Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Юридичний відділ

Адреса: 49045, м. Дніпро, проспект Науки, 72, навчальний корпус № 1, поверх 3, кабінет 312.
Телефон: (056) 374-98-36
E-mail: urist_dnu@ukr.net


Структура відділу

 Сагайдак Володимир Анатолійович – начальник юридичного відділу;
 Жданова Анна Віталіївна – провідний юрисконсульт.

     Юридичний відділ ДНУ є самостійним структурним підрозділом університету, який підпорядковується безпосередньо ректору і проректору з правових питань та розвитку. Порядок взаємодії юридичного відділу з іншими структурними підрозділами університету визначається ректором.

     У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, Положенням про юридичний відділ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а також іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Міністерства юстиції України.

Основні завдання:
  • забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів, подає ректору пропозиції щодо вирішення правових питань з навчальної, економічної та соціальної діяльності університету.
  • координує роботу й бере участь у розробленні проектів наказів та інших актів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.
  • проводить юридичну експертизу проектів наказів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту наказу чи іншого документа вимогам законодавства, подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.
  • організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, представляє в установленому законодавством порядку інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Посилання на положення юридичного відділу на офіційному сайті ДНУ