Версія для друку

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Турчина Валентина Андріївна Turchyna Valentina Зав. каф. ОМ та МК Доцент Канд. фіз.-мат. наук Valentina A. Turchyna U-8087-2017 Valentina_Turchyna 0000-0003-1051-9597
Кісельова Олена Михайлівна Kiseleva Elena Декан ФПМ, проф. Професор Д-р фіз.-мат. наук Олена М. Кісельова 7103102844 U-6176-2017 Elena_Kiseleva11 0000-0003-4303-1707
Кузьменко Василь Іванович Kuzmenko Vasiliy Проф. Професор Д-р фіз.-мат. наук V. I. Kuzmenko U-3818-2017 Vasiliy_Kuzmenko2 0000-0002-0211-5173
Шевельова Алла Євгенівна Sheveleva Alla Проф. Професор Д-р фіз.-мат. наук Alla Sheveleva 6603034260 A-1060-2017 Alls_Sheveleva 0000-0001-6688-0942
Гарт Людмила Лаврентіївна Hart Liudmyla Проф. Доцент Д-р фіз.-мат. наук Людмила Лаврентіївна Гарт / Liudmyla L. Hart 25025773400 T-5250-2017 Liudmyla_Hart 0000-0003-2617-7851
Притоманова Ольга Михайлівна Prytomanova Olha Доцент Доцент Канд. екон. наук О. М. Притоманова 57192652166 V-5659-2017 X-4113-2018 Olha_Prytomanova 0000-0003-1878-6120
Бойко Лідія Трохимівна Boyko Lidija Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Лідія Трохимівна Бойко U-7668-2017 Lidija_Boyko 0000-0003-4773-2463
Наконечна Тетяна Всеволодівна Nakonechnaya Tatiana Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Т. В. Наконечная U-1833-2017 Tatiana_Nakonechnaya 0000-0003-3236-0273
Годес Юлій Якович Hodes Yulii Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Годес Юлий Яковлевич C-8406-2016 Yulii_Hodes 0000-0002-0492-9947
Кузенков Олександр Олександрович Kuzenkov Alexandr Доцент Канд. фіз.-мат. наук Olexandr Kuzenkov 56154949000 T-6993-2017 Alexandr_Kuzenkov 0000-0002-6378-7993
Волошко Віктор Леонідович Voloshko Victor Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук G-3909-2016 Victor Voloshko 0000-0003-1285-9448
Черницька Ольга Валентинівна Chernitskaya Olga Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Ольга Валентинівна Черницька U-2530-2017 Olga_Chernitskaya 0000-0003-0673-9917
Тонкошкур Ілля Сергійович Tonkoshkur Ilya Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук I. S. Tonkoshkur U-1663-2017 Ilya_Tonkoshkur 0000-0002-1835-5681
Козакова Наталія Леонідівна Kozakova Natalya Доцент Канд. фіз.-мат. наук Козакова Н.Л. 57196149253 U-6777-2017 Natalya_Kozakova 0000-0002-7780-7617
Магас Олексій Сергійович Mahas Oleksii Асист. Oleksii Mahas 57202003537 T-8009-2017 Oleksii_Mahas 0000-0001-8579-4839
Полонська Анна Євгеніївна Polonska Hanna Асист. Анна Полонская   U-9805-2017 Hanna_Polonska 0000-0002-8087-1943
Гук Наталія Анатоліївна Guk Natalya Професор Професор Д-р фіз.-мат. наук Наталія Гук 54791066900 T-7176-2017 Natalya_Guk 0000-0001-7937-1039
Говоруха Володимир Борисович Govorukha Volodymyr Професор Професор Д-р фіз.-мат. наук Володимир Борисович Говоруха 6603166614 U-4337-2017 Volodymyr_Govorukha 0000-0002-0936-9272

Телефон: +38(056) 745-14-11

Завідувач кафедри – Турчина Валентина Андріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад:
Кісельова Олена Михайлівна – член-кор. НАНУ, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету прикладної математики ДНУ ім. О. Гончара, д. ф.-м.н., проф., Ободан Наталія Іллівна – д.т.н., проф., Гук Наталія Анатоліївна - д. ф.-м.н., проф., Бойко Лідія Трохимівна – к.ф.-м.н., доц., Турчина Валентина Андріївна – к.ф.-м.н., доц., Наконечна Тетяна Всеволодівна – к.ф.-м.н., доц., Громов Василь Олександрович – к.ф.-м.н., доц., Кузенков Олександр Олександрович – к. ф.-м.н., доц., Шевельова Алла Євгенівна – к. ф.-м. н., доц., Гарт Людмила Лаврентіївна – к. ф.-м. н., доц., Фірсова Тетяна Олександрівна – к. ф.-м. н., доц., Говоруха Володимир Борисович – д.ф.-м.н., проф., Лозовська Людмила Іванівна – к.ф.-м.н., доц., Худа Жанна Вікторівна – к.ф.-м.н., доц., Довгай Павло Олександрович – ст. викладач, Шумельчик Ксенія Ігорівна – асистент, Магас Олексій Сергійович – асистент.

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
113 Комп’ютерне моделювання та технології програмування
124 Системний аналіз

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
113 Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи
124 Системний аналіз

Студенти кафедри отримують кваліфіковану підготовку як із базових дисциплін (математичний аналіз, основи програмування та алгоритмічні мови тощо), так і зі спеціальних, які пов'язані з їх майбутньою роботою (програмне забезпечення інтелектуальних систем, теорія прийняття рішень, нейронні мережі тощо). Працевлаштування випускників як фахівців широкого профілю можливе в банках, комерційних фірмах, у структурах адміністративного і господарського характеру, ІТ-компаніях тощо.

Кафедра має дві визнані наукові школи, створені член-кор. НАНУ О.М.Кісельовою та професором Н.І.Ободан. При кафедрі працює науково-дослідна лабора-торія Оптимізації складних систем під керівництвом член-кор. НАНУ О.М.Кісельової. Кафедра веде підготовку аспірантів за двома науковим спеціальностями: 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, за якими в університеті на базі кафедри функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій (голова ради – член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н, проф. О.М.Кісельова). На базі кафедри щорічно, починаючи з 2003 р., проводиться міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» та випускається фаховий збірник наукових праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання».

Кафедра має наукові зв`язки із вітчизняними і зарубіжними установами і закладами, а саме, здійснює наукове співробітництво з університетом Принстона (відділ хімічної інженерії проф. К.А.Флудас) та університетом Флориди (відділ системної інженерії проф. П.М.Пардалос). Член-кор. НАНУ О.М. Кісельова разом зі своїми учнями брала участь у науковій роботі міжнародних симпозіумів, які проводилися в США, Німеччині, Швейцарії, Молдові та Китаю. Останнім часом ведуться сумісні наукові дослідження з проф. Ю.О.Мельниковим (університет Теннессі), здійснюється обмін науковою інформацією із проф. Б.Г.Шафіро (Бостон), налагоджуються контакти з проф. Г. Корлеєм (університет штату Техас) стосовно сумісних наукових досліджень неперервних задач оптимального розбиття множин.

Студенти, що навчаються при кафедрі ОМ та МК беруть активну участь у суспільному житті факультету як члени студентської ради, прес-центру ФПМ, допомагають у проведенні різноманітних конкурсів і заходів: «День факультету», «Містер і міс ФПМ» тощо. Студенти нашої кафедри є активними учасниками олімпіадного руху та наукових конференцій різних рівнів, у тому числі міжнародних.