На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Хімічний факультет

вул. Казакова, 22, 16 корпус ДНУ
Телефон деканату: +38 (056) 766-49-19
E-mail деканату: chemistry.dnu@gmail.com
Web-сайт факультету: chemistrydnu.com.ua

Хімічний факультет

Історична довідка

Хімічний факультет – один з найстаріших в Дніпровському університеті. Хоча офіціальною датою заснування факультету є 1933 р., підготовка спеціалістів-хіміків ведеться в університеті з перших днів його заснування (1918 р.). Біля витоків факультету стояли видатні вчені – академік Лев Володимирович Писаржевський (1871-1938), засновник дніпровської наукової школи хіміків, творець електронної хімії; академік Дмитро Петрович Коновалов (1856-1929), один з найвидатніших вчених-фізикохіміків, відкривач відомих законів перегонки рідин (закони Коновалова); академік, Герой Соціалістичної праці Олександр Ілліч Бродський (1895-1969), засновник добре знаної школи з хімії ізотопів. Наукові та педагогічні ідеї цих учених забезпечили високий рівень науково-дослідних робіт, визначили тематику та стиль наукових досліджень на хімічному факультеті у довоєнні та перші повоєнні роки.

Докладніше: library.dsu.dp.ua/Metodichki/pisarjevskiy.pdf

У довоєнний період в тісній співпраці з науковцями Інституту фізичної хімії АН УРСР, що діяв у Дніпропетровську, на факультеті велось вивчення проблем електрохімії розчинів та теорії каталізу (чл.-кор. АН УРСР В.С. Фінкельштейн, проф. В.А. Ройтер), механізму органічних реакцій (проф. Ф.І. Березовська), здійснювались розробки нових методів фізико-хімічного аналізу (проф. А.М. Занько, проф. В.Ф. Стефановський), пошуки інгібіторів корозії металів (проф. М.А. Розенберг). У післявоєнні часи розпочались важливі дослідження з хімії епоксидних сполук (кафедра органічної хімії, керівник – Заслужений діяч науки і техніки УРСР проф. М.С. Малиновський), вдосконалення методів співосадження (кафедра аналітичної хімії, керівник – проф. В.Т. Чуйко), вивчення механізмів електроосадження металів у присутності ПАВ, розробки ефективних технологічних процесів гальванотехніки (кафедра фізичної хімії, керівник – Заслужений діяч науки і техніки України проф. Ю.М. Лошкарьов).

Сьогодні на 5 кафедрах факультету ведеться широке коло науково-дослідницьких робіт з аналітичної, неорганічної, органічної хімії, електрохімії, хімічної технології високомолекулярних сполук, харчових технологій, проблем геології та гідрології.

На факультеті функціонують 8 лекційних аудиторій і більше 50 спеціалізованих лабораторій, 4 методичні кабінети, 2 комп’ютерні класи оснащені сучасною технікою; до послуг студентів – комп’ютерна мережа Internet.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Варгалюк Віктор Федорович, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.
Заступник декана з навчальної роботи – Коптєва Світлана Дмитрівна, кандидат хімічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Кондратюк Наталя В’ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Шевченко Людмила Василівна, кандидат хімічних наук, доцент.

Спіробітники деканату
Диспетчер – Бершак Оксана Констянтинівна.
Секретар – Бойченко Оксана Вікторівна.

Абітурієнтам: Про факультет – вустами студентів

Абітурієнте! Мрієш вступити до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, але досі вагаєшся із вибором дисципліни?
На всі важливі для тебе запитання відповідає Єгор Поливанов – студент хімічного факультету, який розповідає про спеціальність 181 Харчові технології. Від Єгора дізнаєшся про невимушену атмосферу на факультеті, активну співпрацю з підприємствами галузі, профільні дисципліни «Харчові технології», «Основи кулінарного мистецтва», «Основи молекулярної кухні», «Барна справа», завдяки яким студенти набувають актуальних навичок під час навчання.

Структурні підрозділи факультету


Дізнайся про факультет із перших вуст!

Декан Віктор Варгалюк у студії "ОТВ Дніпро": про переваги факультету, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну

Декан Віктор Варгалюк у програмі "Шкільний проєкт" медіашколи "Сенсація": про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів
 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Факультет пропонує широкий спектр спеціальностей і спеціалізацій:
- Бажаєте працювати у фармацевтичній компанії і займатися розробкою нових лікарських препаратів? Обирайте спеціальність «Хімія» (спеціалізація «Фармацевтична хімія»)
- Хочете володіти компю’терними технологіями і навчитися з їх допомогою прогнозувати поведінку хімічних об’єктів? Обирайте спеціальність «Хімія» (спеціалізація «Комп’ютерна хімія»)
- Бажаєте стати експертом з якості та сертифікації харчових продуктів? Обирайте спеціальність «Хімія» (спеціалізація «Аналітична хімія харчових продуктів»)
- Бажаєте стати вчителем хімії? Бажаєте працювати викладачем у закладаах вищої освіти? Обирайте спеціальність «Середня освіта. Хімія»
- Вам подобаються феєрверки, піротехніка та інші енергоємні матеріали? Обирайте спеціальність «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація «Хімічна технологія енергонасичених матеріалів»)
- Бажаєте стати висококваліфікованим спеціалістом в галузі полімерних матеріалів і композитів? Обирайте спеціальність «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»)
- Хочете навчитися створювати продукти харчування нового покоління, працювати технологом харчових виробництв, займатися ресторанним бізнесом? Обирайте спеціальність «Харчові технології»
- Хочете навчитися знаходити, розрізняти та працювати з самоцвітним камінням? Обирайте спеціальність «Науки про Землю» (спеціалізація «Геологія»)
- Бажаєте брати участь у проектуванні інженерних споруд різної складності, опікуватися раціональним використанням водних ресурсів? Обирайте спеціальність «Науки про Землю» (спеціалізація «Гідрогеологія»)

Освітня діяльність

На хімічному факультеті ДНУ Ви можете отримати вищу освіту за такими спеціальностями:

102 «Хімія» 

Ліцензійний обсяг набору – 70 місць

Професійні можливості: діяльність в галузі хімічного аналізу об`єктів навколишнього середовища (повітря, природні води, ґрунти ), здійснення контролю якості сировини і продукції металургійних, хімічних та інших підприємств.
Контроль якості харчових продуктів та лікарських препаратів, криміналістична експертиза.
Випускники можуть працювати інженером-хіміком, хіміком-аналітиком, зав. хімічних лабораторій різних підприємств.

Забезпечується слуханням дисциплін:

 «Загальний курс аналітичної хімії»;

 «Спектроскопічні методи аналізу»;
 «Експертиза якості харчових продуктів»;
 «Методи розділення та концентрування»;
 «Фізико-хімічна експертиза якості матеріалів та речовин»;
 «Методи контролю об’єктів довкілля»
 «Аналіз лікарських препаратів»
 «Основи оцінювання та експертизи дорогоцінних металів і виробів з них»,
 «Криміналістична експертиза»
 «Стандартизація, сертифікація та валідація методик аналізу» та ін.

• 014 «Середня освіта. Хімія»

Ліцензійний обсяг набору
20 місць

Професійні можливості: За цією спеціальністю ведеться підготовка вчителів хімії навчальних закладів середньої освіти. 

Забезпечується слуханням дисциплін:

 «Неорганічна хімія», «Фізична хімія», «Органічна хімія»;
 «Основи педагогічної майстерності»», «Психологія», «Педагогіка»;
 «Мультимедійні засоби в науці та освіті», «Методика викладання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах», «Методика складання та розв’язування задач з хімії» та ін.

• 103 «Науки про Землю»

Ліцензійний обсяг набору –  60 місць

Професійні можливості:
геолог, викладач вищого навчального закладу, гідрогеолог, інженер-геолог, інженер-проектувальник, керівник виробничого підрозділу в промисловості, проектуванні та науково-дослідних установах: Регіональний центр з гідрометеорології, Інститут природокористування та екології НАН України, природоохоронні організації області та організації, що вирішують прикладні питання раціонального природокористування.

Забезпечується слуханням дисциплін:

 «Пошуки та розвідка корисних копалин», «Геоінформатика»;
 «Метеорологія та кліматологія», «Гідротоксикологія»;
 «Діагностика коштовних каменів»;
 «Геологія, видобуток, переробка каменесамоцвітної сировини»;
 «Математичне моделювання гідрогеологічних процесів»;
 «Інженерно-геологічне моделювання» та ін.

• 161 «Хімічні технології та інженерія»

Ліцензійний обсяг набору – 30 місць

Професійні можливості: діяльність інженерів-технологів у галузі синтезу та переробки високомолекулярних композиційних матеріалів та високоенергетичних сполук з полімерними зв’язуючими. 

Забезпечується слуханням дисциплін:

 «Інженерна графіка»;
 «Неорганічна, аналітична, органічна та фізична хімії»;
 «Процеси та апарати хімічних виробництв»;
 «Хімія та фізика високомолекулярних сполук»;
 «Хімія та технологія високоенергетичних сполук»;
 «Спектральні методи дослідження мономерів та полімерів»;
 «Математичне моделювання та застосування ПЕОМ у хімічній технології»;
 «Технологія виробництва високомолекулярних сполук»;
 «Технологія виробництва композиційних матеріалів» та ін.

• 181 «Харчові технології»

Ліцензійний обсяг набору – 50 місць

Професійні можливості: діяльність інженерів-технологів харчових виробництв. Може займати посади начальника зміни, завідувача виробничої лабораторії, технолога цеху, інспектора з якості харчових продуктів, керівника виробничих підрозділів в ресторанах, готелях та у комерційному обслуговуванні.

Забезпечується слуханням дисциплін:

 «Харчові технології»;
 «Процеси та апарати харчових виробництв»;
 «Фізіологія харчування»;
 «Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства»;
 «Товарознавство»;
 «Інтернет в бізнесі»;
 «Технологія міні виробництв»;
 «Психологія управління»;
 «Організація обслуговування»;
 «Бухгалтерський облік ресторанного господарства»;
 «Основи менеджменту» та ін.

Сертифікати ЗНО

Спеціальність Ваговий
коефіцієнт
102 «Хімія»  
С1. Українська мова; К1 = 0,3
С2. Хімія; К2 = 0,3
С3.Математика або іноземна мова,
або Історія України, або біологія,
або географія, або фізика;
К3 = 0,3
014.Середня освіта. «Хімія»  
С1. Українська мова; К1 = 0,3
С2. Хімія; К2 = 0,3
С3.Математика або іноземна мова,
або Історія України, або біологія,
або географія, або фізика;
К3 = 0,3
161 «Хімічні технології та інженерія»  
С1. Українська мова; К1 = 0,3
С2. Математика; К2 = 0,3
С3. Хімія або біологія, або Історія України,
або іноземна мова, або географія, або фізика;
К3 = 0,3
181 «Харчові технології»
С1. Українська мова; К1 = 0,2
С2. Математика; К2 = 0,4
С3. Хімія або біологія, або Історія України,
або іноземна мова, або географія, або фізика;
К3 = 0,3
103 «Науки про Землю»
С1. Українська мова; К1 = 0,3
С2. Математика; К2 = 0,3
С3. Хімія або біологія, або Історія України,
або іноземна мова, або географія, або фізика;
К3 = 0,3

УВАГА!
Якщо абітурієнт візьме участь в олімпіаді ДНУ з базових предметів, отримані бали додаються до відповідних результатів ЗНО і враховуються при конкурсному відбору.

Детальна інформація - у розділі «Вступникові»

Наукова та науково-технічна діяльність

На хімічному факультеті працюють три наукові школи. Найстарішою є школа «Епоксидів», яку засновано у 50-ті роки минулого сторіччя. Засновником школи був заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Малиновський Михайло Сергійович – талановитий вчений та педагог, більшість робіт якого була пов’язана саме з епоксидами. М.С.Малиновським разом із співробітниками було отримано ряд фундаментальних результатів у галузі досліджень реакційної здатності епоксидних сполук, розроблено нові перспективні методи синтезу цих речовин. Сьогодні справу Малиновського М.С. продовжує відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор Оковитий Сергій Іванович, серед наукових інтересів якого епоксидні сполуки також посідають першість. За роки існування школи епоксидів науковими керівниками цього напрямку захищено 4 докторські, понад 40 кандидатських дисертацій, отримано 60 авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано 5 монографій та понад 500 наукових статей.

Школу «Електроосадження і захист металів від корозії» на хімічному факультеті було засновано у 1970 р. під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН Вищої школи України, доктора хімічних наук, професора Лошкарьова Юрія Михайловича. Серед пріоритетних напрямів роботи школи – дослідження кінетики і механізмів електродних процесів в присутності поверхнево-активних речовин; впровадження нових технологій гальваностегії у виробництво; виготовлення анодів та добавок до електролітів. Сьогодні справу вчителя продовжує заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор Варгалюк Віктор Федорович. За роки існування школи підготовлено 3 доктори та 28 кандидатів наук, опубліковано більше 700 наукових робіт.

Наукова діяльність на факультеті

Наймолодшою на факультеті є наукова школа «Аналітична хімія малих концентрацій», яку засновано у 1994 р. Її засновники – заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор Чмиленко Федір Олександрович і відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор Циганок Людмила Павлівна. Серед пріоритетних напрямків роботи школи – дослідження з теорії вимірювально-інформаційного аналітичного сигналу та його практичного використання для інтенсифікації аналітичного процесу фізичною дією; інтенсифікації пробопідготовки в аналізі харчових продуктів, ґрунтів, біологічних і медичних об’єктів; розробка та конструювання іон-селективних електродів; розробка теоретичних основ цілеспрямованого використання хіміко-аналітичних властивостей гетерополісполук. За роки існування школи підготовлено 4 доктори та більше 40 кандидатів наук, опубліковано близько 600 наукових статей, 5 монографій, отримано більше 70 патентів, ряд Державних стандартів з визначення домішок важких металів у харчових продуктах.

Дослідження факультетськими кафедрами проводяться в рамках чотирьох фундаментальних держбюджетних тем, у виконанні яких беруть участь близько 20 викладачів і науковців хімічного факультету. Співробітники підрозділу активно співпрацюють з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та інших міст України.

Факультет здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за спеціальностями: 102 «Хімія» та 103 «Науки про Землю».

Наукова діяльність на факультеті

Факультет щорічно видає 2 томи наукового журналу «Journal of Chemistry and Technologies» (див. http;//chemistry.dnu.dp.ua/) Традиційною стала щорічна Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, яка проводиться на базі хімічного факультету ДНУ. За результатами роботи конференції видається збірка тез доповідей.

Серед випускників та викладачів факультету – стипендіати Кабінету Міністрів України. Протягом останніх років викладачами та науковими співробітниками факультету опубліковано ряд наукових монографій, підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема - Деркач Т.М. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін. 2009 р.; В.Ф. Варгалюк, Л.В. Борщевич, Т.М. Деркач. Загальна хімія. Посібник для студентів-технологів харчових виробництв. 2010 р.; С.О. Хмеловська, Т.М. Деркач, Н.В. Стець. Методика викладання хімії. Навчальний посібник. 2011 р.

Активну участь у наукових розробках хімічного факультету беруть студенти I-V курсів. На факультеті працюють п’ять студентських наукових гуртків, кількість студентів-кружківців щороку складає близько 120-130 осіб. Кожного року студенти стають співавторами більш ніж 110-120 наукових статей та тез доповідей конференцій різних рівнів, серед яких значну частину складають міжнародні конференції та симпозіуми.

Міжнародні контакти

Студенти та випускники хімічного факультету беруть активну участь у національних та міжнародних програмах академічного («Erasmus Mundus», Фонд Фулбрайта) та наукового обміну. Студенти та випускники хімічного факультету пройшли стажування на хімічному факультеті Оксфордського університету, Великобританія (Садкова Ірина, Величенко Юлія), Віденського університету, Австрія (Чучупал Юлія) та в Джексонському університеті, США (Шовкопляс Кіра) в рамках грантових програм Міністерства освіти і науки України.

Продовжується співробітництво в рамках меморандумів з Харбінським державним університетом комерції; Китайсько-українським Центром науково-технічного співробітництва; Jiyang College of Zhejiang A&F University.

Магістр Скок Арина отримала грант Вишеградського фонду на навчання і проведення наукових досліджень в Університеті ім. П.Й. Шафарика у Кошице (Словаччина) впродовж вересня 2020 року – січня 2021 року.

Студентське життя

Студенти хімічного факультету щорічно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії, а також Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з «Хімічних наук». Традиційно щорік серед студентів хімічного факультету – ряд іменних стипендіатів (стипендії Президента України, Верховної Ради України, Міського голови, Вченої Ради ДНУ тощо). За період 2006-2021 рр. серед студентів хімічного факультету – 18 переможців за стипендіальною програмою «Завтра.UA» благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука». 

Правильно організоване дозвілля та відпочинок – запорука не тільки успішного навчання, а й доброго морального стану студентів. На хімічному факультеті цим принципом керуються всі – декан, завідувачі кафедр, викладачі, куратори академічних груп, члени студентської ради факультету. Окрім занять у наукових гуртках студенти відвідують гуртки художньої самодіяльності (народну студію сучасного вокалу «Мрія», театр «Маски», гурток східного танцю), займаються спортом, як у спортивному комплексі університету, так і безпосередньо в спортивній залі гуртожитку, створеній за ініціативою і при безпосередній участі самих студентів. 

Традиційним стало проведення щороку на хімічному факультеті конкурсів «Міс та Містер хімічний факультет». Кожної весни – святкування «Дня хімічного факультету» – урочистого заходу, в якому зазвичай беруть участь не тільки викладачі та студенти хімічного факультету, а й численні його випускники.

Успішні випускники ХХІ століття

Ганна Гриньова

Отримала диплом з відзнакою магістра хімічних наук ДНУ ім. О.Гончара у 2009 р. У 2014 р. Ганна захистила докторську дисертацію під керівництвом Prof. Michelle Coote в Австралійському національному університеті. Дисертація отримала декілька нагород, в тому числі приз Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії, як одна з п’яти найкращих дисертацій з хімії у світі.

З 2014 р. Ганна працює в групі Prof. Clemence Corminboeuf у Федеральній політехнічній школі Лозанни. В 2016 р. отримала від Європейської Комісії грант Марії Склодовської-Кюрі.

Ганна є автором низки наукових статей та оглядів, в тому числі публікацій в журналах Nature Chemistry и Journal of the American Chemical Society.

Олександр Жураковський

Випускник магістратури ДНУ ім. О.Гончара (2008 р., диплом з відзнакою), навчався в Університеті Арізони (м. Тусон, США), отримав ступінь магістра.


Закінчив аспірантуру Оксфордського університету, де захистив дисертацію (D.Phil.) за спеціальністю Organic Chemistry. Працював науковим співробітником у Гарвардському університеті (США) у проф. Майерса на факультеті хімії і хімічної біології, зараз працює науковим співробітником в Бристольському університеті (Велика Британія) в лабораторії проф. Аггарвала.

Олександр є автором низки наукових статей та оглядів.

Сергій Крещик

Сергій Крещик – студент VI курсу хімічного факультету ДНУ ім. О.Гончара. 
«Після закінчення школи переді мною постало складне питання вибору майбутнього місця навчання. Маючи досить непогані результати зовнішнього оцінювання я подавав документі до кількох вишів і, врешті-решт, мій вибір пав на хімічний факультет ДНУ ім. О.Гончара. 

Протягом усього періоду навчання я демонстрував гарну успішність у навчанні. При цьому на III курсі я почав працювати безпосередньо у лабораторії під керівництвом старшого наукового співробітника кафедри органічної хімії – Пальчикова Віталія Олександровича. Саме тут пройшло моє більш детальне знайомство з органічною хімією та її можливостями. До кінця ІІІ курсу я вже мав напрацювання, що дозволили мені взяти участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, а також стати співавтором патенту України. 

На IV курсі я знову взяв участь у цій конференції. Дуже успішним у науковому плані можна вважати V курс. Все почалось із участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, де моя робота була визнана кращою. Потім я був учасником Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнської конференції, де моя доповідь також була визнана кращою. 

Усі ці здобутки, а також відмінна успішність дозволили мені отримати стипендію Президента України».