Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

Відділ міжнародних проектів

Начальниця відділу міжнародних проєктів – Гільорме Тетяна Вікторівна, докторка економічних наук, доцентка, академікиня Академії економічних наук України
Корпус № 1, кабінет № 224 (просп. Науки, 72)
Тел. +38 (056) 3749831
Email: gillyorme.t.v@gmail.com

Основні завдання відділу:
- залучення університету до реалізації міжнародних проєктів;
- сприяння залученню відповідних структурних підрозділів університету до виконання спільних з іноземними партнерами наукових досліджень;
- координація з процедур програм Європейського Союзу «Горизонт Європа», «Еразмус+», COST, Європейського Інституту Інновацій та Технологій (EIT) тощо.

Міжнародні проєкти та програми
у Дніпровському національному університеті

Участь у міжнародних консорціумах
  • На початку вересня 2022 року ДНУ долучився до Кластеру Східного партнерства, створеного за ініціативи Карлового університету (м. Прага, Чехія). 19 жовтня 2022 р. у Празі ректори Кластеру (EaPUC) підписали Меморандум про взаєморозуміння. The Eastern Partnership University Cluster (EaPUC) – це спільнота 12 університетів з ЄС та асоційованих країн Східного партнерства: Чехії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Італії, України, Молдови і Грузії. Серед учасників унікального кластеру: Карлів університет; Гейдельберзький і Кельнський університети; Університет Етвеша Лоранда; Варшавський університет; Міланський університет; Молдовський державний університет; Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі. Україну в EaPUC представляють чотири ЗВО: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Львівський національний університет імені Івана Франка та Ужгородський національний університет. Передбачається підтримка проєктів дослідницького спрямування, формування спільних курсів або програм подвійних дипломів, а також розвиток співпраці у сфері академічної мобільності між інституціями EaPUC. Для управління віртуальним фінансуванням члени EaPUC уклали відповідну Хартію, що регулюватиметься правом Чеської Республіки.
  • У червні 2023 р. ДНУ включили до Фундації європейських університетів, метою діяльності якої є прискорення модернізації освітнього європейського простору та сприяння соціальній рівності у вищій освіті. До складу консорціуму, крім ДНУ, входять 18 закладів вищої освіти: Віденський університет (Австрія), Гентський університет (Бельгія), Цюрихський університет (Швейцарія), Карлів університет (Чехія), Берлінський університет Гумбольдта (Німеччина), Університет Філіпса в Марбурзі (Німеччина), Університет Алькала (Іспанія), Університет Барселони (Іспанія), Університет Східної Фінляндії (Фінляндія), Університет Париж-Сакле (Франція), Університет Аристотеля в Салоніках (Греція), Будапештський університет Лоранда Етвеша (Угорщина), Трініті-коледж Дубліна (Ірландія), Неапольський університет імені Фрідріха II (Італія), Латвійський університет (Латвія), Люксембурзький університет (Люксембург), Університет Еразма Роттердамського (Нідерланди), Варшавський університет (Польща), Університет Порту (Португалія).

Програми ЄС Erasmus+
  • Кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства у 2023 році розпочала реалізацію грантової угоди від Виконавчої Агенції з питань Європейської освіти та культури за проєктом Erasmus+ «Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов через впровадження інформаційних технологій» (Modernisation of University Education Programmes in Foreign Languages by Integrating Information Technologies (DigiFLEd)). Учасники грантової угоди імплементуватимуть такі цілі та завдання проєкту: усунення невідповідностей між вимогами ринку праці та пропозицією закладів вищої освіти; формування у викладачів іноземних мов необхідної підготовки з інформаційно-комунікаційних технологій; співпраця між університетами-партнерами та зміцнення зв’язків між закладами вищої освіти, школами та іншими стейкхолдерами. ДНУ співпрацюватиме з координатором проєкту – Університетом Тампере (Фінляндія), Національним університетом Ірландії в Мейнуті, Університетом Західної Македонії (Греція) та шістьма університетами-партнерами України: національним координатором Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського, Горлівським інститутом іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Донецьким національним університетом імені Василя Стуса.
 

Наразі в рамках програми Європейського Союзу в галузі освіти, підготовки, молоді та спорту Erasmus+ за напрямом Jean Monnet виконуються такі проекти:

  • У 2022 р. команда фахівців факультету економіки виграла грант на реалізацію проєкту «Європейський зелений курс як перспектива сталого економічного розвитку». До складу групи входять керівниця – докторка економічних наук, професорка кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Ольга Зінченко та кандидати економічних наук, доценти факультету Ірина Приварникова, Вікторія Редько, Міра Гакова, Ольга Пащенко та Владислав Яковенко. Проєкт спрямований на поширення засад зеленої політики та пріоритетів зеленоорієнтованого економічного розвитку Європейського Cоюзу шляхом освітньої діяльності та проведення досліджень, організації публічного діалогу щодо актуальних проблем адаптації European Green Deal в реаліях України.
  • Команда кафедри всесвітньої історії у 2023 р. виграла грант для реалізації протягом трьох років проєкту «Європейський мультикультуралізм як досвід та шлях до європейської інтеграції України». Керівник групи – завідувач кафедри всесвітньої історії доцент Альберт Венгер. До її складу увійшли: в.о. декана історичного факультету Дмитро Архірейський, професорка Наталія Венгер, доцентки Ольга Каковкіна, Валерія Лавренко і Олена Ходченко. Проєкт покликаний сприяти визнанню українським суспільством та владою мультикультурності як запоруки успішного розвитку та євроінтеграції України.


Програма Horizon 2020
У грудні 2022р. проєкт ДНУ «Розробка теоретичних основ створення надлегких ракет-носіїв з полімерних матеріалів» отримав фінансову підтримку обсягом 2 млн 100 тис. гривень за рахунок коштів рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій Horizon 2020.

До авторського колективу проєкту входять науковці фізико-технічного та механіко-математичного факультетів, НДІ енергоефективних технологій і матеріалознавства ДНУ та Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ. Серед фахівців ДНУ – доктор технічних наук професор Микола Дронь, доктор технічних наук професор Андрій Дреус, доктор технічних наук доцент Сергій Алексєєнко, доктор технічних наук професор Віталій Ємець, старша наукова співробітниця НДІ Людмила Дубовик та інші.

Проєкти попередніх роківНапрям співпраці Партнер, держава, організація, університет Назва проекту (програми) Термін виконання Виконавець (укр.) Виконавець (інозем.) Обсяги фінансування Очікувані результати і їх впровадження
Розвиток потенціалу вищої освіти Вільнюський університет Erasmus+ KA2 CBHE «Структурне співробітництво при проведенні дисертаційних досліджень, тренінги з передачі навичок та підготовка до написання наукових праць в регіонах України»  15 жовтня 2016 р. - 2020 Координатори від ДНУ: проф. С.і.Оковитий, проф. О.А.Третяк Керівник від Вільнюського університету: проф. Валентина Дагієне 114 998, 00 євро Прискорення впровадження на національному рівні програм навчання PhD-студентів в Україні за болонською моделлю шляхом розробки відповідних структур
Академічний обмін Університет Пассау (Німеччина) Проект Темпус IV «№ 530599 – Tempus- 1 – 2012 – 1 – DE – Tempus – JPCR» «Крос-медіа і якісний журналізм» («Crossmedia und Qualitatsjurnalismus») Із 31.12.2012 по 31.12.2015 Координатор від ДНУ: професор Демченко В.Д., тел.: (056) 776-82-25 Керівник від Університету Пассау: грандхолдер   Загальна сума гранту: 1 251 270,30 євро Уточнення навчальних планів та розробка магістерських програм
Академічний обмін Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі Проект «№ 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR» «Розробка та впровадження багатомовних програм педагогічної освіти в університетах Грузії та України»/td> Із 31.12.2012 по 31.12.2014 Координатор від ДНУ: доцент Анісімова А. І., тел.: (056) 374-98-73 Керівник від Тбіліського державного університету: доктор Даріан Івалтовадзе  Загальна сума гранту: 918 374,03 євро Розробка навчальних планів для багатомовних програм педагогічної освіти, впровадження у вищі навчальні заклади
Академічний обмін Консорціум складається з десяти європейських університетів і з десяти вузів України, Молдови та Білорусі Програма «Erasmus Mundus – Вікно зовнішнього співробітництва» (європейський грант з академічних обмінів) Із 01.01.2010 по 01.01.2014 Координатор Керівник від ДНУ: професор М.П. Д’яченко, тел.: (056) 374-98-30 Міжнародний відділ університету Турку (Фіндяндія), тел.: (+358) 233-360-33 Частка ДНУ складає: 10 000 євро Ця програма мобільності студентів та викладачів ДНУ до десяти університетів з країн ЄС повністю фінансується Євросоюзом. У 2010 році отримано 3 гранти для викладачів (1 місяць), 8 – для студентів молодших курсів (10 місяців), 9 – для магістрів (22 місяця) з отриманням диплому європейського зразка
Академічний обмін Фондовий університет м. Хільдесхайм (Німеччина) Проєкт TEMPUS-IV «Мережева взаємодія університетів-партнерів з реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі освітнього менеджменту» 2010-2012 рр. Координатор від ДНУ – проф. В.П.Клюєв Координатор від Університету м. Хільдесхайм – проф., д-р Ольга Грауман Загальна сума гранту: 1 259 525 євро Створення міжнародної мережі університетів-партнерів для інтеграції університетських автономних систем підготовки та підвищення кваліфікації у галузі освітнього менеджменту
Академічний обмін Берлінський технічний університет (Німеччина) Проект ТЕМПУС «Реформування освітніх програм у сфері космічних технологій у республіках Казахстан, Росія, Україна» 2009-2012 рр. Керівник від ДНУ – проф. О.М. Петренко Керівник від Берлінського технічного університету – проф. Клаус Брізз Загальна сума гранту: 1,2 млн євро Розробка нових освітніх програм у сфері космічних технологій
Академічний обмін Дрезденський технічний університет (Німеччина) Проект ТЕМПУС «Розробка стратегії міжнародної мобільності студентів України з використанням можливостей ЕСТS» 2007 – 2008 рр. Розробка та видання «Інструкції для реалізації можливостей міжнародної мобільності студентів України»
Академічний обмін Штутгартський університет (Штутгарт, Німеччина) TEMPUS проект № 26193_2005 «Кризовий аналіз та прийняття рішень в Україні» 2006 – 2008 рр. Загальна сума гранту: 93 570,00 євро Розробка програми підготовки магістрів за спеціалізацією «Аналіз кризових ситуацій та прийняття рішень»; обладнано ресурсний центр з підготовки магістрів на базі соціально-гуманітарного факультету ДНУ