На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Адреса: пр. Гагаріна, 72, 1 корпус ДНУ
Телефон деканату: (056) 374-98-66
E-mail деканату: dekanat_sgf_dnu@i.ua

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Історична довідка

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин розпочинає свою історію з 5 грудня 2005 р., коли був створений соціально-гуманітарний факультет, який об’єднав спеціальності історичного факультету (напрям підготовки 030104 «Політологія», відкрита у 1990 р.), факультету соціології та психології (напрям підготовки 030101 «Соціологія», відкрита у 1991 р.; напрям підготовки 130102 «Соціальна робота», відкрита в 1995 р.) та юридичного факультету (напрям підготовки 020301 «Філософія», відкрита у 2002 р.). З 1 вересня 2011 р. навчальний підрозділ був перейменований на факультет суспільних наук і міжнародних відносин, до якого було переведено з факультету міжнародної економіки спеціальність та напрям підготовки «Міжнародні відносини» (відкрито в 2005 р.). Упродовж 2012-2015 рр. здійснювався набір за напрямом «Міжнародна інформація». З 2016 року здійснюється набір за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Із вересня 2017 р. спеціальність «Соціальна робота» була переведена до новоствореного факультету медичних технологій діагностики та реабілітації. Із 2022 р. відкрито набір за спеціальностями «Культурологія» і «Публічне управління та адміністрування».

Навчальний процес забезпечують: 43 науково-педагогічних працівника, в тому числі: 17 докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, доцентів, з яких: 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 1 академік Української академії політичних наук, 1 академік і 2 члени-кореспонденти Міжнародної академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 2 заслужені працівники освіти України.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Кривошеїн Віталій Володимирович, доктор політичних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Шуліка Андрій Андрійович, доктор політичних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Вершина Вікторія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Щербак Віктор Михайлович, кандидат політичних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Петров Павло Григорович, кандидат політичних наук, доцент.


Абітурієнтам: про факультет - вустами студентів

Абітурієнте! Мрієш вступити до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, але досі вагаєшся із вибором дисципліни?

На всі важливі для тебе запитання відповідає студент факультету суспільних наук і міжнародних відносин Євгеній Литвинчук, який розповідає про освітню програму Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Від Євгенія дізнаєшся про вивчення двох мов на факультеті, програми обміну та подвійні дипломи, про актуальні профільні дисципліни, зокрема, «Дипломатію» та можливості різносторонньої самореалізації на численних професійних і креативних заходах.

Студентка факультету Анна Скворцова розповідає про освітню програму Політологія. Анна вважає: ДНУ – 50% успіху в твоїй кар’єрі. Вона у захопленні від насиченого студентського життя, як у фільмах, великої уваги факультету до актуальних та універсальних дисциплін: «Політичний маркетинг», «Політичні технології», «Політичний PR». На її думку, відповідальний студент не матиме проблем зі складанням сесії. Також Анна розповість про пізнавальну й змістовну практику у департаменті соціальної політики міськради та поєднання навчання з роботою у сфері соціологічних опитувань.

Структурні підрозділи факультету


Інші структурні підрозділи факультету:
Навчальна лабораторія з соціології;
Навчальна лабораторія «Ресурсний центр підготовки магістрів».

 Навчальний процес на факультеті

Освітня діяльність

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: навчальну лабораторію з соціології; навчально-методичну лабораторію “Ресурсний центр підготовки магістрів”. Студенти можуть брати участь у науково-дослідній роботі в рамках виконання на факультеті госпрозрахункових та ініціативних НДР, що здійснюються кафедрою соціології.

Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
031 Релігієзнавство
033 Філософія
034 Культурологія
052 Політологія
054 Соціологія
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Презентація освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
031 Релігієзнавство
033 Філософія
052 Політологія
054 Соціологія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
– 033 Філософія
– 052 Політологія
– 054 Соціологія
– 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Основні навчальні дисципліни:
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Філософія”: “Логіка”, “Релігієзнавство”, “Культурологія”, “Філософія права”, “Історія філософії”, “Онтологія”, “Метафізика”, “Філософська герменевтика”, “Етика”, “Естетика”, “Риторика та основи аргументації”;
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Політологія”: “Історія зарубіжних політичних учень”, “Історія політичної думки України”, “Методологія політологічних досліджень”, “Загальна теорія політики”, “Кратологія”, “Політична культура”, “Порівняльна політологія”, “Політичні ідеології”, “Вибори та виборчі системи”, “Політичні технології”, “Політичні комунікації”, “Партологія”, “Політична психологія”, “Етнополітологія”, “Теорія міжнародних відносин”, “Геополітика”, “Глобалістика”, “Конфліктологія”, “Політична ризикологія”, “Політичний аналіз та прогнозування”, “Політичне консультування”;
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Соціологія”: “Історія соціології”, “Загальнотеоретична соціологія”, “Методологія та програмування соціологічних досліджень”, “Методи та техніка соціологічних досліджень”, “Гендерна соціологія”, “Соціологія культури”, “Соціологія громадської думки”, “Соціологія особистості”, “Соціологія масових комунікацій”, “Соціологія публічного управління”, “Соціологія політики”, “Електоральна соціологія”, “Соціологія соціальних змін”, “Соціальна структура суспільства”, “Економічна соціологія”, “Соціологія права”, “Соціологія повсякденності”, “Соціальна психологія”, “Цифрова соціологія”, “Основи конфліктології”, “Тайм-менеджмент”;
– за другим (магістерським) освітнім рівнем: “Методологія та організація наукових досліджень”, “Урбаністичні студії”, “Організація роботи соціологічних служб, дослідницьких груп, опитувальних мереж”, “Соціальне проектування та прогнозування”, “Персональний брендінг та дизайн власного життя”, “Соціологія ризику”, “Соціокультурні модуси сучасних трансформаційних процесів”, “Соціальна аналітика та експертиза”;
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Публічне управління та адміністрування”: “Історія і теорія публічного управління”, “Методологія і методи дослідження публічного управління”, “Технології ухвалення, аналізу й оцінки рішень у публічній сфері”, “Публічні фінанси та бюджетування”, “Технології державного стратегічного планування”, “Патронатна діяльність у публічному управлінні”, “Управління проєктами та програмами цифровізації”, “Технології громадської участі в публічному управлінні”, “Цифрові комунікації та зв’язки з громадськістю в публічному управлінні”, “Кібербезпека та захист інформації в публічному управлінні”, “Посередництво у громаді”, “Соціологія публічного управління”, “Медіаторні технології врегулювання конфліктів”, “Виборчі та референдумні технології”, “Цифрові технології у публічному управлінні”, “Психологія управління”, “Публічне право”, “Трудове право”, “Право та нормопроєктування в електронному врядуванні”, “Адміністративне право”, “Основи конфліктології”, “Тайм-менеджмент”, “Діловодство та документообіг у публічному управлінні”;
за першим (бакалаврським) освітнім рівнем спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні cтудії»: «Вступ до спеціальності»,«Демократія: від теорії до практики», «Міжнародні організації», «Країнознавчі студії: моделі економічного розвитку», «Країнознавчі студії: моделі політичного розвитку», «Історія міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Сучасні міжнародні відносини», «Дипломатична і консульська служба», «Зовнішня політика України», «Публічна дипломатія»,«Міжнародні конфлікти», «Міжнародні політичні комунікації», «Дипломатичний протокол і етикет», «Іноземна мова спеціальності (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька/французька)», «Теорія і практика перекладу».
за другим (магістерським) освітнім рівнем спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: «Методологія та організація наукових досліджень», «Іноземна мова професійного спілкування», «Міжнародні системи та глобальний розвиток», «Консалтинг у світовому політичному процесі», «Безпека в системі міжнародних відносин», «Політична стабільність у сучасних міжнародних відносинах», «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики», «Актуальний зовнішньополітичний дискурс».

На факультеті функціонують 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій: із філософських та політичних наук.

Місця працевлаштування та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: заклади освіти, науково-дослідні установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії та громадські організації, інформаційно-аналітичні служби комерційних підприємств.

Факультет співпрацює з Інститутом філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди, Соціологічною асоціацією України, Інститутом соціології НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Одеським національним університетом ім. І.І. Сеченова, Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника, Південноукраїнським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Чорноморським державним університетом ім. Петра Могили, Римським університетом La Sapienza, Штутгартським університетом, Варшавським університетом, Університетом Ліверпуля (Велика Британія). Студенти та викладачі факультету беруть активну участь у програмах академічних обмінів та стажувань.

Наукова та науково-технічна діяльність

На кафедрі філософії створена історико-філософська школа (П.І. Гнатенко, В.І. Пронякін, В.Б. Окороков, С.В. Шевцов) "Антропологічні й методологічні аспекти історико-філософського знання". Упродовж 2002-2022 років у рамках цієї наукової школи підготовлено та захищено 57 кандидатських та 21 докторських дисертацій. Науково-педагогічним складом факультету у 2012-2015 рр. виконувалася держбюджетна науково-дослідницька робота за темою "Парадигмальна трансформація теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів" (керівник - декан факультету, проф. Токовенко О.С.), яка затверджена Науковою радою МОН України.

Крім цього, ведуться роботи за іншими науково-дослідними темами. Зокрема, кафедрою філософії розробляється науково-дослідна темаСучасні та історико-філософські підвалини буття суспільства в контексті антропологічного виміру глобалізму".

Кафедра соціології з 2022 р. розробляє науково-дослідну тему „Українське суспільство в умовах цифрових трансформації: виклики, тенденції, можливості”.

Кафедра політології розробляє науково-дослідну тему „Сталий політичний розвиток України в умовах демократичного транзиту та європейської інтеграції”.

Кафедра міжнародних відносин розробляє науково-дослідну тему „Сучасні міжнародні відносини в епоху цифрової комунікації”.

Ефективно функціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій з філософських наук та з політичних наук.

На факультеті видаються фахові наукові видання України, включені до категорії Б: „Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках” („Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences”); „Дослідження з історії та філософії науки і техніки”; „Філософія та політологія в контексті сучасної культури”.

Співробітниками факультету підготовлено (з 2017 р.):
- монографії:
1. Технології сучасних міжнародних відносин: монографія / І. В. Іщенко, О. Ю. Висоцький, Т. О. Грачевська та ін.; за заг. ред. І. В. Іщенка. – Дніпро: Середняк Т.К., 2021. – 412 с.
2. НАТО у сучасній системі міжнародних відносин: колективна монографія / За ред. І.В. Іщенко. Дніпро: «Адверта», 2017. – 242 с.
3. Сучасний дискурс міжнародних відносин: колективна монографія/ під ред. І. В. Іщенка. Дніпро: Адверта, 2018. Д.: Адверта, 2018. – 230 с.
4. Головко І.К. Співвідношення дефініцій “регіон”, “регіоналізація”, “парадипломатія” в контексті дослідження зовнішньої діяльності субнаціональних одиниць // Research, challenges and development prospects in the area of social sciences : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “BaltijaPublishing”, 2020. – C. 107 – 124.
5. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс. Колективна монографія. – В.А.Кротюк, О.Ю.Висоцький, О.В.Курбан, В.В.Кривошеїн та ін. – Харків: ФОП Федорко М. Ю., 2021. – 558 с.
6. Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у дзеркалі соціології / за ред. В.В. Кривошеїна. – Д.: Акцент ПП, 2018.
7. Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро: в 2 т. / за заг. ред. В.В. Кривошеїна. – Д.: ЛізуновПрес, 2018.
8. Ходус О.В. Феноменологія приватності: досвід соціально-філософського дослідження. – Д.: Літограф, 2018.
9. Міхно Н.К. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору. – Д.: Вид.-поліграф. дім «Формат А+». 2020.
10. Публічна сфера міста: суб’єкти, практики, механізми (пере)форматування: монографія / за заг. ред. В.В. Кривошеїна, О.В. Ходус. – Д.: Вид.-поліграф. дім «Формат А+», 2021.
11. Шуліка А. А. Політична прекарність в сучасному політичному процесі : монографія. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019.

- підручники:
1. Іщенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посібник - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2017. 119 с.
2. Висоцький О.Ю. Теорія прийняття політичних рішень: конспект лекцій. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – 68 с.
3. Посібник до вивчення курсу «Американістика» для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / укладач О.С. Двуреченська. Дніпро: «Адверта» (Домінантпрінт), 2021. 60 с.
4. Термінологічний словник з дисципліни «Геополітика» для студентів за спеціальністю 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії денної форми навчання / Укл. І.В. Іщенко, М.А. Міхейченко, П.Г. Петров. – Дніпро.: «Адверта», 2019, 19 с.
5. Посібник до вивчення дисципліни «Геополітика» для студентів за спеціальністю 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії денної форми навчання / Укл. П.Г. Петров, М.А. Міхейченко. – Дніпро.: «Адверта», 2019, 30 с.
6. Glossary of the Discipline «International Law» for Independent Study of Foreign Students of Full-Time Termin The Speciality 291 – International Relations, Public Communications and Regional Studios. Authors I. Ishchenko, M. Mikheichenko, P. Petrov. Dnipro «Адверта». 2019. 30 р.
7. Course of Lectures on the Discipline «International Law» for Independent Study of Foreign Students of Full-Time Termin The Speciality 291 – International Relations, Public Communications and Regional Studios. Authors I. Ishchenko, M. Mikheichenko, P. Petrov. Dnipro «Адверта». 2019. 114 р.
8. Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» для студентів за напрямами підготовки 055, 291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії денної форми навчання. Укл. П.Г. Петров. Дніпро. «Адверта». 2021. 78с.
9. Шуліка А. А. Посібник до вивчення курсу «Технологія прийняття політичних рішень». Д.: «Сова», 2021.

За участю викладачів факультету у видавництві "Знання України" видано першу в Україні енциклопедію "Геополітика" обсягом 919 сторінок, яка містить 563 статей, що охоплюють всі основні аспекти історії, теорії, понятійно-категоріального апарату та напрямів розвитку геополітики як науки і виду політики. З них частка факультету становить 300 статей.

На факультеті створено Студентське наукове товариство, яке здійснює роботу за п’ятьма секціями: філософія та релігієзнавство, політологія, соціологія, публічне управління, міжнародні відносини. З кожної спеціальності щорічно проводиться І-й тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів. Студенти факультету неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад. Також студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких посідають призові місця. За активної участі студентів факультету організовано Філософський дискусійний клуб „ХХІ століття”, Політологічний дискусійний клуб „Форум”, діє теоретико-практичний семінар „Політологічні диспути молодих вчених”, школа юного соціолога, школа юного політолога. Доцент кафедри філософії Вершина В.А., доцент кафедри соціології Гудзенко О.З. беруть участь у роботі профільних секцій Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. 

Науковий журнал Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences
Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»
Соціологічні дискурси Матеріли V Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (м. Дніпро, 10 грудня 2021 року) 

Міжнародні контакти

У рамках договорів про співпрацю в галузі освіти та науки студенти і викладачі факультету суспільних наук і міжнародних відносин беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності, міжнародних наукових стажуваннях та долучаються до розробки і впровадження проектів, що фінансуються Європейським Союзом. Зокрема, для студентів та співробітників відкриті можливості програми «Erasmus+ КА1», у рамках якої пропонується академічна кретитна та наукова мобільність в університетах м. Риги (Латвія), м. Ка-Фоскарі (Італія), м. Анкара (Туреччина) тощо.

Для студентів та співробітників факультету відкриті можливості співробітництва з Економічним університетом у Братиславі (Словаччина), Караманським університетом ім. Мехметбея (м. Караман, Туреччина), Університетом Деусто (м. Більбао, Іспанія), Університетом імені Адама Міцкевича у Познані (Польща).


Викладачі факультету проходять стажування в університетах м. Пултуск (Польща), м. Берлін (Німеччина), м. Рим (Італія), м. Ка-Фоскарі (Італія), м. Ліон (Франція), м. Лімерік (Ірландія) та ін.

У період з 2017 до 2020 року 7 викладачів факультету взяли участь у міжнародному проєкті Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions (DocHub) («Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень» 8574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP), який фінансувався Європейським Союзом.


Факультет бере участь у пілотному проєкті дистанційної освіти польських університетів, що передбачає можливість отримання студентами факультету паралельно і диплому європейського зразка.


На факультеті функціонують Інформаційний центр НАТО в Дніпропетровській області та компетентнісний центр Організації з безпеки та співробітництва в Європі, які надають організаційну та інформаційну допомогу студентам, що розробляють наукові проекти з проблематики політичної безпеки.

Викладачі факультету – члени-кореспонденти Дніпровського відділення Міжнародної академії соціальних технологій та місцевого самоврядування. Академія є функціональним відділенням Міжнародної академії інформатизації, яка є асоційованим членом ООН, консультативним членом першої категорії Економічної і соціальної ради ООН.

Студентське життя

На факультеті функціонує орган студентського самоврядування – студентська рада. Щорічно в листопаді проводиться День першокурсника, на початку грудня проводиться День факультету, випускові кафедри за активної участі студентів проводять Дні спеціальностей.

Студенти факультету займаються у спортивних секціях Палацу cпорту, беруть активну участь у діяльності творчих колективів Палацу cтудентів. Функціонує дебатний клуб факультету, філософський клуб "ХХІ век", політологічний клуб "Форум", філософський дискусійний клуб, студентський науковий гурток "Міжнародні відносини, світова політика та дипломатія України".

Студентки факультету неодноразово виборювали титул „Міс Університет”.