Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

Міжнародне співробітництвоПрезентація ДНУ ім. Олеся Гончара

Відділ по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами:

В.о. начальника відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами:
Меліхов Дмитро Андрійович

1 корпус, кімн. 226
тел.: +38 (056) 374-98-89
Email: iro.dnu226@gmail.com

Філіп Світлана Іванівна — провідний фахівець відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами.
Тел.: +38 (056) 374-98-89
Email: iro.dnu226@gmail.com


Основні завдання та функції відділу:

Основними завданнями Управління є встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва університету в науковій, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, іноземних джерел фінансування науково-освітянської діяльності університету, створення основ для співробітництва з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами.

Функції відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами:

 • розробка концепції міжнародної діяльності університету, її реклама та контроль за виконанням, вивчення й узагальнення досвіду міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України та країн СНД, надання рекомендацій ректору та Вченій раді про пріоритетні напрями розвитку та вдосконалення роботи університету у сфері міжнародної діяльності;

 • співробітництво з Міністерством освіти і науки (МОН), участь у заходах МОН, моніторинг започаткованих та перспективних проектів і програм міжнародного співробітництва, що реалізуються в Україні та за кордоном, аналіз умов і можливостей участі в них університету та його структурних підрозділів;

 • реклама як ДНУ, так і його міжнародної діяльності, участь у виставках та конференціях, підтримка інформаційного багатомовного web-сайту;

 • розширення контактів із міжнародними організаціями та партнерами, аналіз пропозицій потенційних партнерів (або структурних підрозділів університету) щодо напрямків співробітництва університету із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями та надання ректору інформації про умови співробітництва та його можливі наслідки;

 • забезпечення й виконання протокольних та інших функцій, що передбачаються регламентом і нормативними вимогами під час прийому делегацій, які прибувають до університету, та підготовка офіційних візитів делегацій ДНУ за кордон;

 • створення та супровід інформаційної бази проектів і програм міжнародного співробітництва та системи інформування структурних підрозділів університету про можливість участі в проектах і програмах та процедуру їх виконання (започаткування інформаційного web-сайту ДНУ з питань міжнародної діяльності, видання інформаційних бюлетенів, створення інформаційних стендів тощо);

 • методичний та технічний супровід процедури оформлення договорів про міжнародне співробітництво університету у галузі освіти, наукового та науково-технічного співробітництва, а також заяв та необхідних документів для участі університету в міжнародних програмах та проектах, проведення організаційних заходів, що пов’язані з їх виконанням, оформленням звітів тощо;

 • організація та проведення нарад, семінарів, конференцій, симпозіумів тощо з питань міжнародної діяльності університету, виконання міжнародних договорів, проектів та програм;

 • моніторинг ходу виконання міжнародних договорів, проектів та програм в університеті, щоквартальне інформування ректора та Вченої ради про його результати;

 • методична та технічна допомога в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій, симпозіумів тощо, які передбачені умовами виконання договорів університету із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами й організаціями у галузі освіти, наукового та науково-технічного співробітництва;

 • допомога співробітникам університету в підготовці документів для оформлення та організації закордонних відряджень;

 • підготовка проектів наказів та інших документів, що передбачені нормативними вимогами щодо закордонних відряджень співробітників для участі у конференціях, симпозіумах, тощо;

 • контроль за дотриманням термінів закордонних відряджень співробітників, облік та узагальнення звітних матеріалів;

 • аналіз та узагальнення щорічних звітів структурних підрозділів університету про виконання ними міжнародних договорів, моніторинг виконання проектів та програм, створення та супровід відповідної інформаційної бази;

 • підготовка звітних та публіцистичних матеріалів про діяльність університету у сфері міжнародного співробітництва;

 • підтримка контактів з професійними асоціаціями і фондами в освітянській царині;

 • забезпечення виконання рішень Координаційної ради та контроль за їх виконанням.

У сфері міжнародного співробітництва:
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в ДНУ;

 • участь у вирішенні питань організації фахової підготовки і стажування викладачів ПВ у закордонних навчальних закладах, у міжнародних освітніх програмах;

 • розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до ДНУ за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів.