На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Освітні програми

Перелік освітніх програм

за першим (бакалаврським) рівнем

Спеціальність/Освітня програма

014 Середня освіта
спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
ОП Середня освіта: Українська мова і література
спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))
ОП Середня освіта: Англійська мова і література
спеціалізація 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)
спеціалізація 014.04 Середня освіта (Математика)
ОП Середня освіта (Математика)
спеціалізація 014.06 Середня освіта (Хімія)
ОП Середня освіта (Хімія)
спеціалізація 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
спеціалізація 014.07 Середня освіта (Географія)
ОП Середня освіта (Географія)
спеціалізація 014.08 Середня освіта (Фізика)
ОП Середня освіта (Фізика)

016 Спеціальна освіта
ОП Спеціальна освіта

022 Дизайн
спеціалізація 022.01 Графічний дизайн
ОП Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

031 Релігієзнавство
ОП Релігієзнавство

032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія
ОП Історична україністика та прикладна історія

033 Філософія
ОП Філософія

035 Філологія
спеціалізація 035.01 Українська мова та література
ОП Українська мова та література
спеціалізація 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
ОП Російська мова та література
спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
ОП Переклад з англійської та німецької мов
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
ОП Німецька та англійська мови і літератури
спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
ОП Французька та англійська мови і літератури
ОП Китайська та англійська мови і літератури
спеціалізація 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська
ОП Японська та англійська мови і літератури
спеціалізація 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська

051 Економіка
ОП Бізнес-аналітика
ОП Економічна кібернетика

052 Політологія
ОП Політологія

053 Психологія
ОП Психологія
ОП Практична психологія

054 Соціологія
ОП Соціологія

061 Журналістика
ОП Журналістика
ОП Видавнича справа та редагування
ОП Реклама і зв’язки з громадськістю

071 Облік і оподаткування
ОП Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
ОП Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
ОП Міжнародний менеджмент
ОП Менеджмент організацій
ОП Управління людськими ресурсами

075 Маркетинг
ОП Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОП Підприємництво та організація сервісної діяльності

081 Право
ОП Право

091 Біологія
ОП Біологія
ОП Біохімія та фізіологія
ОП Мікробіологія та вірусологія
ОП Системна біологія та гідробіоресурси
ОП Біорізноманіття та ландшафтний дизайн

101 Екологія
ОП Екологія

102 Хімія
ОП Хімія
ОП Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів

103 Науки про Землю
ОП Гідрологія
ОП Геологія
ОП Науки про Землю

104 Фізика та астрономія
ОП Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали
ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика

106 Географія
ОП Географія
ОП Географія рекреації та туризму

111 Математика
ОП Математика
ОП Математика інтелектуальних систем
ОП Математика прогнозування та прийняття рішень

112 Статистика
ОП Статистика

113 Прикладна математика
ОП Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання
ОП Комп’ютерне моделювання та технології програмування

121 Інженерія програмного забезпечення
ОП Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки
ОП Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія
ОП Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз
ОП Системний аналіз

125 Кібербезпека
ОП Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології
ОП Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка
ОП Прикладна механіка

132 Матеріалознавство
ОП Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування
ОП Галузеве машинобудування
ОП Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
ОП Авіаційна та ракетно-космічна техніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика
ОП Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка
ОП Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія
ОП Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка
ОП Телекомунікації та радіотехніка
ОП Мобільний та супутниковий зв'язок
ОП Інфокомунікації та системи зв’язку

173 Авіоніка
ОП Автоматика і управління в технічних системах

181 Харчові технології
ОП Харчові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища
ОП Інженерні та космічні технології захисту навколишнього середовища

223 Медсестринство
ОП Медсестринство

224 Технології медичної діагностики та лікування
ОП Технології медичної діагностики та лікування

227 Фізична терапія, ерготерапія
ОП Фізична терапія, ерготерапія
ОП Фізична терапія, ерготерапія у неврології та нейрохірургії

229 Громадське здоров’я
ОП Громадське здоров’я

231 Соціальна робота
ОП Соціальна робота

241 Готельно-ресторанна справа
ОП Готельно-ресторанна справа

242 Туризм
ОП Туристичний бізнес
ОП Міжнародний туризм

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини
ОП Міжнародні економічні відносини
ОП Міжнародна економіка

за другим (магістерським) рівнем

Спеціальність/Освітня програма

011 Освітні, педагогічні науки
ОП Педагогіка вищої школи

014 Середня освіта
спеціалізація 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)
спеціалізація 014.04 Середня освіта (Математика)
ОП Середня освіта (Математика)
спеціалізація 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
спеціалізація 014.07 Середня освіта (Географія)
ОП Середня освіта (Географія)
 
016 Спеціальна освіта
ОП Спеціальна освіта

022 Дизайн
спеціалізація 022.03 Дизайн середовища
ОП Дизайн візуального середовища

031 Релігієзнавство
ОП Релігієзнавство

032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

033 Філософія
ОП Філософія

035 Філологія
спеціалізація 035.01 Українська мова та література
ОП Українська мова та література
спеціалізація 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
ОП Російська мова та література
спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
ОП Переклад з англійської та німецької мов
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
ОП Німецька та англійська мови і літератури
спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
ОП Французька та англійська мови і літератури
спеціалізація 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська
ОП Китайська та англійська мови і літератури
спеціалізація 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська
ОП Японська та англійська мови і літератури

051 Економіка
ОП Економічна кібернетика
ОП Бізнес-аналітика та інформаційна безпека
ОП Інформаційна економіка та електронний бізнес

052 Політологія
ОП Політологія

053 Психологія
ОП Психологія
ОП Психологія управління

054 Соціологія
ОП Соціологія

061 Журналістика
ОН Журналістика
ОП Видавнича справа та редагування
ОП Реклама і зв’язки з громадськістю
ОП Медіакомунікації

071 Облік і оподаткування
ОП Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
ОП Фінанси
ОП Страхування та управління ризиками
ОП Банківська справа

073 Менеджмент
ОП Менеджмент високих технологій
ОП Міжнародний менеджмент
ОП Управління персоналом та економіка праці
ОП Бізнес-адміністрування
ОП Управління навчальним закладом

075 Маркетинг
ОП Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОП Економіка підприємства
ОП Підприємництво та організація бізнесу

081 Право
ОП Право

091 Біологія
ОП Біологія
ОП Біохімія
ОП Біосистеми та ландшафтний дизайн
ОП Системна біологія та гідробіоресурси
ОП Біохімія та фізіологія

101 Екологія
ОП Екологія
ОП Промислова екологія та охорона екосистем

102 Хімія
ОП Хімія

103 Науки про Землю
ОП Гідрологія
ОП Гідрогеологія та інженерна геологія

104 Фізика та астрономія
ОП Фізика та астрономія
ОП Функціональні та інтелектуальні матеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ОП Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія
ОП Географія

111 Математика
ОП Математика

112 Статистика
ОП Статистика

113 Прикладна математика
ОП Інформатика
ОП Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи
ОП Комп’ютерна механіка
ОП Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу

121 Інженерія програмного забезпечення
ОП Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки
ОП Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія
ОП Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз
ОП Системний аналіз

131 Прикладна механіка
ОП Прикладна механіка

132 Матеріалознавство
ОП Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування
ОП Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
ОН Ракетні та космічні комплекси
ОП Ракетні двигуни та енергетичні установки
ОП Технології виробництва літальних апаратів
ОН Технології виробництва літальних апаратів
ОП Космічні інформаційні технології

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОП Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

144 Теплоенергетика
ОП Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка
ОП Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія
ОП Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка
ОП Телекомунікації та радіотехніка
ОП Радіоелектронні апарати

173 Авіоніка
ОП Авіоніка

181 Харчові технології
ОП Харчові технології

223 Медсестринство
ОНП Медсестринство

224 Технології медичної діагностики та лікування
ОП Технології медичної діагностики та лікування

231 Соціальна робота
ОП Соціальна робота
ОП Соціальна робота з надання паліативної та хоспісної допомоги

242 Туризм
ОП Міжнародний туристичний бізнес
ОП Туристичні послуги та гостинність
ОП Туризм

281 Публічне управління та адміністрування
ОП Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
ОП Міжнародні відносини і економічна дипломатія

292 Міжнародні економічні відносини
ОП Міжнародна економіка
ОП Міжнародні економічні відносини

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Спеціальність/Освітня програма

016 Спеціальна освіта
ОНП Спеціальна освіта

032 Історія та археологія
ОНП Історія та археологія

033 Філософія
ОНП Філософія

035 Філологія
ОНП Філологія

051 Економіка
ОНП Економіка

052 Політологія
ОНП Політологія

053 Психологія
ОНП Психологія

054 Соціологія
ОНП Соціологія

061 Журналістика
ОНП Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування
ОНП
Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
ОНП
Менеджмент

075 Маркетинг
ОНП
Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОНП
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право
ОНП
Право

091 Біологія
ОНП Біологія

101 Екологія
ОНП Екологія

102 Хімія
ОНП
Хімія

103 Науки про Землю
ОНП
Науки про Землю

104 Фізика та астрономія
ОНП
Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали
ОНП
Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика
ОНП
Математика

113 Прикладна математика
ОНП
Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення
ОНП
Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки
ОНП Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія
ОНП
Комп’ютерна інженерія

131 Прикладна механіка
ОНП
Прикладна механіка

132 Матеріалознавство
ОНП
Матеріалознавство

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
ОНП
Авіаційна та ракетно-космічна техніка

144 Теплоенергетика
ОНП
Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОНП
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка
ОНП
Мікро- та наносистемна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка
ОНП
Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка
ОНП
Авіоніка

224 Технології медичної діагностики та лікування
ОНП
Технології медичної діагностики та лікування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
ОНП
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини
ОНП
Міжнародні економічні відносини