ютеризації, автоматизації, електронного уряду, соціальних мереж для державних службовців співробітників місцевих рад (1 раз в два тижні по 2:00, а також в дистанційному режимі і offline).
 4. Розвиток науково-методичок забезпечення Центру, розробка додаткових курсів та тренінгів з тематики, запропонованої фахівцями Дніпропетровської обласної ради і обладміністрацією.

Результати науково-методичної роботи викладачів-розробників курсів Центру обговорювалися в рамках IX міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» 23-24 листопада 2011 року на секції «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування»:

 • Прітоманова О.М. Концепція створення інформаційних систем в органах державного управління.
 • Антоненко А.М. Проблеми і перспективи розвитку систем електронного уряду.
 • Набоков А.В. Розвиток електронного документообігу як складової частини електронного урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 • Ємельяненко Т.Г., Мацуга О. Використання дистанційних технологій навчання для підвищення кваліфікації державних службовців.

6) Програма «Erasmus Mundus»

Ця програма розрахована на три роки і повністю фінансується Євросоюзом. До складу консорціуму входять десять університетів з країн колишнього СНД (шість – з України, по два – з Білорусі та Молдови) та десять університетів з країн ЄС. Програма надає можливість студентам протягом двох семестрів пройти навчання в європейському університеті-партнері. Студенти, які вже отримали базову вищу освіту, мають змогу отримати європейський диплом магістра після навчання за кордоном. Аспіранти готуватимуть дисертації в університеті-партнері протягом двадцяти місяців. Викладачі, наукові співробітники можуть пройти стажування або виконати науковий чи методичний проект протягом 1-6 місяців залежно від проекту.

У 2007 – 2008 н. р. група студентів ДНУ соціально-гуманітарного, механіко-математичного, економічного факультетів та факультету прикладної математики (6 студентів) пройшла курс навчання в університетах Португалії, Італії, Туреччини, Литви та Нідерландів. За цією програмою також були відряджені 1 аспірант та 5 викладачів ДНУ з метою навчання, стажування, проведення наукових досліджень в університетах Італії, Іспанії, Польщі та Туреччини.

У червні 2008 р.у м. Кишинів (Молдова) відбулося засідання відбіркової комісії консорціуму цієї програми. Наші студенти та викладачі виграли найбільше грантів на навчання та стажування протягом 2008-2009 рр. в університетах членів консорціуму: 10 стипендій – для навчання на 3-му курсі; 6 стипендій – для навчання у магістратурі; 3 стипендії – для навчання в аспірантурі; 2 стипендії – для науковців; 3 стипендії – для співробітників ДНУ.

7) Проект «Регіональне навчання та розвиток консультативних можливостей в Україні» (партнер – Університет Мак Гілл, м. Монреаль, Канада). Цей проект виконувався консорціумом ВНЗ України і передбачав організацію нових форм післядипломної освіти в ДНУ, спрямованих на короткотермінову підготовку представників малого та середнього бізнесу Придніпровського регіону.

Мета проекту:

Відкриття при кожному університеті центру з надання консалтингових послуг для потреб регіону.

У рамках проекту до ДНУ були запрошені представники Університету Мак Гілл для проведення тренінгових занять та навчальних семінарів на замовлену тематику.

Очікується фінансування електронної бібліотеки – 10 000 кан. доларів, обладнання – 4 000 кан. доларів.

8) Програма НАТО «Безпека завдяки науці»

Термін виконання: 2007-2009 рр.

Мета проекту:

Дослідження забруднення навколишнього середовища та аналіз змін поверхневих ліпідів рослин під впливом шкідливих речовин, визначення масштабу і напрямів цих змін та усвідомлення місця прямого включення забруднювачів до зовнішніх ліпідів.

У рамках цього проекту вже підписано договір про наукову співпрацю ДНУ з Центром екологічних досліджень ім. Гельмгольца (м. Лейпциг, Німеччина).

9) Проект у рамках договору між ДНУ та Середньосхідним технічним університетом (м. Анкара, Туреччина)

Мета проекту:

Спільна з ДКБ «Південне» розробка, проектування та виготовлення мікрорідинного ракетного двигуна малої тяги для космічних літальних апаратів.
   
    Термін виконання:
2008 р.

Для реалізації цього проекту передбачено навчання турецьких студентів, аспірантів і наукових співробітників із відповідного фаху. Навчання планується проводити в процесі спільної розробки, проектування й виготовлення демонстраційного зразка реального виробу.

10) Проект «Нові фармакологічно активні каркасні сполуки»

   Термін виконання: 2 роки.

Мета проекту:

Розробка методів синтезу нових потенційно біологічно активних каркасних сполук.

Із 2007 року ДНУ приєднався до міжнародного проекту «Біострат» як єдиний представник від України. Цей проект присвячений обміну досвідом найкращих досягнень у роботі національних платформ зі збереження біорізноманіття (Біоплатформ).

Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні оголошує конкурс

Fulbright Faculty Development Program (FFDP) передбачає проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО).

Упродовж академічного року учасники Програми проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти — дослідницькі та такі, що спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів, оновлення навчальних матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та викладання.

Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слухачів. Фіналісти зможуть обрати вибіркові курси за домовленістю з американським професором або іншими викладачами факультету, але Fulbright не покриває витрати на проходження сертифікатних програм стипендіатами FFDP.

Детальні інструкції щодо виповнення анкети та оформлення конкурсного пакету документів, вимог до обов'язкових комп’ютерного тесту TOEFL iBT є на сайті http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/34/application.html та в інструкціях.

До 1 листопада потрібно заповнити онлайнову анкету та надіслати всі інші конкурсні документи. Розгляд та етапи конкурсу тривають протягом декількох місяців, тому, якщо документи подано у листопаді 2014 року, поїхати на стажування до США фіналіст зможе у липні - вересні 2015 року.

З якими проектами подавались фіналісти FFDP у 2013-2014, можна дізнатись, прочитавши фулбрайтівський "Вісник" ( про FFDP: стор. 20-29).

Додатки:

docs/Poster_FFDP.pdf
docs/FFDP_Instructions_2015-2016.pdf
docs/Press Release_Fulbright Program in Ukraine.doc

Контактна інформація:

Представництво Інституту Міжнародної Освіти

вул. Еспланадна, 20, офіс 904, Київ, 01001, Україна

тел.: (+380 44) 287 0777 | факс: (+380 44) 230 2060

E-mail: office.ukraine@iie.org |ffdp.ukraine@iie.org

www.fulbright.org.ua | Facebook Fulbright.Ukraine | Twitter @FulbrightUA

Відділ по роботі з міжнародними організаціями
та іноземними партнерами

Контакти для зацікавлених у стипендіях програми Польський Еразмуc

Програма Польський Еразмус - є стипендіальною програмою Уряду Польщі для України, на рівні двосторонньої домовленності.

За конкурси програми Польський Еразмус відповідають Посольство Республіки Польща в Укарїні і Мінісерство освіти і науки України.

Контактна інформація: www.kijow.msz.gov.pl

e-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl

01901 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 12, тел. 230-07-00, факс 270-63-36 або на сайті Міністерства освіти і науки України Корисна інформація (PDF)

Звертаємо увагу, що Польський Еразмус, чи інші стипендії від Урядів і огранізацій окремих держав-членів ЄС НЕ входять до нової програми Європейського Союзу Еразмус+, звертайтесь до відповідних контактів.

Інші можливості на стипендії на мобільність різних держав-членів Європейського Союзу (PDF)
Щодо стипендіальних конкурсів в рамках програми ЄС Еразмус+ за які відповідає НЕО в Україні (проект ЄС) на сайті офісу у розділі Індивідуальні гранти за посиланням завжди раді проконсультувати.

РЕСУРСИ ДЛЯ МОЛОДІ ЩОДО КРЕДИТНОЇ ТА СТУПЕНЕВОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗА ПРОГРАМОЮ ЕРАЗМУС+ (гіперпосилання)