Версія для друку

Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Байбуз Олег Григорович зав.кафедри математичного забезпечення ЕОМ професор д-р техн. наук Oleg Baybuz 56437623300 U-4279-2017 Oleg_Baybuz 0000-0001-7489-6952
Антоненко Світлана Валентинівна доцент доцент канд. техн. наук Антоненко (Земляная) Светлана Валентиновна U-1267-2017 Svitlana_Antonenko 0000-0001-6611-4543
Білобородько Оксана Іванівна доцент канд. техн. наук Оксана Білобородько U-8561-2017 Oksana_Biloborodko 0000-0003-4025-1835
Божуха Лілія Миколаївна доцент доцент канд. фіз.-мат. наук Bozhukha Liliia 25030240800 T-3011-2017 Liliia_Bozhukha 0000-0002-1420-1220
Булана Тетяна Михайлівна доцент канд. техн. наук Tatyana Bulanaya
Ємел’яненко Тетяна Георгіївна доцент доцент канд. техн. наук Yemelianenko Tetyana U-4116-2017 Tetyana_Yemelianenko 0000-0003-4559-0748
Кузнєцов Костянтин Анатолійович доцент доцент канд. фіз.-мат. наук Konstantin Kuznetsov 36874454600 Konstantin_Kuznetsov4
Луценко Олег Павлович доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ доцент канд. техн. наук Олег Павлович Луценко C-7639-2016 Oleh_Lutsenko2 0000-0002-9332-2118
Мацуга Ольга Миколаївна доцент доцент канд. техн. наук Olga Matsuga D-1507-2016 Olga_Matsuga2 0000-0001-6444-8566
Михальчук Ганна Йосипівна доцент канд. фіз.-мат. наук Hanna Mykhalchuk U-4107-2017 Hanna_Mykhalchuk 0000-0002-5476-6349
Сидорова Марина Геннадіївна доцент доцент канд. техн. наук Marina Sidorova 55226376100 T-5452-2017 Marina_Sidorova5 0000-0001-7795-0459
Мащенко Леонід Володимирович старший викладач Леонід Мащенко  U-4387-2017 0000-0002-8278-8780
Сєгєда Надія Євстахіївна старший викладач Сегеда, Надія Євстахіївна U-9025-2017 Nadiia_Seheda 0000-0002-2607-5516
Батурінець Анастасія Геннадіївна асистент Анастасія Батурінець D-9013-2019 0000-0001-6302-565X
Павлов Микита Сергійович асистент

Адреса: пр. Д.Яворницького 35, кімн. 3/49
Телефон: +38 (056) 766-49-52
E-mail: mzeom@ukr.net

Завідувач кафедри – Байбуз Олег Григорович, доктор технічних наук, професор.

Навчальний процес забезпечують: 1 професор, 11 доцентів, 2 старших викладача, 2 асистента.

Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами
:
121 Інженерія програмного забезпечення
126 Інформаційні системи та технології

Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
121 Інженерія програмного забезпечення

На кафедрі викладаються дисципліни: «Алгоритми та структури даних», «Емпіричні методи програмної інженерії», «Аналіз алгоритмів. Методи трансляції», «Бази даних», «Безпека програм та даних», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні мережі», «Логічне та функціональне програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Аналіз мовних сигналів», «Тестування програмного забезпечення» та ін.

Співробітники кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин
Співробітники кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин

Програма акцентована на проведенні досліджень у галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення та 126 – Інформаційні системи та технології, які включають розробку сучасних методів конструювання, проектування, тестування та забезпечення якості програмного продукту. Для проведення обчислювальних експериментів застосовується математичний апарат дискретної математики, лінійного, нелінійного, дискретного програмування, комбінаторної оптимізації та теорії складності екстремальних задач.

Напрямами наукових досліджень є: інформаційні технології статистичної обробки даних; дослідження сплайн-перетворень в інформаційних технологіях обробки статистичних даних; нейромережеві технології аналізу даних; інформаційні технології систем моніторингу навколишнього середовища; інформаційні технології систем медичного моніторингу; дослідження динамічних систем на основі кусково-марковських процесів; методи та алгоритми оцінки параметрів надійності авіаційно-космічної техніки; розробка системи пошуку оптимальних маршрутів з використанням сервісу Google Maps API та API Yandex.Map; методи оптимізації маршрутів геоінформаційної системи підприємств; дослідження алгоритмів та розробка інформаційної технології розпізнавання мовлення; розробка програмних засобів захисту даних.

Високий рівень досліджень забезпечується потужною науковою школою «Інформаційні технології обробки статистичних даних», заснованою у 1993 році професором О.П.Приставкою, розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій.

Працівники кафедри, а також студенти і аспіранти регулярно беруть участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт.

Кафедра підтримує зв’язки з Університетом Ле Ман (Франція), реалізуючи програми подвійного диплому та здійснюючи обмін спеціалістами.

Студенти кафедри беруть участь у національній програмі академічної мобільності студентів між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

На кафедрі наявні 2 локальні комп’ютерні мережі. Забезпечується безлімітний бездротовий доступ до мережі Інтернет. З комп’ютерних класів кафедри здійснюється вільний доступ до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Web of Science Core Collection, InCites JCR, InCites ESI та ін.