Версія для друку

Кафедра комп`ютерних технологій

Телефон: (0562) 46-10-97
E-mail: kkt_fpm@ukr.net

Завідувач кафедри – Гук Наталія Анатоліївна, д-р. фіз.-мат. наук, проф., член спеціалізованих вчених рад Д 08.051.09 за спеціальністю «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» та Д 08.051.10 за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла». Наукові дослідження Н.А. Гук присвячені проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій. До сфери наукових інтересів професора Н.А. Гук входить дослідження моделей систем штучного інтелекту, методів та алгоритмів машинного навчання. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 140 наукових праць, у тому числі: 1 монографія, 5 навчальних посібників, 9 авторських свідоцтв та патентів України.

До сучасного складу кафедри входять: д-р.фіз.-мат.наук, проф. Білозьоров В.Є., канд.фіз.-мат.наук Волошко Л.В., канд.техн.наук, доц. Дзюба П.А., канд.фіз.-мат.наук, доц. Зайцев В.Г., канд.техн.наук, доц. Зайцева Т.А., канд.техн.наук, доц. Золотько К.Є., канд.техн.наук, доц. Сердюк М.Є., канд.фіз.-мат.наук, доц. Скороход Г.І., канд.фіз.-мат.наук, доц. Хижа О.Л., канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., доц. Ясько М.М., ст. викл., зав. навчального відділу ДНУ Верба О.В., ст. викл., завідувач навчальної лабораторії обчислювальної техніки Красношапка Д.В., асист., заступник декана ФПМ з організаційно-виховної роботи Сірик С.Ф., асист. Степанова Н.І., асист. Лисиця Н.М.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 113 – Прикладна математика, освітня програма «Комп’ютерне моделювання та технології програмування», магістрів за спеціальністю 113 – Прикладна математика, освітня програма «Інформатика».

При кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 113 – Прикладна математика (01.05.01– «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»; 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»).

Наші студенти вивчають сучасні мови програмування (С++, С#, Java, Java Script, Python, PHP та багато інших), операційні системи, теорію програмування, методи оптимізації програм, технології об’єктно-орієнтованого програмування, Web–технології.

Виробничу та переддипломну практику для студентів спеціальності організовано на базі провідних IT-компаній регіону, таких як: ISD, EXIGEN Services, AMSBridge, DataArt, Luxoft, SiteCore, SoftServe, 111 minutes, Dinarsys та інших.

Студенти спеціальності неодноразово перемагали та були призерами міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад з програмування, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Основні наукові дослідження працівників кафедри проводяться за темою «Дослідження математичних моделей фізичних процесів методами ідентифікації та рекурентного аналізу із застосуванням інформаційних технологій».

Кафедра підтримує наукові та навчальні зв'язки з вищими навчальними закладами України, СНД та Західної Європи. Студенти спеціальності 113 – Прикладна математика мають можливість отримати диплом європейського зразка за академічним обміном. На кафедрі комп’ютерних технологій активно підтримуються програми «Erasmus Mundus – Вікно зовнішнього співробітництва», програма двох дипломів з факультетом наук і технологій Університету дю Мен (м. Ле Ман, Франція).