Версія для друку

Кафедра комп'ютерних технологій

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Гук Наталія Анатоліївна Завідувач кафедри комп’ютерних технологій Професор Д-р фіз.-мат. наук Natalia Guk 54791066900 T-7176-2017 Natalya_Guk 0000-0001-7937-1039
Білозьоров Василь Євгенович Професор Професор Д-р фіз.-мат. наук Vasiliy Belozyorov 9534532500 U-4223-2017 Vasiliy Belozyorov 0000-0002-9652-7303
Зайцева Тетяна Анатоліївна Доцент Доцент Кандидат техн. наук Tetyana Zaitseva 56871102300   D-7995-2017 Zaitseva_Tetyana 0000-0002-6346-3390
Красношапка Дмитро Вікторович Старший викладач Дмитро Красношапка T-7173-2017 DmytroKrasnoshapka 0000-0001-8444-8782
Степанова Наталія Іванівна асистент Nataliia Stepanova U-9943-2017 Nataliia_Stepanova 0000-0002-3358-2305
Зайцев Вадим Григорович Доцент Доцент Кандидат фіз.-мат. наук U-3435-2017 VadymZaytsev2 0000-0001-7265-4343
Золотько Костянтин Євгенович Доцент Доцент Кандидат техн. наук Konstantin Zolot’ko T-5685-2017 Zolotko_Konstantyn 0000-0001-8412-960X
Дзюба Петро Анатолійович Доцент Кандидат фіз.-мат. наук Пётр Дзюба 297082 Дзюба Пётр 0000-0003-1236-5608
Сердюк Марина Євгеніївна Доцент Доцент Кандидат техн. наук Maryna Serdiuk U-4360-2017 Maryna_Serdiuk 0000-0001-9551-786X
Скороход Георгій Ісаакович Доцент С.н.с. Кандидат техн. наук
Хижа Олександр Леонідович Доцент Доцент Кандидат фіз.-мат. наук AlexanderL. Khizha D-1534-2016 Alexander Khizha 0000-0002-0729-8976
Ясько Микола Миколайович Доцент С.н.с. Кандидат фіз.-мат. наук Nick Yas'ko 16641663200 D-1534-2016 Mykola_Yasko2 0000-0003-3635-4356
Сафронова Інга Анатоліївна Старший викладач Сафронова Інга 0000-0003-0242-3798
Сірик Світлана Федорівна асистент Svetlana_Syrick //U-3279-2017 //Svetlana_Syrick 0000-0002-0111-5884
Лисиця Наталя Миколаївна асистент Natalya_Lisitsa //U-3675-2017 //Natalya_Lisitsa
Волошко Любовь Викторовна Доцент Кандидат фіз.-мат. наук Liubov_Voloshko 55837321200 U-3587-2017 Liubov_Voloshko 0000-0002-9569-234X

Телефон: (0562) 46-10-97
E-mail: kkt_fpm@ukr.net

Завідувач кафедри – Гук Наталія Анатоліївна, доктор фізико-математичних наук, професор, член спеціалізованих вчених рад Д 08.051.09 за спеціальністю «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» та Д 08.051.10 за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла». Наукові дослідження Гук Н.А. присвячені проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій. До сфери наукових інтересів професора Гук Н.А. входить дослідження моделей систем штучного інтелекту, методів та алгоритмів машинного навчання. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 140 наукових праць, у тому числі: 1 монографія, 9 навчальних посібників, 11 авторських свідоцтв та патентів України.

До сучасного складу кафедри входять: д-р.фіз.-мат.наук, проф. Білозьоров В.Є., канд.фіз.-мат.наук Волошко Л.В., канд.техн.наук, доц. Дзюба П.А., канд.фіз.-мат.наук, доц. Зайцев В.Г., канд.техн.наук, доц. Зайцева Т.А., канд.техн.наук, доц. Золотько К.Є., канд.техн.наук, доц. Сердюк М.Є., канд.фіз.-мат.наук, доц. Скороход Г.І., канд.фіз.-мат.наук, доц. Хижа О.Л., канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., доц. Ясько М.М., ст. викл. Сафронова І.А., ст. викл., зав. навчального відділу ДНУ Верба О.В., ст. викл., завідувач навчальної лабораторії обчислювальної техніки Красношапка Д.В., асист., заступник декана ФПМ з організаційно-виховної роботи Сірик С.Ф., асист. Степанова Н.І., асист. Лисиця Н.М.

Кафедра комп’ютерних технологій здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
113 Комп’ютерне моделювання та технології програмування

Кафедра комп’ютерних технологій здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
113 Інформатика

При кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 113 – Прикладна математика (01.05.01– «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»; 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»).

Для спеціальності 113 – Прикладна математика, освітня програма «Інформатика» за рівнем магістр у рамках Угоди про партнерство і співпрацю між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Університетом дю Мен (м. Ле-Ман, Франція) працює програма двох дипломів.

Наші студенти вивчають сучасні мови програмування (С++, С#, Java, Java Script, Python, PHP та багато інших), операційні системи (MSWindows, Linux, MacOS, Android), теорію програмування, методи оптимізації програм, технології об’єктно-орієнтованого програмування, Web –технології, технології розробки мобільних додатків, технології Інтернету речей.

Завдяки фундаментальним знанням у галузі комп’ютерного та математичного моделювання наші студенти здатні розв’язувати найскладніші наукові та прикладні задачі.

Виробничу та переддипломну практику для студентів спеціальності організовано на базі провідних IT-компаній регіону, таких як ISD, EXIGEN Services, AMSBridge, DataArt, Luxoft, SiteCore, SoftServe, 111 minutes, Dinarsys та інших.

Студенти спеціальності неодноразово перемагали та були призерами міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад з програмування, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, конкурсу «Завтра.UA».

Основні наукові дослідження працівників кафедри проводяться за темами: «Дослідження математичних моделей фізичних процесів методами ідентифікації та рекурентного аналізу із застосуванням інформаційних технологій», «Розробка моделей та методів ідентифікації функціональних залежностей у даних великого обсягу», «Сучасні методи аналізу та прогнозування часових рядів».

Науково-педагогічні працівники кафедри комп’ютерних технологій беруть участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю. Зокрема, для реалізації спільних проектів та розвитку галузі інформаційних технологій створено об’єднання представників ІТ-індустрії, освіти та регіональної влади Асоціація IT-Dnipro Community, до спільної праці з якою залучився Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин, ДНУ, 17.01.2018 р.). Усі викладачі кафедри комп’ютерних технологій увійшли до об’єднання 16 січня 2017 р.

Кафедра підтримує наукові та навчальні зв'язки з вищими навчальними закладами України, СНД та Західної Європи. Студенти спеціальності 113 – Прикладна математика мають можливість отримати диплом європейського зразка за академічним обміном. На кафедрі комп’ютерних технологій активно підтримуються програми «Erasmus Mundus – Вікно зовнішнього співробітництва», програма двох дипломів з факультетом наук і технологій Університету дю Мен (м. Ле Ман, Франція).