Версія для друку

Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин

Адреса: пр. Д.Яворницького 35, кімн. 3/49
Телефон: +38 (056) 744-76-83
E-mail: mzeom@ukr.net

Завідувач кафедри – Байбуз Олег Григорович, доктор технічних наук, професор.

Навчальний процес, що проводиться кафедрою, забезпечують 2 професори, 10 доцентів, 3 старших викладачів, 3 асистентів.

На кафедрі викладаються дисципліни: «Дискретні структури», «Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Архітектура комп’ютера», «Алгоритми та структури даних», «Комп’ютерна дискретна математика», «Бази даних», «Конструювання програмного забезпечення», «Комп’ютерна графіка», «Проектний практикум», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Безпека програм та даних», «Групова динаміка та комунікації», «Якість програмного забезпечення», «Емпіричні методи програмної інженерії», «Людино-машинна взаємодія», «Програмування Інтернет», «Менеджмент проектів», «Архітектура та проектування ПЗ», «Операційні системи», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Професійна практика програмної інженерії», «Організація комп’ютерних мереж», «Інформаційні технології обробки даних», «Аналіз алгоритмів» та ін.

Співробітники кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин
Співробітники кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин

Програма акцентована на проведенні досліджень у галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, які включають розробку сучасних методів конструювання, проектування, тестування та забезпечення якості програмного продукту. Для проведення обчислювальних експериментів застосовується математичний апарат дискретної математики, лінійного, нелінійного, дискретного програмування, комбінаторної оптимізації та теорії складності екстремальних задач.

Напрямами наукових досліджень є: інформаційні технології статистичної обробки даних; дослідження сплайн-перетворень в інформаційних технологіях обробки статистичних даних; нейромережеві технології аналізу даних; інформаційні технології систем моніторингу навколишнього середовища; інформаційні технології систем медичного моніторингу; дослідження динамічних систем на основі кусково-марковських процесів; методи та алгоритми оцінки параметрів надійності авіаційно-космічної техніки; розробка системи пошуку оптимальних маршрутів з використанням сервісу Google Maps API та API Yandex.Map; методи оптимізації маршрутів геоінформаційної системи підприємств; дослідження алгоритмів та розробка інформаційної технології розпізнавання мовлення; розробка програмних засобів захисту даних.

Високий рівень досліджень забезпечується потужною науковою школою «Статистична обробка даних», заснованою у 1993 році професором О.П. Приставкою, розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій.

Працівники кафедри, а також студенти і аспіранти регулярно беруть участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, зокрема співпрацюючи з НДІ геології ДНУ.

Кафедра підтримує зв’язки з Університетом Ле Ман (Франція), реалізуючи програми подвійного диплому та здійснюючи обмін спеціалістами.

Студенти кафедри беруть участь у національній програмі академічної мобільності студентів між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

На кафедрі наявні 2 локальні комп’ютерні мережі. Забезпечується безлімітний бездротовий доступ до мережі Інтернет. З комп’ютерних класів кафедри здійснюється вільний доступ до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Web of Science Core Collection, InCites JCR, InCites ESI та ін.