Версія для друку

Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин

Адреса: пр. Д.Яворницького 35, кімн. 3/49
Телефон: +38 (056) 744-76-83
E-mail: mzeom@ukr.net

Завідувач кафедри – Байбуз Олег Григорович, доктор технічних наук, професор.

Навчальний процес, що проводиться кафедрою, забезпечують 3 професори, 10 доцентів, 5 старших викладачів, 7 асистентів.

На кафедрі викладаються дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Бази даних», «Інтернет-технології», «Комп’ютерна графіка», «Основи теорії розпізнавання мови», «Аналіз алгоритмів», «Методи обробки та візуалізації багатовимірних даних», «Якість програмного забезпечення та тестування» та інші.

Співробітники кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин
Співробітники кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин

Програма акцентована на проведенні досліджень у галузі інженерії програмного забезпечення та математичного моделювання систем, які включають розробку сучасних методів конструювання, проектування, тестування та забезпечення якості програмного продукту. Для проведення обчислювальних експериментів застосовується математичний апарат дискретної математики, лінійного, нелінійного, дискретного програмування, комбінаторної оптимізації та теорії складності екстремальних задач.

Напрямами наукових досліджень є: інформаційні технології статистичної обробки даних; дослідження сплайн-перетворень в інформаційних технологіях обробки статистичних даних; нейромережеві технології аналізу даних; інформаційні технології систем моніторингу навколишнього середовища; інформаційні технології систем медичного моніторингу; дослідження динамічних систем на основі кусково-марковських процесів; методи та алгоритми оцінки параметрів надійності авіаційно-космічної техніки; розробка системи пошуку оптимальних маршрутів з використанням сервісу Google Maps API та API Yandex.Map; методи оптимізації маршрутів геоінформаційної системи підприємств; дослідження алгоритмів та розробка інформаційної технології розпізнавання мовлення; розробка програмних засобів захисту даних.

Високий рівень досліджень забезпечується потужною науковою школою «Статистична обробка даних», заснованою у 1993 р. професором О.П.Приставкою, розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій.

Працівники кафедри, а також студенти і аспіранти регулярно беруть участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, зокрема співпрацюючи з НДІ геології ДНУ.

Кафедра підтримує зв’язки з університетом Ле Ман (Франція), реалізуючи програми подвійного диплому та здійснюючи обмін спеціалістами.

На кафедрі наявні 2 локальні комп’ютерні мережі. Забезпечується безлімітний бездротовий доступ до мережі Інтернет. З комп’ютерних класів кафедри здійснюється вільний доступ до наукометричних баз даних видавництва Thomson Reuters, таких як Web of Science, Web of Science Core Collection, InCites JCR, InCites ESI.