На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний відділ

Адреса: 49010, м. Дніпро, пр. Науки, 72, 3-й поверх
кімната 326, тел.: (056) 374-98-90
кімната 320, тел.: (056) 374-98-39
e-mail: nmv@365.dnu.edu.ua

Завідувач навчально-методичного відділу – Дворецька Аліна-Олена Миколаївна,
тел.: (056) 374-98-90
e-mail: dvoretska@365.dnu.edu.ua

Основними завданнями діяльності відділу є:

• вивчення вітчизняного та світового досвіду у сфері вищої освіти і розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації та науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
• координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід підрозділів із метою проведення процедур ліцензування та акредитації освітніх програм спеціальностей;
• координація, методичний та інформаційний супровід розробки освітніх програм спеціальностей.

Основні завдання навчально-методичний відділ виконує через здійснення організаційних та координаційних функцій:

• запровадження заходів щодо удосконалення навчальної-методичної діяльності університету та розробка проєктів нормативних документів з організації та управління освітнім процесом;
• застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань;
• координація діяльності підрозділів університету з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем діагностики та технологій навчання;
• збір та аналіз матеріалів щодо інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в підрозділах ДНУ;
• моніторинг та опрацювання нормативної документації МОНУ, НАЗЯВО з метою вдосконалення та забезпечення нормативної бази для організації освітнього процесу;
• методичне забезпечення організації розробки освітніх програм для здобувачів вищої освіти за першим та другим освітніми рівнями;
• надання консультативно-методичної допомоги з питань проходження процедур ліцензування та акредитацій освітніх програм спеціальностей за відповідними рівнями освіти;
• облік показників діяльності структурних підрозділів університету, що пов’язані з питаннями ліцензування, акредитації;
• організація діяльності щодо своєчасного проведення процедури акредитації освітніх програм спеціальностей за першим та другим освітніми рівнями;
• аналіз щорічних звітів факультетів і центрів, та узагальнення передового досвіду в організації освітнього процесу ДНУ;
• підготовка матеріалів для розгляду на Раді із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДНУ, науково-методичній раді ДНУ та сприяння впровадженню в освітній процес рішень рад;
• організація та проведення методичних нарад та тренінгів для підрозділів ДНУ.

Положення про навчально-методичний відділ ДНУ