На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Історичний факультет

Пр. Науки, 72; 1-й корпус ДНУ
Телефон деканату: +38 (056) 374-98-60
E-mail деканату: syzenko@if.dnu.edu.ua
Сайт факультету: http://www.dnu-history.com.ua/

Історичний факультет

Історична довідка

Початки вищої історичної освіти в нашому краї пов’язане з утворенням історико-філологічного факультету в Катеринославському університеті (1918). Перше покоління істориків представляли відомі вчені: М.К. Любавський, Д.І. Яворницький, М.Ф. Злотников, В.О. Пархоменко, М.В. Бречкевич та ін. Вони заклали підвалини підготовки фахівців-істориків за часів функціонування Катеринославського університету (1918 – 1920), а потім Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) інституту народної освіти (1920 – 1933). 

У 1933 р. відновлено роботу Дніпропетровського державного університету. Тоді ж було започатковано й історико-економічний факультет, який функціонував до 1935 р. У 1939 р. утворився історичний факультет, діяльність якого тривала в 1939 – 1941, 1943 – 1952 рр.
 з перервою у часи воєнного лихоліття. У 1952 – 1957, 1965 – 1971 рр. історичний напрям розвивався в структурі історико-філологічного факультету.

Професор Д.І. Яворницький (1855–1940) – видатний представник першого покоління
істориків та археологів ДНУ

Новітній період історії факультету розпочався в 1971 р., коли його було знов виокремлено в навчально-науковий підрозділ ДДУ. Великий внесок у його становлення зробили професори В.Я. Борщевський, Д.П. Пойда, А.М. Черненко, А.С. Зав’ялов, М.П.Ковальський та ін. За цей час факультет утвердив наукову школу історичної україністики, випустив понад 5 тис. фахівців за спеціальністю «Історія».

На факультеті існують добрі традиції підготовки науковців вищої кваліфікації. Десятки кращих випускників стали кандидатами й докторами історичних наук. Їх праця здобула загальнодержавне визнання.

 
Визначний історик-джерелознавець, доктор історичних наук,
професор М.П. Ковальський (1929–2005)

На факультеті функціонують п'ять кафедр:
всесвітньої історії; історії України; історіографії, джерелознавства та архівознавства; східноєвропейської історії; географії.
 
Освітній процес та наукові дослідження забезпечують:

10 докторів історичних наук, 1 доктор педагогічних наук, 9 професорів, 1 старший науковий співробітник, 23 кандидати історичних наук, 3 кандидати географічних наук, 2 кандидати педагогічних наук, 1 кандидат біологічних наук, 23 доценти.

На історичному факультеті отримують освітні послуги 360 студентів та близько 10 аспірантів.

Керівний склад факультету

В.о. декана факультету – Архірейський Дмитро Володимирович, доктор історичних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Безуглий Віталій Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри географії.
Заступник декана з наукової роботи – Каковкіна Ольга Миколаївна, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії.
Заступник декана з виховної роботи – Лавренко Валерія Сергіївна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Дяченко Ольга Володимирівна, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри східноєвропейської історії.
  

Структурні підрозділи факультету

Організація освітнього процесу

Деканат
Вчена рада
Науково-методична рада
Бюро із забезпечення
Якості вищої освіти та освітньої діяльності,
Бюро з академічної доброчесності
Бюро з профорієнтаційної роботи

Кафедри

Навчальні лабораторії

• навчальна архівно-музейно-археологічна лабораторія кафедри історії України
• навчальна лабораторія топографії, картографії і дистанційних методів кафедри географії

Навчальні кабінети
кабінет етнографії

Центри
Українсько-польський науково-культурний центр
Центр українсько-німецьких досліджень

Рада студентів ІФ
Студенти-історики мають можливості для наукової роботи в межах двох держбюджетних тем, а також студентського наукового товариства, наукових гуртків,в идають збірник «Історичні етюди».

Дізнайся про факультет із перших вуст!

Декан Сергій Світленко в студії "ОТВ Дніпро"
: про переваги факультету, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну

Декан Сергій Світленко у програмі "Шкільний проєкт" медіашколи "Сенсація": про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Декан Сергій Світленко у програмі "Шах і мат" телеканалу "Відкритий"
: про історичну науку і освіту Дніпра

В.о. декана Архірейський Дмитро Володимирович у студії телеканалу "Відкритий": про сучасний стан історичної науки та дніпровську школу істориків 

Інтерв`ю з в.о. декана історичного факультету ДНУ ім. О. Гончара Дмитром Архірейським
https://www.youtube.com/watch?v=jCyVfhvWBC8

Дмитро Архірейський про сучасний стан історичної науки
https://www.youtube.com/watch?v=ErWI-VjZ2Fo

Завідувач кафедри всесвітньої історії Альберт Венгер про День знань у ДНУ імені Олеся Гончара
https://www.youtube.com/watch?v=Qh_esH0RtcU

Завідувач кафедри всесвітньої історії Альберт Венгер про традиції історичної освіти у Дніпрі
https://www.youtube.com/watch?v=AOH6DD81U8s

Доценти Валерія Лавренко та Альберт Венгер про публічну історію
https://www.youtube.com/watch?v=ZmzGz0yT48I

Назва
факультету
Профіль факультету Спеціальності, за якими факультет є випусковим
Історичний факультет Історія та археологія: глобальна історія цивілізації,
європейські студії та американістика;
історична україністика та прикладна історія;
історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни;
археологія; антропологія; теорія, історіософія, методологія історії.
Середня освіта: історія педагогічної думки; історична дидактика;
методика викладання історії та географії в середній школі;
педагогічні традиції та інновації в історичній та географічній середній освіті.
Географія: глобальний, національний, регіональний географічний простір;
географія рекреації і туризму.
014 Середня освіта
014.03 Середня освіта. Історія
014.07 Середня освіта. Географія
032 Історія та археологія
106 Географія
242 Туризм
Кафедра
всесвітньої історії
Людина та спільноти Європи, Північної і Південної Америки,
Азії, Африки, Австралії та Океанії в політичних, соціальних,
економічних, етнонаціональних, релігійних і культурних процесах
історичного минулого; загальна теорія історичної науки.
032 Історія та археологія 
(ОП «Європейські студії та американістика»,
ОП «Історія та археологія»)
Кафедра
історії України
Давня та нова, новітня історія України; історія та культура України;
історіософія історії України;
історичне краєзнавство; історична географія України;
історія повсякдення України; прикладна історія; кліометрика;
історична демографія України; історія українського фронтиру.
032 Історія та археологія.
Кафедра історіографії,
джерелознавтва та архівознавства
Історія, теорія, методи та методологія історичної науки,
історична культура суспільства, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни;
архівознавство, археологія, антропологія, історія суспільної думки.
032 Історія та археологія.
Кафедра
східноєвропейської історії
Методологія історичного пізнання, історія, теорія, методи та методологія історичної науки, історіографія.
історична культура суспільства, історичне джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни, основи антропології,
архівознавство та музеєзнавство,
історична культура суспільства, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни,
архівознавство, історія суспільної думки. Історія Східної Європи, локальні й глобальні історичні процеси, історія політичних систем, державних інститутів, соціальна історія країн.
Історія педагогічної думки, історична дидактика, концепції розвитку сучасної шкільної історичної освіти, навчально-виховний процес у закладах середньої освіти, етнопедагогіка, методики викладання історичних дисциплін.

032 Історія та археологія

014 Середня освіта (Історія)

Кафедра
географії
Глобальний, національний, регіональний географічний та геоінформаційний аналіз;
географічне країнознавство і краєзнавство, рекреаційно-туристична діяльність,
у тому числі екскурсійна справа;
методика навчання та впровадження педагогічних інновацій в географічну освіту, створення засобів навчання;
трансформація географічного середовища регіону в умовах сталого розвитку
014 Середня освіта (ОП «Середня освіта (Географія)»)
106 Географія (ОП «Географія рекреації і туризму», «Географія»)
103 Науки про Землю (ОП «Науки про землю» «Геоекологічний інжиніринг»)

Освітня діяльність


Виставки та інтерактиви.

Археологічні експедиції.

Архівна робота.

Реконструкції.


Дружня команда історичного факультету (1 корпус ДНУ).


Викладачі факультету разом зі студентами є учасниками багатьох міжнародних конференцій та активно співпрацюють з університетами та науковими установами Німеччини, США, Канади, Бразилії, Швеції, Нідерландів, Польщі, Ізраїлю.


Затребувана молоддю та завжди відкрита «Кузня української інтелігенції» (гуртожиток ДНУ № 2).


Наші ГЕРОЇ.


Зустріч Дмитра Архірейського зі студентами в «Кузні української інтелігенції».


Разом тримаємо освітній фронт.


Учасники та переможці конкурсу наукових робіт імені Олександра Хмельникова

Випускові кафедри, освітні рівні, спеціальності та освітні програми


з/п
Повна
назва кафедри
Завідувач кафедри
(вчене звання, науковий ступінь)
Освітні
рівні
Перелік спеціальностей,
освітніх програм,
за якими кафедра є випусковою
1 2 3 4 5
1 Історії України
Посунько
Ольга Миколаївна
(к.істор.н., доцент)
Перший (бакалаврський),
другий (магістерський),
третій (освітньо-науковий, PhD)
032 Історія та археологія
(ОП «Історія та археологія»;
ОП «Історична україністика та прикладна історія»)
2 Всесвітньої історії Венгер
Альберт Григорович (доцент, к. істор. н.)
Перший (бакалаврський),
другий (магістерський),
третій (освітньо-науковий, PhD)
032 Історія та археологія
(ОП «Європейські студії та американістика»
ОП «Історія та археологія»)
3 Історіографії,
джерелознавства та
архівознавства
Журба
Олег Іванович
(д.істор.н., професор)
Перший (бакалаврський),
другий (магістерський),
третій (освітньо-науковий, PhD)
032 Історія та археологія (ОП «Історія та археологія»)
4 Східноєвропейської історії Бурмага
Володимир Петрович
(к.істор.н., доцент)
Перший (бакалаврський),
другий
(магістерський)
014.03 Середня освіта (Історія)
(ОП «Середня освіта (Історія)»)
032 Історія та археологія
(ОП «Історія та археологія»)
5 Географії Безуглий
Віталій Вікторович
(к.педагог.н. доцент)
Перший (бакалаврський),
другий
(магістерський)
014.07 Середня освіта (Географія) (ОП «Середня освіта (Географія)»)
106 Географія (ОП «Географія рекреації і туризму», «Географія»)
103 Науки про Землю (ОП «Науки про землю» «Геоекологічний інжиніринг»)

Основні навчальні дисципліни: «Давня і нова історія України», «Новітня історія України», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія СРСР», «Історія Росії», «Історіографія історії України», «Джерелознавство», «Історіософія історії України», «Історіографія всесвітньої історії», «Методологія історії», «Археологія», «Архівознавство та музеєзнавство», «Етнографія України», «Історія Стародавнього Сходу, Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Історія європейського середньовіччя», «Історія цивілізацій доколумбової Америки», «Релігійні основи цивілізації Заходу», «Історичний туризм», «Балканські народи і держави у новітній час».

Доктор історичних наук, професор, кавалер ордену княгині Ольги І.Ф. Ковальова
представляє Каталог містечка Самарь і Новобогородицької фортеці (2013)


Теоретичні знання студенти закріплюють на археологічно-етнографічній, краєзнавчій, архівно-музейній, педагогічній та асистентській навчальних практиках, історико-туристичній виробничій практиці.
Історико-туристична (виробнича) практика знайомить студентів з діяльністю туристичних організацій. Студенти дізнаються про специфіку роботи туристичної галузі: від алгоритму складання наплічника до методів взаємодії з масовим слухачем. Результатом практики є розробка авторської екскурсії та представлення її реальній аудиторії.
 Noosphere Archaeology, проєкт Інжинірингової школи Noosphere. https://www.facebook.com/nooarchaeology
Застосовуючи сучасні технології, археологи швидше й ефективніше проводять археологічні розвідкі, а студенти профільних спеціальностей – здобувають практичні навички.
 
«Літо історика» – івент про «літній» досвід та враження від участі в археологічній експедиції,
літніх школах, наукових конференціях.Із літопису археологічної навчальної практики. Розкопки археологічною експедицією ДНУ
кургану «Гола могила» поблизу с. Кисличувата Томаківського р-ну Дніпропетровської обл.


Декан історичного факультету, доктор історичних наук, професор С.І. Світленко
презентує том І «Усної історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара» (2013), який став результатом краєзнавчої навчальної практики. У 2013-2017 рр.
уже вийшло у світ 3 томи цього унікального видання

Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: археологічні наукові експедиції, науково-дослідні та навчальні лабораторії, профільні кафедри вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви, архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків; обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури, музейні установи; туристична сфера; загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї), органи державної влади та управління, місцевого самоврядування; галузь історичного туризму.

Наукова діяльність

На історичному факультеті сформувалися наукові школи з історичної україністики за напрямами «Суспільно-політична та етнонаціональна історія України», «Соціальна історія Придніпров’я», «Археологія Подніпров’я», «Історіографія, джерелознавство та методи історичних досліджень», «Історія німців в Україні». Професорсько-викладацький колектив факультету здійснює наукові дослідження в рамках п’яти кафедральних держбюджетних тем.

На факультеті функціонують аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка за ІІІ освітньо-науковим ступенем вищої освіти доктор філософії і за науковим ступенем доктор історичних наук. Працює докторська спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю 032 «Історія та археологія» («Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»).

Факультет видає науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія», заснований 1993 році, який з 9 червня 1999 року визнаний ВАК України як фаховий науковий збірник у галузі історії. У 2018 році журнал уперше виходить під новою назвою Universum historiae et arheоlogiae/«Універсум історії та археології». Посилання на випуски журналу UHA, розміщені на порталі університету: https://www.dnu.dp.ua/visnik/fistor/30 Окрім нього кафедри історичного факультету видають міжвузівські фахові наукові збірники «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НІМЕЦЬКОЇ ІСТОРІЇ», «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (08.06.05), з 2018 року нова назва якого – Roxolania Historĭca, «Проблеми політичної історії України» (12.04.10). За участю науково-педагогічних працівників історичного факультету видається науково-теоретичний альманах «Грані» (10.11.99), а також збірник матеріалів «Питання аграрної історії України».

Наукові видання

  Доктор історичних наук, головний науковий співробітник ДНУ І.С. Стороженко виступає з
доповіддю на ІІІ Всеукраїнських Яворницьких наукових читаннях (2015)

У 2000–2010-х рр. історичний факультет зміцнив статус важливого інтелектуального центру з системного проведення низки наукових конференцій. З 2004 року на базі факультету й університету систематично проводяться обласні історико-краєзнавчі конференції «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017). У 2000-х рр. факультетом започатковані наукові форуми в ДНУ у галузі яворницькознавства, що виявилося у Всеукраїнській науковій конференції «Д.І. Яворницький і проблеми української історичної науки» (2005) та трьох Всеукраїнських Яворницьких наукових читаннях (2007, 2010, 2015). На базі історичного факультету були проведені І, ІІ, ІІІ та ІV Всеукраїнські наукові конференції «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя» (2008, 2011, 2013, 2018). На факультеті систематично організуються наукові читання на пошану відомих професорів-істориків: Д.П. Пойди, М.П. Ковальського та А.М. Черненка.


Ювілейні видання ДНУ, частина яких створена науковцями історичного факультету

Факультет співпрацює з історичними або гуманітарними факультетами Запорізького національного університету, Національного університету «Острозька академія», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України та іншими установами і закладами вищої освіти.

Ректор Сергій Оковитий та декан Сергій Світленко на підписанні договору про наукову, освітню та культурну співпрацю ДНУ
з «Музеєм спротиву Голодомору» Дніпровської міської ради

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія

Збірник наукових праць "Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України"
Збірник наукових праць "Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті"
Збірник наукових праць "Питання аграрної історії України та Росії"
Збірник наукових праць "СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НІМЕЦЬКОЇ ІСТОРІЇ"
Збірник наукових праць "Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження"
Збірник наукових праць "Проблеми політичної історії України"
Journal of Geology, Geography and Geoecology (категорія А)

Наукові гуртки студентів

«Учитель історії – новатор»
Керівник доц. О. Ю. Коломоєць

Міжкафедральний студентський гурток
«Ремесло історика і…»

Керівники:
– проф. О.І. Журба (кафедра східноєвропейської історії);
− проф. Т.Ф. Литвинова (кафедра історії України)

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЯХ УКРАЇНИ»


   Міжнародні контакти

Історичний факультет успішно провів цілу низку представницьких міжнародних наукових форумів. Серед останніх варто назвати: «Формування національних і загальнолюдських цінностей в системі вищої історичної освіти» (2003), «Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років: сучасні проблеми історичної освіти і науки» (2005), «Наддніпрянська Україна в контексті історичного розвитку Центрально-Східної Європи» (2006), «Німці Росії та України в конфліктах і компромісах» (2007), «Україна в європейському цивілізаційному процесі: проблеми соціальної та інтелектуальної історії» (2009), ІІІ Міжнародний симпозіум слов’янських студій (2013) та ін.


На відкритті ІІІ Міжнародного симпозіуму слов’янських студій в ДНУ.
Виступ професора А. Шернера (Федеративна Республіка Бразилія) (2013)

Окремі викладачі та студенти історичного факультету є членами Міжнародної асоціації «Історія та комп’ютер», Європейської асоціації археології, Міжнародної асоціації дослідників історії та культури німців.

Із 1997 року на історичному факультеті працює Інститут українсько-німецьких досліджень (нині – Центр українсько-німецьких історичних досліджень) – директор Центру проф. Н.В. Венгер, яка взяла участь у написанні кількатомної історії «Немцы России», разом із Центром «Примирення» (Торонто) досліджує історичну долю менонітських колоній, історію та культуру шведського населення України тощо. На ці програми дослідниками ДНУ отримані гранти. Внаслідок плідної співпраці з Геттінгенським відділенням Інституту культури і історії німців Північно-Східної Європи у вересні 2007 року була проведена міжнародна конференція «Німці України і Росії в конфліктах і компромісах ХІХ–ХХ століть». У цьому науковому форумі взяли участь близько 100 вчених з України, Канади, Німеччини, США, Швеції та інших країн.

Історичний факультет підтримує плідні контакти із низкою освітніх і наукових центрів Білорусі, Бразилії, Казахстану, Канади, Литви, Німеччини, Польщі, США. У 2013-2015 рр. археологи факультету разом зі студентами та колегами із Вроцлавського університету (Польща) провели три спільні українсько-польські археологічні експедиції в Україні та Польщі.

Восени 2017 року Центр Українсько-німецьких наукових досліджень (наук. кер. проф. С.Й. Бобилєва) уклав безстроковий договір з університетом м. Бремен (ФРН) для виконання спільного проекту «Німці в Україні». У вересні 2018 року делегація історичного факультету у складі професора кафедри всесвітньої історії та студентів відвідала університет м. Бремен (ФРН).

Тільки в І семестрі 2018/19 н.р. на історичному факультеті ДНУ було проведено три творчі зустрічі з відомими науковцями США та ФРН.

І Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція на Старокодацькій фортеці
Студенти та викладачі історичного факультету – учасники І Міжнародної українсько-
польської археологічної експедиції на Старокодацькій фортеці (2013)

Свого часу факультет уклав угоди про співпрацю з Інститутом археології Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, факультетом історії та педагогіки Вроцлавського університету (Республіка Польща).

ІI Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція на горі Громнік під Вроцлавом (2014)


Студенти та аспіранти історичного факультету ДНУ – учасники ІІ Міжнародної
українсько-польської археологічної експедиції – на екскурсії в м.
Вроцлав (Республіка
Польща, 2014)

  ІІІ Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція
Учасники ІІІ Міжнародної українсько-польської археологічної експедиції (м Вроцлав,
Республіка Польща, 2015)

Нині історичний факультет працює над налагодженням міжнародної академічної мобільності із закладами вищої освіти та науковцями Бразилії, Індії, Польщі, США.

 
Проєкт «Європейський мультикультуралізм як досвід та шлях до європейської інтеграції України» https://www.dnu.dp.ua/view/EMKEpaUEI, підготовлений командою кафедри всесвітньої історії, отримав високу оцінку експертів та грант для реалізації (за напрямом Jean Monnet Програми ЄС Erasmus+, який було запроваджено ще у 1989 році для підтримки викладання і дослідження у сфері європейської інтеграції, а з 2001 року Jean Monnet став доступним для України.) Керівник команди – завідувач кафедри всесвітньої історії доцент Альберт Венгер, члени команди: в. о. декана Дмитро Архірейський, професорка Наталія Венгер, доцентки Ольга Каковкіна, Валерія Лавренко і Олена Ходченко.

Проєкт сприятиме визнанню українським суспільством та владою мультикультурності як запоруки успішного розвитку та євроінтеграції України. Заходи і засоби для реалізації проєкту поєднують освітню, наукову, інформаційно-публічну складову. Планується підготовка змістовних електронних та друкованих матеріалів із проблеми мультикультуралізму та їх інтеграція до системи підготовки студентів історичного й інших напрямів. До програми залучатимуться представники українських регіонів, зокрема об'єднаних територіальних громад, їх сільського сегменту.


Науковці кафедри всесвітньої історії в проєкті «Ціна миру» спільно з Ukrainian Fulbright Circle (присвячений 75-й річниці завершення Другої світової війни) «Безборонні жертви нацизму: ментально хворі і люди з інвалідністю» https://www.youtube.com/watch?v=Qp9cOKndEIU.
Жертви нацизму вимірюються мільйонами людських життів. Роками в радянській Україні та й у часи незалежності історики майже нічого не говорили про знищення «непомітних» груп населення: ментально хворих та людей з інвалідністю. Причиною нашого мовчання були не лише вплив кон’юнктури, що визначає прохідні та непрохідні теми, але і обмежений доступ до документальних джерел, більшість з яких були засекречені в архівах КДБ. Після поступового відкриття архівів СБУ і історики, і громадськість отримали доступ до раніше засекречених матеріалів. Виявлені нами документи дозволяють частково пролити світло на долю безборонних жертв нацизму, але поряд із тим ставлять нові питання та відкривають перспективи для досліджень. Семінар присвячено долі тих груп населення, які через хвороби та фізичні особливості були нездатні протистояти будь-якому насиллю. Це тисячі пацієнтів психіатричних лікарень та утриманці будинків інвалідів, які в роки окупації жили в нелюдських умовах, а згодом були позбавлені життя.

Студентське життя

На факультеті діє студентська рада, яка організує дозвілля та відпочинок студентів. За її активною участю проводяться урочисті збори першокурсників, посвячення у студенти, дні першокурсника, студента, кафедр та історичного факультету. На факультеті організуються спортивні змагання, творчі конкурси: поетичний, фотографічний та ін.

Студентська рада та Студентське наукове товариство факультету видає збірник науковий праць молодих науковців «Історичні етюди». Студенти історичного факультету беруть активну участь у Клубі творчої молоді університету «Паростки», проводять численні культурно-просвітницькі заходи у своєму центрі дозвілля «Кузня української інтелігенції» тощо.

Щасливі миттєвості конкурсу «Панна історичний факультет»


День історичного факультету

Комітети студентської ради історичного факультету


Рада студентів історичного факультету ДНУ.


Результати навчання і перспективи працевлаштування випускників

По завершенні бакалаврату за спеціальністю 014 – «Середня освіта», за спеціалізацією 03 – «Історія» студенти отримують кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, спеціальність «Середня освіта», спеціалізація «Історія», освітня програма «Середня освіта (історія)». По завершенні магістратури, відкриття якої планується, випускники здобувають кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Середня освіта», спеціалізація «Історія», освітня програма «Середня освіта (історія)».

Після бакалаврату за спеціальністю 032 – «Історія та археологія» студенти здобувають кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, спеціальність «Історія та археологія», освітня програма «Історія та археологія», а по завершенню магістратури – ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Історія та археологія», освітня програма «Історія та археологія».

Випускники – наша гордість!

Сфери працевлаштування випускників
: археологічні наукові експедиції, науково-дослідні та навчальні лабораторії, профільні кафедри закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації, державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви, архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків; обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури, музейні установи; туристична сфера; загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї), органи управління закладами освіти, органи державної влади та управління, місцевого самоврядування; галузь історичного туризму.

Успішні випускники ХХ-XXІ століття

Ярослав Ярошенко 

Ярослав Ярошенко – випускник історичного факультету 2015 року, працівник КП «Агентство розвитку Дніпра».


Ярослав Ярошенко – випускник історичного факультету 2015 року. Під час навчання він був відмінником, брав активну участь у студентському науковому житті та студентському самоврядуванні. Закінчивши магістратуру, Ярослав працював учителем історії, а затим пішов на службу до лав Національної гвардії України, брав участь у захисті Батьківщини від російської агресії. Уже після демобілізації вступив до аспірантури на кафедру історії України ДНУ.

Ярославу небайдужа доля факультету й університету. Він створив он-лайн платформу для підготовки абітурієнтів до ЗНО, спочатку з історії, а згодом – ще з біології, географії та англійської мови. Нині ця платформа має понад 120 тисяч користувачів (istzno.dp.ua). Також Ярослав є працівником КП «Агентство розвитку Дніпра», де розробляє інвестиційні проекти, спрямовані на підвищення іміджу міста та розвиток туризму. Про навчання в університеті він згадує так: «Історичний факультет навчив мене головному: критично мислити та працювати з інформацією!»

Наталя Тягло

Наталія Тягло – випускниця геолого-географічного факультету за спеціальністю «Географія», директор Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.


Наталя Тягло пройшла професійних шлях від учителя початкових класів СШ № 8 м. Дніпра до директора комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради». Вона сприяє розкриттю творчого та наукового потенціалу обдарованої молоді, на високому рівні організовує конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Розумно і нестандартно підходить до вивчення, узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду. Щедро ділиться зернами власної майстерності, презентує напрацьований досвід на семінарах, науково-практичних конференціях обласного та всеукраїнського рівнів. Творчі доробки юних науковців Наталя презентує на сторінках обласної педагогічної газети «Джерело» та інших місцевих періодичних видань, особливу увагу приділяє популяризації наукової роботи серед школярів області у виступах на обласних телеканалах та у радіоефірі.

Наталя Тягло постійно підтримує зв’язок з кафедрою географії ДНУ, є стейкхолдером з освітньої програми Середня освіта (Географія).

Нагороджена подяками управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради (2006), голови обласної державної адміністрації (2013), Міністерства освіти і науки України (2014), Президії Національної академії наук України (2014), почесними грамотами Дніпропетровської обласної ради (2015), Верховної Ради України (2017). Про особистий внесок у розвиток освіти в Україні Н.В. Тягло можна почитати у книзі «Лідери освіти Дніпропетровщини. Сто кращих керівників».


Павло Крайтор

Павло Крайтор – випускник кафедри географії 2016 року за спеціальністю «Географія рекреації та туризму», головний спеціаліст відділу інноваційних проектів департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради.


Павло Крайтор – випускник кафедри географії 2016 року за спеціальністю «Географія рекреації та туризму». Працював спеціалістом з розвитку в ПАТ «Укртелеком». Наразі як головний спеціаліст відділу інноваційних проектів департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради намагається втілювати в життя креативні ідеї формування інноваційного середовища нашого міста. Займається менеджментом бюджету участі Дніпра та щорічного конкурсу проектів та стартапів InnoDnipro.Андрій Логвиненко

Андрій Логвиненко – випускник геолого-географічного факультету за спеціальністю «Географія», директор загальноосвітньої школи м. Дніпро.
Андрій Логвиненко після закінчення університету за спеціальністю «Географія» одразу почав займатися педагогічною діяльністю, працюючи вчителем географії в середній школі, потім – у Дніпропетровському інформаційно-юридичному ліцеї. Університетські знання йому знадобилися й тоді, коли він став працювати в департаменті екологічної політики та начальником управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міської ради. Нині ж Андрій Іванович є директором загальноосвітнього закладу й працює над підвищенням якості освіти в середній школі. Протягом усього часу він підтримує тісні зв’язки з рідною кафедрою.


Сергій Миколайович Плохій

Український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті, директор Гарвардського українського наукового інституту, США.


Сергій Миколайович Плохій ( 1957 р.н.) у 1980 р. закінчив історичний факультет із 1982 по 1992 р. працював викладачем, доцентом, професором та завідувачем кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського державного університету.


Жук Сергій Іванович

Український та американський історик професора східноєвропейської та російської історії в Університеті Бола в штаті Індіана, США.


Жук Сергій Іванович (1958 р.н.) у 1980 р. закінчив історичний факультет із 1986 по 1997 рр. працював викладачем, доцентом, професором кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського державного університету.


Філатов Борис Альбертович

Із 2015 р. й дотепер міський голова м. Дніпро.


Філатов Борис Альбертович (1972 р.н.) у 1993 р. закінчив історичний факультет, бізнесмен, юрист.


Радченко Ірина Геннадіївна.

Директорка Музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» – найбільшого в Україні музею з історії єврейського народу та Голокосту


Радченко Ірина Геннадіївна у 2012 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Дніпропетровського національного університету імені. Олеся Гончара. У січні 2021 р. захистила кандидатську дисертацію «Моделі діяльності гуманітарних організацій з порятунку євреїв Європи періоду Голокосту (1939–1945)