Версія для друку

Централізована бухгалтерія

Адреса: 49045, м. Дніпро, пр. Науки, 72, 4–й поверх
E-mail: pfo@dsu.dp.ua

Звіт про використання та надходження коштів за 2015 р.

Фінансова звітність за 2015 р.

Фінансова звітність за 2016 р.

Фінансова звітність за І квартал 2016 р.

Фінансова звітність за ІІ квартал 2016 р.

Фінансова звітність за 9 місяців 2016 р.

Звіт про підсумки фінансово-економічної діяльності університету в 2016 р. та перспективи на поточний рік

Фінансова звітність за I квартал 2017 р.

Фінансова звітність за II квартал 2017 р.

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2017 р.

Фінансова звітність за ІV квартал 2017 р.

Фінансова звітність за І квартал 2018 р.

Фінансова звітність за ІI квартал 2018 р.

Фінансова звітність за ІII квартал 2018 р.

Фінансова звітність за ІV квартал 2018 р.

Фінансова звітність за І квартал 2019 р.

Фінансова звітність за ІІ квартал 2019 р.

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2019 р.

Фінансова звітність за IV квартал 2019 р.

Фінансова звітність за I квартал 2020 р.

Фінансова звітність за IІ квартал 2020 р.

Фінансова звітність за 9 місяців 2020 р.

Фінансова звітність за 2020 рік

Фінансова звітність за І квартал 2021 р.

Фінансова звітність за ІІ квартал 2021 р.

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2021 р.

Фінансова звітність за IV квартал 2021 р.

Фінансова звітність за І квартал 2022 р.

Фінансова звітність за ІІ квартал 2022 р.

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2022 р.

Фінансова звітність за IV квартал 2022 р.

Фінансова звітність за І квартал 2023 р.

Фінансова звітність за І півріччя 2023 р.

Фінансова звітність за 9 місяців 2023 р.

Фінансова звітність за 2023 р.

Фінансова звітність за І квартал 2024 р.

Кошторис на 2016 р.

Кошторис на 2017 р.

Кошторис на 2018 р.

Кошторис на 2018 р. (програма "Горизонт 2020")

Кошторис на 2019 р. (програма "Горизонт-2020")

Кошторис на 2019 р.

Кошторис на 2020 р.

Кошторис на 2021 р.

Кошторис на 2022 р.

Кошторис на 2023 р.

Кошторис на 2024 р.

Штатний розпис на грудень 2016 р.

Штатний розпис на 2016 р.

Штатний розпис на 2017 р.

Штатний розпис на 2018 р. (наукові дослідження)

Штатний розпис на 2019 р. (наукові дослідження)

Штатний розпис на 2019 р. (програма "Горизонт-2020")

Штатний розпис 2020 р.

Штатний розпис 2021 р.

Зведений штатний розпис на 2018 р.

Зведений штатний розпис на 2019 р.

Зведений штатний розпис на вересень-грудень 2019 р.

Зведений штатний розпис з 1 січня 2020 р.

Зведений штатний розпис на вересень-грудень 2020 р.

Зведений штатний розпис на 2022 р.

Зведений штатний розпис на 2023 р.

Зведений штатний розпис з 01.10.2023 по 31.12.2023

Зведений штатний розпис з 01.01.2024 по 31.12.2024

Тарифи на оплату за проживання у гуртожитках студентського містечка ДНУ

Тарифи на оплату послуг спортивно-оздоровчого центру ДНУ


Тарифи на продукцію ботанічного саду ДНУ

Тарифи на платні послуги у сфері освітньої діяльності навчальної лабораторії кафедри зоології та екології «Зоологічний музей»

Вартість продукції та тарифи на платні послуги у сфері освітньої діяльності ННК «Акваріум» ДНУ

Вартість платної послуги Центру історії та розвитку української мови

Калькуляція вартості послуги с оформлення академічної довідки та дубліката академічної довідки здобувача освіти

Калькуляція вартості послуги з питань мовного перекладу офіційних документів (Центр гуманітаристики й української мови)

Калькуляція вартості оформлення дубліката документа про вищу освіту (дубліката диплома)

Тарифи на навчання у 2024/2025 навчальному році

Тарифи на навчання у Навчально-методичному центрі доуніверситетської підготовки ДНУ прийому 2022-2023 н.р.

Вартість послуги з оформлення дубліката сертіфіката (посвідчення, свідотцва) про підвищення кваліфікації компетентності в НМЦ ПДО ПК ДП

Наказ №161 від 9.06.2022 р. про збільшення тарифів на навчання

Наказ №168 від 14.06.2022 р. про затвердження тарифів на навчання у 2022/2023 навчальному році

Додатки до наказу №168

Наказ №69 від 02.03.2023 р. про встановлення вартості послуги з оформлення документів та дублікатів документів про вищу освіту

Наказ №212 від 01.07.22 р. про затвердження тарифів на навчання у 2022/2023 навчальному році для іноземних громадян та осіб без громадянства

Наказ №253 від 15.08.2022 р. про зміни зміни у додатку до наказу про затвердження тарифів на навчання

Наказ №450 від 30.12.2022 р. про встановлення вартості послуги копіювання або друку документів, що надаються за запитом на надання публічної інформації, обсягом більше десяти сторінок

Наказ №451 про встановлення вартості дубліката свідоцтва про закінчення підготовчого відділення іноземними громадянами

Наказ №452 про встановлення вартості дубліката залікової книжки бакалаврам та магістрам

Наказ №5 від 09.01.2023 р. про встановлення вартості послуги з видачі дублікату сертифіката про підвищення кваліфікації (компетентності) в НМЦ ПДО ПК ДП

Наказ №77 від 21.02.2024 р. про встановлення вартості послуги з оформлення дублікатів документів про вищу освіту 

Централізована бухгалтерія є структурним підрозділом Дніпровського національного університету, який забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності, реалізацію в університеті фінансової та податкової політики. 

У своїй діяльності Централізована бухгалтерія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства доходів і зборів України, Головного управління Державної казначейської служби України, рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та іншими нормативними актами.

Основні завдання та функції Централізованої бухгалтерії:

Основними завданнями Централізованої бухгалтерії є забезпечення в установленому чинним законодавством порядку організації здійснення бухгалтерському обліку і складання фінансової звітності, надання для прийняття рішень повної та об’єктивної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів університету, зокрема:
 
 • своєчасне планування та забезпечення виконання кошторису доходів та видатків університету;
 • складання кошторисів загального та спеціального фондів окремо за підрозділами з поквартальним підрозділом;
 • своєчасне та якісне проведення фінансово-розрахункових операцій;
 • складання кошторисів за господарськими угодами та бюджетною тематикою згідно з наданими договорами та нормативними документами;
 • забезпечення своєчасного складання та надання у визначені терміни періодичних та річних звітів до Міністерства освіти і науки України, відповідних міністерств, установ, органів центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • організація та здійснення розрахунків по виплаті заробітної плати працівників університету та стипендій особам, що навчаються;
 • облік основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, дорогоцінних металів, та інших цінностей університету;
 • контроль своєчасності проведення інвентаризацій коштів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків;
 • контроль за збереженням матеріальних цінностей та використанням їх за призначенням;
 • здійснення разом з іншими підрозділами університету економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення внутрішніх резервів щодо економного витрачення коштів, усунення збитків, недопущення в подальшому неефективних витрат;
 • впровадження передових форм та методів бухгалтерського обліку, аналізу фінансово - економічної діяльності університету на основі удосконалення організації автоматизованого та комп’ютеризованого обліку.

Керівництво Централізованої бухгалтерії

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади керівником бюджетної установи відповідно до законодавства про працю.

Призначення на посаду головного бухгалтера здійснюється згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт. Копія такого акту надсилається бюджетній установі, якій підпорядковується бюджетна установа.

Головний бухгалтер – Лисакова Лариса Іванівна, тел.: (056) 374-98-55

Заступник головного бухгалтера з планування та аналізу економічної діяльності –  тел.: (056) 374-98-50

Заступник головного бухгалтера з розрахунків із заробітної плати –  тел.: (056) 374-98-57

Заступник головного бухгалтера з обліку матеріальних цінностей та з питань стипендіального забезпечення – Домашова Інна Вікторівна, тел.: (056) 374-98-54