Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

Відділ підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів

Відділ підготовки іноземних студентів

Контакти

1 корпус, кімн. 117
тел.: 38(056)374-98-16
e-mail: int.education.dnu@gmail.com

Штат відділу
Начальник відділу підготовки іноземних студентів –
Воронов Віктор Іванович


Навчальний сектор – Лашко Вікторія В’ячеславівна, старший інспектор;
Соціально-адміністративний сектор – Запривода Олена Миколаївна.


Загальна інформація


Підготовку іноземних студентів у Дніпропетровському державному університеті було розпочато у 1989 році.

У серпні 1989 року в університеті почав функціонувати деканат по роботі з іноземними студентами, а з 1 вересня 1989 року на навчання до ДНУ ім.О.Гончара прибули перші іноземні громадяни з Малі, Зімбабве, Перу, Чехословаччини та Лаосу.

Сьогодні у структурі Дніпровського національного університету функціонує відділ підготовки іноземних студентів, який був створений на базі деканату по роботі з іноземними студентами у 2007 році. За весь період діяльності деканату по роботі з іноземними студентами, а згодом відділу з підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів, вищу освіту отримали 2700 іноземних студентів із 53 країн Європи, Азії, Африки, Латинської та Північної Америки, 38 аспірантів-іноземців отримали дипломи кандидатів наук, 220 іноземних студентів пройшли стажування у ДНУ ім.О.Гончара.


Прийом іноземних громадян для навчання в ДНУ ім.О.Гончара здійснюється на підставах: міжнародної угоди України з іншими державами; угоди Міністерства освіти і науки України з міністерствами освіти інших держав; контрактів між ДНУ імені О.Гончара і міжнародними організаціями, фірмами та фізичними особами.

Іноземні громадяни, які прибувають до ДНУ ім.О.Гончара розпочинають своє навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян, яке було засноване у 1991 році й успішно функціонує до сьогодні. На етапі довузівської підготовки на підготовчому відділенні головною метою є формування знань, умінь і навичок у тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців у новому соціально-культурному середовищі. ПВ здійснює довузівську підготовку студентів із таких напрямків навчання: інженерно-технічний, економічний, охорони здоров’я та біології, гуманітарний.


Предмети, що вивчаються на підготовчому відділенні: російська мова, математика, фізика, хімія, основи інформатики та обчислювальної техніки, креслення, країнознавство, основи економічних знань, історія України, біологія, основи української і зарубіжної літератури, економічна і соціальна географія.

Штат викладачів підготовчого відділення повністю укомплектований кваліфікованими кадрами. Мовну підготовку іноземців забезпечує кафедра лінгвістичної підготовки іноземців, у складі якої працюють 1 професор та 9 доцентів. Фахові дисципліни викладають кращі викладачі з базових факультетів ДНУ ім.О.Гончара. Серед них 2 професори, 3 доценти та 3 старших викладачі.

Функції відділу підготовки іноземних студентів у сфері освітньої діяльності:

У сфері міжнародного співробітництва:
Додаток 2
Навчання на підготовчому відділенні

Навчальний план – Додаток 3
Перелік документів – Додаток 4

Згода на обробку персональних даних:
Зразок письмової згоди українською мовою – Додаток 5
Зразок письмової згоди російською мовою – Додаток 6
Зразок письмової згоди англійською мовою – Додаток 7

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара в 2022 році (завантажити)Навчання за ступенем вищої освіти бакалавра

Перелік документів – Додаток 8
Спеціальності та конкурсні предмети – Додаток 9

Навчання за ступенем вищої освіти магістра

Перелік документів – Додаток 10
Спеціальності – Додаток 11
Вступні випробування – Додаток 12

Тарифи на навчання

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за першим (бакалаврським) рівнем

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за другим (магістерським) рівнем


Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за третім (освітньо-науковим) рівнем 

Вартість навчання за першим (бакалаврським рівнем) (розмір плати за 2021-2022 навчальний рік) у ДНУ для іноземних громадян, направлених суб'єктами господарювання

Вартість навчання за другим (магістерським рівнем) (розмір плати за 2021-2022 навчальний рік) у ДНУ для іноземних громадян, направлених суб'єктами господарювання

Вартість навчання за третім (освітньо-науковим рівнем) (розмір плати за 2021-2022 навчальний рік) у ДНУ для іноземних громадян, направлених суб'єктами господарювання


Офіційні представники-партнери ДНУ по залученню іноземців

Додаток 15

Студентське життя іноземців в ДНУ

Відео (посилання)
Фото (посилання)
Історії – Додаток 16