Версія для друку

Кафедра харчових технологій

Телефон: +38 (056) 776-82-30
Сторінка на сайті хімічного факультету: http://chem.dnu.dp.ua/caf_food_start.html

Завідувач кафедри – Колісниченко Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

На хімічному факультеті у 2004 році була створена кафедра загальної хімії та харчових технологій, ліцензована підготовка бакалаврів за напрямом «Харчові технології та інженерія». На організаційному етапі кафедру очолив доктор хімічних наук, професор В.Ф. Варгалюк. У 2005 році завідувачем кафедри було обрано кандидата хімічних наук, доцента Т.М. Деркача.

У 2009 році кафедру було перейменовано на кафедру харчових технологій, яку очолив доктор технічних наук, професор К.О. Мельников. У 2012 році ДНУ розпочав підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Технології харчування».

На даний час на кафедрі працює: докторів наук – 1, кандидатів наук – 4, асистентів – 2.

Завідувач кафедри харчових технологій – кандидат технічних наук, доцент Тетяна Олександрівна Колісниченко. Сфера її наукових інтересів: теоретичне обґрунтування та розробка нових технологій виробництва продуктів функціонального призначення з використанням йодовміщуючих добавок. Викладає наступні дисципліни: «Технологія галузі», «Організація в галузі», «Технологія виробництва кондитерських виробів», «Основи кулінарної майстерності».

У 2017 році кафедра харчових технологій ДНУ ім. Олеся Гончара отримала ліцензію на підготовку фахівців за другим магістерським рівнем освіти.

Доктор технічних наук, професор Мельников Костянтин Олексійович. Наукова діяльність пов’язана з розвитком напрямків діяльності в галузі оліє-жирової промисловості та розробці технологій продуктів функціонального призначення на основі харчового лецетину з продуктів очищення рослинних олій. Викладає наступні дисципліни: «Устаткуванняв галузі», «Організація ресторанного бізнесу», «Громадське будівництво».

Кандидат технічних наук, доцент Мацук Юлія Анатоліївна. Сфера наукових інтересів: «Вдосконалення технології грибного напівфабрикату і комбінованих м’ясних продуктів з його використанням». Викладає наступні дисципліни:«Харчові технології», «Товарознавство», «Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства», «Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення», «Гігієна та санітарія».

Кандидат технічних наук, доцент Наталія В’ячеславівна Кондратюк. Сфера наукових інтересів: «Харчовий інженирінг, моделювання, конструювання технологічних процесів харчових продуктів в умовах сучасних підприємств». Викладає такі дисципліни: «Поглиблене вивчення організації та технології ресторанного господарства», «Основи наукових досліджень», «Патентознавство», «Організація, планування і управління виробництвом на підприємствах».

Кандидат хімічних наук , доцент Чернушенко Олена Олександрівна. Сфера наукових інтересів: «Розробка нових харчових добавок на основі амінокислот та поліпептидів з біологічно активними металами». Викладає такі дисципліни: «Екологія харчування», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Харчові та дієтичні добавки».

Асистент кафедри Ганна Вікторівна Новік. Займається підготовкою дисертаційної роботи на тему: «Удосконалення технології здобного печива з використанням шротів олійних культур». Проводить практичні заняття з дисциплін: «Устаткуванняв галузі», «Етнічні кухні та організація харчування в підприємствах туристичної індустрії», «Технологія виробництва кондитерських виробів».

Асистент кафедри Тамара Сергіївна Листопад. Займається підготовкою дисертаційної роботи на тему: «Розробка технологій соусів з дикорослих та культивованих ягід з йодвміщуючими добавками», проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін: «Технологія галузі», «Організація в галузі», «Громадське будівництво», «Поглиблене вивчення організації та технології ресторанного господарства».

Навчально-допоміжний склад кафедри:
Старший лаборант кафедри – Юлія Євгенівна Чевюк (працює з 2017 року).