Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Служба охорони праці

Адреса: м. Дніпро, пр. Науки 72, навчальний корпус №1, кімната №213
Телефон: (056) 374-98-24
E-mail: sop@dnu.dp.ua, sot-dnu@ukr.net

Служба охорони праці працює: понеділок – п’ятниця, 8:00-16:30

Начальник служби охорони праці – Ляшкевич Людмила Володимирівна.

Основні завдання
• контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці та здоров’я працівників» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах університету;
• розробка необхідних документів з охорони праці в університеті;
• контроль умов праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм трудового законодавства;
• попередження виробничого травматизму, пропаганда позитивних рішень, що підвищують безпеку виробничих процесів;
• інформування працівників про правила безпечної роботи.

Основні функції
• всебічний аналіз стану роботи з охорони праці в університеті;
• попередження виробничих травм і профзахворювань;
• розробка спільно з відповідальними фахівцями заходів щодо поліпшення умов праці;
• контроль виконання умов колективного договору в області поліпшення умов праці, що мають шкідливі для здоров’я умови праці;
• організація всіх видів інструктажів в університеті.

Бланки документів

Направлення на медогляд

Положення про службу охорони праці ДНУ

Посилання на актуальні нормативні документи
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

Інструкція з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу під час зимових канікул
Інструкція з безпеки життєдіяльності учасників навчального процесу під час літніх канікул
Правила та порядок поводження і дій населення при погрозі здійснення терористичного акту
Правила безпеки і дії працівників та студентів при виникненні загрози надзвичайної ситуації
Профілактика нещасних випадків при лісових пожежах
Профілактика нещасних випадків на водоймах
Правила безпечної поведінки на воді
Правила безпеки на льоду
Наказ про заборону куріння тютюнових виробів на території університету
Інструкція з охорони праці №11 під час роботи з екранними пристроями
Інструкція №12 з надання домедичної допомоги
Інструкція з охорони праці №13 під час експлуатації електроприладів


Центр пробації у Дніпропетровській області інформує

День охорони праці у 2024 році

Тренінг із поводження з вибухонебезпечними предметами
Консультація фахівця Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

До управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся працівник з одного з підрозділів закладу вищої освіти «N» з проханням надати роз’яснення, наскільки дії адміністрації відповідають чинному законодавству про працю у питаннях майбутнього скорочення в підрозділі або ліквідації підрозділу в цьому закладі вищої освіти.

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні Константинова І.І. надає наступні роз’яснення.

Визначення кількості штатних одиниць працівників у закладах вищої освіти здійснюється на підставі постанови КМУ «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» від 17.08.2002 р. № 1134.

Згідно з вищезазначеним, кількість штатних працівників формується на новий навчальний рік відповідно від кількості та контингенту осіб, які навчаються.

Працівник повідомив, що відповідно до рекомендацій комісії, відділ кадрів разом з керівником підприємства та профоргом визначились з кандидатурами на скорочення. Був протокол засідання Вченої ради. Після чого було видано Наказ «Про зміну в організаційно-штатній структурі університету», в якому наказано провести скорочення з 01.09.2018р., але не раніше, ніж через два місяці після письмового повідомлення про скорочення згідно з рекомендацією комісії з оптимізації роботи підрозділу.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Частиною 2 ст. 40 КЗпПУ передбачено, що звільнення на підставі положення п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (посаду) за відповідною професією чи спеціальністю на тому ж підприємстві. Отже, одночасно з попередженням про звільнення власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації. У разі відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю або відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації працівник працевлаштовується самостійно або звертається за допомогою до Державної служби зайнятості.

Згідно з вищезазначеним, адміністрація вищого навчального закладу зобов’язана персонально попередити працівника про вивільнення та наявність чи відсутність вакантних посад. Про наступне вивільнення працівник має бути попереджений не пізніше ніж за 2 місяці (ч. 1 ст. 492 КЗпПУ). Працівник повідомляється окремим письмовим повідомленням або під розпис у наказі. Якщо працівник буде відсутній на роботі, повідомлення підлягає надсиланню йому поштою цінним листом з повідомленням про вручення.

Працівник повідомив, що попередження про скорочення отримали всі співробітники підрозділу. Та надав копію Попередження «Про вивільнення» від 06.09.2018р., в якому «Іванову І.І.», попереджають про майбутнє звільнення з посади згідно п.1. ст.40 КЗпП України 07.11.2018 р., з пропозицією переведення на одну з вакантних посад.


Статтею 42 КЗпПУ визначено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага надається:
1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту»
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

При проведенні скорочення працівників для визначення переважного права на залишення на роботі і коректного, відповідно до норм законодавства, їх звільнення на підприємстві має бути створена спеціальна комісія або ці функції можуть бути покладені на постійно діючу комісію з укладення колективного договору.

Поради психологів у період воєнного стану


Як поводитися під час війни: поради та рекомендації від психологів

15 порад: як вижити на війні
10 порад від експерта: як поводитися в інтернеті в час війни?
7 порад від психолога: як зберегти спокій в оточенні новин про війну
Що робити цивільним, якщо війна?
Війна: що робити зі страхом і панікою
Далі буде краще: військові психологи про підтримку психологічного стану під час війни
У соцмережах, із телеекранів, на вулицях стільки різної інформації…Як зорієнтуватися?

Сильнодіючі отруйні речовини: рекомендації щодо протидії