На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет прикладної математики

Адреса: пр. Д.Яворницького, 35, 3 корпус ДНУ
Сайт факультету: fpm.dnu.dp.ua
Телефон деканату: +38 (056) 766-49-51
E-mail деканату: fpmdekanat@gmail.com

Факультет прикладної математики

Історична довідка

Свої витоки факультет прикладної математики бере з фізико-математичного факультету Дніпропетровського університету. Саме на цьому факультеті у 1959 році було створено кафедру обчислювальної математики. Першим завідувачем кафедри став Віктор Михайлович Чернишенко. У 1967 році, разом із доцентом Давидом Борисовичем Тополянським, вони відкрили в Дніпропетровському університеті спеціалізацію з обчислювальної математики, перші 25 випускників якої отримали дипломи в 1969 році.

Паралельно з розвитком обчислювальної техніки (першою ЕОМ у ДДУ був «Урал-1», потім були встановлені «Мінськ-22», М-222, машини ряду ЕС, ряду СМ тощо) змінювалися вимоги до фахівців, що навчалися користуватися ними. У 1970 році в СРСР була впроваджена нова спеціальність «Прикладна математика», і Дніпропетровський університет потрапив до числа опорних університетів, які розпочали підготовку спеціалістів. Нова спеціальність ставала дедалі популярнішою, заявки на підготовку фахівців з прикладної математики надходили з усіх регіонів СРСР.

Безпосередньо історія факультету починається з 1984 року, коли за ініціативи ректора Володимира Івановича Моссаковського було створено факультет прикладної математики. Першим деканом факультету став Віктор Захарович Грищак. У 1986 році на факультеті створено нову кафедру − кафедру математичного моделювання, у 2001 році до факультету переведено кафедру комп’ютерних технологій, яка до того відносилася до факультету міжнародної економіки.

У 1990 році на кафедрі математичного забезпечення ЕОМ відкривається нова спеціальність – «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Нові спеціальності відкривалися на кафедрах факультету й у подальші роки. У 1996 році на кафедрі комп’ютерних технологій було відкрито спеціальність «Інформатика», з 1998 року на кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики почалась підготовка фахівців за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень», а з 2008 року на кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики почалася підготовка фахівців за напрямом «Системний аналіз».

На факультеті навчається близько 800 студентів за денною формою та близько 120 студентів за заочною; для них функціонують математичний кабінет, 8 комп’ютерних класів, їдальня. Навчальний процес забезпечують 3 кафедри, де працює 8 професорів, 31 доцент, 16 старших викладачів і асистентів.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Кісельова Олена Михайлівна, член-кореспондент Національної академії наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Кузенков Олександр Олександрович, кандидат фізико-математичних наук.
Заступник декана з наукової роботи – Сегеда Надія Євстахіївна, старший викладач.
Заступник декана з виховної роботи – Сірик Світлана Федорівна, старший викладач.
Заступник декана з міжнародної роботи – Сидорова Марина Геннадіївна, кандидат технічних наук.

Структурні підрозділи факультету

Дізнайся про факультет із перших вуст!

Деканеса Олена Кісельова у програмі "Шкільний проєкт" Медіашколи "Сенсація": про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Освітня діяльність

На факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальностями:

– 113 Прикладна математика, освітня програма «Комп’ютерне моделювання та технології програмування»
– 113 Прикладна математика, освітня програма «Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем»
– 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма «Програмна інженерія»
– 124 Системний аналіз, освітня програма «Системний аналіз»
– 126 Інформаційні системи та технології, освітня програма «Інформаційні системи та технології»

з можливістю подальшого продовження навчання за рівнем магістр за спеціальностями:

– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Інформатика»
– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи»
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма «Програма інженерія»;
– 124 «Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз».

Для випускників коледжів є можливість продовжити навчання на програмах за скороченими термінами за спеціальностями:

– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне моделювання та технології програмування», термін навчання 1 рік 10 місяців;
– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем», термін навчання 2 роки 10 місяців;
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма «Програма інженерія» термін навчання 2 роки 10 місяців.
– 124 «Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз» термін навчання 2 роки 10 місяців

Презентація спеціальностей факультету прикладної математики

Наукова та науково-технічна діяльність

Кісельова Олена Михайлівна
– визначний вчений у галузі оптимізації, член-кореспондент НАН України. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин. Наукові досягнення О.М. Кісельової широко відомі в Україні та за її межами. О.М. Кісельовою опубліковано понад 500 наукових праць (з них 6 монографій та 17 навчальних підручників та посібників), вона брала участь у більш ніж 30 міжнародних сімпозіумах, серед яких – в США (1994р.), Німеччині (1995р.), Швейцарії (1997р.). Кісельова О.М. створила та очолює наукову школу. Їй та її учням належить першість у питаннях системного дослідження властивостей різних класів неперервних задач оптимального розбиття, а також в одержанні строгих результатів якісного характеру, які дозволяють формулювати і обгрунтовувати алгоритми їх розв`язання. Під науковим керівництвом професора О.М. Кісельової захищені 4 докторські та 20 кандидатських дисертацій, вона виконує великий обсяг організаційно-методичної роботи по забезпеченню підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Із 1993 року є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.09, а з 2016 року Д 08.051.09 при ДНУ за спеціальностями 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки). З 1993 керує науковим семінаром “Сучасні питання оптимізації та дискретної математики” при Науковій раді НАН України з проблеми „Кібернетика”. Кісельова О.М. є відповідальним редактором збірника наукових праць “Питання прикладної математики та математичного моделювання”. З 2003 року є співголовою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, яка проводиться у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. З 1999 року – член координаційної ради секції “Обчислювальна математика” НАН України, член Американської Математичної Спілки.

Відзнаки та нагороди
1993 – отримала індивідуальний грант від Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (№593).
1998 – нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (№36039, наказ №840-к від 20.11.1998 р.).
2000, 2006внесена Американським Біографічним Інститутом у довідник “Who’sWhoof Professional & BusinessWomen”.
2003 – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (№1412, указ № 1179 від 15.10.2003 р.).
2008 – нагороджена почесною медаллю «За вірну службу ДНУ».
2011диплом за перемогу у конкурсі «Жива історія району» з нагоди 75 річниці утворення Жовтневого району м. Дніпропетровська у номінації: «Краща наукова робота».
2012 – відзначена державною нагородою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (ОК №031088, указ №139/2012 від 23.01.2012 р., знак ордена №2600).
2012Академік Академії наук вищої школи України по відділенню інформатики та системного аналізу (диплом №171 від 15.12.2012 р.).
2014Указом Президента України №274/2014 від 07.03.2014 р. призначена строком на два роки державна стипендія як видатному діячеві освіти.
2015 – обрана членом-кореспондентом НАН України (спеціальність «Образні інформаційні технології»).
2017Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (диплом №7378, указ №101/2017). Тема: Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами.
2017 – Нагороджена ювілейною медаллю «25 років Академії наук вищої школи України» (№008 від 01.12.2017 р.).

Із 1993 року Кісельова О.М. здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією оптимізації складних систем (НДЛ ОСС). Діяльність лабораторії забезпечується кадровим складом у кількості 6 штатних працівників, серед яких 2 доктори наук, 2 кандидати наук та 1 молодший науковий співробітник готує PhD дисертацію під науковим керівництвом проф. Кісельової О.М. При НДЛ ОСС за 29 років її існування (організована згідно з наказом по ДДУ №617 від 11.11.93 р.) під наук. керівництвом д.ф.-м.н., проф. Кісельової О.М. виконано 10 держбюджетних проектів, захищено 4 докторські та 20 кандидатських дисертацій; опубліковані понад 500 наукових та навчально-методичних праць, зроблено понад 400 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах.

У рамках НДЛ ОСС здійснюється плідне міжнародне наукове співробітництво з Німеччиною, Англією, США, Китаєм, Францією, Іспанією. Результати НДР використовуються в освітньому процесі при викладанні 4-х вибіркових дисциплін, при виконанні курсових та дипломних робіт студентами, які спеціалізуються по кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики за спеціальностями 124 Системний аналіз та 113 Прикладна математика.

Основні наукові дослідження професора кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, доктора фізико-математичних наук Притоманової Ольги Михайлівни пов’язані з тематикою системного дослідження властивостей різних класів неперервних задач оптимального розбиття та проводяться у рамках наукової школи члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Олени Михайлівни Кісельової. Дослідницька діяльність О.М. Притоманової присвячена розробці та обґрунтуванню методів та алгоритмів розв’язання нечітких задач оптимального розбиття множин, що представляють новий розділ нескінченновимірного математичного програмування з булевими змінними, у яких для розкриття невизначеності застосовуються методи обчислювального інтелекту: апарат теорії нечітких множин та нечіткі нейронні мережі; розробці та обґрунтуванню методів та алгоритмів ідентифікації нелінійних об’єктів на основі нечітких баз знань; застосуванню методології системного аналізу у дослідженні соціально-економічних процесів. О.М. Притоманова має більше 60 опублікованих наукових праць, із них 1 монографія, 4 навчальні посібники, із них 11 праць у провідних міжнародних журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Є відповідальним секретарем збірника наукових праць ДНУ «Питання прикладної математики і математичного моделювання». Є членом оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (м. Дніпро, ДНУ). З 2013 року є головою науково-методичної ради та заступником голови вченої ради факультету прикладної математики. З 2019 року є членом науково-методичної ради та ради з забезпечення якості освіти та освітньої діяльності університету.

Професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики Василь Іванович Кузьменко – лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України. Наукові дослідження його та його учнів стосуються теорії та методів розв'язання контактних задач для тіл зі складними нелінійними властивостями, теорії обернених задач механіки деформованого тіла, вивчення стійкості в умовах контактної взаємодії, побудови дискретної механіки деформованого тіла, математичного моделювання в металургії, біології, гірництві. Опубліковано 3 монографії, 7 навчальних посібників, 160 наукових статей, 4 авторських свідоцтва. Член спеціалізованої вченої ради Д 18.051.10 при Дніпропетровському національному університеті. Член редакційної комісії трьох наукових видань.

Наукові інтереси професора кафедри комп`ютерних технологій Василя Євгеновича Білозьорова – проблеми хаотичної динаміки, проблеми стійкості нелінійних систем, проблеми теорії керування динамічними системами та синтезу зворотного зв’язку для цих систем, застосування рекурентного аналізу до дослідження часових рядів, проблеми інваріантності та структурної теорії лінійних та білінійних систем, дослідження нейронних ODE, проблеми моделювання біологічних та екологічних систем. Опубліковано 5 монографій, 8 навчально-методичних видань, більше 190 наукових статей; з яких близько 30 – у провідних міжнародних наукових журналах, які індексуються в науково-метричній базі Scopus. Білозьоров В.Є. був внесений Американським Біографічним Інститутом у довідник: Belozyorov V.Ye. Autobiography. – In book: Marquis Who’s Who in the World, 27 Edition, 2010. Є гарантом освітньо-професійної програми «Комп’ютерне моделювання та технології програмування» за другим (магістерским) рівнем вищої освіти спеціальності 113 Прикладна математика, галузь знань 11 Математика та статистика. Зараз Білозьоров В.Є. є членом редколегії міжнародного наукового журналу «JOURNAL OF OPTIMIZATION, DIFFERENTIAL EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONS (JODEA)», який індексується в базі Scopus. Підготував трьох кандидатів наук. Заслужений діяч освіти України (2001 р.).

Завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ професор, доктор технічних наук Олег Григорович Байбуз є членом спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук при Дніпровському національному університеті, відповідальний секретар фахового наукового збірника „Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій”. Наукові інтереси: розробка методів та інформаційних технологій статистичного аналізу процесів за результатами моніторингу. Теорія параметричних та непараметричних сплайн-розподілів. Дослідження кусково-марківських процесів. Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів в зоні дії підприємств. Опубліковано 6 монографій, 5 навчальних посібників, 60 наукових статей. Підготував 3 кандидатів наук за спеціальністю „Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”, “Відмінник освіти України”.

Наукові інтереси професора кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, доктора фіз.-мат. наук Гарт Людмили Лаврентіївни пов’язані з наближеними методами розв’язання операторних рівнянь і екстремальних задач (в тому числі некоректних) в нормованих просторах та їх застосуванням до розв’язання задач математичної фізики і оптимального керування. У 1998-1999 рр. проходила наукове стажування в Гамбурзькому університеті (Німеччина) за фінансовою підтримкою DAAD. У 2000-2017 рр. на посаді завідувача лабораторії, а з 2019 р. по т.ч. на посаді головного наукового співробітника очолювала НДЛ оптимізації складних систем: під науковим керівництвом чл.-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф. О.М. Кісельової проводила наукові дослідження як відповідальний виконавець за 10 держбюджетними темами, брала участь у впровадженні результатів НДР на підприємствах і організаціях, а також у освітній процес ДНУ. Проф. Л.Л. Гарт має понад 150 опублікованих праць, із них 1 монографія, 6 навчально-методичних праць, в т.ч. навчальний посібник з грифом МОНУ, які використовуються в практиці. Протягом ряду років працювала заступником декана ФПМ з наукової роботи, членом Науково-технічної ради ДНУ; брала участь в атестації наукових кадрів за спеціальностями 01.05.01, 01.05.02 спочатку як член спеціалізованої вченої ради К 05.081.09, а в 2018-2021 рр. – як член докторської спецради Д 05.081.09 при ДНУ. Є секретарем підкомісії 124 Системний аналіз НМК 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ, гарантом освітньо-професійної програми «Системний аналіз» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. З 2017 року є заступником відповідального редактора збірника наукових праць ДНУ «Питання прикладної математики і математичного моделювання», що входить до категорії Б переліку фахових наукових видань України. З 2003 року є членом оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». За сумлінне та бездоганне виконання посадових обов’язків проф. Л.Л. Гарт неодноразово оголошувалися Подяки ректора ДНУ (2003 р., 2014 р.), Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України (2018 р.), вона нагороджена декількома Почесними Грамотами ДНУ (2004 р., 2005 р., 2013 р., 2019 р., 2021 р.), Почесною медаллю «За вірну службу ДНУ» (2018 р.).

Основні наукові дослідження професора Гук Наталії Анатоліївни присвячені проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач, зокрема, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей тонкостінних конструкцій, розв’язанню задач ідентифікації технічного стану спостережуваних тонкостінних систем в екстремальних умовах, прогнозуванню залишкової працездатності деформівних систем з дефектами на основі інтелектуального аналізу параметрів їх деформування, застосуванню нейронних мереж та генетичного алгоритму у задачах ідентифікації параметрів математичних моделей об’єктів, створенню експертних та інтелектуальних навчально-тренувальних систем. Опубліковано монографію - Н.И. Ободан, Н.А. Гук «Обратные задачи в теории тонких оболочек», 9 навчальних посібників, 140 наукових праць, 11 авторських свідоцтв.

Член спеціалізованих вчених рад Д 05.081.09 та Д 18.051.10 при Дніпровському національному університеті. Член Галузевої Експертної ради Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 11 «Математика і статистика». Є гарантом освітньо-наукової програми «Прикладна математика» за третім (PhD) рівнем вищої освіти спеціальності 113 Прикладна математика, галузь знань 11 Математика та статистика.

Професор Гук Н.А. є членом Координаційної ради з питань інформатизації діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, здійснювала керівництво робочою групою з розробки програмного забезпечення «Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара», виконувала роботи по проєктуванню інформаційної системи факультету прикладної математики ДНУ у вигляді вебсайту.

Наукові дослідження професора Книш Людмила Іванівни присвячені створенню власного програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів різної природи в сучасних системах відновлювальної енергетики (сонячної, вітрової тощо), в сфері енергоефективних технологій та екології. В основу Software, що розробляє професор Книш Л.І. та її аспіранти, покладено нові підходи до математичного моделювання та побудови комп’ютерних алгоритмів, в яких детерміновані методи синтезуються з ймовірнісними. Отримані результати висвітлені в більш ніж 100 наукових праць, багато з яких опубліковані в провідних міжнародних виданнях (Q1-Q3), що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science Core Collection. Професор Книш Л.І. виконує обв’язки члена редакційної колегії одного з таких міжнародних наукових журналів «Applied Solar Energy» (IF=2.5), є членом постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні та за кордоном, Академіком Інженерної Академії України.

Основні наукові інтереси професора кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, доктора фізико-математичних наук Шевельової Алли Євгенівни – математичне моделювання нелінійних зон передруйнування для міжфазних дефектів в ізотропних та п’єзоелектричних біматеріалах; методики дослідження крайових задач для диференціальних рівнянь еліптичного типу в областях з кутовими точками; аналіз особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок; теорія сингулярних інтегральних рівнянь; задачі лінійного спряження у випадку спеціальних класів умов спряження кусково-аналітичних функцій. Опубліковано: монографію – Шевельова А. Є., Лобода В. В. «Математичне моделювання привершинних зон тріщин в областях поділу п’єзоактивних та п’єзопасивних матеріалів», 12 навчально-методичних робіт, понад 140 наукових праць, із них 27 у провідних міжнародних журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. В рамках договору про співпрацю між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара і SIGMA Clermont, France проводила спільну наукову роботу в Лабораторії досконалостей Інституту імені Блеза Паскаля Університету Клермон-Овернь (2017 р., 2021 р.). Є гарантом освітньо-професійної програми «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 113 Прикладна математика, галузь знань 11 Математика та статистика. Нагороджена пам’ятною медаллю «Володимир Моссаковський» до 100-річчя з дня народження (рішення Вченої ради пр.№4 від 07.10.2019). За значні наукові досягнення нагороджена Подякою Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України (2021 р.).

Основні наукові інтереси доцента Антоненко Світлани Валентинівни – інтелектуальний аналіз даних та штучний інтелект, задачі кластеризації та класифікації даних, прогнозування, планування випробувань на надійність технічних систем, послідовний аналіз, статистична обробка даних, цифрова обробка сигналів, розробка ігрових додатків, комп’ютерна графіка, розробка прикладного програмного забезпечення та інтелектуальних систем. Останні дослідження пов’язані з аналізом даних гідрологічного та гідрохімічного моніторингу, інтелектуальним аналізом тексту, вирішенням задач отримання інформації з колекцій текстових документів, та задач, пов’язаних з вивченням іноземної мови. Опубліковано: більше 200 наукових та навчально-методичних праць, серед них монографії, публікації у фахових виданнях України, навчальні посібники, курси лекцій та методичні розробки. Антоненко С.В. є гарантом освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення. Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а також відповідальним секретарем спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

На факультеті функціонують аспірантура денної та заочної форм навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп`ютерні науки.

Протягом багатьох років до 30.09.2022 на факультеті прикладної математики працювали дві спеціалізовані вчені ради:

Д 08.051.09 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики;
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Голова ради – д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ, декан факультету прикладної математики Кісельова Олена Михайлівна.
Вчений секретар ради – к.ф.-м.н., доц. Турчина Валентина Андріївна.

К 08.051.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка;
05.13.06 – Інформаційні технології.
Голова ради – доктор технічних наук, професор Корчинський Володимир Михайлович.
Вчений секретар – кандидат технічних наук, доцент Антоненко Світлана Валентинівна.

На даний час питання присудження наукового ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти регулюється Порядком, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. №1197.

Із 2003 року під науковим керівництвом професора Кісельвої О.М. працює науковий семінар «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика» (вчений секретар семінару – доцент Кузенков О.О.).

Із 2006 року під науковим керівництвом професора Байбуза О.Г. працює науковий семінар «Математичні та програмні засоби обробки даних» (вчений секретар семінару – доцент Сидорова М.Г.).

Щороку в українських та закордонних виданнях публікується велика кількість статей, що написано співробітниками факультету. Викладачі та студенти беруть активну участь у наукових конференціях різних рівнів, в тому числі міжнародних. З 2003 року на базі факультету, кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики проводиться щорічна міжнародна наукова конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (mpzis.dp.ua – офіційний сайт конференції). XVI Міжнародна науково-практична конференція «MPZIS-2018» була присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. В складних умовах карантину 2020 та 2021 рр. XVIІІ та ХIX міжнародна науково-практична конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” успішно проводилися в online форматі. Загалом за 19 років історії учасниками конференції стали більше 3230 (2500+298+200+230) фахівців з багатьох міст України та з Австрії, Великої Британії, Білорусі, Іспанії, Італії, Канади, Польщі, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки.

Факультет видає два фахових збірника наукових праць, які виходять щорічно, за Наказом МОН від 02.07.2020 №886 входять до Переліку наукових фахових видань України з категорією «Б»:
«Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки», відповідальний редактор О.М. Кісельова);
«Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки», відповідальний редактор О.Г. Байбуз).

Кафедрами заплановано ініціативні НДР у 2022-2024 рр. за темами:
«Розробка та реалізація методів оптимального функціонування складних систем»: кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики, науковий керівник – проф. Кісельова О.М.;
«Детерміновані та стохастичні алгоритми комп`ютерного моделювання об`єктів та процесів різної природи»: кафедра комп`ютерних технологій, науковий керівник – проф. Книш Л.І.;
«Розроблення програмного забезпечення аналізу та кластеризації часових рядів»: кафедра математичного забезпечення ЕОМ, науковий керівник – проф. Байбуз О.Г.

Студенти також беруть активну участь у науково-дослідній роботі: у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, наукових гуртках, кафедральних і міжкафедральних семінарах, виконують роботи за держбюджетними темами, працюють на базі науково-дослідної лабораторії, публікують статті та тези доповідей як самостійно, так і у співавторстві з викладачами та науковцями факультету.

Плідна робота виконується у рамках співробітництва факультету прикладної математики з Дніпропетровською облдержадміністрацією. Так 22 грудня 2006 р. за ініціативою факультету прикладної математики про створення Дистанційного центру учнівських та студентських олімпіад укладено договір про співробітництво та спільну діяльність між ДНУ та Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Проф. Байбуз О.Г., проф. Гук Н.А., доц. Кузенков О.О. є членами комісії відділення комп’ютерні науки МАН, член журі – відділення інформатики; доцент Хижа О.Л. є експертом-консультантом ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.

Активну участь взяли студенти факультету прикладної математики у виставковій експозиції університету в Ботанічному саду 12 червня 2021 р. на DNU_fest як в складі Інжинірингової школи Noosphere, так і з власними розробками. Студенти-волонтери також забезпечували допомогу у заході, спілкувались з гостями та проводили активну профорієнтацію серед відвідувачів – майбутніх абітурієнтів.

На факультеті активно функціонують шість студентських наукових гуртків, науковий рівень студенти факультету підвищують також у двох проблемних групах:
1. Використання нейронних мереж для розв’язання задач оптимізації (кер. Черницька О.В.).
2. Pre-programming та менеджмент у розробці програмного забезпечення (кер. Сафронова І.А.).
3. Гурток з олімпіадного програмування (кер. Хижа О.Л.).
4. Об’єктно-орієнтоване програмування (кер. Антоненко С.В.).
5. Розподілені бази даних (кер. Мащенко Л.В.).
6. (Додатковий) студентський гурток по вивченню та налаштуванню комп’ютерних мереж (керівник Красношапка Д.В.)

Проблемні групи:
1. Проблемні питання в задачах теорії розкладу (кер. Турчина В.А.)
2. Проблеми питання в аналізі методів моделювання складних систем (кер. Наконечна Т.В.).

Студенти факультету прикладної математики, що стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021 р.:
Невкритий Іван Олександрович. Диплом І ступеня – «Комп'ютерні науки»
(фінал у формі підсумкової науково-практичної конференції відбувся 21.04.2021 року в Хмельницькому національному університеті на онлайн-платформі Zoom).
Наук. керівник – доц. Антоненко С.В.
1. Земляний Олексій Дмитрович. Диплом ІІІ ступеня – «Інформаційні системи і технології»
(фінал у формі підсумкової науково-практичної конференції відбувся 26 квітня в Хмельницькому національному університеті на онлайн-платформі Zoom).
Наук. керівник – доц. Антоненко С.В.
2. Долотов Іван Олександрович. Диплом III ступеня – «Інформатика та кібернетика» Захистив роботу 23 квітня 2021 року.
Наук. керівник – проф. Гук Н.А.

Міжнародні контакти

В останні роки налагоджуються і поглиблюються зв'язки факультету з закордонними університетами. Співпраця проходить у напрямках спільної наукової та навчально-методичної роботи (зокрема, за підтримки міжнародних фондів), обміну інформацією, взаємних відвідувань викладачів, наукових працівників, студентів. Підтримується зв’язок із випускниками факультету, які працюють у таких країнах далекого зарубіжжя, як Італія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада.

Факультет має тісні зв'язки з кількома українськими та іноземними університетами. Студенти факультету продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі таких ЗВО, як НТУУ «Київський політехнічний інститут», Університет м. Ле-Ман (Франція) та ін. Студенти факультету регулярно беруть участь у програмах академічної мобільності («Еразмус+», «Мавлана» та ін.) та мають можливість навчатися у Італії, Греції, Іспанії, Польщі, Туреччині тощо.

Із 2011 року у рамках Угоди про партнерство і співпрацю з Університетом дю Мен (м. Ле-Ман, Франція) на факультеті прикладної математики реалізується Програма мобільності та отримання двох дипломів. Студенти мають змогу навчатися у магістратурі на факультеті прикладної математики ДНУ і факультеті наук і технологій Університету дю Мен. 2011-2020 роках у Програмі взяли участь 24 студенти. З 2012 р. у рамках Угоди про партнерство була відкрита програма обміну професорсько-викладацького складу.

Студентське життя

Студенти факультету прикладної математики – не тільки талановиті математики і програмісти, а й активні, цікаві особистості, які розвиваються в різних сферах життя. Історія студентського самоврядування на факультеті прикладної математики бере початок з 2000 року. Тоді паралельно зі створенням ради студентів ДНУ було створено і рада студентів ФПМ.


Мета студентської ради – знаходити і допомагати розвивати таланти факультету, зробити життя студентів незабутнім і яскравим.

Основними напрямками діяльності ради студентів стали:
• активна участь у громадському житті університету та роботі студентської ради ДНУ;
• організація та проведення культурно-масових заходів на факультеті;
• підтримка соціальних мереж факультету, висвітлення заходів прес-службою;
• організація та проведення наукових заходів, інтелектуальних змагань;
• допомога кафедрам факультету при проведенні конференцій різних рівнів, абітурієнтських кампаній;
• співпраця з дитячими будинками, благодійність(організація концертів, гуманітарна допомога дітям).


Зустріч із керівним складом та студрадою

Із найпершого дня першокурсники занурюються у вир студентського життя.

Першим в навчальному році проходить свято День першокурсника. Цей захід призначений для того, щоб згуртувати першокурсників, познайомити їх зі студентами інших курсів. До кожної групи прикріплюються куратори з старших курсів, які допомагають їм влитися в студентське життя. Новачки презентують себе візитками і участю в цікавих конкурсах. Щорічно студентська рада задає нові тематики і придумує різні конкурси.

На факультеті існує клуб інтелектуальних ігор «SKYnicorum». На сьогодні клуб відвідують студенти 1-х, 2-х курсів факультету. Вони є учасниками ігор «Що? Де? Коли? » і «Брейн-ринг». Команда клубу «SKYnicorum» зайняла перші місця на Чемпіонаті університету в осінніх іграх «Що? Де? Коли? » і «Брейн-рингу». Також команда здобула перемогу і стала призером Чемпіонату області гри «Що? Де? Коли? ». Команда не зупиняється на досягнутому і сподівається, що це початок її кар'єри гравця.

Студенти ФПМ активно беруть участь в щорічному університетському заході «День кар'єри».


День кар'єри

На факультеті також працює соціальний сектор, який допомагає студентам, а добровольці можуть взяти участь в різних акціях соціального характеру.

Протягом усього року студентська рада не дає сумувати і організовує такі заходи, як: квартирники, «Містер та Міс ФПМ», ярмарок на Масляну, 8 березня, Парк Ракет, ДНУ-фести та пікніки. Великою радістю перед сесією є «Розіграш додаткових балів». Звичайно ж, ми не забуваємо про такі свята як День Закоханих – цього дня працює «ЗАГС», пошта і квест для пар.

Наприкінці квітня відбувається значна подія в житті студентів та викладачів – День факультету. Святкування проходить дуже весело, на високому «підйомі». На відміну від інших свят, його відзначають як на факультеті, так і в Палаці студентів ДНУ. У корпусі проходить велика кількість конкурсів та інших святкових подій. Кожен наступний рік святкування приносить нові ідеї, дає можливість розкриття і самовираження студентських талантів. Математики відмінно жартують і показують свої гумористичні таланти в команді університетського КВК. Однак команда наших гумористів не зупиняється на досягнутому і бере участь у фестивалі «КаВуН» та багатьох інших фестивалях гумору. Математики відмінно жартують і показують свої гумористичні таланти в команді університетського КВК. Щороку наші студенти намагаються зробити його якомога цікавішим: конкурси, ярмарки й таке інше.


Протягом усього року рада студентів активно допомагає в організації абітурієнтської кампанії. Креативні ідеї, що залежно від погоди і сезону перетворюються на цікаві заходи для майбутніх вступників, приваблюють своїми цікавинками абітурієнтів та їх батьків з різних міст і областей України. Пікніки в квітучому ботанічному саду, жива музика, гра в шахи, перегляд пізнавальних фільмів на природі - усе приваблює майбутніх студентів до вступу саме на ФПМ.

Вперше у 2014 році на факультеті було проведено конкурс «Міс ФПМ». Дівчата факультету прикладної математики інтелектуальні, чаруючі та привабливі.

 
Міс ФПМ
Міс ФПМ
Окрім навчання, студенти факультету беруть активну участь у різних спортивних заходах.

Спартакіада ДНУ

Спартакіада ДНУ. Естафета на 200 метрів. Учасники – студенти ФПМ, які посіли 3-є місце

Ми запитали у кількох студентів, що для них означає факультет прикладної математики:

«ФПМ – це нове життя, яке зустріло нас з руками, складеними в серці. Довгі муки зі вступом були того варті». (Головацька Євгенія, ПК-13-2).

Вступивши на ФПМ, я зробив ще один крок до своєї мети. Тут працюють дуже кваліфіковані викладачі, які добре володіють матеріалом і дуже добре доносять свої знання до студентів». (Хмелик Владислав, ПС-13-1)

ФПМ допоміг мені відкритися і показати, наскільки цікавим може бути навчання. Спасибі тобі, ФПМ!»
(Іванова Олена, ПК-13-2)

Успішні випускники ХХІ століття

Наталія Белова

Наталія Белова – випускниця факультету прикладної математики 2007 року, доктор філософії з комп’ютерних наук (PhD in Computer Science, 2011 р), старший науковий співробітник Національного дослідницького інституту в області комп'ютерних наук, теорії управління та прикладної математики INRIA Sophia Antipolis (Франція).


Після завершення університету Наталія виграла грант на стажування в університеті Тренто (Італія), де і почала навчання у докторантурі, під час якого здійснювала також трьохмісячні дослідження в університеті Карнегі-Меллон (США) та Левенському університеті (Бельгія). Після лише року роботи пост-доком в 2013 р. виграла конкурс на посаду наукового співробітника в INRIA, що передбачає проведення наукових досліджень, керівництво PhD-студентами та викладацьку діяльність (за бажанням).

Тематика наукової діяльністі в INRIA досить різноманітна: математичне моделювання, інженерія програмного забезпечення, аналіз даних, робототехніка тощо. Основним напрямом дослідницьких інтересів Наталі є сучасні технології відслідковування користувачів у мережі Internet, а саме: аналіз, які з компаній займаються стеженням і за допомогою яких технологій; інформування користувачів про проблему й надання рекомендацій, як себе захистити; допомога web-розробникам створювати їхні сайти таким чином, аби була можливість контролю: коли, де і ким здійснюється відслідковування відвідувачів; співпраця з Європарламентом і допомога в побудові мосту між технологіями й законодавством.

Наталія підтримує зв’язок з рідним університетом, ділиться досвідом з викладачами та студентами, розповідає про можливості наукового співробітництва.

Ксенія Шумельчик

Ксенія Шумельчик – випускниця 2012 року факультету прикладної математики. У 2015 році дівчину обрали однією із 40 стипендіаток серед країн Європи, Близького Сходу та Африки гранту імені Аніти Борг від компанії Google. Такого високого визнання вона досягла завдяки сумлінному оволодінню знаннями під час навчання на факультеті прикладної математики.

Протягом останніх п’яти років Ксенія координує спільноти розробників Google-технологій Google Developers Group (GDG) Dnipro та Women Techmakers Ukraine. Як одна із найактивніших лідерів спільноти представляє Україну на Global GDG Leaders Summit та Google I/O – найбільшій конференції для розробників, яка щорічно проходить у м. Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США).

У квітні 2016 року Ксенія була відібрана до участі у програмі Google Summer of Code, за якою працювала 5 місяців у міжнародному open-source проекті «MIT App Inventor» під керівництвом професора Хала Абельсона (Massachusetts Institute of Technology, США). Результатом участі у цьому проекті стало створення прототипу інтеграції компонентів віртуальної реальності (VR) у проект App Inventor, яким користуються близько 3 млн. користувачів у всьому світі.

Головним напрямком наукової діяльності Ксенії є математичне та комп’ютерне моделювання, застосування інноваційних технологій та пристроїв у розробці програмного забезпечення.

Сьогодні Ксенія Ігорівна працює асистентом кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики факультету прикладної математики.

Артем Міняйло

Випускник 2015 року факультету прикладної математики, кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики за спеціальністю «Системний аналіз».

«У 2012 році (на п'ятому році навчанні) мені пощастило взяти участь у програмі подвійного диплому з французьким університетом у місті Ле Ман. Українці скрізь виживуть – не знаючи французької мови, мені вдалося за 2 місяці її опанувати :). А фундаментальні знання, отримані в ДНУ, мені допомогли отримати диплом магістра з відзнакою у Франції.

Із цього часу я 2 роки працював програмістом у Ніцці на найпопулярніший сайт у Швейцарії (ricardo.ch). Нещодавно змінив роботу, працюю лідером команди програмістів у Парижі на найвідвідуванішому сайті у Франції – venteprivee.com.

Дуже цікавлюсь штучним інтелектом. Мрію поновити знання з основних предметів, які ми проходили на факультеті в ДНУ (це правда, що працюючи програмістом, багато чого фундаментального забувається...). Студентам від душі хочу порадити дійсно «в’їжджати» у предмети, віддаватися на всі 100. Повірте, всі отримані і осмислені знання вам дуже знадобляться потім!»

Денис Турпітка

Випускник факультету прикладної математики 1998 року. Засновник та генеральний директор відомої української ІТ-компанії Apriorit, засновник кількох стартапів у сфері безпеки.


Денис Турпітка є експертом в галузі інформаційної безпеки, розробці хмарних технологій та управлінні програмними дослідженнями. У власній компанії він найбільше цінує свободу та цілісність кожної окремої особистості, створюючи умови для розвитку та вдосконалення працівників в обраному напрямку.

Із 2002 року компанія Apriorit займається розробкою та дослідженнями у сфері унікальних програмних рішень для ІТ-безпеки та управління системами. Наразі Apriorit – це понад 350 фахівців, які працюють із партнерами більш ніж 10 країн світу. Офіси компанії розташовано в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Харкові, Львові, а також у США та Угорщині.

Із 2019 року Денис Турпітка увійшов до технічної ради Forbes (Forbes Technology Council) – закритого співтовариства власників і директорів відомих міжнародних компаній, таких як Oracle, Salesforce, Cisco Systems, IBM, Intel, Xerox та інших. Членство в Технічній Раді Forbes надає ексклюзивну можливість надавати експертну думку для публікації на сторінках Forbes.

Кожен новий член Ради проходить ретельний відбір, а прийняття до складу Технічної Ради Forbes говорить про визнання світовим технічним співтовариством нашого випускника та започаткованого ним ІТ-бізнесу.

Денис Турпітка підтримує зв’язок із рідним університетом. У вересні 2019 року він подарував новий комп’ютерний клас для факультету прикладної математики. А в його компанії студенти рідного факультету мають змогу проходити виробничу практику, безкоштовно відвідувати курси з мов та технологій розробки програмних продуктів.