ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Мотиваційний лист

Шановні абітурієнти!

В 2024 році для вступу до ЗВО необхідно подавати мотиваційного листа. Як його писати та яке його значення – детально на ресурсах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Все про мотиваційний лист: мінілекція від Тетяни Кедич, доцентки кафедри української літератури, кандидатки філологічних наук.


Мотиваційний лист – викладена вступником письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист: покрокова інструкція

У 2024 році до кожної заяви, поданої в електронному кабінеті, необхідно додати текст мотиваційного листа. Для підтвердження інформації, поданої у мотиваційному листі, вступник може додати додаткові документи, які потрібно надіслати на офіційну пошту приймальної комісії: pk@365.dnu.dp.ua

ВАЖЛИВО: додаткові документи приймаються до розгляду тільки у випадку надсилання їх на офіційну пошту приймальної комісії.


Cтруктура мотиваційного листа


Перш за все, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, а саме:
 • Мотиваційний лист має бути адресований ректору Університету;
 • Мотиваційний лист має містити повне прізвище, ім’я та по батькові вступника, число, місяць, рік та місце народження, домашню адресу;
 • Мотиваційний лист укладається державною мовою з дотриманням граматичних, пунктуаційних, орфографічних, стилістичних та лексичних правил;
 • Мотиваційний лист має місти обґрунтування вибору спеціальності (освітньої програми);
 • За наявності, потрібно окреслити участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі, досвід роботи (за наявності), досвід волонтерства, практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах тощо;
 • Мотиваційний лист має містити аналіз досягнень та особистих якостей;
 • загальний обсяг мотиваційного листа 550-600 слів;
 • Додатками до мотиваційного листа можуть бути документи (копії), що підтверджують викладене. Додатки мають бути надіслані на електронну пошту pk@365.dnu.edu.ua, або передані до відбіркової комісії відповідного факультету у друкованому вигляді, попередньо завірені особистим підписом вступника.

Критерії для мотиваційного листа до ДНУ імені Олеся Гончара

 • Послідовність та аргументованість викладення;
 • Вмотивованість вступника при виборі спеціальності (освітньої програми);
 • Відсутність граматичних, пунктуаційних, орфографічних, стилістичних та лексичних помилок;
 • Документи, що підтверджують викладене у мотиваційному листі;
 • Відповідність мотиваційного листа вимогам Правил прийому;
 • Загальне враження.Які здобутки можна зазначити?

Бакалавріат:
• атестат із золотою (срібною) медаллю або диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра) з відзнакою;
• диплом призера Всеукраїнської учнівської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
• учасники Олімпіад вишів з конкурсних предметів;
• соціальні мережі Instagram/Telegram/Tik Tok (звісно, якщо це не просто персональна сторінка з фото, а якась творча праця);
• досвід волонтерської та громадської діяльності;
• участь у кваліфікаційних проєктах та майстер-класах тощо;
• посвідчення про присвоєння спортивного розряду;
• сертифікат про володіння іноземною мовою.

Магістратура:
• диплом бакалавра (магістра, спеціаліста) з відзнакою;
• тези доповіді на конференціях, симпозіумі;
• наукова робота;
• диплом призера студентської олімпіади;
• трудова книжка з відміткою про стаж практичної роботи за майбутньою спеціальністю;
• довідка міжнародного відділу закладу вищої освіти про участь у програмі стажування, міжнародного обміну студентів;
• посвідчення про присвоєння спортивного розряду;
• сертифікат про володіння іноземною мовою.


Мрій! Думай! Обирай ДНУ!