Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Відділ по роботі з ЄДЕБО

Адреса: 49045, м. Дніпро, пр-т. Науки, 72, навчальний корпус №1, поверх 1, кабінет 105.
Телефон: (056) 374-98-15; (056) 236-61-17.
E-mail: edbo@365.dnu.edu.ua; dnu2016@ukr.net
Режим роботи: понеділок-п’ятниця: 08:00-16:30 (перерва з 12:00 до 13:00). Прийом відвідувачів з 13.00.
Начальник відділу по роботі з ЄДЕБО – Теоколкіна Анжеліка Миколаївна.

Відділ по роботі з ЄДЕБО є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, що координує та контролює дії структурних підрозділів Університету з питань взаємодії з системою ЄДЕБО та підпорядковується ректору й проректору з науково-педагогічної роботи.

Основними завданнями відділу по роботі з ЄДЕБО є:
1. Організація робіт з технічного супроводу процесу формування у відповідних модулях системи ЄДЕБО інформації щодо діяльності Університету.
2. Інформаційне, організаційне та технічне забезпечення проведення вступної кампанії Університету засобами системи ЄДЕБО.
3. Формування та супроводження електронної бази даних здобувачів освіти Університету для замовлення студентських квитків, документів про вищу освіту та їх дублікатів.

Свої основні завдання відділ по роботі з ЄДЕБО виконує через безпосереднє здійснення таких функцій:
1. Організація роботи в системі ЄДЕБО відповідно до інструктивних матеріалів МОН України.
2. Підключення нових користувачів ЄДЕБО Університету та повторна генерація ключів діючих користувачів.
3. Організація технічного супроводу процесу формування та ведення в ЄДЕБО обліку даних щодо діяльності Університету.
4. Актуалізація у системі ЄДЕБО інформації про контингент здобувачів освіти, кадровий склад, навчально-методичне, матеріально-технічне та інше забезпечення Університету (за потребою).
5. Внесення до системи ЄДЕБО матеріалів щорічного звіту Університету «Ступені ризику».
6. Внесення до системи ЄДЕБО актуальної інформації про приймальну комісію Університету та пов’язаної з цим нормативної документації.
7. Внесення пропозицій щодо максимальних обсягів державного замовлення на підготовку фахівців.
8. Внесення пропозицій щодо обсягів прийому на навчання фахівців із вищою освітою.
9. Внесення обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти, виділених конкурсною комісією МОН України.
10. Обробка заяв абітурієнтів про їх допущення до участі в конкурсному відборі, формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування до Університету.
11. Супроводження роботи адміністраторів системи ЄДЕБО від факультетів/центрів під час вступної кампанії.
12. Забезпечення роботи консультаційного пункту для реєстрації випускників Університету за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти поточного календарного року та/або інших осіб (за зверненням) на вступні випробування, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти: єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), єдиний вступний іспит (ЄВІ).
13. Виправлення помилок (за потреби та зверненням вступників) та вирішення спірних питань під час подання електронних заяв на вступ у межах вступної кампанії поточного року.
14. Супроводження зарахування абітурієнтів до Університету та переведення на навчання за кошти державного бюджету осіб пільгових категорій.
15. Внесення до системи ЄДЕБО персональних даних абітурієнтів та/або здобувачів освіти з документів, що відповідають за ідентифікацію здобувача як фізичної особи громадянина України та підтверджують відповідний рівень навчання відповідно до вимог законодавства України у сфері вищої освіти.
16. Внесення інформації, що відтворюється у документах про вищу освіту, студентських квитках та їх дублікатах, замовлення відповідних документів в системі ЄДЕБО.
17. Супроводження випуску здобувачів вищої освіти за акредитованими освітніми програмами та спеціальностями.
18. Здійснення перевірки (за запитом/потребою) достовірності:
а) виданих документів про освіту для випускників ДНУ;
б) студентських квитків державного зразка;
в) іншої інформації.
19. Супроводження справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в частині внесення актуальної інформації про освітні програми, спеціалізації за спеціальностями до довідника Університету в системі ЄДЕБО.
20. Участь у підготовці проєктів наказів (разом з приймальною комісією) про зарахування на навчання за різними рівнями вищої освіти під час вступної кампанії.

Бланки документів відділу, відповідно до основних задач та функцій, які він виконує:
1. Документи про вищу освіту:
- Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (інформація оновлюється);
- Порядок оформлення обхідного листа та отримання оригіналів документів про освіту для здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
2. Дублікати документів про вищу освіту:
- Алгоритм замовлення дублікатів документів про вищу освіту 
- Заява на виготовлення дублікатів диплома про вищу освіту та додатку до нього 
- Заява на виготовлення дубліката додатка до диплому про вищу освіту 
- Згода на обробку персональних даних 
- Наказ про встановлення вартості виготовлення дублікатів документів про вищу освіту 
3. Відображення документів про вищу освіту у застосунку «Дія»
- Алгоритм внесення інформації до системи ЄДЕБО для формування єДокументів про освіту в застосунку «Дія» 
- Заява для формування єДокументів про освіту в застосунку «Дія» 
- Лист МОНУ №1/5188-24 від 26/03/2024 «Щодо дипломів про науковий ступінь та атестатів про вчене звання» 
- Лист МОНУ №1/5833-24 від 04/04/2024 «Про сприяння внесенню інформації до ЄДЕБО для формування єДокументів про освіту в застосунку «Дія»» 
- У яких випадках звертатися до закладу вищої або фахової передвищої освіти, якщо в Дії не відображається документ про освіту
4. Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ
1. БЄФВВ для вступу на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
- Календар реєстрації на складання БЄФВВ 
- Інструкція щодо реєстрації для складання БЄФВВ на базі ДНУ 
- Заява-анкета для реєстрації на БЄФВВ 
- Зразок довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра у 2024 році 
2. ЄВІ/ЄФВВ для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
- Календар реєстрації на складання ЄВІ/ЄФВВ
- Інструкція щодо реєстрації для складання ЄВІ/ЄФВВ на базі ДНУ 
- Перелік предметних тестів ЄФВВ для вступу для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (диплом бакалавра), НРК7 (диплом спеціаліста або магістра)
- Заява-анкета для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ
- Зразок довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році 
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 25/04/2024 №583 «Про визначення переліку населених пунктів України, на території яких у 2024 році буде створено пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводяться вступні випробування, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, під час основної сесії» https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/nakaz-vid-25-04-2024-583_NP_YEVI_YEFVV_Ukrayina_scan.pdf
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 19/04/2024 №555 «Про визначення переліку закордонних населених пунктів, на території яких у 2024 році буде створено пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводяться вступні випробування, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, під час основної сесії» https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2024/05/Nakaz-Ministerstva-osvity-i-nauky-vid-19.04.2024__555.pdf
- Основне про ЄВІ/ЄФВВ
- Кваліфікований електронний підпис у застосунку «Дія» https://ca.diia.gov.ua/
- Кваліфікований електронний підпис у Приватбанку https://privatbank.ua/smart-id
3. ЄВІ для вступу на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (доктор філософії/аспірантура):
- Календар реєстрації на складання ЄВІ 
- Інструкція щодо реєстрації для складання ЄВІ/ЄФВВ на базі ДНУ
- Заява-анкета для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ 
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 25/04/2024 №583 «Про визначення переліку населених пунктів України, на території яких у 2024 році буде створено пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводяться вступні випробування, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, під час основної сесії» https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/nakaz-vid-25-04-2024-583_NP_YEVI_YEFVV_Ukrayina_scan.pdf
- Наказ УЦОЯО від 22/04/2024 №63 «Про затвердження граничної кількості осіб, які під час реєстрації для участі у вступних випробуваннях, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, можуть вибирати певний закордонний населений пункт під час основної сесії» https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/Nakaz-vid-2204-2024-63.pdf
5. Студентські квитки:
Анкета для отримання студентського квитка державного зразка 
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студентських квитків державного зразка у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 
Наказ про встановлення вартості виготовлення дублікатів студентських квитків (інформація оновлюється)
Посилання на положення про відділ по роботі з ЄДЕБО на офіційному сайті ДНУ: https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Nakaz%20%E2%84%96116_2_04_2024_Polozhennya_EDEBO.pdf
Посилання на актуальні нормативні документи за профілем діяльності відділу:
- Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text;
- Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text;
- Положення «Про Єдину державну електронну базу з питань освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08/06/2018 №620 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05/10/2018 №1132/32584);
- Порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0494-15#Text
- Закон України «Про захист персональних даних» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text;
- Постанова КМУ «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text 
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» від 25/01/2021 №102 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29/01/2021 №122/35744) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-21#Text
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10/02/2021 №164 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0164729-21#Text
- Постанова Кабінету Міністрів України від 07/07/2021 №762 Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762-2021-%D0%BF#Text
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28/10/2022 №1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1224-2022-%D0%BF#Text
- Статут ДНУ https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/Statut_DNU_2024.pdf;
- Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, а також інші нормативно-правові акти.