Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

Центр українсько-німецьких наукових досліджень

Адреса: пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро
1 корп. ДНУ, ауд.502
Телефон: (056) 374-98-59
Е-mail: unidnu@i.ua
Сайт: ukrgerman.16mb.com

Науковий керівник - Світлана Йосипівна Бобилєва, кандидат історичних наук, професор.

У 1997 р. керівництво Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, беручи до уваги об’єктивні умови поліетнічності нашої держави та з урахуванням підвищеного в останій час інтересу політологів, соціологів, істориків до питань етнополітичного характеру в країнах світу, ухвалило рішення про створення на базі кафедри всесвітньої історії історичного факультету Інституту українсько-німецьких наукових досліджень. Крім того, історичний досвід минулого також може сприяти розвитку інвестиційної політики зарубіжних держав по відношенню до України, формуванню образу України як правової держави. У 2009 р. Інститут був перейменований у Центр українсько-німецьких наукових досліджень. 

Програма наукових досліджень Центру передбачає виконання планових завдань Міністерства освіти і науки України. Вона складена з урахуванням необхідності аналізу міграційних процесів, що відбувалися протягом багатьох сторіч у Європі, активізації євроінтеграційних процесів на нинішньому етапі, які поставили на порядок денний проблеми поведінки діаспоральних груп в інноваційному оточенні.

Центр українсько-німецьких наукових досліджень

Основні напрями наукових досліджень:
– вплив західноєвропейського протестантизму на релігійне життя в Україні (ХVІІІ–ХХ ст.);
– роль менонітської промисловості в соціально-економічному розвитку Росії ХІХ–початку ХХ століття;
– соціально-економічні та політичні процеси в німецько-менонітських спільнотах та їх зв'язок із загальнодержавними процесами, синхронність і асинхронність різних явищ; вплив носіїв західноєвропейської культури на економічний розвиток окремих регіонів, взаєморегулювання і взаємовплив культур, позитивні й негативні сторони цього явища;
– історія німецько-менонітського населення періоду революції, НЕПу та часів колонізації;
– проблеми німецького населення України в роки Другої світової війни;
– дослідження історії значної кількості німецьких і менонітських колоній з урахуванням архівних матеріалів України, Росії, Німеччини, Канади.

Центром було укладено низку угод про співпрацю:
– Договір про співпрацю з Інститутом історії та культури німців Північно-Східної Європи (1998 р. – по теперішній час) (м. Льонібург, Німеччина);
– Міжнародний меморандум з Колорадським державним університетом (2012 р. – по теперішній час) (Форт Коллінс, США);
– Меморандум про наміри з Німецьким історичним Інститутом у Москві (Москва, Росія).

Співробітники Центру мають постійні наукові контакти з провідними ні-мецькими, канадськими, американськими, шведськими, російськими вченими, здійснюють обмін новинками наукової літератури. Підсумком творчого співробітництва стала підготовка й видання ряду важливих наукових праць: Енциклопедії «Немцы России» в 4-х томах (1999–2006 гг.); пілотного збірника «Немцы Украины» (2002 г.); «Очерков истории немцев и меннонитов Юга Украины конца ХVІІІ– первой половины ХІХ в.» (1999 г.); Навчального посібника «Історія Німеччини з давніх часів до 1945 р.»; «Живи и помни… История меннонитских колоний Екатеринославщины» (2006 г.); «Евангелическое движение в Российской империи (1850–1917): Екатеринославская губерния» (2006 г.); «Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789–1920 гг.)» (2009 г.); «Библиографии работ по истории немцев, изданных в Украине за годы независимости (1991–2012) (2015 г.); щорічно видається збірник наукових праць «Питання німецької історії», до редакційної колегії якого входять провідні вчені України, Росії, Німеччини, Білорусі та США.

Роботи центру українсько-німецьких наукових досліджень

Співробітники Центру є членами Міжнародної Асоціації історії та культури німців і працюють у взаємодії з Міжнародним союзом німецької культури. Така співпраця дозволяє співробітникам Центру брати участь у роботі наукових конференцій далеко за межами України. Мова йде про неодноразові виступи в Росії (Клець В.К., Венгер Н.В., Безносов А.І., Безносова А.В., Бобилєва С.Й, Хадченко О.Є., Малиновська Т.В.), в Канаді та США (Венгер Н.В, Бобилєва С.Й.), у Німеччині (Венгер Н. В., Безносов А.І., Безносова А.В., Бобилєва С.Й.), у Швеції (Безносов А.І., Безносова А.В., Бобилєва С.Й.), у Швейцарії (Венгер Н.В., Бобилєва С.Й.).

Статті співробітників Центру публікуються в наукових виданнях США, Канади, Німеччини, Швеції, Росії. За роки роботи Центру його співробітниками було опубліковано понад 475 статей, захищено 13 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація, видано 9 монографій. 
Рівень професіоналізму виконаних робіт співробітників Центру дозволив отримати запрошення до участі у виконанні ряду міжнародних наукових проектів:
– Енциклопедія «Німці Росії» у 4-х т., 1998–2006 рр. (Німеччина, Росія, Україна);
– Мала Батьківщина» – історико-етнографічна експедиція 1998 р., 2001 р., 2002 р., 2003 р. (Німеччина, Україна);
– «Примирення», 1999–2000 рр. (Канада, США, Україна);
– «Шведи України», 2006–2012 рр. (Швеція, Канада);
– «Запрошуємо до менонітської Європи», 2012–2015 рр. (Королівство Нідерландів, Росія, Україна);
– «Електронний ілюстрований довідник «Німці Росії», 2012–2015 рр. (Німеччина, Росія, Україна).

Центр самостійно провів, та взяв участь як співорганізатор, низки міжнародних наукових конференцій:
1997 р. – «Україна–Німеччина: економічна та інтелектуальна співпраця (ХІХ–ХХ ст.)», Дніпропетровськ;
1999 р. – «Хортиця – 99. Меноніти в Царській Росії і СРСР», (Німеччина, Запоріжжя);
2002 р. – «Проблеми всесвітньої історії», Дніпропетровськ;
2004 р. – «Гальбштадту-Молочанську – 200 років», (Німеччина, Запоріжжя).

У рамках Угоди про співробітництво між Інститутом культури та історії німців Північно-Східної Європи (м. Льонібург, Німеччина) та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара були заплановані та проведені на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара міжнародні наукові конференції: «Німці України та Росії в конфліктах і компромісах ХІХ-ХХ ст.» (2007 р., Дніпропетровськ), «Перша світова війна в міжнародному та регіональному вимірі» (2014 р., Дніпропетровськ). 

Центр українсько-німецьких наукових досліджень

Налагоджена практика підписання міжнародних меморандумів, зокрема щодо академічної співпраці, між Колорадським Державним університетом (Форт Коллінс, США) та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара 5 березня 2012 року. Організовано публікацію статей американських дослідників у збірнику «Питання німецької історії» і матеріалів співробітників Центру на сайті Колорадського Державного університету.

Новий імпульс отримали контакти з представниками міжнародного Центру Менно Сімонса (Королівство Нідерланди). Так, 17 квітня 2012 на базі Центру українсько-німецьких наукових досліджень ДНУ імені Олеся Гончара відбулася зустріч з його представниками Кісом Кнайненбергом і Антуанеттою Хейзевоет, під час якої були визначені ідеї зі створення міжнародного сайту з історії менонітів. Співробітникам Центру було запропоновано взяти участь у проекті «Запрошуємо до менонітської Європи».

Своєрідним етапом визнання плідної діяльності Центру українсько-німецьких наукових досліджень ДНУ ім. О. Гончара стала зустріч керівництва ДНУ ім. О. Гончара, декана історичного факультету проф. С. І. Світленка, співробітників Центру з послом Королівства Нідерландів в Україні паном Пітером Яном Волтерсом 14 липня 2012. Посла проінформували про різнобічну діяльність Центру, він ознайомився з їх науковими дослідженнями з історії менонітської громади в Україні.

З 1998 р. на базі Центру виконуються науково-дослідницькі роботи.

У 2015–2016 рр. співробітники Центру працюють над виконанням науково-дослідної роботи «Національні меншини Заходу в умовах суспільних трансформацій та УРСР другої половини ХІХ–першої половини ХХ ст.» Метою проекту є з’ясування та дослідження сутності й особливостей головних етапів суспільно-політичної трансформації життя національних меншин Заходу на Півдні України наприкінці ХІХ–першій половині ХХ ст.