На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет систем і засобів масової комунікації

вул. Наукова, 13, корп. 9
Телефони деканату: +38(056)3731233; +38(096)2386897
E-mail деканату: fszmk@365.dnu.edu.ua
Вебсайт факультету: http://fszmk.dnu.dp.ua/
Історична довідка

Рішення про створення спеціальності журналістика у ДНУ було прийняте у 1991 році. Багатоступеневий процес з підготовки журналістів розпочався з наказу ректора, за яким тоді ще доценту кафедри зарубіжної літератури, а зараз засновнику першого і єдиного в Дніпропетровській області журфаку, доктору філологічних наук, професору, заслуженому журналісту України Володимиру Демченку було доручено створити кафедру журналістики.

Все потрібне для цього було зроблене, в 1991 році спеціальність „Журналістика” мала перших студентів, і перший випуск журналістів відбувся вже через чотири роки.

У 1996 році було вирішено відкрити нову спеціальність, яка б готувала кваліфіковані кадри для роботи у міжнародному інформаційному просторі. Так з’явилася спеціальність „Міжнародна інформація”. Оскільки випускники цієї спеціальності повинні були мати високі знання іноземних мов, згодом створилась нова кафедра філологічної та культурологічної підготовки журналістів.

Відкриття другої спеціальності відкрило шлях до створення нового факультету – систем та засобів масової комунікації.
Тоді ж була створена ще одна кафедра – лінгвістичної та країнознавчої підготовки журналістів.

Оскільки своїм завданням новонароджений факультет поставив готувати фахівців у сфері комунікативістики, то зрозуміло, що мимо його уваги не могли пройти так звані „маркетингові комунікації” – реклама та зв’язки з громадськістю. Тим більше, що пересічний український громадянин знайомився з ними не по теорії, а у буремних політичних баталіях під час президентських та парламентських виборів та через потік реклами, що обрушився на нього зі шпальт газет та екранів телевізорів.

Крокуючи в ногу із часом, новонароджений факультет мав потребу відкрити ще одну спеціальність. І у 1997 році ФСЗМК почав готувати спеціалістів за фахом „Менеджмент організацій”. А у 1998 році з’явилась випускаюча кафедра цієї спеціальності – Організації управління ЗМІ та реклами, яка згодом була перейменована на кафедру Менеджменту ЗМІ, реклами та PR. З 2007 року спеціальність „Менеджмент організацій” трансформувалась у спеціальність „Реклама і зв’язки з громадськістю”, яка, в свою чергу, ввійшла до напрямку „Журналістика та інформація”.

Спеціальність „Видавнича справа та редагування” була відкрита у 2002 році також за об’єктивної потреби суспільства – тоді тільки-но почало утверджуватись вітчизняне книгодрукування, отже потрібні були фахівці саме в цій сфері. У 2008 році на факультеті почала функціонувати модернова навчальна медіалабораторія. 2012 рік ознаменувався початком підготовки магістрів у сфері реклами та зв’язків з громадськістю та видавничої справи та редагування.

У 2022/2023 навчальному році на факультеті стартувала нова освітня програма «Диджитальні медіа» (спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа), яка обумовила структурні зміни факультету — появу кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій.

Сьогодні факультет налічує 3 кафедр та навчальна лабораторія «Сучасних медіа». До складу факультету входять кафедри: масової та міжнародної комунікації, медіакомунікацій та комунікаційних технологій, реклами та зв’язків з громадськістю.

Керівний склад факультету

В.о. декана факультету – Кирилова Оксана Вікторівна, кандидатка філологічних наук, доцентка.
Заступниця декана з навчальної роботи – Михайлова Алла Анатоліївна, кандидатка філологічних наук, доцентка.
Заступниця декана з наукової роботи – Гудошник Оксана Василівна, кандидатка філологічних наук, доцентка.
Заступниця декана з міжнародного співробітництва та виховної роботи – Гаркавенко Юлія Станіславівна, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

Структурні підрозділи факультету

Кафедра масової та міжнародної комунікації
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
Кафедра медіакомунікацій та комунікаційних технологій


Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:


– 061 Журналістика
ОП Журналістика
ОП Реклама та зв’язки з громадськістю
– 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
ОП Диджитальні медіа

Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:

– 061 Журналістика
ОП Медіакомунікації
ОП Реклама та зв’язки з громадськістю
– 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
ОП Менеджмент інформаційної діяльності

На факультеті здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за спеціальністю 061 Журналістика.

Починаючи з другого курсу студенти проходять навчальні та виробничі практики на телерадіокомпаніях, у друкованих ЗМІ, онлайнових ресурсах, інформаційних та рекламних агенціях, рекламних відділах, пресслужбах, видавництвах та інших медіаресурсах. Ми допомагаємо з працевлаштуванням у регіональних та загальнонаціональних медіа.

Під час навчання студенти формують власні портфоліо (медіапроєкти, публікації у ЗМІ, інформаційні та рекламні кампанії, кейси, стартапи тощо), які стають базисом під час підготовки випускної кваліфікаційної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та сприяють ефективному професійному росту майбутніх медійників. Наукова діяльність студентів розпочинаються вже з першого курсу. Якщо тебе цікавить теорія масової комунікації, сучасна комунікативістика та новітній науковий дискурс, тебе радо долучать до семінарів наших наукових гуртків. Вони працюють за кожною освітньою програмою. Участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, перемоги на конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіадах зі спеціальності «Журналістика», статті у наукових виданнях чекають на тебе.

Мрієш про кар’єру науковця? Тоді тобі до нашої аспірантури!

Освітньо-наукова програма Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (8-й рівень РНК) була запроваджена в ДНУ 2016 р. Програма розроблена з урахуванням сучасних вимог медіасередовища та медіавиробництва, а також зважаючи на рекомендації роботодавців і інших зацікавлених сторін. Вона відповідає чинному законодавству та пройшла кілька етапів оновлення і модернізації, включаючи перегляд, моніторинг і закриття освітніх програм згідно з установленим порядком.

Гарантом якості програми є досвідчена фахівчиня в галузі соціальних комунікацій, кандидатка наук Алла Бахметьєва. Викладачі, які беруть участь у навчальному процесі, відповідають ліцензійним вимогам, мають наукові публікації в міжнародних базах Scopus та WoS, і постійно підвищують свою професійну кваліфікацію.

Аспіранти факультету активно залучені до науково-дослідницької діяльності, беруть участь у наукових конференціях, публікують результати своїх досліджень у поважних наукових виданнях, а їхні наукові роботи відповідають актуальним темам досліджень кафедр.
Долучайся до команди успішних!

Факультет запрошує старшокласників

Запрошуємо ближче познайомитися з факультетом систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара!

Мультимедійна редакція «ГончарІнфо» запрошує учнів 9-11 класів! Якщо ти мрієш стати журналістом, хочеш поділитися своїми думками з масовою аудиторією, прагнеш бути подкастером чи влогером, надсилай свої роботи на нашу електронну пошту: dnu.fszmk@gmail.com. Редакція «ГончарІнфо» зв’яжеться з тобою і допоможе розпочати творчий шлях! Статті, замітки, нариси, замальовки, есеї, вірші, кросворди і навіть комікси ми публікуємо в нашій газеті. Тематичні добірки видаються у журнальних спецвипусках. Відео та подкасти постійно поширюються ютуб-каналом. Обговорення публікацій, поради експертів-медійників та схвалення користувачів ти знайдеш у закритих пабліках у соціальних медіа, до яких ми тебе приєднаємо.

Наукова та науково-технічна діяльність

На факультеті працюють 3 доктори наук, 15 кандидатів наук. Наукова діяльність факультету проводиться в рамках кафедральних прикладних науково-дослідних робіт, в яких представлені дослідження й експериментальні розробки у сфері сучасної комунікативістики та журналістикознавства («Медіапрактики та медіанаративи у комунікаційному просторі суспільства: міждисциплінарний вимір», «Прикладні соціально-комунікаційні технології та їх вплив на формування новітньої соціотехнічної дійсності», «Видавнича справа та медіаредагування у міждисциплінарному дискурсі»).

Результати досліджень, проведених у межах даних тем, проходять апробацію:
  • у монографіях;
  • у фаховому журналі Communications and Communicatіve Technologies, що входить до 27 наукометричних баз, у тому числі Copernicus та містить загальний та персоналізовані авторські DOI; наказом МОН № 365 від 06.06.2022 журнал віднесено до категорії Б;
  • у наукових зарубіжних та українських виданнях;
  • на наукових та науково-практичних міжнародних, всеукраїнських конференціях: викладачі факультету – постійні учасники міжнародних  та всеукраїнських конференцій.
Активна співпраця з Дніпровським відділенням МАН секція Журналістика дозволили інтенсифікувати роботу з майбутніми абітурієнтами та урізноманітнити форми цієї роботи. Викладачі факультету відходять від класичних лекційних форм: учням пропонуються презентаційні формати, активні практичні завдання, налагоджене електронне спілкування з членами секції. У 2021 році Олег Темченко став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція Журналістика).

Студентське життя


Студентське життя на факультеті систем та засобів масової комунікацій є одним з найяскравіших в університеті. Щороку проводяться такі різноманітні заходи, як дні першокурсників, Містер та Міс ФСЗМК та багато інших. Незмінним двигуном цих подій є студентська рада (орган факультетського самоврядування), яка опікується не лише активним студентським життям, але й бере участь у призначенні стипендій, поселенні у гуртожиток, профільних наукових та професійних івентах, волонтерській діяльності тощо.Так, усім факультетом ми три роки поспіль (2017, 2018, 2019) під керуванням наших викладачів проводили ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України (№ 1495 від 09.12.2016 р.; № 1572 від 06.12.2017 р.; № 1313 від 28.11.2018 р.) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара було призначено базовим вищим навчальним закладом із проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Журналістика» та «Реклама і зв’язки з громадськістю». За три роки в олімпіаді взяли участь 232 студенти з 36 закладів вищої освіти України. Учасники не тільки змагалися за перемогу, вони мали можливість ознайомитися з роботою факультету й університету, побачити місто, цікаво провести час та знайти нових друзів.

Навіть пандемія коронавірусу не стала на перепоні діяльності студентів нашого факультету. У 2021 році пройшов перший сезон Всеукраїнської олімпіади з медіаграмотності «Фейкотрощі», на якій перемогу здобула команда «Медіаварта Дніпра», що складалась з магістрів ФСЗМК. Затекло змагалися 30 команд з різних вишів України. Перемога на заходах такого рівня свідчить про якісну підготовку студентів та професіональну роботу викладачів, які приділяють увагу медіаграмотності та фактчекінгу.

На превеликий жаль війна, котру в лютому 2022 р. розв’язала російська федерація, дещо сповільнила активність студентів факультету, перевівши нашу діяльність в онлайновий простір. Однак і у всесвітній мережі ми продовжуємо спілкування, підтримуємо один одного, боремося з фейками та російською пропагандою, видаємо онлайнові випуски «ГончарІнфо», створюємо подкасти, ютуб-ролики та інші медіапроєкти, волонтеримо, донатимо, допомагаємо кіберармії, долучаємося до тренінгів та медіашкіл, віримо в ЗСУ та сподіваємося на якнайшвидшу перемогу України!

Крос-медійна лабораторія

Студенти факультету постійно опановують нові технології, знайомляться з інноваціями сучасного медійного середовища. Заняття відбуваються із залученням потужностей крос-медійної лабораторії ФСЗМК.

Роботи студентів:
Режим карантинного життя

http://quarantinemodeon.tilda.ws/page11401224.html

Автор: Дарина Кучер. Група ЗЖ-16

Моя сім’я – моя опора

http://project2476878.tilda.ws/

Автор: Софія Ковнір. Група ЗЖ-16

Цифровий живопис. Що треба знати, щоб розпочати малювати на комп'ютері?

http://sofa.cotosofa.tilda.ws/

Автор: Софія Москаленко. Група ЗЖ-16

Я втрачаю свою батьківщину

http://chomuznykaiutukrainiskisela.tilda.ws/

Автор: Софія Танченко. Група ЗЖ-16

Карантинимо по-сільському: моя "самоізоляція" у Братолюбівці

quarantineinvillageblog.tilda.ws/

Автор: Яна Трухан. Група ЗЖ-16

Історія "Fender" або внесок того, хто не вмів грати на гітарі!

fenderguitar4ever.tilda.ws/

Автор: Денис Чернишов. Група ЗЖ-16

Кава: як заволодіти світом

http://project2390768.tilda.ws/

Автор: Ольга Устиченко. Група ЗЖ-16

Видатні журналісти Дніпра

http://project2210230.tilda.ws/page20633921.html

Автор: Ніколь Савченко. Група ЗЖ-18

Три Тополі на околиці

https://www.youtube.com/watch?v=8X4HWZRg0jg

Автор: Єва Біліченко. Група ЗЖ-17

Музиканти в умовах пандемії

https://www.youtube.com/watch?v=ZbuVyseNgd4&t=180s

Автор: Ілона Семенюк. Група ЗЖ-17

Життя поза спортом. ХОБІ колишніх СПОРТСМЕНІВ

https://www.youtube.com/watch?v=5pblWnvIOgw&feature=youtu.be

Автор: Маргарита Доброгорська. Група ЗЖ-17

Назва – це історія. Пізнай вулиці Дніпра

https://nadyamishina.wixsite.com/namehistory

Автор: Надія Мішина. Група ЗЖ-17

Правила життя
https://www.facebook.com/Правила-життя-106369685007203

Автор: Крістіна Потапова. Група ЗЖ-17

Дитячі журнали – це круто!

http://project4081815.tilda.ws/

Автор: Дарина Ковальська. Група ЗЖ-17

(Не)Рівні. Чи існує сексизм у ХХІ столітті?

https://ne-rivni.wixsite.com/website-2

Автор: Альона Павлюк. Група ЗЖ-18
Студентські медіапроєкти

Медіапроєкти у межах випускних кваліфікаційних робіт 2021/2022 навчального року

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Валерія Девятко. «Секрети виробництва: як створюють новини на телебаченні?»

https://youtu.be/2TmE2pVxzZs

Олександр Верескун. «Журналіст на війні. Висвітлення бойових дій: особливості та поради»

https://alexanderveresk.wixsite.com/journalistatwar

Ніколь Савченко. «Видатні журналісти Дніпра»

http://fszmk.dnu.dp.ua/uploads/files/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82.pdf

Дар’я Попкова. «Подорож Дніпром: путівник історією міста»

https://s3pl3.weblium.site/

Альона Павлюк. «(Не)Рівні»

https://nerivni.wixsite.com/website-2

Більше проєктів на нашому сайті:

http://fszmk.dnu.dp.ua/media_projects.html

Конвергентна редакція «Гончар Інфо»

«Гончар Інфо» – це медіапроєкт великої і дружної сім'ї журфаку! Створено студентами для студентів. «Гончар Інфо» охоплює велику платформу інтересів студентів, життя університету й факультету та працює в усіх сучасних форматах:
  • онлайн
  • газета
  • журнальні спецвипуски
  • подкасти
  • влоги
  • соціальні медіа
У першу чергу для студентів ДНУ – це освітній медіапроєкт, який дозволяє майбутнім журналістам проявити себе, а за допомогою досвідчених викладачів напрацьовувати базові навички.

Кожен випуск газети створюється з особливою увагою і любов'ю. Над кожним матеріалом працює багато людей. Редакція газети визначається з темою випуску. Журналісти збирають інформацію і пишуть тексти. Фотографи забезпечують ексклюзивний візуальний ряд, а дизайнери здійснюють верстку видання, підбір шрифтів та елементів дизайну. Таким чином, студенти регулярно беруть участь у створенні факультетської газети «Гончар Інфо», що включає всі етапи підготовки газетного номера. Навички мультимедійного журналіста відпрацьовуються під час створення інфографіки, фотогалерей, подкастів, відеосюжетів, медіаігор, вікторин та імерсивних публікацій.

Усі наші випуски з їхніми успіхами і негараздами, талановитими публікаціями і помилками, бо ми ж вчимося:) наявні на нашому сайті: http://fszmk.dnu.dp.ua/гончар_нфо.html.html

Підписуйтеся на наш ютуб-канал: https://www.youtube.com/channel/UCPtGIMeW_6rzHswlHdFSXXQ, ставте лайки та навчайтеся журналістиці разом зі студентами факультету систем і засобів масової комунікацій!

Редакція «Гончар Інфо» постійно співпрацює з учнями 9-11 класів, які мріють стати журналістами.
Надсилайте свої матеріали на пошту: dnu.fszmk@gmail.com, і ми їх обов'язково опублікуємо.

Успішні випускники XXI століття

Ольга Кравченко
Фахівець зі зв’язків із громадськістю СО-ОР Media, проєктний менеджер офіційного фан-шопу українського художника Івана Марчука.
Випускниця 2014 р.


«На факультеті я отримала освіту журналіста, але ще під час навчання почала працювати в галузі зв’язків з громадськістю. Сьогодні займаюся комунікаціями в холдингу СО-ОР Media (видавець національних газет і журналів). Одна з безумовних цінностей професії для мене полягає в тому, що називається «to be on the cutting edge». Працюючи в журналістиці (або якщо говорити ширше – в комунікаціях), напрацьовуєш звичку завжди відповідати часу, вчишся відчувати ритм життя і розуміти, в якому напрямку воно змінюється. Це вимагає не лише інтелектуальних зусиль, але й величезної емоційної віддачі, усвідомлення чого з’явилося завдяки факультету, адже тут мене навчили любити медіа».


Крістіна Венгеляускайте

Власний кореспондент телеканалу ICTV в Дніпрі.
«Швидкість. Саме з цим словом у мене асоціюється журналістика. Скажений темп життя і необмежені можливості, відповідні темпераменту – моя ідеальна «формула» для успіху в професії. Головне в цій гонитві – не втратити себе і те, кого і що ти цінуєш, пам’ятати про відповідальність за слова і дії. Ось тоді нічого й не змусить Вас з’їхати в кювет. Із цієї фрази я розпочала свою роботу в ЗМІ. Відтоді пройшло багато часу. Із регіонального журналіста я стала власкором одного з передових каналів країни. Під ногами відчуваю ґрунт: мій факультет, мої викладачі, мої близькі люди. Це ті самі «складові успіху».

Ті, хто це читає, повинні усвідомлювати одну річ – журналістика не для слабких людей. Це професія, якій потрібно подарувати всього себе, навчитися підлаштовуватися під неї, навчитися нею жити. Інакше вона Вас розчавить.

Журналістика – не романтика. Вас повинні вести лише праця і наполегливість. Ви більше не володієте своїм часом. Відкидайте сльози, відкидайте радість, відкидайте сумніви.

Якщо Ви готові кардинально змінити життя і світогляд – отримаєте в руках усі козирі. Озирніться! Вони навколо Вас – це викладачі, це вчителі. Це люди, які достукаються і відкриють Вам світ.

Навчіться цінувати те, що є, працюйте над собою – і лише тоді Ви набудете сили. Сила з часом переросте в могутність, яка буде завжди за плечима.

Зараз мені 23 роки. Свій вибір я зробила шість років назад. Моя мета – відкривати людям очі, ламати стереотипи й дарувати віру.

Ласкаво просимо до журналістики!»


Максим Беспалов

Закінчив ФСЗМК у 2005 році за спеціальністю «Журналістика».
Після випуску з ДНУ понад десять років працював у друкованих та електронних ЗМІ, був помічником народного депутата України, головним редактором сайту Kulturologia.ru, ведучим щоденного політичного ток-шоу «Наживо» на 51 каналі Дніпра, одним із найпопулярніших в Україні тревел-блогерів. Грав у телевізійному елітарному клубі «Що? Де? Коли?». Зараз співпрацює з «Вокруг Света», BirdinFlight та іншими популярними виданнями. Займається літературою (станом на січень 2017 року випустив три книги, ще дві готуються до друку у видавництві «Темпора»). Створює авторські тури та возить людей по всьому світу.


Юлія Брик

Журналістка в «Слідство. Інфо».

«Час змінювати роботу. Якомога швидше». Ці слова я говорю собі не рідше, ніж раз на тиждень, у кращому випадку. У гіршому – після кожної зйомки. Тому що робота в розслідуваннях не приносить тобі позитивних емоцій після спілкування з героями твоїх матеріалів. Тому що ти весь час крутишся у якихось проблемах, ти весь час шукаєш головного негідника, ти весь час десь неочікуваний гість. А потім виходить твій сюжет. І ти розумієш, що працював недаремно – розповів правду, яку хтось хотів приховати. Ти розумієш, що корисний для цього суспільства. А, значить, у планах – не зупинятися на досягнутому. І не кидати професію, а йти далі. Саме за це я люблю свою роботу: вона дає мені відчуття «недаремності». Заради цього відчуття ти готовий перетерпіти всі труднощі.

Я працюю в програмі журналістських розслідувань «Слідство. Інфо» вже більше року. Двічі була фіналістом конкурсу «Честь професії» в номінації «Надія журналістики». Двічі не здобула диплом переможця, що лише мотивувало мене ставати кращою і відточувати свою майстерність. Поразки і промахи ніколи не повинні змушувати відступати від своїх цілей. Саме цього мене навчив ФСЗМК і саме цього я бажаю всім студентам журфаку – не здаватися».


Оксана Коновець

Закінчила факультет систем та засобів масової комунікації у 2002 році, спеціальність «Міжнародна інформація».

Восени 2019 року працювала над циклом документальних фільмів «Сильні», які транслювалися в ефірі регіональних філій UA: Суспільне мовлення. Цей проєкт був відібраний у першій хвилі творчого конкурсу, що проводився серед працівників Суспільного мовника України.
https://dp.suspilne.media/episode/23931

«Факультет дав мені розуміння, що таке якісна журналістика. Ще зі студентської лави я мріяла, щоби в Україні з’явився свій аналог ВВС. Сьогодні я тішуся тим, що мої ідеї реалізовуються саме в ефірі Суспільного мовника».


Марія Коренюк

Ведуча та журналістка української служби новин BBC.

Марія Коренюк – випускниця факультету систем і засобів масової комунікації 2008 року за спеціальністю «Міжнародна інформація».

Розпочала кар’єру в журналістиці ще під час навчання у ДНУ: працювала кореспондентом та ведучою на 27 каналі Дніпра. А після закінчення університету переїхала до Києва, де отримала посаду журналіста «Часу новин» та «Час: Підсумки тижня» на всеукраїнському інформаційному каналі «5 канал».

Після того стала власним кореспондентом в Україні міжнародного телеканалу Euronews, матеріали Марії перекладали 13-ма мовами світу.

Брала участь у десятках міжнародних конференцій та тренінгах з журналістики. У тому числі, представляла Україну під час програми для журналістів-міжнародників у Фінляндії (Foreign Correspondents’ Programme), де навчалася протягом місяця.

Із 2017 року Марія Коренюк живе в Лондоні та працює у штаб-квартирі одного з найбільших світових телеканалів BBC. Вона – ведуча та журналіст української служби, веде щоденні випуски новин.


Михайло Ткач

Михайло Ткач – відомий журналіст-розслідувач, випускник факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Виступаючи у 2019 році у Верховній Раді, Михайло Ткач відверто й чесно звернувся до влади з вимогою дотримуватися закону, який захищає професійну діяльність журналістів. Завершив промову Михайло перефразованою цитатою Вінстона Черчилля (We Shall Fight on the Beaches 1940), сміливим викликом тим, «хто вирішує державні питання на користь власних інтересів»: «Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх у полях і на вулицях, ми будемо знімати на пагорбах. Ми будемо знімати. І ми ніколи не здамося».

Сьогодні Михайло Ткач представляє спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший» – програму «Схеми», відому розслідуваннями фактів корупції у найвищих колах нашої влади. За проєкт «Коломойський повертається» Михайло отримав престижну премію «Телетріумф» у номінації «Репортер» у 2016 році, у 2017 році журнал «Новое время» нагородив нашого випускника премією «Людина нового часу» у номінації «За гучні розслідування, які очищують Україну від корупції».

Із того часу підготовлено понад 50 резонансних розслідувань корупційних дій відомих можновладців: Михайло всебічно висвітлює та сміливо оприлюднює факти підкилимних домовленостей та непублічних зустрічей і переговорів українських топ-політиків. У 2011–2016 рр. журналіст співпрацював із «Українською правдою» як блогер: короткими дописами влучно були схарактеризовані і новоявні пастирі, і нечисті на руку спортивні функціонери, політики, дісталося й спадкоємцям родинних бізнесів депутатів та чиновників.

До свого 20-річного ювілею «Українська правда» започаткувала премію разом з Клубом читачів та Editors Сlub. Михайло Ткач став переможцем у номінації «Журналіст року».

«Вважаю, що наша країна припинить ходити по колу лише тоді, коли влада припинить себе ставити вище за закон. І я вважаю, що влада припинить ставити себе вище за закон лише тоді, коли будуть створені незалежні інституції, які контролюватимуть владу. І однією з таких інституцій я вважаю незалежну журналістику», – пояснив свою роботу Михайло Ткач, отримуючи нагороду від УП («Українська правда», 22 грудня 2020).


Станіслав Капралов

Станіслав Капралов закінчив факультет систем і засобів масової комунікації в 2011 році. Був ведучим Нового каналу, режисером шоу на ICTV, у загальному рахунку, 7 сезонів. Нині займається кінорежисурою. Має премії за кращий фільм на фестивалях Toronto Horror, Бірмінгем, Г’юстон, Глазго. Зняв повнометражний фільм у спільному продакшні зі США, прем’єра якого відбулася в 2021 році.

«Згадуючи факультет, хочу відзначити самовіддачу викладачів, які вміють запалити своїм предметом, – зазначає Станіслав. – Тільки з часом розумієш, що підготовка навчального матеріалу – це, окрім креативу, величезна праця, робота над собою, сотні годин репетицій. Що дуже круто!»