ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Мотиваційний лист

Інформація оновлюється. Слідкуйте за оновленнями!

Шановні абітурієнти!

У 2022 році для вступу до ЗВО необхідно подавати мотиваційного листа. Як його писати та яке його значення – детально на ресурсах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Мотиваційний лист: вимоги і структура

Як писати мотиваційний лист: розʼяснення і приклади

Все про мотиваційний лист: мінілекція від Тетяни Кедич, доцентки кафедри української літератури, кандидатки філологічних наук.


Мотиваційний лист – це документ, який подається вступником до закладу вищої освіти, в якому вказано, чому саме ти гідний стати студентом саме цієї навчальної програми.


Кому потрібен мотиваційний лист?

• Абітурієнтам, які вступають до бакалаврату на бюджет, включно з кон'юнктурними спеціальностями. 
      Галузі знань кон'юнктурних спеціальностей:
035 Гуманітарні науки (крім спеціальності 035.01 Українська мова та література),
05 Соціальні і поведінкові науки 
06 Журналістика,
07 Управління та адміністрування
08 Право
12 Інформаційні технології
22 Охорона здоров‘я
24 Сфера обслуговування 
28 Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини

(мотиваційний лист + НМТ + електронна заява);

• Абітурієнтам, які вступають до бакалаврату на контракт, крім кон'юнктурних спеціальностей, треба подати лише мотиваційний лист + електронну заяву;

• Вступникам до магістратури, які планують навчатися на бюджеті та на контракті на кон'юнктурних спеціальностях (мотиваційний лист + електронна заява + фаховий іспит + магістерський тест навчальних компетенцій);

• Вступникам до магістратури на некон’юнктурні спеціальності:
- бюджет: фаховий іспит + мотиваційний лист
- контракт: необхідно подавати лише електронну заяву + мотиваційний лист

• Вступникам на спеціальності «Право»  (фаховий іспит + мотиваційний лист + скласти магістерський комплексний тест).

Будьте уважні!

На кожну спеціальність, куди абітурієнт подає документи на вступ, необхідно писати окремий мотиваційний лист.


Cтруктура мотиваційного листа


Перш за все, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, а саме:

• послідовність та аргументованість викладення;
• вмотивованість вступника при виборі спеціальності (освітньої програми);
• відсутність граматичних помилок;
• документи і грамоти, що підтверджують викладене у листі;
• загальне враження.

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції, адреса та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Звертання. «Шановний Сергію Івановичу».

Вступ. Тут необхідно лаконічно пояснити мету та причину написання («Звертаюсь до Вас у зв‘язку з…»). Також необхідно пояснити, чому абітурієнт обрав цей університет та цю спеціальність, спираючись на власні вподобання, та те, як навчання у виші вплине на його подальший професійний розвиток.

Основна частина. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою. Також вступник повинен описати свої особисті якості. Вказати на свої здобутки тощо.

Підсумок. Він повинен бути невеликий за обсягом та вказувати на готовність учня стати студентом обраної ним спеціальності.

Стандарти:

• Обсяг – 1-3 аркуші;
• Розмір сторінки – А4;
• Кегль шрифту – 14;
• Інтервал між рядками – 1,5.


Критерії для мотиваційного листа до ДНУ імені Олеся ГончараЗгідно з Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара в 2022 році, вимоги до мотиваційного листа є такими:


• мотиваційний лист має бути адресований

Ректорові Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара
проф. С.І. Оковитому;


• має містити повне прізвище, імя та по батькові вступника, число, місяць, рік та місце народження, домашню адресу;
• необхідно обґрунтувати вибір спеціальності (освітньої програми);
• за наявності, окресліть участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі, досвід роботи (за наявності), досвід волонтерства, практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах тощо;
• має містити аналіз досягнень та особистих якостей.

Крім того, додатками до мотиваційного листа можуть бути документи (копії), що підтверджують викладене.


Критеріями оцінювання мотиваційного листа є:

• послідовність та аргументованість викладення;

• вмотивованість вступника при виборі спеціальності (освітньої програми);

• відсутність граматичних помилок;

• документи, що підтверджують викладене у листі;

• загальне враження.Які здобутки можна зазначити?

Бакалавріат:
• атестат із золотою (срібною) медаллю або диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра) з відзнакою;
• диплом призера Всеукраїнської учнівської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
• учасники Олімпіад вишів з конкурсних предметів;
• соціальні мережі Instagram/Telegram/Tik Tok (звісно, якщо це не просто персональна сторінка з фото, а якась творча праця);
• досвід волонтерської та громадської діяльності;
• участь у кваліфікаційних проєктах та майстер-класах тощо;
• посвідчення про присвоєння спортивного розряду;
• сертифікат про володіння іноземною мовою.

Магістратура:
• диплом бакалавра (магістра, спеціаліста) з відзнакою;
• тези доповіді на конференціях, симпозіумі;
• наукова робота;
• диплом призера студентської олімпіади;
• трудова книжка з відміткою про стаж практичної роботи за майбутньою спеціальністю;
• довідка міжнародного відділу закладу вищої освіти про участь у програмі стажування, міжнародного обміну студентів;
• посвідчення про присвоєння спортивного розряду;
• сертифікат про володіння іноземною мовою.
Приклади мотиваційних листів:

https://www.dnu.dp.ua/view/motyvacijnij_listМрій! Думай! Обирай ДНУ!