Версія для друку

Кафедра комп`ютерних технологій

Телефон: (0562) 46-10-97
E-mail: kkt_fpm@ukr.net

Завідувач кафедри – Гук Наталія Анатоліївна, д-р.фіз.-мат.наук, проф., член спеціалізованих вчених рад К 08.051.09 за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та Д 08.051.10 за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла». Наукові дослідження Гук Н.А. присвячені проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 140 наукових праць, у тому числі: 1 монографія, 5 навчальних посібників, 9 авторських свідоцтв та патентів України.

До сучасного складу кафедри входять: д-р.фіз.-мат.наук, проф. Білозьоров В. Є., канд.фіз.-мат.наук Волошко Л. В., канд.техн.наук, доц. Дзюба П. А., канд.фіз.-мат.наук, доц. Зайцев В. Г., канд.техн.наук, доц. Зайцева Т. А., канд.техн.наук, доц. Золотько К. Є., канд.техн.наук, доц. Сердюк М. Є., канд.фіз.-мат.наук, доц. Хижа О. Л., канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., доц. Ясько М. М., ст. викл., зав. навчального відділу ДНУ Верба О. В., ст. викл. Красношапка Д. В., ст. викл., заступник декана ФПМ з організаційно-виховної роботи Сірик С. Ф., ст. викл. Степанова Н. І., ас. Лисиця Н. М.

На кафедрі готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 113 Прикладна математика (спеціалізація - Інформатика). Студенти спеціальності неодноразово перемагали та були призерами Всеукраїнських студентських олімпіад з програмування.

При кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Основні наукові дослідження працівників кафедри проводяться за темою «Дослідження математичних моделей фізичних процесів методами ідентифікації та рекурентного аналізу із застосуванням інформаційних технологій».

Кафедра підтримує наукові та навчальні зв'язки з вищими навчальними закладами України, СНД та Західної Європи. Кращі студенти спеціальності мають можливість за академічним обміном отримати диплом європейського зразка (за програмою «Erasmus Mundus – Вікно зовнішнього співробітництва»).