На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Адреса: пр. Гагаріна, 72, 1 корпус ДНУ
Телефон деканату: (056) 374-98-66
E-mail деканату: dekanat_sgf_dnu@i.ua

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Історична довідка

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин розпочинає свою історію з 5 грудня 2005 р., коли за ініціативою та організаційними зусиллями доктора філософських наук, професора Олександра Сергійовича Токовенка був створений соціально-гуманітарний факультет. Новостворений підрозділ об’єднав спеціальності історичного факультету («Політологія», відкрита у 1990 р.), факультету соціології та психології («Соціологія», відкрита у 1991 р.; «Соціальна робота», відкрита в 1995 р.) та юридичного факультету («Філософія», відкрита у 2002 р.).

Із 1 вересня 2011 р. соціально-гуманітарний факультет був перейменований на факультет суспільних наук і міжнародних відносин, до якого було переведено з факультету міжнародної економіки спеціальність «Міжнародні відносини» (відкрита в 2005 р.). Упродовж 2012-2015 рр. здійснювався набір за напрямом «Міжнародна інформація». З 2016 року здійснюється набір за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Із вересня 2017 р. спеціальність «Соціальна робота» була переведена до новоствореного факультету медичних технологій діагностики та реабілітації.

Із 2022 р. відкрито набір за спеціальностями «Культурологія» і «Публічне управління та адміністрування». У жовтні 2022 р. шляхом злиття кафедри соціології факультету суспільних наук і міжнародних відносин та кафедри соціальної роботи факультету медичних технологій діагностики та реабілітації була утворена кафедра соціології, соціальної роботи, публічного управління та адміністрування, яка є випусковою за спеціальностями «Соціологія», «Соціальна робота» «Публічне управління та адміністрування».

Освітній процес забезпечують: 31 науково-педагогічних працівник кафедр філософії, міжнародних відносин, політології, у тому числі: 12 докторів наук, професорів, 19 кандидатів наук, доцентів.

У різні часи на факультеті працювали відомі в Україні діячі освіти і науки:
Петро Іванович Гнатенко – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений професор ДНУ;
Віктор Георгійович Городяненко – доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заслужений професор ДНУ;
Олександр Сергійович Токовенко – доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук.

Керівний склад факультету

В.о. декана факультету – Кривошеїн Віталій Володимирович, доктор політичних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Шуліка Андрій Андрійович, доктор політичних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Вершина Вікторія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Щербак Віктор Михайлович, кандидат політичних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Петров Павло Григорович, кандидат політичних наук, доцент.

Абітурієнтам: про факультет - вустами студентів

Абітурієнте! Мрієш вступити до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, але досі вагаєшся із вибором дисципліни?

На всі важливі для тебе запитання відповідає студент факультету суспільних наук і міжнародних відносин Євгеній Литвинчук, який розповідає про освітню програму Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Від Євгенія дізнаєшся про вивчення двох мов на факультеті, програми обміну та подвійні дипломи, про актуальні профільні дисципліни, зокрема, «Дипломатію» та можливості різносторонньої самореалізації на численних професійних і креативних заходах.

Студентка факультету Анна Скворцова розповідає про освітню програму Політологія. Анна вважає: ДНУ – 50% успіху в твоїй кар’єрі. Вона у захопленні від насиченого студентського життя, як у фільмах, великої уваги факультету до актуальних та універсальних дисциплін: «Політичний маркетинг», «Політичні технології», «Політичний PR». На її думку, відповідальний студент не матиме проблем зі складанням сесії. Також Анна розповість про пізнавальну й змістовну практику у департаменті соціальної політики міськради та поєднання навчання з роботою у сфері соціологічних опитувань.

Структурні підрозділи факультету


Інші структурні підрозділи факультету:
Навчальна лабораторія з соціології;
Навчальна лабораторія «Ресурсний центр підготовки магістрів».

 Навчальний процес на факультеті

Освітня діяльність

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: навчальну лабораторію з соціології; навчальну лабораторію «Ресурсний центр підготовки магістрів». Студенти беруть участь у науково-дослідній роботі в рамках виконання на факультеті госпрозрахункових та ініціативних НДР.

Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
031 Релігієзнавство
033 Філософія
034 Культурологія
052 Політологія
054 Соціологія
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Презентація освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
031 Релігієзнавство
033 Філософія
052 Політологія
054 Соціологія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
– 033 Філософія
– 052 Політологія
– 054 Соціологія
– 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Основні навчальні дисципліни:
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Філософія”: “Логіка”, “Релігієзнавство”, “Культурологія”, “Філософія права”, “Історія філософії”, “Онтологія”, “Метафізика”, “Філософська герменевтика”, “Етика”, “Естетика”, “Риторика та основи аргументації”;
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Політологія”: “Історія зарубіжних політичних учень”, “Історія політичної думки України”, “Методологія політологічних досліджень”, “Загальна теорія політики”, “Кратологія”, “Політична культура”, “Порівняльна політологія”, “Політичні ідеології”, “Вибори та виборчі системи”, “Політичні технології”, “Політичні комунікації”, “Партологія”, “Політична психологія”, “Етнополітологія”, “Теорія міжнародних відносин”, “Геополітика”, “Глобалістика”, “Конфліктологія”, “Політична ризикологія”, “Політичний аналіз та прогнозування”, “Політичне консультування”;
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Соціологія”: “Історія соціології”, “Загальнотеоретична соціологія”, “Методологія та програмування соціологічних досліджень”, “Методи та техніка соціологічних досліджень”, “Гендерна соціологія”, “Соціологія культури”, “Соціологія громадської думки”, “Соціологія особистості”, “Соціологія масових комунікацій”, “Соціологія публічного управління”, “Соціологія політики”, “Електоральна соціологія”, “Соціологія соціальних змін”, “Соціальна структура суспільства”, “Економічна соціологія”, “Соціологія права”, “Соціологія повсякденності”, “Соціальна психологія”, “Цифрова соціологія”, “Основи конфліктології”, “Тайм-менеджмент”;
– за другим (магістерським) освітнім рівнем: “Методологія та організація наукових досліджень”, “Урбаністичні студії”, “Організація роботи соціологічних служб, дослідницьких груп, опитувальних мереж”, “Соціальне проектування та прогнозування”, “Персональний брендінг та дизайн власного життя”, “Соціологія ризику”, “Соціокультурні модуси сучасних трансформаційних процесів”, “Соціальна аналітика та експертиза”;
спеціальність за першим (бакалаврським) освітнім рівнем “Публічне управління та адміністрування”: “Історія і теорія публічного управління”, “Методологія і методи дослідження публічного управління”, “Технології ухвалення, аналізу й оцінки рішень у публічній сфері”, “Публічні фінанси та бюджетування”, “Технології державного стратегічного планування”, “Патронатна діяльність у публічному управлінні”, “Управління проєктами та програмами цифровізації”, “Технології громадської участі в публічному управлінні”, “Цифрові комунікації та зв’язки з громадськістю в публічному управлінні”, “Кібербезпека та захист інформації в публічному управлінні”, “Посередництво у громаді”, “Соціологія публічного управління”, “Медіаторні технології врегулювання конфліктів”, “Виборчі та референдумні технології”, “Цифрові технології у публічному управлінні”, “Психологія управління”, “Публічне право”, “Трудове право”, “Право та нормопроєктування в електронному врядуванні”, “Адміністративне право”, “Основи конфліктології”, “Тайм-менеджмент”, “Діловодство та документообіг у публічному управлінні”;
за першим (бакалаврським) освітнім рівнем спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні cтудії»: «Вступ до спеціальності»,«Демократія: від теорії до практики», «Міжнародні організації», «Країнознавчі студії: моделі економічного розвитку», «Країнознавчі студії: моделі політичного розвитку», «Історія міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Сучасні міжнародні відносини», «Дипломатична і консульська служба», «Зовнішня політика України», «Публічна дипломатія»,«Міжнародні конфлікти», «Міжнародні політичні комунікації», «Дипломатичний протокол і етикет», «Іноземна мова спеціальності (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька/французька)», «Теорія і практика перекладу».
за другим (магістерським) освітнім рівнем спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: «Методологія та організація наукових досліджень», «Іноземна мова професійного спілкування», «Міжнародні системи та глобальний розвиток», «Консалтинг у світовому політичному процесі», «Безпека в системі міжнародних відносин», «Політична стабільність у сучасних міжнародних відносинах», «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики», «Актуальний зовнішньополітичний дискурс».

Місця працевлаштування та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: заклади освіти, науково-дослідні установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії та громадські організації, інформаційно-аналітичні служби комерційних підприємств.

Факультет співпрацює з Інститутом філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди, Соціологічною асоціацією України, Інститутом соціології НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Одеським національним університетом ім. І.І. Сеченова, Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника, Південноукраїнським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Чорноморським державним університетом ім. Петра Могили, Римським університетом La Sapienza, Штутгартським університетом, Варшавським університетом, Університетом Ліверпуля (Велика Британія). Студенти та викладачі факультету беруть активну участь у програмах академічних обмінів та стажувань.

Наукова та науково-технічна діяльність

На факультеті плідно функціонує наукова школа «Антропологічні й методологічні аспекти історико-філософського знання», співзасновниками якої є доктора філософських наук, професори П.І. Гнатенко, В.І. Пронякін, В.Б. Окороков, С.В. Шевцов. Упродовж 2002-2022 рр. у рамках цієї наукової школи підготовлено та захищено 78 дисертацій, з яких 57 кандидатських та 21 докторська.

У 2019-2021 рр. на факультеті виконувалися ініціативні НДР:

«Сталий політичний розвиток України в умовах демократичного транзиту та європейської інтеграції» (науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Третяк О.А.);
«Технологічний вимір міжнародних відносин» (науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Іщенко І.В.);
«Сучасні та історико-філософські підвалини буття суспільства в контексті антропологічного виміру глобалізму» (науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Окороков В.Б.);
«Публічна сфера міста: суб’єкти, практики, механізми» (науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Кривошеїн В.В.).

На факультеті ефективно функціонували дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій з філософських наук (1992-2021 рр.) та з політичних наук (2002-2021 рр.).

На базі факультету видаються фахові наукові видання України, включені до категорії Б: «Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках» (англ. «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences»); «Дослідження з історії та філософії науки і техніки»; «Філософія та політологія в контексті сучасної культури». Також науково-педагогічні працівники кафедр факультету є членами редколегій фахових наукових видань України, включені до категорії Б: «Грані»; «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Філософія, філософія права, політологія, соціологія» та ін.

Співробітниками факультету підготовлено (з 2017 р.) монографії:

НАТО у сучасній системі міжнародних відносин: колективна монографія / за ред. І.В. Іщенко. Дніпропетровськ: «Адверта», 2017.
Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро: в 2 т. / за заг. ред. В.В. Кривошеїна. Дніпро: ЛізуновПрес, 2018.
Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у дзеркалі соціології / за ред. В.В. Кривошеїна. Дніпро: Акцент ПП, 2018.
Ходус О.В. Феноменологія приватності: досвід соціально-філософського дослідження. Дніпро: Літограф, 2018.
Сучасний дискурс міжнародних відносин: колективна монографія / за ред. І.В. Іщенка. Дніпро: Адверта, 2018.
Шуліка А.А. Політична прекарність в сучасному політичному процесі : монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019.
Міхно Н.К. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору. Дніпро: Вид.-поліграф. дім «Формат А+», 2020.
Публічна сфера міста: суб’єкти, практики, механізми (пере)форматування: монографія / за заг. ред. В.В. Кривошеїна, О.В. Ходус. Дніпро: Вид.-поліграф. дім «Формат А+», 2021.
Технології сучасних міжнародних відносин: монографія / за заг. ред. І.В. Іщенка. Дніпро: Середняк Т.К., 2021.

Науковий журнал Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences

Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»
Соціологічні дискурси Матеріли V Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (м. Дніпро, 10 грудня 2021 року) 

Міжнародні контакти

У рамках договорів про співпрацю в галузі освіти та науки студенти і викладачі факультету суспільних наук і міжнародних відносин беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності, міжнародних наукових стажуваннях та долучаються до розробки і впровадження проектів, що фінансуються Європейським Союзом. Зокрема, для студентів та співробітників відкриті можливості програми «Erasmus+ КА1», у рамках якої пропонується академічна кретитна та наукова мобільність в університетах м. Риги (Латвія), м. Ка-Фоскарі (Італія), м. Анкара (Туреччина) тощо.

Для студентів та співробітників факультету відкриті можливості співробітництва з Економічним університетом у Братиславі (Словаччина), Караманським університетом ім. Мехметбея (м. Караман, Туреччина), Університетом Деусто (м. Більбао, Іспанія), Університетом імені Адама Міцкевича у Познані (Польща).


Викладачі факультету проходять стажування в університетах м. Пултуск (Польща), м. Берлін (Німеччина), м. Рим (Італія), м. Ка-Фоскарі (Італія), м. Ліон (Франція), м. Лімерік (Ірландія) та ін.

У період з 2017 до 2020 року 7 викладачів факультету взяли участь у міжнародному проєкті Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions (DocHub) («Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень» 8574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP), який фінансувався Європейським Союзом.


Факультет бере участь у пілотному проєкті дистанційної освіти польських університетів, що передбачає можливість отримання студентами факультету паралельно і диплому європейського зразка.


На факультеті функціонують Інформаційний центр НАТО в Дніпропетровській області та компетентнісний центр Організації з безпеки та співробітництва в Європі, які надають організаційну та інформаційну допомогу студентам, що розробляють наукові проекти з проблематики політичної безпеки.

Студентське життя

На факультеті функціонує орган студентського самоврядування – студентська рада. Щорічно в листопаді проводиться День першокурсника, на початку грудня проводиться День факультету, випускові кафедри за активної участі студентів проводять Дні спеціальностей.

Студенти факультету займаються у спортивних секціях Палацу cпорту, беруть активну участь у діяльності творчих колективів Палацу cтудентів. Функціонує дебатний клуб факультету, філософський клуб "ХХІ век", політологічний клуб "Форум", філософський дискусійний клуб, студентський науковий гурток "Міжнародні відносини, світова політика та дипломатія України".

Студентки факультету неодноразово виборювали титул „Міс Університет”.