Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Договірний відділ

Адреса: м. Дніпро, пр. Науки 72, каб. 321
Графік роботи: понеділок- п'ятниця з 8-16.30 перерва з 12-12:30
Телефон: 056-374-98-40
E-mail: dogovor.otd.dnu@gmail.com

Керівник: начальник договірного відділу Тесленко Олена Сергіївна
Основні завдання діяльності відділу:
• Перевірка укладених договорів про надання освітніх послуг у ДНУ та додаткових угод зі здобувачами, слухачами денної, заочної, вечірньої форм навчання, які здійснюють навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
• Системний контроль за виконанням здобувачами та слухачами (які здійснюють навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) умов договорів про надання освітніх послуг у ДНУ щодо своєчасної оплати освітніх послуг.
• Ведення обліку здобувачів та слухачів, які відповідно до умов договорів про надання освітніх послуг у ДНУ мають заборгованість зі сплати за навчання.
• Внесення змін та доповнень до договорів про надання освітніх послуг у ДНУ відповідно до чинного законодавства України та локальних актів ДНУ.

Основні функції, що виконуються для реалізації завдань:
• Систематизація інформації стосовно здобувачів та слухачів, які навчаються в ДНУ на підставі укладених договорів за відповідним освітнім рівнем, використовуючи бази даних.
• Систематичний контроль обліку надходження коштів за надання освітніх послуг.
• Ведення журналів реєстрації договорів та вхідної і вихідної документації, зберігання у визначеному законодавством порядку перших примірників укладених договорів та додаткових угод здобувачів та слухачів, що навчаються..
• Забезпечення видачі другого примірника договору про надання освітніх послуг у ДНУ особам, з якими укладено договори.
• Проведення аналізу контингенту здобувачів та слухачів, які здійснюють навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та розмірів оплати за надання освітніх послуг.
• Інформування відповідних структурних підрозділів щодо змін, що стосуються оплати освітніх послуг.
• Першочергове підписання обхідного листа.
• Сповіщення профільного проректора щодо наявності здобувачів та слухачів, які порушили умови договору про надання освітніх послуг у ДНУ, у частині оплати освітніх послуг.
• Участь у підготовці проєктів наказів ДНУ про зарахування здобувачів та слухачів на підставі укладених договорів.
• Участь у підготовці проєктів наказів ДНУ про відрахування здобувачів та слухачів за порушення умов договору та з інших причин.

Бланки документів

Додаткова угода щомісячна ректурізація

Додаткова угода щомісячна

Додаткова угода зміна замовника

Додаткова угода переведення

Додаткова угода розірвання

Заява на повернення коштів

Типовий договір

Угода навчання
Посилання на положення про відділ (підрозділ) на офіційному сайті ДНУ:
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/N-49_29_01_24_Polozhennya_Dogovirnyj_viddil.pdf
Посилання на актуальні нормативні документи за профілем діяльності відділу (підрозділу)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
• Укази Президента України;
• Постанови Кабінету міністрів України;
• Накази Міністерства освіти і науки України;
• Статут ДНУ