На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет економіки

пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ №5
Телефон/факс деканату: (056) 766-49-37, (056) 766-49-45
E-mail: decanat@ef.dnu.edu.ua
Веб-сайт факультету: http://econom-faculty.dp.ua/
Instagram: https://www.instagram.com/econom_dnu/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/econom.dnu
Історична довідка

У 1976 році, у тоді ще Дніпропетровському державному університеті, був створений економічний факультет. Становлення і розвиток факультету супроводжувався реорганізацією існуючих і відкриттям нових кафедр. Так, у 1981 році була відкрита кафедра економічної кібернетики, у 1989 році – кафедра фінансів. Зараз на восьми кафедрах факультету працюють більше 120 викладачів, серед яких: 18 докторів наук (професорів) та 63 кандидати наук (доценти).

Співробітникам факультету присвоєно наступні почесні звання: «Заслужений діяч науки і техніки України» – професор Гринько Т.В.; «Відмінник освіти України» – професори Шевцова О.Й. та Яковенко О.Г.; «Заслужений професор Дніпровського університету» – професор Попкова Л.В.; «Заслужений викладач Дніпровського університету» – доценти Карцев Ю.А. та Крицька С.С.; «Заслужений співробітник Дніпровського університету» – Шуваєва Т.О.

На факультеті економіки навчаються понад тисячі студентів. Матеріально-технічна база факультету дозволяє проводити ґрунтовну комп'ютерну підготовку. Вісім комп’ютерних лабораторій факультету забезпечують доступ до мережі Internet. У навчальному корпусі факультету розташована філія бібліотеки для економістів. Серед випускників факультету є багато керівників банківської сфери, підприємств, державних фінансових органів, а також маркетологів та відомих науковців.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
Заступник декана з навчальної роботи – Гвініашвілі Тетяна Зурабівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Пащенко Ольга Вячеславівна, кандидат економічних наук.
Заступник декана з наукової діяльності – Павлов Роман Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва та по роботі з іноземними студентами – Сливенко Вячеслав Альбертович, кандидат історичних наук, доцент.
Заступник декана з організаційно-виховної роботи – Кобченко Андрій Андрійович, старший викладач.
Заступник декана з організаційного та технічного супроводження учасників освітнього процесу в Офісі 365, Microsoft Teams та за технічне супроводження факультетських онлайн-заходів – Іванов
Роман Вячеславович
, доктор економічних наук, професор.
Заступник декана з організаційного, методичного та документарного супроводження профорієнтаційної роботи, налагодження комунікацій із закладами загальної середньої та професійної технічної освіти на факультеті – Адонін Сергій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з організаційного, методичного та документарного супроводження профорієнтаційної роботи, Днів відкритих дверей та проведення вступної кампанії щодо набору абітурієнтів на факультет економіки – Македон Вячеслав Владиславович, доктор економічних наук, доцент.
Заступник декана з організаційного супроводження діяльності усіх комп’ютерних лабораторій на факультеті економіки – Дудник Алла Іванівна, завідувачка навчальної лабораторії «Математичні методи в економіці».
Заступник декана з організаційного, методичного та документарного супроводження та здійснення науково-дослідної роботи студентами; з функціонування, поповнення та зберігання експонатів і матеріалів кабінету наукових здобутків факультету економіки – Семенча Ілона Євгеніївна, доктор економічних наук, професор.
Заступник декана з організаційного, методичного та документарного супроводження охорони праці, пожежної безпеки та цивільної оборони – Яковенко Владислав Сергійович, кандидат економічних наук.
Заступник декана з атестації студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-наукового рівня PhD, акредитації, складання графіків атестації та ліцензування – Краснікова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з узгодження навчальних потоків та організації складання навчальних та робочих навчальних планів – Стасюк Юлія Михайлівна, старший викладач. 

Структурні підрозділи факультету


Дізнайся про університет із перших вуст!

Викладачі факультету у програмі "Шкільний проєкт" Медіашколи "Сенсація": про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Студенти факультету у проекті ДНУ «Студенти презентують свої факультети»:
https://www.youtube.com/watch?v=7Fh15NZ8WXM

Освітня діяльність


Факультет економіки здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти здійснюється за спеціальностями:
– 051 Економіка (освітні програми: «Економічна кібернетика» та «Бізнес-аналітика»);
071 Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і оподаткування»);
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
– 073 Менеджмент (освітня програма: «Міжнародний менеджмент»);
075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг»);
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»);
– 241 Готельно-ресторанна справа (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»);
– 242 Туризм (освітня програма: «Міжнародний туризм»);
292 Міжнародні економічні відносини (освітні програми: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка»).

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється за наступними спеціальностями:
– 051 Економіка (освітні програми: «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека»);
071 Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і оподаткування»);
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітні програми: «Фінанси», «Банківська справа», «Страхування та управління ризиками»);
– 073 Менеджмент (освітні програми: «Міжнародний менеджмент», «Бізнес-адміністрування»);
075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг»);
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми: «Економіка підприємства», «Підприємництво та організація бізнесу»).
242 Туризм (освітня програма «Міжнародний туристичний бізнес»);
– 292 Міжнародні економічні відносини (освітні програми «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка»).

За період навчання студенти проходять виробничу, переддипломну, управлінську та науково-дослідну практику на підприємствах різних форм власності, організаціях та установах. Практиканти вивчають стан соціально-економічного розвитку підприємства (установи, організації), знайомляться з методами управління виробництвом, збутом, маркетинговою діяльністю та збирають матеріали для написання дипломних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Базами практик факультету економіки є:
- органи виконавчої влади (Управління Державної казначейської служби України, Головне управлінням статистики в Дніпропетровській області, Управління освіти, виконавчі комітети міських рад, Територіальні центри з соціального обслуговування);
- банківські установи (АТ «ОТП Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Державний ощадний банк України»);
- великі промислові підприємства (ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», ПАТ «Придніпровський комбінат», ПАТ «Дніпровський агрегатний завод», ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «Євраз Баглійкокс», ПАТ «Мебель Прогресс», ПрАТ «Дніпропетровський тепловозремонтний завод»);
- державні підприємства та установи (Інститут проблем природокористування та екології НАН України, Конструкторське бюро «Південне», Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»);
- підприємства, що здійснюють різні види економічної діяльності (ТОВ «Трейд Груп Д», ТОВ «Дніпро АБ», ТОВ «Пластенком», ТОВ «Меткомтрейд», ТОВ «Агро-Овен», ТОВ Фірма «Метал-Кур'єр», ТОВ «Бізнес форум», ТОВ «Саймон текноледжі», Корпорація «АТБ», ТОВ «Мега Лінк», ТОВ «М’ясокомбінат Ювілейний», ТОВ «Астра Тревел», ТОВ «Петриківка», ТОВ «Бриз Тревел Україна», туристична фірма «Бізнес Візит», хостел «Seven», ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»).

Практика экономического факультета

Наукова та науково-технічна діяльність

На факультеті економіки здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
– 051 Економіка;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
– 073 Менеджмент;
– 075 Маркетинг;
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
На факультеті працює спеціалізована вчена рада Д 08.051.17 (Голова ради – професорка Гринько Т.В.). Спеціальності: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кафедри факультету економіки підтримують тісні наукові зв’язки з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також підприємствами, установами і організаціями різних форм власності.

 

Співробітниками факультету економіки постійно проводиться робота щодо підготовки та публікації наукової і навчально-методичної літератури: монографії, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники тощо.

Із метою апробації наукових досліджень кафедри факультету економіки постійно виступають організаторами всеукраїнських та міжнародних конференцій: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і менеджмент: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (з 2014 року); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бізнес-аналітики, обліку та оподаткування в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем» (з 2013 року); Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України» (з 1997 року);  «Студентська науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні»; Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики» (2021 р.).

На факультеті економіки постійно діють наукові студентські гуртки: «Фінансова інфраструктура економіки України: інвестиційно-інноваційні аспекти» (керівник – д-р екон. наук, професор Шевцова О.Й.); «Сучасні проблеми управління фінансово-кредитними установами» (керівник – д-р екон. наук, професор Семенча І.Є.); «Банки і фінансові установи в фінансуванні інвестиційних проектів» (керівник – канд. екон. наук, доцент Аксьонова Л.О.); «Сучасний аналітик» (керівники: канд. екон. наук, доцент Тарлопов І.О.); «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткування» (керівники: канд. екон. наук, доцент Бєлозерцев В.С.); «Стратегії розвитку підприємництва» (керівники: д-р екон. наук, професор Гринько Т.В., канд. екон. наук Лемберг А.Г.); «Сучасні проблеми розвитку суб’єктів господарювання» (керівник – к.е.н., доцент Кучеренко С. К.); «Менеджмент високих технологій» (керівник – канд. техн. наук, доцент Джур О.Є.); «Фокус маркетингу» (керівник – д-р. екон. наук, проф. Решетілова Т.Б.); «Нові тенденції розвитку міжнародних економічних відносин» (керівник – д-р екон. наук, доцент Яровенко Т.С.); «Глобальна конкурентоспроможність як аспект міжнародних економічних відносин» (керівник – канд. екон. наук, доцент Скрипник Н.Є.); «Travel nation» (керівник – канд. екон. наук, доцент Рєдько В.Є.).

На факультеті економіки протягом шести років проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара призначено базовим вищим навчальним закладом для проведення конкурсу).

Молоді дослідники за отриманими результатами виконують курсові, бакалаврські та магістерські роботи. Вони також готують публікації та представляють доповіді на міжнародних, всеукраїнських та студентських конференціях. Студенти факультету приймають участь та виступають переможцями на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Науково-педагогічними працівниками факультету економіки особлива увага приділяється поширенню результатів досліджень в Україні та за її межами.

Саме з цією метою на факультеті випускається науковий журнал European Journal of Management Issues (індексується у міжнародних базах та входить до Переліку наукових фахових видань України (науковому журналу присвоєно категорію «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних наук (PhD), згідно з наказом МОН від 17 березня 2020 р. № 409). Веб-сайт журналу: https://mi-dnu.dp.ua.

На факультеті з 2019 р. функціонує школа стартапів StartupEcosystemDnipro (керівник – канд. екон. наук Яковенко Владислав Сергійович). Метою школи є підготовка висококваліфікованих фахівців бізнес-структур через побудову ланцюжка професійного росту «Заклади вищої освіти – Бізнес-структури», а також сприяння розвитку інноваційного та наукового середовища серед студентів, сприяння у взаємодії молодіжних ініціатив та бізнесу регіону. В рамках школи організовуються виставки, дні науки, студенти приймають участь і перемагають у бізнес-конкурсах, зустрічаються із керівниками сучасних підприємств, отримують досвід та розробляють підходи до покращення діяльності компаній.

Міжнародні контакти

Здобувачі вищої освіти факультету відповідно до «Положення про академічну мобільність студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара» мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Німеччина, Польща, Франція), Сполучених Штатів Америки та Канади. Вони також мають змогу навчатися за Міжнародною програмою академічних обмінів «ERASMUS MUNDUS-BMU-MID» на основі фінансування ЄС, згідно з якою передбачено двосеместрове навчання і стажування з отриманням стипендії в одному з дев’яти університетів-партнерів проекту Західної Європи: University of Algarve (Portugal), Humboldt University Berlin (Germany), University of Bologna (Italy), University of Bordeaux 1 (France), University of Deusto (Spain), Pultusk Academy of Humanities (Poland), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), University of Turku (Finland), Vilnius University (Lithuania).

Здобувачі вищої освіти та викладачі факультету беруть участь у програмі наукових обмінів Сполучених Штатів Америки Fulbright, яка повністю фінансується Комісією Fulbright. Програмою передбачено навчання і стажування з отриманням стипендії та грантів в одному з університетів-партнерів проекту США. Навчання у німецьких університетах є можливим завдяки програмі академічних обмінів DAAD.

У міжнародних проектах студенти беруть участь на основі конкурсного відбору за конкретною академічною програмою або в рамках існуючих договорів про співпрацю і науковий обмін між університетами: Інгольштадтський університет прикладних наук (м. Інгольштадт, Німеччина), Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина), Університет Деусто (м. Більбао, Іспанія), Університет Ле-Ман (м. Ле-Ман, Франція), Лодзський університет (м. Лодзь, Польща), Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Польща), Познанський економічний університет (м. Познань, Польща), Вища школа менеджменту охорони праці (м. Катовіце, Польща) Університет «Професора, доктора Асена Златарова», (м. Бургас, Болгарія). Випускники одержують разом з національним дипломом також диплом європейського зразка та сертифікат EСT.

Необхідно зазначити, що особливою популярністю користуються програми подвійного диплому з Університетом прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина) та Університетом дю Мен м. Ле-Ман (Франція). Можливостями міжнародних програм уже скористалися понад 100 студентів факультету. Випускники програм сьогодні працюють на престижних та відповідальних посадах як в Україні, так і за кордоном, зокрема в таких компаніях, як: Robert Bosch GmbH, Bio Rad Laboratories, Pricewaterhouse Coopers, Westlake Chemical Corporation, Renault Group, Daimler Real Estate та ін.

Студенти факультету економіки беруть участь у літніх і зимових школах з економіки: Зимова східна школа Коледжу Східної Європи у Вроцлаві та Студій Східної Європи Варшавського університету; літня школа «Cohesion and Socio-Economic Tensions in the Process of International Integration» на базі Лодзського університету; Коледжі Європи (Брюгге, Бельгія). Також вони мають можливість брати участь у студентських конференціях, зібраннях та форумах, що проводяться на базі Ченстоховської політехніки (м. Ченстохова, Польща), Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща), Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), університету «Професора, доктора Асена Златарова» (м. Бургас, Болгарія).

Важливим кроком у міжнародній діяльності факультету стало проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» за участю науковців країн Європейського Союзу.

Здобувачі вищої освіти та викладачі факультету економіки беруть участь в організації та проведенні спільних заходів із розвитку міжнародного партнерства у рамках договору про співробітництво між ДНУ та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою.

Із метою підвищення рівня підготовки фахівців для туристичної сфери на факультеті здійснюється співробітництво з кампанією Study Group щодо проходження студентами практичної підготовки на провідних підприємствах туристичного бізнесу Болгарії, Греції, Німеччини, Польщі, Туреччини, Франції та Чехії.

Студенти факультету проходять стажування у готелях та ресторанах Італії в рамках проетку Euroest 2021, який фінансується Асоціацією U.C.M. Italy та її партнерами та надає можливість отримати сертифікат міжнародного зразку італійської школи кулінарії «UCM» Italy (Італі, м. Фоджа).

У лютому 2020 р. команда студентів факультету успішно пройшла перший етап міжнародного студентського науково-дослідницького конкурсу з інвестиційних досліджень інституту CFA в Україні та стала одним із 12 фіналістів.

Студентське життя

На факультеті економіки активно працює рада студентів факультету. Студенти беруть участь у наукових, соціальних, спортивних та культурно-масових заходах на рівні факультету, університету, міста та України.

На факультеті економіки традиційно проводяться дебатні турніри, під час яких студенти мають змогу попрацювати в команді та показати свої теоретичні знання на прикладах сучасних та актуальних економічних проблем. Дебатні турніри проходять у 2 тури, в яких грають команди різних спеціальностей факультету. Організаторами виступає науковий комітет ради студентів спільно із викладачами факультету.

  

Студенти факультету активно беруть участь у благодійних акціях: проводять збори іграшок, канцтоварів, спортивного інвентарю та інших речей, необхідних дітям із дитячих будинків та інтернатів. Традиційними є ярмарки, що проводяться за тематикою різних свят: День української вишиванки, Halloween, День працівника освіти, Дні народження О. Гончара, Т. Шевченка, День Святого Миколая тощо. Соціальний комітет ради студентів економічного факультету регулярно організовує поїздки до установ, у яких перебувають діти позбавлені батьківської опіки: Дитячий притулок «Барвінок» для неповнолітніх дітей АНД району м. Дніпро, Дитячий будинок «Сім’я» та інших. Студенти дарують дітям солодощі, іграшки, одяг, організовують святкові концерти, конкурси.


Культурно-масовий комітет ради студентів традиційно проводить заходи: Посвята першокурсників, День першокурсника, Містер та Міс факультету економіки. До того ж традиційним стало проведення літературних вечорів, на яких викладачі та студенти факультету декламують вірші українських та зарубіжних поетів, а також дарують власну творчість.

 

Кафедри факультету організовують і проводять Дні банкіра, бухгалтера, економіста, кібернетика, маркетолога, статистика, фінансиста, географа, HR-менеджера, де студенти готують і презентують програми разом із викладачами.

На факультеті працює студентське радіо, програми для якого готують самі студенти. Вони присвячені святковим подіям, або розкривають актуальні проблеми студентського життя. Студентське радіо пропонує також музику, інтерв’ю, важливі повідомлення, цікаву інформацію.

Студентський актив факультету має тісні зв’язки зі студентськими радами закладів вищої освіти Львова, Одеси, Києва, Харкова й інших міст, організовує цікаві поїздки містами України.

Студенти беруть участь у проведенні спортивних змагань з настільного тенісу, плавання, бігу. Збірні команди факультету з футболу та баскетболу є одними з найкращих в університеті. Окрім цього, традиційно проводяться спортивно-інтелектуальні ігри. Так, у вересні завжди проходить Квест – «Посвята першокурсників економу», а у травні – Квест для абітурієнтів, на який запрошуються школярі та студенти коледжів міста та області.

Керівництво факультету і куратори тісно співпрацюють зі студентською радою, координують свої дії, що робить їх ефективнішими. Студентська рада має власний кабінет, в якому проводяться збори, репетиції, зустрічі. Студенти факультету беруть участь в організації наукових конференцій, олімпіад серед ЗВО України, що проводяться профілюючими кафедрами, обласної олімпіади школярів з економіки, організовують розважальні програми для їх учасників (ознайомлення з факультетом, екскурсії по місту, концерти).

Успішні випускники ХХІ століття

Ірина Чичкан

Головний економіст Департаменту банківського нагляду Національного банку України.

Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара у 2011 році за спеціальністю «Банківська справа».


«У 2018 році спливає сьома річниця моєї роботи в системі Національного банку України. Своє професійне зростання я починала з Управління Національного банку України в Дніпропетровській області як економіст І категорії, після закінчення магістратури у 2011 році (тоді ще Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара) за спеціальністю «Банківська справа». Сьогодні я працюю у найбільш прогресивній організації в Україні на посаді головного економіста у Пруденційному блоці Національного банку України (м. Київ) та маю можливість подорожувати по всій Україні.

Великою мірою моє професійне зростання я завдячую рідній кафедрі банківської справи економічного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара. Викладачі кафедри та університету дали мені не лише значну базу знань, а й практичні навички. Кафедрою банківської справи неодноразово організовувалися зустрічі з практиками банківської сфери для передачі професійного досвіду.

Навчання в університеті відкриває для бажаючих широкі можливості участі в різноманітних проектах, у тому числі і за кордоном. Особисто мені Дніпровський національний університет дав можливість участі у різноманітних вітчизняних та міжнародних конференціях і набуття навичок публічних виступів. Написання різноманітних конкурсних студентських наукових робіт дозволило мені не лише прийняти на віру отримані знання, а й навчитися відстоювати власну думку з досліджуваних питань.

Проте студентське життя в університеті не обмежується лише поринанням у світ знань. На моїй кафедрі традицією є проведення щорічних днів спеціальності, де кожен має можливість проявити свої творчі таланти. Викладачі кафедри банківської справи активно підтримують ініціативи та розвивають різні сторони особистості своїх студентів».


Юлія Осіпенко

Головний спеціаліст-економіст відділу економічного аналізу Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.


Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара у 2013 році за спеціальністю «Фінанси і кредит».


«Я з радістю згадую 2009 рік. Саме влітку того року мене було зараховано до омріяного університету – нашого ДНУ. Вступала я після коледжу, і тому мене було одразу ж зараховано до числа студентів вже рік існуючої групи. Адаптація в новому колективі пройшла легко – нові знайомства та друзі, завжди приємна факультетська атмосфера, а ще й розташування корпусу в центрі міста та поруч з мальовничим парком. Процес навчання завжди був цікавим: захопливі лекції, семінарські та практичні заняття завжди відповідали сучасності, курсові роботи привчали до самостійного мислення.

Дякую економічному факультету та рідній кафедрі фінансів за знання і навички, які я здобула. Завдяки їм я наразі успішно виконую свою роботу, займаючись улюбленою справою».


Анна Решетнік

Начальник управління фінансового контролінгу та економічного аналізу фінансового департаменту ПАТ «АКБ «КОНКОРД».


Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара у 2011 році за спеціальністю «Банківська справа».
«У 2011 році я отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Банківська справа». На даний час працюю в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» начальником управління фінансового контролінгу та економічного аналізу фінансового департаменту. До цього працювала на різних посадах у таких банках, як: Ощадбанк, АктаБанк, КредіАгріколь Банк.

Своїми досягненнями за час професійної кар’єри вважаю:
• налаштування системи управлінського обліку зі складанням щомісячного звіту про фінансовий результат діяльності в цілому по банку, а також в розрізі мережі відділень;
• побудову фінансової структури банку з виділенням центрів фінансової відповідальності, а також розробка методики розподілу (алокації) витрат на бізнес-підрозділи;
• упровадження бюджетування та трансфертного ціноутворення в банку.
Університет у моєму професійному становленні посприяв формуванню всебічно розвиненої особистості, дав уміння отримувати нові знання й за допомогою критичного мислення використовувати їх на практиці. Це дає мені змогу приймати правильні рішення у різних ситуаціях».


Ганна Мандзюк

Начальник відділу супроводження валютних операцій ПАТ «Банк Восток».

Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара у 2003 році за спеціальністю «Банківська справа».«У 2003 році я закінчила фінансово-кредитний (наразі – економічний) факультет ДНУ за спеціальністю «Банківська справа», отримавши кваліфікацію магістра. А 2006 році – аспірантуру за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Під час навчання проходила стажування в АППБ «АВАЛЬ» (наразі – «Райффайзенбанк Аваль»).

Після закінчення університету працювала в ПАТ «Банк Новий» на посаді начальника управління методології банківських операцій, ПАТ «Радабанк» начальником відділу внутрішнього аудиту та відділу методології банківських технологій. Зараз працюю в ПАТ «Банк Восток» на посаді начальника відділу супроводження валютних операцій.

ДНУ впевнено можу назвати родинною альма-матер: мама закінчила факультет прикладної математики Університету, молодший брат – фізико-технічний факультет.

Викладачі рідної кафедри банківської справи економічного факультету ДНУ дали найважливіші базові знання та навички проведення банківських операцій, аналізу банківської діяльності та фінансового стану банківських установ і суб'єктів господарювання, фінансового менеджменту, які дозволили активно зануритися в цікаву та схильну до змін банківську діяльність і дали старт для професійного росту. В університеті мене навчили не тільки академічних дисциплін, а головному – думати, аналізувати, формулювати завдання, знаходити відповіді на питання».

Альона Ліхтер

Спеціаліст із налаштування контекстної реклами Інтернет-маркетингового агентства Penguin-team.

Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара у 2016 році за спеціальністю «Маркетинг».«Привіт! Мене звати Альона. На сьогодні я маю те, про що мріяла – займаюся улюбленою справою. Закінчивши університет, як і всі, мала сумніви щодо того, чи знайду роботу за спеціальністю. Більшість моїх знайомих працює хто де, адже або зрозуміли, що «це не їхнє», або не змогли знайти щось краще. Проте я знайшла! І що важливо, я не змарнувала 5 років навчання, я займаюся саме маркетингом. Точніше інтернет-маркетингом, але, звісно, базу маркетингових знань я отримала за часи навчання в університеті. Стратегії розвитку компаній, поведінка споживачів, аналіз ринку та конкурентів – це ті знання, що допомагають мені в роботі і зараз. Однак важливо не забувати й про постійну самоосвіту, так як маркетологи працюють у середовищі, що постійно змінюється.

Зараз я працюю в інтернет-маркетинговому агентстві Penguin-team спеціалістом із налаштування контекстної реклами, маю клієнтів із різних куточків світу. Наполеглива праця і трошки везіння – це саме те, що потрібно!»


Олександр Ракша


Державний службовець, займає посаду Начальника управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації.

Випускник 2008 року.

«У 2008 році я закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, факультет міжнародної економіки за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» та здобув кваліфікацію економіста. Ця освіта надала мені теоретичні знання у сфері міжнародних відносин, зовнішньоекономічної діяльності та заклала фундамент для розвитку моєї майбутньої кар’єри. Зараз я маю надзвичайно цікаву роботу, яка є логічним продовженням мого навчання та кар’єри.

Щорічно студенти факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара проходять виробничу та ознайомлювальну практики у сфері зовнішньої політики та європейської інтеграції в Управлінні зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації.

Приєднуйтесь до факультету міжнародної економіки ДНУ та станьте частиною великої команди професіоналів у сфері міжнародних економічних відносин».

Кирило Баталов

Заступник делегата Агенції місцевої демократії Дніпропетровської області.

Випускник 2010 року. Отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

«Займаюсь підготовкою проектних пропозицій із метою залучення місцевих громад; питаннями стратегічного розвитку організацій Дніпропетровської області; сприянням підвищенню іміджу області за кордоном, а також інформуванням потенційних донорів стосовно локальних ініціатив; підготовкою і проведенням тренінгів для представників територіальних громад Дніпропетровської області.

Завдячую Alma mater за отримані знання; вивчення двох іноземних мов; набуття практичного досвіду й професійних навиків; навчання у високопрофесійних досвідчених викладачів; знайомства з новими друзями та найкращі студентські роки на факультеті міжнародної економіки».

Ірина Комарова

Спеціаліст з підбору та адаптації персоналу в Міжнародній аутсорсинговій компанії.

Випускниця 2017 року факультету міжнародної економіки за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», отримала диплом магістра з відзнакою.

«Ще до вступу до університету я чітко розуміла – моя майбутня професія буде пов'язана з роботою з людьми. Навчання на факультеті міжнародної економіки за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» допомогло мені зрозуміти, що я зробила правильний вибір.

Перший досвід я отримала, проходячи стажування та практики в різних компаніях. Починала свою кар'єру в якості помічника рекрутера в рекрутинговому агентстві. З тих пір пройшло не так багато часу, і зараз я вже працюю спеціалістом з підбору та адаптації персоналу в Міжнародній аутсорсинговій компанії. Я щиро вірю, що талановиті співробітники є основою будь-якої компанії. А для того, щоб бути професіоналом у сфері управління персоналом, необхідно навчатися за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». І навчити цьому зможе досвідчений професорсько-викладацький склад факультету міжнародної економіки.

Щиро завдячую тобі, мій факультете!»